click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: [ANN][ICO] CREDITS - Блокчейн за финансовия сектор! [Продаж  (Read 2060 times)

masterzino

 • Novice
 • *
 • Posts: 44
 • Karma: +0/-0
  • View Profile

Официална Тема (Български)

--------Пред-Продажба: 10-ти Ноември до 31-ви Декември
2017--------
--------ICO: 1-ви Февруари 2018 - 28-ми Февруари 2018--------
Други езици:
------------------
.• Китайски : (ANN, Whitepaper)
• Корейски : (ANN, Whitepaper)
• Японски : (ANN, Whitepaper)
• Испански : (ANN, Whitepaper)
• Немски : (ANN, Whitepaper)
• Индонезийски : (ANN, Whitepaper)
• Виетнамски : (ANN, Whitepaper)
• Ромънски : (ANN, Whitepaper)
• Португалски : (ANN, Whitepaper)
• Холандски : (ANN, Whitepaper)
• Италиански : (ANN, Whitepaper)
• Словенски : (ANN, Whitepaper)
• Тайски : (ANN, Whitepaper)
• Датски : (ANN, Whitepaper)
• Гръцки : (ANN, Whitepaper)
• Хинди : (ANN, Whitepaper)
• Полски : (ANN, Whitepaper)
• Руски : (ANN,Whitepaper)
• Шведски : (ANN, Whitepaper)
• Турски : (ANN, Whitepaper)
• Френски : (ANN, Whitepaper)
• Филипински : (ANN, Whitepaper)
• Арабски : (ANN, Whitepaper)Soft cap за първия етап на ICO-то е 80 000 ETH,
Hard cap за първия етап на ICO-то е 120 000 ETH,
1 ETH = 3 000 CREDITS (CS)


ПРОБЛЕМ
______

Създаване и представяне на финансови продукти на базата на блокчейн технологията, заедно със смарт догорови и бързи транзакции


ЦЕЛ
______

Създаването на децентрализиран сектор за финансови услуги въз основа на участващиоте страни, заобикаляйки специализирани финансови институции като банки и посредници

ЗАЩО НЕ Е РЕАЛИЗИРАНО ДО МОМЕНТА?
______

Популярните платформи като Ethereum не са готови за финансови транзакции поради бавна скорост от 30 секунди до 15 минути и цена от около 0,02-0,5 долара на транзакция. Това са неприемливи параметри за финансовата индустрия.

CREDITS - създава нова платформа за ползване на финансови услуги по уникална технология, базирана на блокчейна и смарт доготорите, с която постига:

• Бърза обработка на транзакциите, с капацитет до 1 милион транзакции в секунда
• Средно време за цялостна обработка на транзация в рамките на 3 секунди
• Много ниски разходки за обработка на транкациите

BITCOIN / ETHEREUM
• Приблизително 100 операции в секунда
• Средно време за обработка от 30 секунди до 15 минути
• Такса за транзакция до 0.02-0.5 долара

CREDITS цели да постигне скорост от 1 милион транзакции в секунда при средно време за обработка от 3 секунди и максимално 10 секунди в най-натоварените моменти.

Платформата е изградена на базата на блокчейн база данни - децентрализирано управление и прехвърляне на цифрови активи с неизменност на записите.

1. Разделени, децентрализирани хранилища за данните и отворен код.
2. Поддръжка на обществени и частни мрежи
3. Всеки запис в блокчейн базата данни се въвежда директно, без разклонения и се утвърждава чрез обработката на следващите транзакции.
4. Кодът е написан на C/C++ по принципите на Обектно-Ориентираното Програмиране и това дава възможност да се използват и други компилатори
5. Правата се задават на ниво транзакция
6. Системата е мащабируема (с увеличаване броя на възлите  нараства броят на транзакциите обработвани за единица време)
7. Транзакциите се добавят към блок за по-късен преглед без възможност за измяна на записа
8. Модел за постигане на съгласие: федерален, с механизъм за разрешаване на повече възли с разрешение за вземане на решение при нарастване на броя им.
9. За изпълнението на смарт договорите се използва Виртуална Машина (ВМ). Всеки договор се изпълнява в своя изолирана среда с цел по-голяма сигурност на ВМ. Разрешени са разработки със скрипт езики (като JavaScipt), с разширена поддръжка на календар и график.
10. Използват се алгоритми за PoW (Proof-of-work) + PoC (Proof-of-Capacity). Монетите се получават предварително срещу определена сума.

