click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: [BOUNTY] -=LH Crypto=-|Tham gia các chiến dịch tiền thưởng của chúng tôi.  (Read 1018 times)

dserrano11

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 68
  • Country: vn
  • Karma: +0/-0
  • Gender: Male
  • VIETNAMESE TRANSLATOR
    • View Profile
Larson & Holz là một nhà môi giới giao dịch Forex và Binary. Công ty đă hoạt động từ năm 2004. Khách hàng của công ty là những cá nhân kinh doanh các biến động của các báo giá tài chính bằng tiền tệ (bao gồm cả các loại tiền tệ ảo), cổ phiếu, dầu, vàng, vv

Chúng tôi cũng thiết kế và xây dựng trong hợp đồng thông minh của chúng tôi ba chức năng cho phép các nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận trên #LHCoin token, và bao gồm chúng vào hợp đồng thông minh. Các chức năng kiếm tiền này không phụ thuộc vào giá thị trường của #LHCoin token.

Chúng tôi đang tổ chức chiến dịch Tiền thưởng, sẽ giới thiệu Larson & Holz với các cộng đồng tiền ảo lớn hơn. Sự tham gia mở rộng cho mọi người, và nó sẽ được trao bằng token#LHCoin_b (#LHCoin_b = #LHCoin).

Chiến dịch sẽ bắt đầu vào ngày 20 tháng 10 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12. Trong thời gian này, tất cả người tham gia sẽ có thể kiếm được tiền thưởng "đóng góp". Sau khi chiến dịch kết thúc, chúng tôi sẽ phân phối toàn bộ giải thưởng trong số tất cả những người tham gia chiến dịch trong ṿng 3 tuần.

4% từ tổng số token được phát hành sẽ phân phối trong Chương tŕnh tiền thưởng- lên đến 4.000.000 LHCoin_b (LHCoin_b = LHCoin = 0.1$)

VÀ MẠNG XĂ HỘI

CHIẾN DỊCH CHỮ KƯ - 20%
800.000 LHCoin_b
(Chỉ dành cho các thành viên hoạt động trên Bitcointalk)Điều kiện:
1) Bạn cần có ít nhất 10 bài đăng chất lượng mỗi tuần.
2) Stake sẽ được tính theo tuần
3) Không được phép sử dụng nhiều chữ kư
4) Các thành viên Spam và sử dụng nhiều tài khoản sẽ bị cấm vĩnh viễn
5) Nếu bạn bị cấm trong quá tŕnh tham gia chiến dịch của chúng tôi th́ khi kết thúc bạn sẽ không nhận được ǵ.
6) Số stake của bạn sẽ được cập nhật và hiển thị trên bảng tính
7) Các tài khoản "Red Trust" không được chấp nhận
8 ) Nếu tải khoản của bạn có rank Full Member trở lên bạn có thể thêm avatar của chúng tôi để nhận thêm 0.5 stake mỗi tuần.
Vui ḷng, sử dụng avatar này

!!! XIN LƯU Ư. Chúng tôi không tính các bảng thảo luận sau đây: Off-topic, Politics and Society, Archival, Beginners and help

Junior

Xem trước:
Quote
▬▬ LH Crypto ▬▬
✚Forex in crypto for everyone✚
Code: [Select]
[center]▬▬ LH Crypto ▬▬
✚Forex in crypto for everyone✚ [/center]

Member

Xem trước:
Quote
Code: [Select]
[center][url=https://lh-crypto.io]▬▬▬▬▬▬ [font=Arial][b]LH Crypto[/b][/font] ▬▬▬▬▬▬[/url]
✚[url=https://lh-crypto.io/static/WhitePaper_en.pdf][b][font=Helvetica]White Papper[/font][/b][/url] ✚[font=Helvetica][url=https://t.me/LHCrypto][b]Telegram[/b][/url][/font] ✚[url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2311379.msg23449259#msg23449259][b][font=Helvetica]Bounty[/font][/b][/url]
[url=https://lh-crypto.io][font=Arial][b]Forex in crypto[/b][/font] ■ [b][font=Helvetica]Site[/font][/b] ■ [font=Arial][b]For everyone[/b][/font]
[/url][/center]

