click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: [ANN][SHF] 💠 SHAFT ⛏ Định hướng khai thác ⛏ Tiền mật mă 💠  (Read 710 times)

divedaucd

  • Newbie
  • Posts: 1
  • Karma: +0/-0
    • View Profile
_ooooo__oo____oo____ooo____ooooooo_oooooooo_
oo___oo_oo____oo__oo___oo__oo_________oo____
_oo_____oo____oo_oo_____oo_oooo_______oo____
___oo___oooooooo_ooooooooo_oo_________oo____
oo___oo_oo____oo_oo_____oo_oo_________oo____
_ooooo__oo____oo_oo_____oo_oo_________oo____
____________________________________________ 
 
   _/\/\/\/\__/\/\/\/\/\____/\/\/\/\/\/\______/\/\_____
    ___/\/\____/\/\____/\/\__/\______________/\/\/\/\___
   ___/\/\____/\/\____/\/\__/\/\/\/\/\____/\/\____/\/\_ 
  ___/\/\____/\/\____/\/\__/\/\__________/\/\/\/\/\/\_ 
 _/\/\/\/\__/\/\/\/\/\____/\/\/\/\/\/\__/\/\____/\/\_   
____________________________________________________
 
 

Shaft (SHF) là tiền mật mă thế hệ mới được tạo ra bởi thợ mỏ cho thợ mỏ. Ư tưởng của SHAFT là cung cấp 1 tiền mật mă hoàn hảo cho GPU đào mà không có bất ḱ vấn đề quản lư, vấn đề hacking hay các công cụ không liên quan khác cho thợ mỏ truyền thống.
 
Về bàn chất, SHAFT là 1 phân nhánh của Ethereum, nhưng không có các lỗi của nó như vấn đề POS sắp tới, vấn đề về kích cỡ file DAG hay giao thức Metropolis.
 
SHAFT là một tiền mật mă đáng tin cậy tạo ra để cung cấp những kinh nghiệm tốt nhất trong ngành khai thác mỏ. Như bạn đă biết, hiện nay không có tiền mật mă nào trên thị trường đi theo sự quan tâm của các "thợ mỏ", tất cả đều theo tham vọng của người tạo ra nó. Shaft đang thay đổi điều đó.

Shaft hiện thực hóa phương châm  “Đào không giới hạn”. Bằng cách hỗ trợ và đào Shaft, bạn có thể yên tâm rằng quy tắc của tṛ chơi sẽ không thay đổi phần c̣n lại của cộng nghệ blockchain. Shaft có thể dự đoán được sự phát triển của tiền mật mă: sẽ không có sự giảm nữa, không có phân nhánh bất ngờ, không giảm phát đặc biệt hoặc lạm phát "chính sách". Chuỗi của Shaft tuyệt đối có tổ chức trong sự phát triển và sự tồn tại của nó.

 
___oooo___ooooooo___ooooooo____ooo____oooooooo_ooooooo_oooooo____
_oo____oo_oo____oo__oo_______oo___oo_____oo____oo______oo____oo__
oo________oo____oo__oooo____oo_____oo____oo____oooo____oo_____oo_
oo________ooooooo___oo______ooooooooo____oo____oo______oo_____oo_
_oo____oo_oo____oo__oo______oo_____oo____oo____oo______oo____oo__
___oooo___oo_____oo_ooooooo_oo_____oo____oo____ooooooo_oooooo____
_________________________________________________________________

CHO DOANH NGHIỆP VÀ CHO MỌI NGƯỜI

Shaft đảm bảo rằng chuỗi của nó là đáng tin cậy và không thay đổi trong một khoảng thời gian dài. Do đó, các doanh nghiệp và cá nhân có thể sử dụng cơ sở hạ tầng hợp đồng thông minh mà không nghi ngờ và lên kế hoạch hoạt động phù hợp với tầm nh́n của họ về tương lai, ư định của họ, chứ không phải kế hoạch của một số người sáng tạo chuỗi mắt sáng như sao.

Chuỗi của Shaft sẽ mang lại tất cả khả năng của hệ thống hợp đồng thông minh thông minh và trong tương lai các hợp đồng Ricardian sẽ được thực hiện một cách nhẹ nhàng trong Shaft. Hệ thống duo hợp đồng này sẽ cho phép các khả năng khổng lồ hợp nhất mọi thứ trong cả thế giới crypto và vật chất. Thử tưởng tượng thế giới tự động được xây dựng với hợp đồng thông minh, mà mọi học sinh đều hiểu.

Đội ngũ Shaft trung thành với các giá trị của sự ổn định, sự phát triển và lợi nhuận đào mỏ. Chúng tôi đang tạo ra sản phẩm không vấn đề, thân thiện với cộng đồng toàn thế giới và trong ngành.

TIẾP TỤC ĐÀO MỎ, NGƯỜI BẠN CŨ.

Shaft thân thiện với hầu hết tất cả các loại phần cứng GPU khai thác mỏ (chỉ từ 1.1 GB) - trong thời điểm bắt đầu, những người khai thác mỏ với tất cả các loại phần cứng GPU có thể đào Shaft solo. Đội ngũ Shaft cũng cung cấp tất cả tài nguyên cho việc tạo ra pool đào và tạo pool cho chính họ.