Bitcoin - платежна система и парична единица. Целта е само да преминава от един потребител към друг. Бавен блокчейн
Прилики (с CREDITS): публичен блокчейн/регистър, вътрешна крипто валута
С какво е различен CREDITS: бърз блокчейн/регистър, възможност за изпълнение на смарт договори, с насоченост към финансовия сектор, поддръжка на различни валути

Ethereum - акцент върху създаването на смарт договори и записването им в блокчейна. Всичко останало се изчършва чрез използването на услуги от трети страни. Ориентирана към всички индустрии. Бавен блокчейн.
Прилики (с CREDITS): смарт договори, вътрешна крипто валута
С какво е различен CREDITS: бърз блокчейн/регистър, поддръжка на различни валути, използване на вътрешна изчислителна система, фокусираност върху финансовия сектор

Ripple - използва се само като система за сетълмент и обмяна на валута. Затворена платформа за разработчици и външни компании
Прилики (с CREDITS): бърз блокчейн/регистър, система за обработка на различни валути, с фокус върху финансовия сектор
С какво е различен CREDITS: наличност на смарт договори, платформа с отворен код, което позволява на всяка една компания да се свърже към платформата


Какво е CREDITS?
______

CREDITS е нова и отворена платформа за създаване и управление на финансови услуги, базирана на блокчейн/регистър

Уникалното на нашата система, е че е изградена на база блокчейн технологията и ви позволява да създадете финансова услуга, обслужвана от бързи транзакции в рамките на 3 секунди и с капацитет от 1 милион транзакции в секунда. CREDITS наистина създава нови и уникални възможности пред финансовия сектор за използване на блокчейн технологията.


НОВО ПОКОЛЕНИЕ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЯ
______


.


ИЗКЛЮЧИТЕЛНО БЪРЗА

Блокчейн с поддръжка на до
1 000 000 транзакции в секунда

 

КРАТНО ВРЕМЕ ЗА ОБРАБОТКА

Средното време за обработка
на транзакция е 3 секунди

 

МНОГО НИСКИ ТАКСИ

Много ниска себестойност
на транзакция

Платформата CREDITS предлага ново и уникално техническо изпълнение на блокчейн технологията, смарт договори, протокол за данни и има своя вътрешна крипто валута.

Платформата е с изцяло нови възможности относно капацитета на мрежата, скорост, цена на транзакциите и общ брой операции в секунда. CREDITS е отворена платформа, което означава, че потребителите и компаниите могат да създават собствени онлайн услуги базирани на блокчейн протокола.

Ние предлагаме нов продукт за потребителите. Разработихме нови възможности, като създадем нов алгоритъм за търсене на консенсус; алгоритъм за обработка и включване на транзакциите в регистъра - на база модел на федерализация при гласуването на възлите.

Платформата CREDITS предлага решение на проблема с ниски скорости и високи разходи по транзакциите. Платформата разширява потенциала, който блокчейн технологията може да осигури на финансовата индустрия и интернет на нещата.


.


Блокчейн

Разделено, децентрализирано съхранение на
данните и отворен изходен код.
Поддръжка на публични и частни мрежи.


Транзакции

Всеки запис се въвежда в блокчейна диретно -
без разклонения и се утвърждава чрез
обработката на следващите транзакции.


Формиране на блокове

Задаване на права на ниво транзакция.
Транзакциите се добавят към блок за по-късен
преглед и консенсус, без възможност за
измяна на записа
.


