click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: 🌟★ [ANN] [ICO] ★🌟 UAHPAY (UAH): NGÂN HÀNG : THẺ THANH TOÁN : GIAO DỊCH ICO  (Read 2980 times)

Watanabe1505

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 701
 • Country: vn
 • Karma: +0/-2
 • Gender: Female
  • View Profile
  • Cryptocurrency Việt Nam

Watanabe1505

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 701
 • Country: vn
 • Karma: +0/-2
 • Gender: Female
  • View Profile
  • Cryptocurrency Việt Nam
TELEGRAM SLACK TWITTER FACEBOOK GITHUB MEDIUM

PRE-ICO Ngày 22 Tháng 9 2017 - Ngày 23 Tháng 10 2017

Chiến dịch thưởng được quản lư bởi Erickvand.

CHIẾN DỊCH THƯỞNG UAHPAY : 90,000,000 UAH ($2,700,000) được chia theo số tiền tích lũy.

Chiến dịch thưởng gồm 7 loại:
1. Tác phẩm nghệ thuật : 6 % (5,400,000 UAH)
2. Chiến dịch Youtube : 13 % (11,700,000 UAH)
3. Chiến dịch Twitter : 15 % (13,500,000 UAH)
4. Chiến dịch Facebook : 15 % (13,500,000 UAH)
5. Chiến dịch bài đăng : 13 % (11,700,000 UAH)
6. Dịch thuật và quản lư trang : 18 % (16,200,000 UAH)
7. Chiến dịch chữ kư : 20% (18,000,000 UAH)


1. Tác phẩm nghệ thuật : 6 % (5,400,000 UAH)
Thanh toán:
1. Chuẩn: 10 cổ phần / nghệ thuật
2. Trung b́nh: cổ phần / nghệ thuật
3. Cao: 50 cổ phần / nghệ thuật

Quy định:
1. Tác phẩm nghệ thuật phải là bản gốc, tích cực và sáng tạo bằng cách sử dụng biểu tượng UAHPAY [/ b] hoặc www.uahpay.com , chia sẻ tác phẩm nghệ thuật với Facebook, Twitter, Telegram và Instagram.
2. Tác phẩm nghệ thuật phải được liên quan đến tiền điện tử / chuôi khối / gây quỹ / đầu tư hoặc cái ǵ khác trong chủ đề này
Hai bài đăng Instagram tối đa mỗi ngày
3. Sử dụng hastag #UAH hay #UAHPAY

Cách tham gia:
1. Bạn phải đăng bài viết và Ảnh minh hoạ trong chủ đề này mỗi tuần: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2201288.0
2. Spreadsheet : BẤM VÀO ĐÂY

2. Chiến dịch Youtube  : 13 % (11,700,000 UAH)
Thanh toán:
1. Chất lượng b́nh thường: 10 cổ phần
2. Chất lượng trung b́nh: 30 cổ phần
3. Chất lượng cao: 50 cổ phần
4. Chất lượng đỉnh: 100 cổ phần

Quy định:
1. Mô tả về UAHPAY và tính năng của nó
2. Bạn có thể tải chúng lên Youtube
3. Phải 500 theo dơi
4. Thời gian không ít hơn 2 phút
5. Chúng tôi sẽ cung cấp cược theo chất lượng và khán giả của bài báo / bài đánh giá / blog post / video. Càng tốt hơn, bạn sẽ nhận được nhiều cổ phần hơn. Số tiền đặt cọc không được chuyển nhượng.
6. Đạo văn và những người khác sẽ bị cấm

Cách tham gia:
1. Đăng kư theo liên kết sau: BẤM VÀO ĐÂY
2. Spreadsheet BẤM VÀO ĐÂY

3. Chiến dịch Twitter: 15 % (13,500,000 UAH)

Thanh toán:
1. Có hơn 500 người theo dơi: 10 cổ phần / tuần
2. Có hơn 1000 người theo dơi: 30 cổ phần / tuần
3. Có hơn 5000 người theo dơi: 50 cổ phần / tuần
4. Có hơn 10.000 người theo dơi: 100 cổ phần / tuần

Quy định:
1: Tài khoản Twitter phải có trên 500 người theo dơi [/b]
2. Phải làm theo, thích và retweet Uahpay tweet hàng ngày tại: https://www.twitter.com/uahpay
3: Thưởng kết thúc khi PRE-ICO kết thúc
4: Thanh toán sẽ được thanh toán 7 ngày sau khi PRE-ICO