FULL Member

Xem trước:
Quote
Code: [Select]
[center][url=https://lh-crypto.io][color=#008FED]█[/color][color=#007DD1]█[/color][color=#0170BC]█[/color][color=#0164A7]█[/color][color=#025792]█[/color][color=#024A7D]█[/color][color=black] [b]LH CRYPTO[/b] [color=#024A7D]█[/color][color=#025792]█[/color][color=#0164A7]█[/color][color=#0170BC]█[/color][color=#007DD1]█[/color][color=#008FED]█[/color][/url]
[font=helvetica][url=https://lh-crypto.io/static/WhitePaper_en.pdf][color=#024A7D][size=11pt]Whitepapper[/url][color=#008FED] ✭ [/color][font=helvetica][size=11pt][url=https://t.me/LHCrypto][color=#024A7D]Telegram[/url][color=#008FED] ✭ [/color][font=helvetica][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2311379.msg23449259#msg23449259][color=#024A7D]Bounty[/url][color=#008FED] ✭ [/color][font=helvetica][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2306919.msg23405666#msg23405666][color=#024A7D]ANN[/url][color=#008FED] ✭ [/color][font=helvetica][url=https://lh-crypto.io/][color=#024A7D]Site[/url][/size][/font]
[color=#008FED]F[/color][color=#008CE9]o[/color][color=#008AE5]r[/color][color=#0087E1]e[/color][color=#0085DD]x[/color] [color=#0080D5]i[/color][color=#007DD1]n[/color] [color=#0078C9]c[/color][color=#0076C5]r[/color][color=#0073C1]y[/color][color=#0071BD]p[/color][color=#006EB9]t[/color][color=#006CB5]o[/color] [color=#0167AD]f[/color][color=#0165A9]o[/color][color=#0162A5]r[/color] [color=#015D9D]e[/color][color=#015B99]v[/color][color=#015895]e[/color][color=#015691]r[/color][color=#01538D]y[/color][color=#015189]o[/color][color=#014E85]n[/color][color=#014C81]e[/color]
[/center]

Senior

Xem trước:
Quote
 


 


 


Code: [Select]
[center][table][tr][td][b][font=Roboto][size=4px][color=#008FED]█[/color] [color=#008BE7]█[/color] 
[color=#007DD1]█[/color] [color=#0079CA]█[/color]
[color=#0170BC]█[/color] [color=#016CB5]█[/color]
[color=#0164A7]█[/color] [color=#025FA0]█[/color]
[color=#025792]█[/color] [color=#02528B]█[/color]
[color=#024A7D]█[/color] [color=#034576]█[/color]
[color=#033D68]█[/color] [color=#033961]█[/color]
[color=#043053]█[/color] [color=#042C4C]█[/color][/size][/font][/b][/td]

[td][center][url=https://lh-crypto.io][size=18px][b][font=Calibri][color=black]LH[/color][color=#008FED]C[/color][color=#007BCD]r[/color][color=#0168AE]y[/color][color=#02558E]p[/color][color=#03416F]t[/color][color=#042E4F]o[/color]
[size=16px][color=#0071BB]✫F[/color][color=#006EB7]o[/color][color=#006CB3]r[/color][color=#0069AF]e[/color][color=#0067AB]x[/color] [color=#0062A3]i[/color][color=#00609F]n[/color] [color=#005B97]c[/color][color=#005993]r[/color][color=#00568F]y[/color][color=#00548B]p[/color][color=#005187]t[/color][color=#004F83]o[/color] [color=#004A7B]f[/color][color=#004877]o[/color][color=#004573]r[/color] [color=#00416B]e[/color][color=#003E67]v[/color][color=#003C63]e[/color][color=#00395F]r[/color][color=#00375B]y[/color][color=#003557]o[/color][color=#003253]n[/color][color=#00304F]e✫ [/color][/size]
[/center][/td]

[td][b][font=Roboto][size=4px][color=#008FED]█[/color] [color=#008BE7]█[/color] 
[color=#007DD1]█[/color] [color=#0079CA]█[/color]
[color=#0170BC]█[/color] [color=#016CB5]█[/color]
[color=#0164A7]█[/color] [color=#025FA0]█[/color]
[color=#025792]█[/color] [color=#02528B]█[/color]
[color=#024A7D]█[/color] [color=#034576]█[/color]
[color=#033D68]█[/color] [color=#033961]█[/color]
[color=#043053]█[/color] [color=#042C4C]█[/color][/size][/font][/b][/td]