Консенсус

Модел за постигане на съгласие: федерален,
с механизъм за разрешаване на повече възли
с разрешение за вземане на решение.


Смарт догорови

Всеки смарт договор се изпълнява в отделна
 и изолирана виртуална машина.
Разрешени са разработки със скрипт
езики (като JavaScipt), с разширена
поддръжка на календар и график.


Платформа

Платформата е мащабируема (когато нараства
 броят на възлите , броят на обработени
 на единица време транзакции се увеличава).
 Изключване на PoW протокола (Proof-of-work).
Монетите се получават предварително
срещу определена сума.

Технически характеристики
______

.ХарактеристикиCREDITSBitcoinEthereum
.Блокчейн и Смарт договори
.• Скорост на транзакциите• 1 000 000 транзакция в секунда (до)• 10 транзакция в секунда• 500 транзакция в секунда (до)
.• Интервал между блоковете• 3 секунди (средно)• 10 минути• 15 секунди
.• Размер на блока• Променлив• 1 МБ• Променлив
.• Постигане на консенсус• модифициран FA (Federated Agreement + PoW + PoC)• Proof of Work• Proof of Work
.• Гъфкаво конфигуриране на блокчейна• Да• Не• Не
.• Монети• CREDITS• Bitcoin• Ether
.• Смарт договори• Да• Не• Да
.• Вид на блокчейна• публичен, частен• публичен• публичен
.• Език за разработка на смарт договори• Еквивалентен на JS език• Не се поддържа• Solidity, Serpent, подобни
.• Процес на вземане на решения• Демократично гласуване (Един възел=Един глас)• Не се поддържа• Не се поддържа
.• Скорост на изпълнение на договорите• 100 000 транзакция в секунда (до)• Не се поддържа• 100 транзакция в секунда (до)
.• Предимства за потребителя
.• Криптиращ алгоритъм• Алгоритъм със симетричен ключ +• Алгоритъм с асиметричен ключ• Алгоритъм с асиметричен ключ
.• Алгоритъм с асиметричен ключ
.• Отворена платформа за трети страни• Да• Не• Не
.• Позволява създаване на собствени приложения• Да• Не (прекалено трудно)• Да
.• API• Да• Не• Да

Програма
______


.S1S2S3S4S5
.Пре-АлфаАлфаБетаПробна Версия
candidate
Финална Версия
.• Хранилище, консенсус
  mFA консенсус
• FA : Внедряване на
основен дизайн
• mFA : Внедряване на
основен дизайн,PoW + PoC
• mFA Оптимизация–• Оптимизация
.• Хранилище за данни• Децентрализиран Регистър, NoSQL
 реализация
• MessagePack История• Блокчейн бекъп––
.• CVM (Кредити за Виртуална
 машина)
• Дизайн и Реализация• Интеграция в екосистемата• Оптимизация• Проверка за грешки–
.• Свързване на външни програми–• Дизайн и Реализация• Цялостна интеграция–• Оптимизация
.• Ядро за изходящи транзакции• Спецификация и
  дизайн на ключовите компоненти
• Интеграция с
  Блокчейна
• Оптимизация––
.• Потребителски интерфейс• Реализация• Дизайн на Уеб интерфейса–––
.• Потрфейл• Спецификация на портфейла–• Дизайн за интерфейса
  Тест
• Android, iOS,
  Desktop Портфейли
–
.• RPC и REST API• Спецификация• Blockchain Explorer–-–
« Last Edit: January 18, 2018, 04:22:57 AM by masterzino »

masterzino

 • Novice
 • *
 • Posts: 44
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
ЕКИП
______


.

