click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: [BOUNTY][ICO] MilkCoin [MLCN] - Chúng tôi sẽ thanh toán bằng ETH [không token]  (Read 622 times)

dserrano11

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 68
 • Country: vn
 • Karma: +0/-0
 • Gender: Male
 • VIETNAMESE TRANSLATOR
  • View Profile------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MilkCoin Là Ǵ?

ICO lớn với những tổ chức kinh doanh nông nghiệp thật sự. Nông nghiệp là một trong những ngành có lợi nhuận nhất ở Nga. Bắt đầu từ ngày hôm nay, với sự trợ giúp của công nghệ blockchain, bạn có thể nhận được khoản cổ phần cao đối với một doanh nghiệp ổn định và được quản lư bởi các chuyên gia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cụ Thể Về Chương Tŕnh Tiền Thưởng

Số stakes mà bạn nhận được từ chiến dịch sẽ cho phép bạn nhận đổi lấy ETH khi kết thúc chiến dịch.
Bạn sẽ nhận được 2% số lượng trong crowdsale của MilkCoin bằng ETH, dựa trên số lượng stakes của bạn.

Stakes  sẽ được phân phối vào thứ năm mỗi tuần.
Chiến dịch này sẽ kéo dài đến cuối ICO MilkCoin (vào ngày 15 tháng 12 hoặc sớm hơn ICO thành công).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tổng số tiền thưởng sẽ được chúng tôi phân chia như sau:

       ➣ Chiến dịch chữ kư: 30%
       ➣ Chiến dịch viết blog:  25%
       ➣ Chiến dịch Twitter: 15%
       ➣ Chiến dịch Facebook: 12%
       ➣ Chiến dịch phiên dịch:  10%
       ➣ Chiến dịch Reddit: 7%
       ➣ Chiến dịch Telegram:  1%

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiến Dịch Chữ Kư

Cách tính stakes mỗi tuần:

 • Jr members : 5 stakes mỗi tuần
 • Members : 15 stakes mỗi tuần
 • Full members : 50 stakes mỗi tuầ
 • Senior members : 60 stakes mỗi tuần
 • Hero members : 70 stakes mỗi tuần
 • Legendary members : 100 stakes mỗi tuần

Quy Tắc:

 • Những người tham gia trong chiến dịch này phải có xếp hạng tối thiểu là Jr member.
 • Tối thiểu 15 post mỗi tuần.
 • Nếu bạn không đạt được 15 bài viết trước ngày thứ năm, bạn sẽ không nhận được cổ phần nào cho tuần này.
 • Các bài đăng được thực hiện trong các phần sau (và tất cả các chủ đề con của nó) sẽ không được coi là các bài đăng hợp lệ: Local Boards, Marketplace; Off-topic; Archival; Marketplace (Altcoins).
 • Các bài đăng như "xin chào", "chúc may mắn", "yêu dự án này" hoặc bất kỳ bài đăng nào khác không được coi là có giá trị.
 • Bài đăng có ít hơn 80 kư tự sẽ không được coi là bài đăng hợp lệ.
 • Mỗi người tham gia chiến dịch chữ kư phải có avatar của chúng tôi (ngoại trừ những người tham gia với xếp hạng là Jr Member, Member ).
 • Những người tham gia có điểm tín nhiệm đỏ sẽ không được chấp nhận.
 • Không được phép sử dụng nhiều tài khoản và sẽ dẫn đến việc cấm bạn tham gia chiến dịch của chúng tôi.
 • Nếu bạn quyết định để lại cho chúng tôi một chiến dịch khác, vui ḷng viết nó trong chủ đề này để chúng tôi có thể kiểm tra xem bạn có xứng đáng để giữ lại stakes của tuần hiện tại hay không (nếu bạn đăng 20 bài viết). Nếu bạn không làm vậy, chúng tôi sẽ không phân phối các khoản stakes hiện tại của bạn.

