click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: [ANN][ICO] «Envion» Cơ sở hạ tầng tiền điện tử mở rộng tự phát triển nhất  (Read 437 times)

Watanabe1505

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 701
  • Country: vn
  • Karma: +0/-2
  • Gender: Female
    • View Profile
    • Cryptocurrency Việt Nam

Nó hoạt động ra sao

Các điều kiện tiên quyết về thể chất cho hầu hết các ứng dụng chuỗi khối là mạng lưới phân phối toàn cầu của "thợ mỏ", những người cung cấp phần cứng cho các tính toán tốn nhiều năng lượng của các thuật toán bảo đảm các giao dịch chuỗi khối. Khai thác mỏ phụ thuộc vào khả năng tiếp cận dễ dàng và có thể mở rộng được đối với điện năng giá rẻ - một nút cổ chai trong một thị trường đang tăng từ 2 đến 20 tỷ USD trong năm năm tới.

Thời điểm cho công nghệ đột phá ENVION:

Một đội khai thác di động tiên tiến có tính linh hoạt và toàn cầu hoạt động ở các nguồn điện hiệu quả nhất trên hành tinh, được quản lư và giám sát bởi giải pháp phần mềm độc quyền của chúng tôi. Công nghệ này cung cấp không chỉ là một lợi thế cạnh tranh cho ENVION mà c̣n góp phần vào cơ sở hạ tầng được phân cấp, linh hoạt và mạnh mẽ mà ngành công nghiệp trọng điểm cần. 

Bitcoin Garden 2013-2024, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services