Chugunov Igor
Изпълнителен Директор & Основател

Образование: Банкерство. Опит:
12 години, включително ИТ проекти,
банкови и кредитни интернет услуги,
партньорска маркетингова компания за банки
and PDL фирми. Опит с
блокчейн проекти: 2 години.
Работи по CREDITS платформата от 2016


Evgeniy Butyaev
Главен Технолог

Образование: Инженер (софтуерен
разваботчик). Опит в
разработването на софтуер: повече от
 10 години. Опит с блокчейн
 повече от 3 години, включително
 европейски организации - различни решения, базирани на блокчейн за различни клиенти, като
 StateStreet; блокчейн решения в Русия. От 2016 -
 работи по платформата CREDITS


Valentin Antonov
Ръководител Екип

Образование: Програмист. Опит:
повече от 10 години като програмист и архитект на комплексни тежко
натоварени системи за финансовия и банков
сектор. С опит в блокчейн
индустрията от 2 години. Специализиран
в Ethereum.
.

Merejkin Michael
Уеб Разработчик

Образование: Програмист. Присъединил
се към проекта през 2016. Специалист
в разработването на уеб приложения.
Специално в този проект отговаря
за персонализираните уеб приложения.
Опит с MS SQL и перфектно разбиране на DBMS.
Уеб приложения на ASP.NET


Matushkina Elena
ПР Мениджър

Повече от 7 години опит в областта на ПР. Популяризира брандове и продукти в медии през интернет. Участва в разработването на стратегиите за социално медии и продължава да усъвършенства концепцията. Създава съдържание (статии, снимки, видео) за социални медии.


Bruce Sadia
Мениджър Развитие

Образование: Магистър по
комуникации и международни отношения.
Над 3 години опит в сферата на ИТ
с чуждестранни клиенти. Тя отговаря
за комуникацията с чуждестранни партньори
и организации.


Съветници
______


.

Kyle Wang
Главен Консултант
IBM
Cleveland, USA

«Екипът е изключителен!
CREDITS е нов подход към
блокчейна с много иновации за
крипто икономиката»


Michael Kapilkov
Блокчейн реклама
New York

«За мен е чест да се присъединя
към 'CREDITS'​като съветник за
тяхното ICO" Основател на
Healthi, Съосновател в Altcoinz,
Съосновател в I-virtual.


Elie Galam
Bancor Foundation
Финансов съветник
New York

Директро Инвестиции в
Eastmore Group, Съветник на
Legolas Exchange и Gimli


Artjom Aminov
Блокчейн Архитект
в F&L Galaxy, inc
London, United Kingdom

Разработчик и архитект на
тежки сървърни приложения,
базирани на блокчейн технологията.
.

Tyler Perry-Smith
Инвеститор, ентусиаст
Savitr Capital
San Francisco

«CREDITS може да бъде катализаторът,
който ще направи възможни
блокчейн операциите за
мейнстрийм бизнеса!"»


Jacob Salvador
Инвеститор & Трейдър
Блокчейн Специалист
Oslo, Norway

Oпитен инвестиционен
професионалист в отрасъла за
рисков капитал и частните
инвестиционни фондове.
Утвърден в блокчейн технолог


Christophe Ozcan
Блокчейн технолог - Експерт
France

Изпълнителен Директор & Съосновател
в Crypto4All, Съветник за Блокчейн
Екосистемата в Rockchain, Блокчейн
съветник в AFNOR Group


Презентация / ICO (Начална Продажба)
______

Първият етап е планиран за края на 2017-та година.
Не пропускайте възможностите пред проекта. Останете свързани с нас чрез нашите социални канали и научете първи всички новини.


Наградна Кампания
______

Ние предлагаме на участниците в програмата обща сума от 2% от всички издадени токени.
Общият брой на токените в обращение ще варира в зависимост от действителната сума набрана при продажбата на токени;Но във всеки случай 2% от токените ще бъдат определени за наградната ни кампания
1 600 - 2400 ETH
1 ETH = 5 000 CREDITS (CS)


Наградна Кампания и разпределение на токените:

Overall Bounty:
4 800 000 - 7 200 000 CS (равно на ~ 1 600 - 2 400 ETH)


Реклама в подписите, само за bitcointalk.org 30%
1 440 000 - 2 160 000 CS (~ 480 - 720 ETH)

Facebook кампания 15%
720 000 - 1 080 000 CS (~ 240 - 360 ETH)