Cách tham gia:

Áp dụng chữ kư theo xếp hạng của bạn và điền vào mẫu Google này: https://docs.google.com/forms/d/16rbp94NEiAJl_p9hmRZw_6lVsEmvn7fjJOnodAVBBVc/

Avatar

Code Chữ Kư

Jr members
Code: [Select]
[center][url=http://milkcoin.io/]✯ MILK COIN ✯
⚑ICO Starts |  Nov 15th 2017⚑[/center]

Members

Code: [Select]
[center]✯ [url=http://milkcoin.io/]MILK COIN[/url] ✯
❒[url=https://twitter.com/MilkCoinICO] TWITTER[/url] ❖ [url=https://t.me/joinchat/D3ajrRCxVZ5vnVw-QvzSVg] TELEGRAM[/url] ❖ [url=https://milkcoin.io/en/Whitepaper-EN.pdf]WHITEPAPER[/url] ❖ [url=https://www.facebook.com/MilkCoin]FACEBOOK[/url] ❖ [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2286652]ANN THREAD[/url] ❖ [url=http://milkcoin.io/]WEBSITE [/url] ❒
⚑[url=http://milkcoin.io/]ICO Starts |  Nov 15st 2017[/url]⚑ [/center]

Full members

Code: [Select]
[center]✯ [url=http://milkcoin.io/][color=#e69900]MILK COIN[/url] ✯
[color=#9E3696]❒[url=https://twitter.com/MilkCoinICO][color=#1DA1F2] TWITTER[/url] ❖ [url=https://t.me/joinchat/D3ajrRCxVZ5vnVw-QvzSVg][color=#0088cc] TELEGRAM[/url] ❖ [url=https://milkcoin.io/en/Whitepaper-EN.pdf][color=#466991]WHITEPAPER[/url] ❖ [url=https://www.facebook.com/MilkCoin][color=#4267b2]FACEBOOK[/url] ❖ [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2286652][color=#E44678]ANN THREAD[/url] ❖ [url=http://milkcoin.io/]WEBSITE[/url][color=#9E3696] ❒
[color=#000000]⚑[url=http://milkcoin.io/][color=#e69900]ICO Starts |  Nov 15st 2017[/url][color=#000000]⚑ [/center]

Senior members
    ██                   ██     
    ▀██▄               ▄██▀     
      ▀█████████████████▀       
         █████████████         
    ▄▄▄▄  ███████████  ▄▄▄▄     
▄▄███████████████████████████▄ 
▀▀████████  ███████  ████████▀▀
    ▀▀▀▀   █████████   ▀▀▀▀     
          ███████████           
           █████████           
            ███████             
           ██ ███ ██           
            ▀▀███▀▀             
MilkCoin                                                              ███▀▀
                    ▀█                                 ██▀██▀▀▀▀
██▄             ▀█▀█                           ██▀███▀▀▀   
     ██▄        ▀█▀██                      █▀█████▀▀     
         ██▄      ▀██▀█                ██▀████ ▀▀             
            ██        ██▀██            ██▀██ █             
              ▀█        ██▀█▀         █▀██▀▀               
                ▀█      ▀██▀█      █▀██▀        ▄█▀       
                  ▀█      █▀███   ▀███      ▄█▀         
                   ▀█      ██ ██ ▀██      ▄█▀           
                     ▀█       ██    ██    ▄█▀             
                       ▀█ █   █    █   ▄█▀               
                         ▀██████████▀               
  Invest in agricultural project
using blockchain technologies
                                                              ███▀▀
                    ▀█                                 ██▀██▀▀▀▀
██▄             ▀█▀█                           ██▀███▀▀▀   
     ██▄        ▀█▀██                      █▀█████▀▀     
         ██▄      ▀██▀█                ██▀████ ▀▀             
            ██        ██▀██            ██▀██ █             
              ▀█        ██▀█▀         █▀██▀▀               
                ▀█      ▀██▀█      █▀██▀        ▄█▀       
                  ▀█      █▀███   ▀███      ▄█▀         
                   ▀█      ██ ██ ▀██      ▄█▀           
                     ▀█       ██    ██    ▄█▀             
                       ▀█ █   █    █   ▄█▀               
                         ▀██████████▀               
➤ TWITTER
➤ TELEGRAM
➤ WHITEPAPER
➤ FACEBOOK
➤ ANN THREAD
➤ WEBSITE