Cách tham gia:
1. Đăng kư theo liên kết sau: BẤM VÀO ĐÂY
2. Spreadsheet: BẤM VÀO ĐÂY

4. Chiến dịch Facebook : 15 % (13,500,000 UAH)

Thanh toán:
1. Có hơn 500 bạn bè: 10 cổ phần / tuần
2. Có hơn 1000 bạn bè: 30 cổ phần / tuần
3. Có hơn 5.000 bạn bè: 50 cổ phần / tuần
4. Có hơn 10.000 bạn bè: 100 cổ phần / tuần

Quy định:
1: Tài khoản Facebook phải có hơn 500 người bạn [/ b]
2. Phải, nhận xét và gửi lại Uahpay bài đăng hàng ngày tại: https://web.facebook.com/uahpay
3. Ư kiến phải có ít nhất 5 b
[/s]
4: Thưởng kết thúc khi PRE-ICO kết thúc
5: Thanh toán sẽ được thanh toán 7 ngày sau khi PRE-ICO

Cách tham gia:
1. Đăng kư theo liên kết sau: CLICK HERE
2. Spreadsheet: BẤM VÀO ĐÂY

5. Chiến dịch bài đăng : 13 % (11,700,000 UAH)

Thanh toán:
Chất lượng chuẩn: 200 cổ phần
Chất lượng trung b́nh: 300 cổ phần
Chất lượng cao: 400 cổ phần

Quy đinh:
1.Blog và web chấp nhận để truy cập phần thưởng này là: blogger, Wordpress, các trang web cá nhân, các trang web của bên thứ ba, liên quan chặt chẽ đến tiền điện tử
2. Các bài đăng và bài báo phải sử dụng ngôn ngữ tiếng anh
2. Những bài đăng và bài báo xuất bản phải có tối thiểu 500 từ, biểu tượng UAHPAY và: rơ ràng, ngắn gọn và giải thích
3. Bài viết và bài viết phải có 1 liên kết đến chủ đề ANN, 2 liên kết đến www.uahpay.com, 1 liên kết tới hồ sơ bitcointalk của bạn
5. Không được phép sao chép / dán hoặc bất kỳ loại spam hoặc ấn phẩm nào đi ngược lại dự án UAHPAY.com

Cách tham gia:
1. Đăng kư theo liên kết sau: BẤM VÀO ĐÂY
2. Spreadsheet: BẤM VÀO ĐÂY

6. Dịch thuật và quản lư trang : 18 % (16,200,000 UAH)

Thanh toán:
1. Dịch trang thông báo: 50 cổ phần
2. Dịch trang thưởng: 50 cổ phần
3. Dịch sách trắng: 300 cổ phần
4. Quản lư trang: 10 cổ phần / bài đăng

Quy định:
1. Bản dịch phải có chất lượng cao. Không được thực hiện bằng cách sử dụng công cụ dịch, google và khác.
2. Người phiên dịch phải chịu trách nhiệm và kiểm duyệt bản dịch
3. Nhập kết quả dịch của bạn không chậm hơn 6 ngày sau khi nhận được

Cách tham gia:
Spreadsheet: BẤM VÀO ĐÂY

Tải tập tin trang thông báo: TẠI ĐÂY
Tập tin sách trắng: TẠI ĐÂY

7. Chiến dịch chữ kư : 20% (18,000,000 UAH)

Thanh toán:
Jr.Member: 10 cổ phần / tuần
Member: 20 cổ phần / tuần
Full Member / Sr.Member: 30 cổ phần / tuần
Herro / Legendary: 40 cổ phần / tuần
H́nh đại diện: 10 cổ phần / tuần

Quy định:
1. Người mới không được tham gia
2. Sử dụng kư hiệu Uahpay vào cuối chiến dịch
3. Tối thiểu 10 bài đăng chất lượng [/b] trong một tuần
4. Bài viết có ít hơn 70 kư tự [/ b] sẽ không được coi là bài viết hợp lệ
5. Phải đăng ít nhất 30 bài viết có chữ kư vào thời điểm chiến dịch kết thúc
6. Đăng kư với nhiều tài khoản , sẽ bị danh sách đen