[td][left][url=https://lh-crypto.io/static/WhitePaper_en.pdf][size=8px][font=Arial][color=#0071bb]✚WHITE PAPPER [/color][/font][/size][/url]
[left][url=https://t.me/LHCrypto][size=8px][font=Arial][color=#0071bb]✚TELEGRAM[/color][/font][/size][/url]
[left][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2311379.msg23449259#msg23449259][size=8px][font=Arial][color=#0071bb]✚BOUNTY[/color][/font][/size][/url]
[left][url=https://lh-crypto.io][size=8px][font=Arial][color=#0071bb]✚SITE[/color][/font][/size][/url]
[/left][/td]

[td][b][font=Roboto][size=4px][color=#008FED]█[/color] [color=#008BE7]█[/color] 
[color=#007DD1]█[/color] [color=#0079CA]█[/color]
[color=#0170BC]█[/color] [color=#016CB5]█[/color]
[color=#0164A7]█[/color] [color=#025FA0]█[/color]
[color=#025792]█[/color] [color=#02528B]█[/color]
[color=#024A7D]█[/color] [color=#034576]█[/color]
[color=#033D68]█[/color] [color=#033961]█[/color]
[color=#043053]█[/color] [color=#042C4C]█[/color][/size][/font][/b][/td][/tr][/table][/center]

HERO/LEGENDARY

Xem trước:
Quote

██████████████████████
██░░░░░░░░░░░░░░░░░░██
██░░░░░░░░░░░░░░░░░░██
██░░░░░░░█████░░░░░░██
██░░░░░░░█████░░░░░░██
██░░░░░░░█████░░░░░░██
██░░░█████████████░░██
██░░░█████████████░░██
██░░░█████████████░░██
██░░░░░░░█████░░░░░░██
██░░░░░░░█████░░░░░░██
██░░░░░░░█████░░░░░░██
░██░░░░░░░░░░░░░░░░██░
░░███░░░░░░░░░░░░███░░
░░░░███░░░░░░░░███░░░░
░░░░░░███████████░░░░░
░░░░░░░░░█████░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░█░░░░░░░░░░
           
 
 


 
 


Code: [Select]
[center][table][tr][td]
 [size=2px][color=#0071bb]
██████████████████████
██░░░░░░░░░░░░░░░░░░██
██░░░░░░░░░░░░░░░░░░██
██░░░░░░░█████░░░░░░██
██░░░░░░░█████░░░░░░██
██░░░░░░░█████░░░░░░██
██░░░█████████████░░██
██░░░█████████████░░██
██░░░█████████████░░██
██░░░░░░░█████░░░░░░██
██░░░░░░░█████░░░░░░██
██░░░░░░░█████░░░░░░██
░██░░░░░░░░░░░░░░░░██░
░░███░░░░░░░░░░░░███░░
░░░░███░░░░░░░░███░░░░
░░░░░░███████████░░░░░
░░░░░░░░░█████░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░█░░░░░░░░░░
           
[/size][/td][td][center][url=https://lh-crypto.io][size=14px][b][font=Calibri][color=black]LH[/color][color=#008FED]C[/color][color=#007BCD]r[/color][color=#0168AE]y[/color][color=#02558E]p[/color][color=#03416F]t[/color][color=#042E4F]o[/color]
[size=10px][color=#0071BB]✫F[/color][color=#006EB7]o[/color][color=#006CB3]r[/color][color=#0069AF]e[/color][color=#0067AB]x[/color] [color=#0062A3]i[/color][color=#00609F]n[/color] [color=#005B97]c[/color][color=#005993]r[/color][color=#00568F]y[/color][color=#00548B]p[/color][color=#005187]t[/color][color=#004F83]o[/color]
[color=#004A7B]f[/color][color=#004877]o[/color][color=#004573]r[/color] [color=#00416B]e[/color][color=#003E67]v[/color][color=#003C63]e[/color][color=#00395F]r[/color][color=#00375B]y[/color][color=#003557]o[/color][color=#003253]n[/color][color=#00304F]e✫[/color][/size]
[/center][/td]

[td][b][font=Roboto][size=4px][color=#008FED]█[/color][color=#008BE7]█[/color] 
[color=#008FED]█[/color][color=#008BE7]█[/color] 
[color=#007DD1]█[/color][color=#0079CA]█[/color]
[color=#007DD1]█[/color][color=#0079CA]█[/color]
[color=#0170BC]█[/color][color=#016CB5]█[/color]
[color=#0164A7]█[/color][color=#025FA0]█[/color]
[color=#025792]█[/color][color=#02528B]█[/color]
[color=#024A7D]█[/color][color=#034576]█[/color]
[color=#033D68]█[/color][color=#033961]█[/color][/size][/font][/b][/td]