  ICO Starts 
 Nov 15st 2017 


Code: [Select]
[center][table][tr][td][url=http://milkcoin.io/][tt][size=2pt][color=#e6b800]    ██                   ██     
    ▀██▄               ▄██▀     
      ▀█████████████████▀       
         █████████████         
    ▄▄▄▄  ███████████  ▄▄▄▄     
▄▄███████████████████████████▄ 
▀▀████████  ███████  ████████▀▀
    ▀▀▀▀   █████████   ▀▀▀▀     
          ███████████           
           █████████           
            ███████             
           ██ ███ ██           
            ▀▀███▀▀             [/size][/tt][/url][/td]
[td][url=http://milkcoin.io/][font=Arial][size=22pt][color=#000000][b]Milk[i][font=Constantia][color=#e6b800]Coin[/url][/td]
[td][size=2pt][color=#e69900]                                                              ███▀▀
                    ▀█                                 ██▀██▀▀▀▀
██▄             ▀█▀█                           ██▀███▀▀▀   
     ██▄        ▀█▀██                      █▀█████▀▀     
         ██▄      ▀██▀█                ██▀████ ▀▀             
            ██        ██▀██            ██▀██ █             
              ▀█        ██▀█▀         █▀██▀▀               
                ▀█      ▀██▀█      █▀██▀        ▄█▀       
                  ▀█      █▀███   ▀███      ▄█▀         
                   ▀█      ██ ██ ▀██      ▄█▀           
                     ▀█       ██    ██    ▄█▀             
                       ▀█ █   █    █   ▄█▀               
                         ▀██████████▀                [/td]   
[td][font=Constantia][url=http://milkcoin.io/][size=12pt][color=#000000]  Invest in agricultural project
using blockchain technologies[/td]
[td][size=2pt][color=#e69900]                                                              ███▀▀
                    ▀█                                 ██▀██▀▀▀▀
██▄             ▀█▀█                           ██▀███▀▀▀   
     ██▄        ▀█▀██                      █▀█████▀▀     
         ██▄      ▀██▀█                ██▀████ ▀▀             
            ██        ██▀██            ██▀██ █             
              ▀█        ██▀█▀         █▀██▀▀               
                ▀█      ▀██▀█      █▀██▀        ▄█▀       
                  ▀█      █▀███   ▀███      ▄█▀         
                   ▀█      ██ ██ ▀██      ▄█▀           
                     ▀█       ██    ██    ▄█▀             
                       ▀█ █   █    █   ▄█▀               
                         ▀██████████▀                [/td]   
[td][font=Constantia][size=8pt][url=https://twitter.com/MilkCoinICO][color=#1DA1F2]➤ TWITTER[/url]
[url=https://t.me/joinchat/D3ajrRCxVZ5vnVw-QvzSVg][color=#0088cc]➤ TELEGRAM[/url]
[url=https://milkcoin.io/en/Whitepaper-EN.pdf][color=#466991]➤ WHITEPAPER[/url][/font][/td]
[td][font=Constantia][size=8pt][url=https://www.facebook.com/MilkCoin][color=#4267b2]➤ FACEBOOK[/url]
[url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2286652][color=#E44678]➤ ANN THREAD[/url]
[url=http://milkcoin.io/][color=#000000]➤ WEBSITE[/url][/font][/td]
[td][size=12pt][color=#000000]
⎝[/size][/td]
[td][size=12pt][color=#000000][font=Constantia]  ICO Starts 
 Nov 15st 2017  [/td]
[td][size=12pt][color=#000000]
⎞[/size][/td]
[/tr][/table][/center]

Hero/Legendary Members
    ██                   ██     
    ▀██▄               ▄██▀     
      ▀█████████████████▀       
         █████████████         
    ▄▄▄▄  ███████████  ▄▄▄▄     
▄▄███████████████████████████▄ 
▀▀████████  ███████  ████████▀▀
    ▀▀▀▀   █████████   ▀▀▀▀     
          ███████████           
           █████████           
            ███████             
           ██ ███ ██           
            ▀▀███▀▀             
MilkCoin                                                              ███▀▀
                    ▀█                                 ██▀██▀▀▀▀
██▄             ▀█▀█                           ██▀███▀▀▀   
     ██▄        ▀█▀██                      █▀█████▀▀     
         ██▄      ▀██▀█                ██▀████ ▀▀             
            ██        ██▀██            ██▀██ █             
              ▀█        ██▀█▀         █▀██▀▀               
                ▀█      ▀██▀█      █▀██▀        ▄█▀       
                  ▀█      █▀███   ▀███      ▄█▀         
                   ▀█      ██ ██ ▀██      ▄█▀           
                     ▀█       ██    ██    ▄█▀             
                       ▀█ █   █    █   ▄█▀               
                         ▀██████████▀               
  Invest in agricultural project
using blockchain technologies
                                                              ███▀▀
                    ▀█                                 ██▀██▀▀▀▀
██▄             ▀█▀█                           ██▀███▀▀▀   
     ██▄        ▀█▀██                      █▀█████▀▀     
         ██▄      ▀██▀█                ██▀████ ▀▀             
            ██        ██▀██            ██▀██ █             
              ▀█        ██▀█▀         █▀██▀▀               
                ▀█      ▀██▀█      █▀██▀        ▄█▀       
                  ▀█      █▀███   ▀███      ▄█▀         
                   ▀█      ██ ██ ▀██      ▄█▀           
                     ▀█       ██    ██    ▄█▀             
                       ▀█ █   █    █   ▄█▀               
                         ▀██████████▀               
➤ TWITTER
➤ TELEGRAM
➤ WHITEPAPER
➤ FACEBOOK
➤ ANN THREAD
➤ WEBSITE