Twitter кампания 15%
720 000 - 10 80 000 CS (~ 240 - 360 ETH)

Блог / Новини / Видеа кампания 10%
960 000 - 1 440 000 CS (~ 320 - 480 ETH)

Преводи и поддръжка на темите по език 15%
720 000 - 1 080 000 CS (~ 240 - 360 ETH)

Telegram кампания 20%
240 000 - 360 000 CS (~ 80 - 120 ETH)

Присъединете се към нас в telegram
« Last Edit: January 18, 2018, 04:29:01 AM by masterzino »

masterzino

 • Novice
 • *
 • Posts: 44
 • Karma: +0/-0
  • View Profile

Пред-Продажбата ЗАПОЧНА и само в рамките на няколко часа вече са набрани 243 468 долара от проекта!

Не изпускайте своя шанс да закупите токени с голям бонус.

masterzino

 • Novice
 • *
 • Posts: 44
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Още 4 дена до края на Пред-Продажбата и възможността да закупуте токени с голям бонус!

masterzino

 • Novice
 • *
 • Posts: 44
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Весела Коледа!

Нека всички бъдем живи и здрави, и много успехи в трейдването :)

Остават по-малко то 5 дена до края на пред-продажбата и токените с голям бонус.
Credits.com вече набраха 2 234 684 долара и проектът се счита за вече успешно финансиран!
« Last Edit: December 26, 2017, 02:21:39 AM by masterzino »

masterzino

 • Novice
 • *
 • Posts: 44
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
CREDITS.COM направиха едно много успешно пред-ICO и събраха максимално определените за етапа 3 милиона долара!

На 1-ви Февруари ще започне самото ICO и се очаква да бъде разпродадено изключително бързо.

masterzino

 • Novice
 • *
 • Posts: 44
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Превод от https://credits.com/en/Home/New_Ins/2275 с някои съкращения
Важно отностно Алфа Версията на Credits.com

Старт на Алфа Версията

Ние разработваме сериозен продукт, което изисква огромни ресурси. В момента екипът ни се състои от 90 човека, включително 50 технически лица. Платформата трябва да отговаря на най-високите изисквания за сигурност и вграждане, според нашата спецификация - децентрализиран публичен блокчейн, поддържка на смарт договори и  вътрешна криптовалута.

Поради неочаквани технически затруднения, ние отложихме излизането на Алфа версията с няколко дена, което засегна и даните за ICO-то. От вчера, 17-ти февруари, може да тествате Алфа версията.

Whitelist

Записването за ICO-то приключи на 15-ти Февруари

Дани за Началната продажба

Етап 1 - 17-ти Февруари, един ден за набиране на средства от стратегически инвеститори. Около 10% от общата сума

Етап 2 - 18-ти до 20-ти Февруари, два дни за набиране на средства от записалите се и одобрени от whitelist-а. Етап 3 ще се провежда ако в Етап 2 не бъде достигната максималната сума за проекта.

Етап 3 - 20-ти Февруари, старт на Публичното ICO с индивидуално ограничение от 1ETH

Разпределяме на Токените

Първоначалният план за разпеделяне на токените беше изработен през Октомври 2017. След това направихме няклко малки корекции:

Оперативни 1 - 10%, заключени за 1 година

Оперативни 2 - 10%, заключени за 2 години

Баунти - 2 %

Откриване на бъгове - 2%

Основатели и Екип - 15%, заключени за 1 година

Съветници - 2%, заключени за 6 месеца

Маркетинг - 1%. Някои от тези токени ще бъдат използвани по време на предварителната продажба и ICO-то.

ICO - 55%

Създаване на пазари - 3%


Внимание


Благодарим ви за вашето внимание. Моля бъдете търпеливи, предпазливи и внимавайте с измамници. Наскоро се появиха много лица, използващи името CREDITS за измамни дейности.

Основният източник на информацията за CREDITS е официалния сайт credits.com


 

Bitcoin Garden 2013-2022, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services