[td][left][url=https://lh-crypto.io/static/WhitePaper_en.pdf][size=7px][font=Arial][color=#0071bb]✚WHITE PAPPER[/color][/font][/size][/url]
[left][url=https://t.me/LHCrypto][size=7px][font=Arial][color=#0071bb]✚TELEGRAM[/color][/font][/size][/url]
[left][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2311379.msg23449259#msg23449259][size=7px][font=Arial][color=#0071bb]✚BOUNTY[/color][/font][/size][/url]
[left][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2306919.msg23405666#msg23405666][size=7px][font=Arial][color=#0071bb]✚ANN[/color][/font][/size][/url][left][url=https://lh-crypto.io][size=7px][font=Arial][color=#0071bb]✚SITE[/color][/font][/size][/url]
[/left][/td]

[td][b][font=Roboto][size=4px][color=#008FED]█[/color][color=#008BE7]█[/color] 
[color=#008FED]█[/color][color=#008BE7]█[/color] 
[color=#007DD1]█[/color][color=#0079CA]█[/color]
[color=#007DD1]█[/color][color=#0079CA]█[/color]
[color=#0170BC]█[/color][color=#016CB5]█[/color]
[color=#0164A7]█[/color][color=#025FA0]█[/color]
[color=#025792]█[/color][color=#02528B]█[/color]
[color=#024A7D]█[/color][color=#034576]█[/color]
[color=#033D68]█[/color][color=#033961]█[/color][/size][/font][/b][/td][/tr][/table]

Phân Phối Stake:
Junior Member - 0,5 stakes
Member            - 1 stake
Full Member     - 1,5 stakes
Senior Member - 2 stakes
Hero Member   - 2,5 stakes
Legendary        - 3 stakes


CHIẾN DỊCH FACEBOOK VÀ TWITTER - 20%
800.000 LHCoin_b
(Bạn sẽ nhận được stake bằng cách post / reposting / để lại ư kiến ​​trên trang Facebook / Twitter của chúng tôi)ĐIỀU KIỆN:
1) Thích và theo dơi trang Facebook của chúng tôi.
2) Tài khoản của bạn phải có ít nhất 200 bạn bè thực và công khai.
3) Chỉ có 1 lượt thích/repost mỗi ngày sẽ được tính.
4) Tải khoản Facebook phải là thật. Tải khoản giả, chết, không hoạt động hay BOT sẽ không được chấp nhận.
5) Không được phép sữ dụng nhiều tài khoản. Nếu chúng tôi phát hiện, người đó sẽ bị loại ngay lập tức.
6) Các điều khoản và điều kiện có thể được thay đổi hoặc nhiều hơn có thể được áp dụng.
7) Để nhận được thêm cổ phần, bạn phải b́nh luận về một trong những bài đăng của Larson & Holz không được hơn 2 tuần. Nhận xét phải mang tính xây dựng và có ít nhất 2 câu.
8 ) Xin vui ḷng b́nh luận cho ư kiến ​​trên Facebook để tránh sự hiểu nhầm
Số lượng Stake sẽ phụ thuộc vào số lượng bạn bè trên Facebook:

Twitter
(Bạn có thể nhận được stake bằng cách tweeting / retweeting Larson & Holz tweets)


ĐIỀU KIỆN:
1) Theo dơi chúng tôi trên Twitter.
2) Tài khoản của bạn phải có ít nhất 200 người theo dơi, và phải là công khai.
3) Chỉ có 1 tweet / retweeеt mỗi ngày sẽ được đếm
4) Bạn phải thích bài viết mà bạn sẽ retweet.
5) Các tài khoản Twitter phải là bản gốc. Tài khoản giả, chết, không hoạt động và bot sẽ không được chấp nhận. Người theo dơi tài khoản Twitter sẽ dựa trên kiểm toán từ twitteraudit.com - tối thiểu 90% người theo dơi thực sự sẽ được chấp nhận
6) Không được phép tham gia với nhiều tài khoản. Người dùng t́m thấy đang sử dụng nhiều tài khoản, sẽ bị loại.
7) Các điều khoản và điều kiện có thể được thay đổi hoặc nhiều hơn có thể được áp dụng.
Số lượng stake sẽ phụ thuộc vào số lượng người theo dơi bạn trên Twitter:


Medium/Slack/YouTube/LinledIN - 15 %

Medium
(Theo trang Medium Chính thức của Larson & Holz, clap bài và để lại ư kiến ​​xây dựng trên Medium.)