Cách tham gia:
1. Đăng kư theo liên kết sau: BẤM VÀO ĐÂY
2. Spreadsheet: BẤM VÀO ĐÂY


H́nh đại diện : HERE

Chữ kư:
Jr.Member
Code: [Select]
[center][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2198436][font=Arial Black] UAHPAY [/font]◆  CRYPTOBANK · CRYPTOCARD · ICO TRADING ◆[/url][/center]
Member
Code: [Select]
[center][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2198436][font=Arial Black]███████   UAHPAY   ███████[/font]
██████  CRYPTOBANK ◆ CRYPTOCARD ◆ ICO TRADING  ██████[/url][/center]

Full Member
Code: [Select]
[center][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2198436][font=Arial Black][color=#07abff]███████   UAHPAY   ███████[/font]
[color=#925df3][font=Arial]███████ [b]CRYPTOBANK ◆ CRYPTOCARD ◆ ICO TRADING[/b] ███████[/font][/url]
[url=https://www.uahpay.com/][color=#fe8300]███████ [font=Arial][b]PRE-ICO SEP, 22, 2017 ███████[/url][/center]

Sr.Member
Code: [Select]
[center][table]
[tr]
[td]
[url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2198436][font=Arial Black][size=33px][color=#07abff]UAHPAY[/td]
[td]
[/td]
[td]
[size=28px][color=#ff0000]◆
[/td]
[td][size=2px]   
[center][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2198436][font=Arial Black][size=15px][color=#f9711c]CRYPTOBANK ◆ CRYPTOCARD ◆ ICO TRADING[/size][/url]
[color=#f9711c][font=Arial Black][size=12px][url=https://t.me/uahpay/]◆ TELEGRAM ◆[/url] [/size] [size=12px][url=https://www.twitter.com/uahpay]TWITTER ◆[/url] [size=12px][url=https://www.facebook.com/uahpay]FACEBOOK ◆ [/url][size=12px][url=https://uahpay.slack.com/]SLACK ◆ [/url][/size][/color]
[/td]
[td]
[size=28px][color=#ff0000]◆
[/td]
[td]
[center][url=https://www.uahpay.com/][font=Arial Black][b][size=12px][color=#925df3]PRE-ICO SEP, 22, 2017[/b]
[size=15px][color=#925df3][b]JOIN HERE[/b]
[/td]
[td]
[size=28px][color=#ff0000]◆
[/td]
[/tr]
[/table][/center]

Hero/Legendary

Code: [Select]
[center][table]
[tr]
[td]
[url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2198436][font=Arial Black][size=33px][glow=#07abff,1][color=#fbfdff]UAHPAY[/td]
[td]
[/td]
[td]
[size=28px][color=#ff0000]◆
[/td]
[td][size=2px]   
[center][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2198436][font=Arial Black][size=15px][glow=#fe8300,1][color=#fbfdff]CRYPTOBANK ◆ CRYPTOCARD ◆ ICO TRADING[/size][/url]
[color=#fe8300][glow=#fe8300,1][font=Arial Black][size=12px][url=https://t.me/uahpay/]◆ TELEGRAM ◆[/url] [/size] [size=12px][url=https://www.twitter.com/uahpay]TWITTER ◆[/url] [size=12px][url=https://www.facebook.com/uahpay]FACEBOOK ◆ [/url][size=12px][url=https://uahpay.slack.com/]SLACK ◆ [/url][/size][/color]
[/td]
[td]
[size=28px][color=#ff0000]◆
[/td]
[td]
[center][url=https://www.uahpay.com/][font=Arial Black][b][size=12px][glow=#925df3,1][color=#ffffff]PRE-ICO SEP, 22, 2017[/b]
[size=15px][glow=#925df3,1][color=#ffffff][b]JOIN HERE[/b]
[/td]
[td]
[size=28px][color=#ff0000]◆
[/td]
[/tr]
[/table][/center]


QUAN TRỌNG:
Người sáng lập và quản lư chiến dịch được quyền, thay đổi quy tắc, thêm quy tắc, từ chối bạn khỏi chiến dịch.

thanhtuyen

 • Newbie
 • Posts: 7
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
thẻ tín dụng này có điểm đặc biệt và khác biệt nào so với các thẻ tín dụng thông thường  :-\ :-\ :-\

barbar

 • Novice
 • *
 • Posts: 16
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
thẻ tín dụng này có điểm đặc biệt và khác biệt nào so với các thẻ tín dụng thông thường  :-\ :-\ :-\
tôi nghĩ khác ở chổ là nó được hoạt động trên chuỗi khối, độ bảo mật cao, phí giao dịch thấp và ngoài ra nó có thể giao dịch bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào.

