click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: ICO ANN SLVR MINE  (Read 1705 times)

888casino

 • Novice
 • *
 • Posts: 17
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
ICO ANN SLVR MINE
« on: September 08, 2017, 08:05:33 PM »


SLVR: Yon reolisyon nan teknoloji finansyel 

INISYAL KWEN OFET  ENDS: Septanb 27, 2017 11:59:59 pm

ICO lay kounyeya! - ico.slvrmine.com - Enstan 60% ROI

 • 3 Million SLVR available via Ethereum ICO
 • ICO pripou yon oracle ki estime  a $10 ki vo Ether
 • 1 SLVR redimab 1 ons Silver
 • Inisyal Float de 7 Milyon token
 • New SLVR ment  restrik  pou 5 ane, jiskaske rezev la  >100%  SLVRNan SVVR pral kreye yon nexux ant komodite silver mache a e blockchain, pou fasilite desantralize fiti , pitoupi finans.Nap distribiye yon ERC20 token bake pa rezev setifye nan silve ki operasyonel min ki lokalize nan Sultepec minin distrik an mexico.Chak SLVR token disribiye ake pa e redimab pou,1 ons de silve estore nan yon sekir vo kom li mine e rafine.

pandan ke nap van yon aktif kripto tokenize pou premine silve e nou kapab leve kapital pou optiize min ki pemet plis eficasite extrasyon, lap pemet nou atein  100% reze plis rapid. An plis nap kapab kreye yon enfrakstriti  de web e blockchain sevis pou sipote abilite e likidite de nouvo blockchain silve mache a.Pandan nap enspekte papye teknik nou an  ,nou kapab we estimasyon kapitalizasyon tou tan ,sa ki mete nou gen yon rezev de 100% ( 7 milyon ons silve)pandan 6 ane itilize konsevativ estime nou pa konte pou optimizasyon kom rezilte de rezin fon sou font en.Pa selman model la pemet nou leve fon  me li pemet patisipan yo envesti nan likid imediatman,transferab, reprezantasyon san sansi de silve reel  a a diskount pri.
 


Pou reflete nati pre mine de silve nou an e fasilite pi rapid leve de fon yo,nou ofri yon token SLVR redimab pou 1 ons silve pou aprosimativman 10 dola vale ether. pri a set pa yon oracle kontra ki leve ETHUSD to exchanj,pri aktyel kapab varye nan tan ke ou achetel la.majorite ICO e mekanis token kapab odite via github nou an.

Vizyon nou

Vizyon nou se kreye yon likid ,ki pa entemedye,mache global silve sou blockchain ethereum,Sa pral libere pri metal mache a de entemedye e pemet feb kou tredin,transfe e estorej de silve.Token nou an pemet itilizate blockhain pou expoze pouvwa dijital silve ( estoraj vale pou milennia) pandan ke nap kenbe fridom pou otonomi ke yon aktif blockchain provayd.Nou kwe ke token nou an se premye e selman global,desantralize e san sansi aktif silve.

Nou imajine yon fiti ki enkoporet tout sistem tradisyonel finans lan sou blockchain lan, e SLVR se komansman vizyon sa. SLVR pemet trede silve fe tranzaksyon konplex kont mache silve a e antyeman sou blockchain e vya desantralize.Vizyon teknik  yon silve token ,se yon swit  de  Kontra sekirite  ke itilize  kapab deploye endividyelman pou emplemante lojik pou fiti silve kontra deplwoye pa propriete SLVR e an ako avk lot pati san entemedye exchanj oubyen kle hous, kontra sa kapab alo abitre an ako avek "kod lwa." e denyeman a token SLVR.

Bi a lon tem nou se bay token nou an a itilizate yo yon zouti pou liberasyon finasyel e otonomi.

Roadmap

 • September 9: ICO temine
 • Nov 4: Eskal prodiksyon   silver min
 • Jan 4: Delivre nan yon seki vo
 • Jan 4: Piblikasyon SLVR Sistem redanmsyon
 • April 1: SLVR kONTRA SEKIRITE  Beta11.8 Milyon Ons  Rezev setifye

Investments in the mine to date


EKIP
 

Bitcoin Garden 2013-2022, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services