click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: ANN ICO premye sevis email desantralize  (Read 1276 times)

888casino

  • Novice
  • *
  • Posts: 17
  • Karma: +0/-0
    • View Profile
ANN ICO premye sevis email desantralize
« on: August 29, 2017, 04:43:04 AM »
Salu tout moun
sa se  ekip Proemtheus nap poste proje nou a
nou ap bati premye email sistem desantralize .EE plis anko

 Vizite pajweb nou an pou plis enfomasyonhttps://proemthe.us

Avek email desantralize nou kode e kre nouvo email,Proemtheus ap bati sevis inovativ pou pesonel klou,sekirite e yon platfom pou develope e sevis provide sevis ki pral gaye token dijital pou travay yo realize a.Platfom Proemtheus pral opere via prop token PMTP,kap disponib via yon prevant kap komanse 25 daoutNomb utilizate email ki genyen nan mond lanestime a 2.7 milya, avek konsome ki gen yon moyenn de 1,8 kont pa utilizate [/b] (http://www.radicati.com/wp/wp-content/uploads/2015/02/Email-Statistics-Report-2015-2019-Executive-Summary.pdf). Majorite de konsome kont sa anrejistre  avek email gratis,ofri kont gratis e yon lot kote bay utilizate a yon ti mone pa minin e utilize done yo.yon bagay ki si se ke yon  done itilizate vo plis ke enskripsyon,e valid pou email sevis tou kap netoye enbox oubyen fe dezenskripsyon otomatik.


Proemtheus, ak sistèm Imèl Nouvo sa a, Jenere itilizatè endepandan pa imel detache soti nan rezo a santralize ak deplase l 'nan pòch la itilizatè. Nou ap distribye kont yo imel yobay itilizatè yo.
kominikasyon direk ant itilizatè-ak-itilizatè  pa gen okenn entrizyon pral posib nan kont emaill la akòz yon apwòch nouvo Konsènan Sere done byen, kite ransomware Menm nan fè nwa a. Ansanm vini karakteristik bwat tankou konplètman Threaded, repons vit, desizyon en gwoup avek anpil lot anko  anonse.

Chak itilizatè dwe mande tèt li: ou ta twed entimitew sou entènèt  pou yon abònman? Kouman Lespri Bitcoin ka limite pou itilize yon kontrol email alos ke email vital pou chak walet ?EMAIL DESANTRALIZE
Email ou Dirèkteman nan bous ou.
Kontwole bwat lèt ou a (pa gen okenn minin  pou sevis  sèvis "gratis").
Kominikasyon Dirèk  itilizatè-a-itilizatè.
Bwat o let Entièman twedab.
Tamplat, Anket, repons rapid.
jis fe Klik   otomasyon.

SECURITE POU LA PE NAN TET
desantralize nenpot atak dwe taget chak kont olye de yon seve santra.
done yo ankripte e fragmante
selman ou endike aplikasyon ki ka gen akse ak li
pa gen chanjman pou itlilizate men pa gen oken move aplikasyon ki ka dil ak li

PESONEL KLOU REPETWA
pa jis yon slays,genyem klouw se hdd ou
lap vin anliy nenpot le ou bezwen li
men le Pc a ta eten.
si jenere ofri estoraj a zanmiw
ou prete /lwe nan men lot yo.

PLATFORM POU SEVIS PROVIDE
stati profi ou anliy
itlizate ka bay email,estoraj e VPN sevis ak lot
baze sou optan,provide sevis pral klasifye tot sa ki reliab e kanpe
Platfom nan ap ouve ak tout develope
devlope/kompayi ka bay peman pa itilizate akse.

gade plis detay de sevis ke nou propoze yo https://proemthe.us/gift_explained.htmlyon paket sevis kapab imajine sou teknoloji blockchain lan nou gen gen lwa de: EMAIL FIRST.
post blog sa se pou ekip nou an ki pral pote limye sou strateji email an premye
apre nou pral emplemante nouvo email endepandan,fiti apral stellar

Pa egzanp:
nou dizay teknoloji koman bagay yo sipoze fonksyone nou distriniye email yo a vre itilizate o:
Olye de  "John.Smith@email_service_provider" simply use ">John.Smith"
et endepandan ou pa bezwen prese yon itilizate pou yon bagay.
toujou twouve adres ki disponib lan : .....pa fe kas tet John.smith937@.."

 prochen etap la se deplase yon vre idantite [anliy]
sou bod nou an se fiti idantite ki baze sou blockchain, detay  itlilizate e divayz/e istwa aksyon
kek detay piblik ,kek prive
Idantite yo opdet tout tan baze sou aksyon itilizate yo
sa pral fiti idantite anliy ENDETEKTAB, SAN OTORITE SANTRAL E KONTROL SELMAN PA ITILIZATE YO .Prevant lan ap komanse 25.08 07:00 UUTC jiska 04.09 07:00 UTC.
prevant lan pral ouve pout enterese paske bou vle ateinn tout email itilizate yo,prevant nou an hard cap la se 1m,pou 1 USD pa token

more enfomasyon apropo de ICO nou an pral pibliye prochenn man


nou prepare yon bonis enteresan https://proemthe.us/join.html

ou kapab antre an kontak avek nou nan forum nan oswa a [email protected]

Mesi tout moun!


 

Bitcoin Garden 2013-2022, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services