click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: Gran expansyon experyans AR/VR  (Read 2546 times)

888casino

  • Novice
  • *
  • Posts: 17
  • Karma: +0/-0
    • View Profile
Gran expansyon experyans AR/VR
« on: September 01, 2017, 02:32:53 PM »


Vizyon nou : Gran  expansyon  experyans  AR/VR

Cappasity pral entrodwi yon ekosistem global de sevis AR/VR via etablisman de nouvo koporativ
 model. Nan model sa ,itilizate yo  e develope yo pral benefisye  de objet fasil 3D e delivre pandan ke biznis pral resevwa  akse a kontni 3D.Kosta Popov, CEO
Li fonde premye konpani li an 2005 .Li gen plis  ke 10 ane experyans an 3D teknoloji e biznis developman IT .Nome sofware inovate Intel an 2016 (https://goo.gl/Fbcff4)


Marianna Alshina, CBDO
Li gen experyans an dijital maketin e leve nouvo patnerchip ,Mariana te partisipe nan yon bel kanpay ki pibliye nan tout kwn nan mond lan .

Alex Chegaev, CTO
 Achitek an sistem avk profon konesans de sistem konplex achitek ,visyon Kompite e aprantisaj machin
ICO vant lan ap komanse: mid september

ogmante e vityel realite (AR/VR) gen potansyel poul vini yon gran inovasyon ki pral chanje biznis nan tout endistri a. Mank de 3D kontni  se fakte prevantiv expansyon masiv d AR/VR.  Prochen wave e AR/VR revolisyon  pral kondwi pa konten  ke kreate yo travay ansanb  e kontribiye a prochain ekosistem nan .
Nou pral adresse konten kreatie avek ecosistem Cappasity a kap fe 3D obje reel yo aksesib ak tout moun. Zouti e kit ki disponib via platfom ekosistem nan ap pemet 3D models yo bati  avek kamera e soumet a konteni de baz 3D. Baz kontni pral aksesib  pou biznis nan ekomes, je video e endistri divetisman.AR gen foul potansyel  poul konstitye yon eleman ekomes kontanporen e mobil komes. Selo  recherch citi Bank ,komes AR espere reprenzante 25% rive 2035, egal a $1.3 trilyon.Gen anpil lot domen ki ka benefisye de ittilizasyon  AR/VR teknoloji,enkli :

●   Konsol & je mobil
●   Pak tem & Divetisman
●   Media & Piblisite
●   espo
●   Mizik
●   Otomotiv
●   Edikasyon
●   Medisin & Sante
●   Itilizasyon endistri, Operasyon Faktori

Goldman Sachs espere ke maket sofware AR/VR la rive a $35bln  rive 2025, avek  60%  de revni softtware VR/AR gere pa kliyan yo.Token AR  (ART) pral distribiye pou kree yon sistem  de bil desantralize  kap gen sekirite  pa kontra entelijan e kapab gere yon laj nonbe de mikro tranzaksyon.Arts pral itilize pou finase AR/VR ekosistem developman an  e fasilite 3D konteni avek yon semp dijital kirensi  nan kominote ekosistem nan .Meci pou blockchain EOS la,itilizate pa pral peye oken fre tranzaksyon  tankou  yo fe le yap itilize ethereum ou bitoin.Pou prezeve ekonomic lan e pa kache oken yo  transferabilite  e developeman ekosistem nan,Token AR  pral distribiye
 kom ERC-20 token ethereum e apre transfere  nan EOS blockchain nan apre eos menet se metel nan operasyon.ART vale l pral depan piman sou rezo AR/VR ekosistem nan, kap detemine pa expansyon masiv de kontni 3D e platform desantralize Cappasity..

Manb ekosistem yo pral itilize ARTs pou peye pou:

●   Enskripsyon 3D baz kontni
●   Achete kontni 3D  a pri vande a
●      Lokasyon kontni  3D pou bi komesyal 

Activ kontribiye pral rekompanse avek ARTs  pou:

●   oplod kontni  3D
●   Verifikasyon e moderasyon kontni yo
●   Van e lwe kontni 3D orijinal●   Algorithm - Delegated  Proof-of-Stake (DPOS)
●   Non kwen an - AR Token
●   Abrviasyon kwen an - ART
●   Tx frais - 0%
●   Distribisyon  - 70% achete , 12% Kontribite ki te la anvan , 18% Fondate andosman

Mesi pou tet ou pran swen pou li proje nou an . SVP suiv lenk sa , kote ke nap kontan poun reponn ak tout kesyon ke ou genyen: [email protected]

 

Bitcoin Garden 2013-2024, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services