TRỞ NÊN ỔN ĐỊNH, TRỞ NÊN MẠNH MẼ

Để đảm bảo lợi nhuận khai thác lớn hơn thông qua giá trị cổ phiếu lớn hơn của tiền mật mă SHF, đội ngũ Shaft sẽ khởi động 1 chuỗi với sự gia tăng độ khó của block khởi đầu và các blocks tiếp theo, nó sẽ ngăn chặn tràn ngập thị trường với các SHF mới giá rẻ. và làm biến động SHF trên sàn ít hơn, đảm bảo lợi nhuận cho dàn đào của bạn trong thời gian dài.

CHÍNH SÁCH KINH TẾ

Đội ngũ Shaft đào trước 6 triệu, phục vụ các mục đích phát triển.
Phân bổ như sau:
1)    2.5 triệu SHF sẽ chi cho việc tiếp thị;
2)    3 triệu SHF sẽ chi cho việc phát triển các client độc lập, cập nhật giao thức, các pools nguồn mở độc nhất và đặc biệt là các dịch vụ tích hợp (như shapeshift, ledger, jaxx).
3)    0.5 triệu SHF sẽ chi cho các chương tŕnh trao thưởng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thuật toán: Dagger Hashimoto (Ethash)
Phần thưởng khối: 5
Mục tiêu Khối: 15 giây
Cổng RPC: 8588
Cổng Websocket RPC: 8589
Cổng Network listening: 30303
Network ID: 420
Chain ID: 420 (EIP 155 Replay Attack Protection compliant)
Giảm thưởng cho các Block Uncle
Phân nhánh từ  Geth 1.6 chứa toàn bộ EIPs cuối.

Pools
http://pool.shaft.sh <-- 0% phí, đang online
http://shaft.coinminer.space <-- 1% phí, đang online


LỘ TR̀NH (ROADMAP)

Roadmap sẽ được cung cấp hợp tác với cộng đồng khai thác mỏ. Hăy tham gia và tạo ra với chúng tôi. Thợ mỏ là máu và thịt của công nghệ blockchain và chúng ta là người có tiếng nói to nhất.

Làm thế nào để đào solo hoặc pool với Claymore:

1. Solo:

Tải geth
Tải bản Claymore mới nhất
Chạy geth với lựa chọn console
Tạo địa chỉ cho bạn bẳng cách gơ : personal.newAccount("password")
sửa file claymore's .bat hoặc .bash: ./ethdcrminer64 -allpools 1 -epool http://127.0.0.1:8545 -ewal <vi_cua_ban> -epsw <x> -allcoins 1
                                            Hoặc cho Windows: EthDcrMiner64.exe -allpools 1 -epool http://127.0.0.1:8545 -ewal <vi_cua_ban> -epsw <x> -allcoins 1

2. Pool

Lặp lại các thao tác tải geth và tạo ví (trong phần hướng dẫn solo)
sửa file config của Claymore theo pool and port mà bạn muốn đào ở đó và đừng quên thêm -allcoins 1 vào.

Chương tŕnh phát thưởng (Bounty):

1. Thiết kế Website

Đội ngũ Shaft thông báo cuộc thi thiết kế Website (Tổng quỹ cuộc thi là 45,000 SHF) để thiết kế cho Shaft. Mục đích cuộc thi là tạo ra thiết kế cho Shaft bao gồm logo, website và các thiết kế bổ sung khác cùng với cộng đồng.

Như vậy, có 2 đề cữ: Giải thưởng do Mọi người bầu chọn và Giải thưởng do Ban Tổ Chức bầu chọn. Đề cử thứ nhất sẽ được bỏ phiếu thông qua cộng đồng. 3 giải thiết kế đầu do Mọi người bầu chọn nhận được tương ứng: 15,000 SHF (giải nhất); 10,000 SHF (giải nh́) và 5,000 SHF (giải 3).

Đề cử thứ 2 sẽ được Đội ngũ Shaft bỏ phiếu bầu chọn. Người thằng cuộc nhận được 15,000 SHF.

Thiết kế của người thắng cuộc sẽ có thể  (và không thể) thực hiện như thiết kế của đội ngũ Shaft, nhưng tất cả người thắng cuộc sẽ được nhận giải thưởng của họ.

Cuộc thi bắt đầu từ 20:00 GMT ngày 25 tháng 9 kéo dài đến cuối tháng.

2. Chiến dịch chữ kư

Sắp có!

3. Dịch thuật
(mỗi bản dịch được trả 50 SHF)
Tiếng Trung
Tiếng Nga
Tiếng Đức
Tiếng Tây Ban Nha

4. Quản lư
Quản lư trả lời các câu hỏi, các thắc mắc từ các thành viên, các vấn đề về blockchain...và các vấn đề khác. (1 post - 1 SHF)


5. Video hướng dẫn người mới
(2000 SHF được trả cho người làm video này)
Đề tài được giải thích trong video:

- Tạo địa chỉ trong Geth.

- Các phương pháp đúng về lưu trữ khóa riêng.

- Kiểm tra số dư tài khoản.

- Chuyển tiền thông qua Geth.

- Làm thế nào đào solo với Geth.


Nhắn tin riêng cho mục 4 và 5.

LIÊN KẾT QUAN TRỌNG
 
Website  Blockchain Explorer  Github
Whattomine [Soon] Exchanges [Soon] GUI Wallet [Soon]


Tham gia với chúng tôi

Telegram  Slack  Twitter


 

Bitcoin Garden 2013-2021, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services