   ICO Starts   
 Nov 15st 2017 


Code: [Select]
[center][table][tr][td][url=http://milkcoin.io/][tt][size=2pt][color=#e6b800]    ██                   ██     
    ▀██▄               ▄██▀     
      ▀█████████████████▀       
         █████████████         
    ▄▄▄▄  ███████████  ▄▄▄▄     
▄▄███████████████████████████▄ 
▀▀████████  ███████  ████████▀▀
    ▀▀▀▀   █████████   ▀▀▀▀     
          ███████████           
           █████████           
            ███████             
           ██ ███ ██           
            ▀▀███▀▀             [/size][/tt][/url][/td]
[td][url=http://milkcoin.io/][font=Arial][size=22pt][color=#000000][b]Milk[i][font=Constantia][color=#e6b800]Coin[/url][/td]
[td][size=2pt][color=#e69900]                                                              ███▀▀
                    ▀█                                 ██▀██▀▀▀▀
██▄             ▀█▀█                           ██▀███▀▀▀   
     ██▄        ▀█▀██                      █▀█████▀▀     
         ██▄      ▀██▀█                ██▀████ ▀▀             
            ██        ██▀██            ██▀██ █             
              ▀█        ██▀█▀         █▀██▀▀               
                ▀█      ▀██▀█      █▀██▀        ▄█▀       
                  ▀█      █▀███   ▀███      ▄█▀         
                   ▀█      ██ ██ ▀██      ▄█▀           
                     ▀█       ██    ██    ▄█▀             
                       ▀█ █   █    █   ▄█▀               
                         ▀██████████▀                [/td]   
[td][font=Constantia][url=http://milkcoin.io/][size=12pt][color=#000000][glow=#e6b800,40,600]  Invest in agricultural project
using blockchain technologies[/td]
[td][size=2pt][color=#e69900]                                                              ███▀▀
                    ▀█                                 ██▀██▀▀▀▀
██▄             ▀█▀█                           ██▀███▀▀▀   
     ██▄        ▀█▀██                      █▀█████▀▀     
         ██▄      ▀██▀█                ██▀████ ▀▀             
            ██        ██▀██            ██▀██ █             
              ▀█        ██▀█▀         █▀██▀▀               
                ▀█      ▀██▀█      █▀██▀        ▄█▀       
                  ▀█      █▀███   ▀███      ▄█▀         
                   ▀█      ██ ██ ▀██      ▄█▀           
                     ▀█       ██    ██    ▄█▀             
                       ▀█ █   █    █   ▄█▀               
                         ▀██████████▀                [/td]   
[td][font=Constantia][size=8pt][url=https://twitter.com/MilkCoinICO ][color=#1DA1F2]➤ TWITTER[/url]
[url=https://t.me/joinchat/D3ajrRCxVZ5vnVw-QvzSVg][color=#0088cc]➤ TELEGRAM[/url]
[url=https://milkcoin.io/en/Whitepaper-EN.pdf][color=#466991]➤ WHITEPAPER[/url][/font][/td]
[td][font=Constantia][size=8pt][url=https://www.facebook.com/MilkCoin][color=#4267b2]➤ FACEBOOK[/url]
[url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2286652][color=#E44678]➤ ANN THREAD[/url]
[url=http://milkcoin.io/][color=#000000]➤ WEBSITE[/url][/font][/td]
[td][size=12pt][color=#000000]
⎝[/size][/td]
[td][size=12pt][color=#000000][glow=#e6b800,40,600][font=Constantia]   ICO Starts   
 Nov 15st 2017  [/td]
[td][size=12pt][color=#000000]
⎞[/size][/td]
[/tr][/table][/center]
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Chiến Dịch Viết Blog