Watanabe1505

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 701
 • Country: vn
 • Karma: +0/-2
 • Gender: Female
  • View Profile
  • Cryptocurrency Việt Nam
thẻ tín dụng này có điểm đặc biệt và khác biệt nào so với các thẻ tín dụng thông thường  :-\ :-\ :-\
Sẽ được kết nối trực tiếp đến các xu tiền điện tử gọi là UAH nhé bạn.

Watanabe1505

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 701
 • Country: vn
 • Karma: +0/-2
 • Gender: Female
  • View Profile
  • Cryptocurrency Việt Nam
UAHPAY preICO đă kết thúc, kết quả thu được vốn như sau :
198.60 BTC
1490.121 ETH

Watanabe1505

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 701
 • Country: vn
 • Karma: +0/-2
 • Gender: Female
  • View Profile
  • Cryptocurrency Việt Nam
UAHPAY đang được giới thiệu trong tạp chí Focus. Một khi nó được xuất bản, tôi cũng sẽ chia sẻ nó.

Đối với ai bỏ lỡ sự kiện thuyết tŕnh tại diễn đàn kinh tế quốc tế KIEF:

http://forumkyiv.org/en/forum/2017/program/ukraine-in-the-new-world.-route-to-success

Watanabe1505

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 701
 • Country: vn
 • Karma: +0/-2
 • Gender: Female
  • View Profile
  • Cryptocurrency Việt Nam
Đợt Pre-ICO đă kết thúc. ICO sẽ bắt đầu vào ngày 22/10/2017.


Watanabe1505

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 701
 • Country: vn
 • Karma: +0/-2
 • Gender: Female
  • View Profile
  • Cryptocurrency Việt Nam
UAHPAY tại diễn đàn kinh tế Kiev !

Video : https://t.co/8I92G3CNGw


Watanabe1505

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 701
 • Country: vn
 • Karma: +0/-2
 • Gender: Female
  • View Profile
  • Cryptocurrency Việt Nam
Xu trong đợt pre-sale đang được trả, bạn có thể kiểm tra hợp đồng theo liên kết dưới

https://etherscan.io/token/0x5c5413bad5f6fdb0f4fcd1457e46ead8e01d73d3?a=0x57caa5bed4480dc1933e2b05320c8f10a365f41a

Dành cho những ai có xu để kiểm tra thông tin vui ḷng sử dụng mă hợp đồng như sau :

UAHPAY Contract address: 0x5c5413BaD5f6FdB0f4fcD1457e46eAd8e01D73d3
Symbol: UAH
Decimals: 18

Watanabe1505

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 701
 • Country: vn
 • Karma: +0/-2
 • Gender: Female
  • View Profile
  • Cryptocurrency Việt Nam
ICO ĐANG ĐƯỢC DIỄN RA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CÓ THỂ THAM GIA GÓP VỐN BẰNG CÁCH TRUY CẬP VÀO TRANG https://www.uahpay.com/ VÀ ĐĂNG KƯ TÀI KHOẢN

Watanabe1505

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 701
 • Country: vn
 • Karma: +0/-2
 • Gender: Female
  • View Profile
  • Cryptocurrency Việt Nam
Các dịch vụ chính mà UAHPAY cung cấp :
- Thẻ tiền điện tử
- Dịch ngân hàng tiền điện tử bao gồm cho vay
- Sàn giao dịch tiền điện tử
- Giao dịch tiền mặt

Watanabe1505

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 701
 • Country: vn
 • Karma: +0/-2
 • Gender: Female
  • View Profile
  • Cryptocurrency Việt Nam

Tham gia ngay ICO để nhận thêm thưởng 25% cho mỗi khoản thanh toán

trungnam

 • Newbie
 • Posts: 5
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
ḿnh vào trang chủ của dự án nhưng không thấy thời gian đếm ngược, liệu ICO đă kết thúc rồi sao?

alonsa

 • Novice
 • *
 • Posts: 10
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
các thẻ atm do dự án phát hành có được sử dụng ở khu vực châu á không?

 

Bitcoin Garden 2013-2024, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services