click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: ^`ANN-ICO Kontra intelijan Patrone pa fon pansyon  (Read 1443 times)

888casino

 • Novice
 • *
 • Posts: 17
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
« Last Edit: August 30, 2017, 06:24:33 AM by 888casino »

888casino

 • Novice
 • *
 • Posts: 17
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Re: ^`ANN-ICO Kontra intelijan Patrone pa fon pansyon
« Reply #1 on: August 30, 2017, 05:48:54 AM »
Yon ti Rezime sou developman demo


si nou jos pibliye vesyon alfa a, li pral difisil poun gen yon ide koman platform nan fonksyone paske kominote a pral beswen tann yon paket tan poul kapab pote kote kontribisyon  e we evolisyon nan actif pansyon an. Sepandan ,nou deside bati yon vesyon demp avek similasyon  de tan pase, e fon pansyon patisipan yo kapab estimile peman e we koman kontribisyon anplwaye yo mache, vein tou tan,retre,fre e envestisman an retou.

nan miting , nou desine prosesis yo e ekri spesifikasyon,e ekip developman an kapab travay pi rapidman.Demo a pral itilize ethereum tesnet avek yon bel entefas an ho e lap montrew koman fon pansyon  manaje yo kapab dinamikman e deplwaye kontra entelijan  e chek sou etherscan tout tranzaksyon ki deye itilizasyon platfom nan.

siw vle li an anglais ou ka ale sou site

https://medium.com/auctus/auctus-develop...4e96298924
Liv Blan e sit la ap pare semen .

 

Bitcoin Garden 2013-2022, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services