  Cách tính stakes:

  Chúng tôi phân chia tất cả các loại nội dung, bao gồm bài báo, bài đăng trên blog, video thành 3 loại:

  • Tuyệt vời - 100 stakes
  • Rất tốt - 50 stakes
  • Tốt - 20 stakes

  Quy Tắc:

  • Bạn có thể sử dụng h́nh ảnh chính thức, poster, đồ họa trên trang web của chúng tôi và trong chủ đề ANN.
  • Các bài báo phải có ít nhất 500 kư tự.
  • Bài viết hoặc mô tả của video phải có ít nhất 1 liên kết đến trang web của chúng tôi, Sách trắng hoặc chủ đề ANN. Ít nhất 1 liên kết đến hồ sơ BTT của bạn phải được chỉ ra trong bài báo hoặc mô tả về video để chứng minh tác giả của bạn.
  • Chỉ có 3 bài đăng từ một người dùng được chấp nhận trên các nền tảng viết blog, như "Medium", "Steemit", "Newbium", v.v.

  Cách Tham Gia:

  Điền vào biểu mẫu Google này: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJKGAuXaSwpXq4C71FKtiLPgOD7z8lT94kI-FwONaZYdJkLA/viewform
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Chiến Dịch Twitter

  Cách tính stakes:
  • 1 stake cho mỗi lượt retweet
  Quy Tắc:

  • Tài khoản phải có ít nhất 3 tháng tuổi.
  • Phải theo dơi trang này.
  • Phải có ít nhất 700 người theo dơi thật.
  • Tối đa 5 lần retweets  một tuần, tổng cộng 40 lần.

  Cách Tham Gia:
  Điền vào biểu mẫu Google này: https://docs.google.com/forms/d/18GHWohtBpGx6gMLjqYzUXfxb0VR4dDGfdGFYzDU4iZU/
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Chiến Dịch Facebook

  Cách tính stakes:
  • 1 stake cho mỗi lượt repost

  Quy Tắc:

  • Tài khoản phải có ít nhất 3 tháng tuổi.
  • Phải theo dơi trang này.
  • Phải có ít nhất 700 người bạn thật.
  • Tối đa 5 reposts hàng tuần, tổng cộng 40 lần.
  Cách Tham Gia:
  Điền vào biểu mẫu Google này: https://docs.google.com/forms/d/1wcVveNEHSss_98zJLZIzvhGrGXw_9XLhbcqaT3Dgvj0/
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Chiến Dịch Phiên Dịch

  Cách tính stakes:

  Quy Tắc:
  • Chúng tôi không cho phép sử dụng Google Dịch hoặc bất kỳ dịch vụ khác.
  • Những người tham gia đang sử dụng Google Dịch hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác sẽ bị loại ngay lập tức.
  • Những người tham gia chỉ có thể đăng kư một bản dịch.
  • Các ứng dụng để dịch bằng một số ngôn ngữ sẽ không được cho phép.

  Cách Tham Gia:
  Điền vào biểu mẫu Google này: https://docs.google.com/forms/d/1OOQMYhbtJ5sceiPs9muhKr5UX7wu9_04tHN6SQpFhXc/
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Chiến Dịch Reddit

  Cách tính stakes:
  • 1 stake cho mỗi upvote.

  Quy Tắc:
  Chiến dịch này được giới hạn ở 350 người tham gia.

  • Chia sẻ Reddit của bạn phải được thực hiện thành một subreddit liên quan đến blockchain technology, crypto-currencies, finance, economy or agriculture. Nếu không, chia sẻ của bạn sẽ không được tính là có giá trị và bạn sẽ không nhận được cổ phần nào.
  • Một khi bạn đă công bố chia sẻ Reddit của ḿnh, bạn phải điền vào liên kết Google Form, chứ không phải điền trước!

  Cách Tham Gia:
  Điền vào biểu mẫu Google này: https://docs.google.com/forms/d/1ERmucPwvnfcKx1D6gESmyT0WEE4mPUWU0B5XW1SA0r4/viewform
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Chiến Dịch Telegram

  Cách tính stakes:
  • 3 stakes cho mỗi người tham gia.

  Quy Tắc:
  [/list]
  « Last Edit: October 22, 2017, 05:55:48 PM by dserrano11 »


   

  Bitcoin Garden 2013-2021, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services