click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: ANONS ICO Startming pi gro minin fam an risi e erop  (Read 3279 times)

888casino

 • Novice
 • *
 • Posts: 17
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
ANONS ICO Startming pi gro minin fam an risi e erop
« on: September 01, 2017, 12:32:23 PM »

StartMining -se yon inik projet ki baze sou konstriksyon  e piblikasyon laj fim endistriel an risi e an erop .li planifye pu bati yon platfom avek kapasite  de 4000 fam .prisipal sous revni li se :

 • Minin prensipal kriptokirensi yo : Ethereum, Zcash e Monero
 • Fasilite pou mine provizyon  kom lokasyon (klou minin)StartMining bi
Mileston
Benefis pou envestise yo


 • Legalizasyon envestisman e  “blanc” taxasyon
 • Pi gro profi – 40% profi net kompani avek revni jiska  122% pa ane  pa egzanp: siw envesti  $100, wap kapab recevwa $122 kom dividans duran 1 ane e envestisman an vo 100 stmg pral pesiste
 • Premye token sipote pa reel ekipman e fasilite
 • Minimizasyon risk ak divesifikasyon de krito kirensi  e provizyon de fasilite kom lokasyon
 • Ouve akse a aktiel ham yo
 • Posibilte pouw exchanje token sou min fasilite -reel actif on mining
 • Piblikasyon tem pap pi long ke 4 mwa
 • Yon nan pi ba elektrisite kou  (jiska  2 santim/KW)
 • Pri ant pou ekipman e kompozan yo StartMining Team


Ki sa ki token Start Mining nan ?

Token StartMining egal a pataj kompany a. Li sipote pa reel ekipman minin e fasilite .Token garanti dwa pou patisipe nan distribisyon de kompany an  e kapab konveti an reel aktif .

Limite nonb token an
10 200 000 token.
93% token distribiye pou realize Inisyal bi  ICO  a ;
2% — Program motivasyon  e bonis ;
5% — Escrow.


Regulasyon
Tout token ki pa van ap brile.

Pri inisyal token nan
 $1

ICO kous
15.09.2017 - 14.10.2017 (30 jou kalandri)

Bi finansye
500 000 $ - $ 10,000,000

kirensi ki aksepte

ETH, Altcoins, USD/EUR, Visa/MasterCard

Platfom ICO StartMining
Ethereum Kontra entelijan (ERC20)

Escrow kap patisipe nan proje a .Rezo sosyal e ot enfomasyon


 

Bitcoin Garden 2013-2024, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services