ĐIỀU KIỆN:
Sẽ cho phép 1 b́nh luận cho mỗi bài đăng
Những người gian lận hoặc dùng nhiều tài khoản slack/bitcointalk sẽ bị loại.


Slack
Tham gia kênh Slack của chúng tôi và trở thành thành viên tích cực (để lại ít nhất một thông điệp xây dựng mỗi tuần).


ĐIỀU KIỆN:
Bạn phải là thành viên tích cực (để lại ít nhất một thông điệp xây dựng mỗi tuần).
Những người gian lận hoặc dùng nhiều tài khoản slack/bitcointalk sẽ bị loại.
1 Stake cho việc tham gia Slack

Youtube
Theo dơi kênh YouTube chính thức của chúng tôi, cũng như video và để lại ư kiến ​​xây dựng

ĐIỀU KIỆN:
Những người gian lận hoặc dùng nhiều tài khoản slack/bitcointalk sẽ bị loại.


Theo dơi trang https://www.linkedin.com/company/larson-and-holz/]LinkedIn[/url] chính thức của chúng tôi, chia sẻ và nhận xét (ít nhất là hai câu xây dựng) trên các bài đăng.


ĐIỀU KIỆN:
Một nhận xét cho mỗi bài đăng được tính
Bạn chỉ có thể tham gia chiến dịch nếu bạn có hơn 50 người đăng kư.
Những người gian lận hoặc dùng nhiều tài khoản slack/bitcointalk sẽ bị loại.


Telegram Airdrop - 10 %
Tham gia nhóm Telegram chính thức của Larson & Holz và là một thành viên tích cực.

Vui ḷng tham gia chiến dịch AirDrop của chúng tôi và nhận được 100 token #LHCoin_b (~ 10$)
Tham gia kênh telegram chính thức của chúng tôi để nhận 100 #LHCoin_b
Chỉ có 4000 người dùng đầu tiên sẽ có mặt trong thời gian #LHCoin_b


ĐIỀU KIỆN:
1. Xin vui ḷng không nhắc đến aidrop / bounty trong kênh chat. Chỉ thảo luận chi tiết dự án / ico.
2. Ở lại nhóm cho đến khi kết thúc ICO
3. Hăy là thành viên tích cực
4. Người gửi spam sẽ bị cấm

CHIẾN DỊCH MEDIA - 15%
600.000 LHCoin_b
(Bạn có thể nhận được stake bằng cách xuất bản các bài báo hoặc quay video YouTube về Larson & Holz)


ĐIỀU KIỆN:
1) Các bài báo và video có chất lượng thấp sẽ không được chấp nhận.
2) Các bài viết và video phải là chính hăng. Không cho phép sao chép đồ họa, văn bản và nội dung khác. (Bạn có thể sử dụng h́nh ảnh chính thức, biểu trưng, đồ hoạ được đăng trên trang web, chủ đề ANN, Facebook và Twitter)
3) Các bài viết phải dài hơn 500 kư tự, nếu không chúng sẽ không được chấp nhận.
4) Video phải dài ít nhất 2 phút, video ngắn hơn sẽ không được chấp nhận.
5) Bài viết phải có liên kết đến trang web chính thức
6) Medium, Steemit, Newbium và các nền tảng viết blog chung / miễn phí khác được cho phép nhưng chỉ một bài đăng sẽ được chấp nhận trên các nền tảng này cho mỗi người dùng.

+ Thưởng lên đến 500% nếu bài / video được xem 1000 lần.

CHIẾN DỊCH DỊCH THUẬT - 10%
400.000 LHCoin_b


Chúng tôi cần bản dịch cho các chủ đề Ann và Bounty:
Turkish, German, Japanese, Chinese, French, Indonesian, Spanish, Italian, Filipino, Vietnamese:
1 stake cho Bounty thread
1 stake cho ANN thread

Chúng tôi cần dịch các ngôn ngữ sau cho Website và Whitepaper (Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Đức, Nhật):
5 stakes cho Website
5 stakes cho Whitepaper


ĐIỀU KIỆN:
Bản dịch phải là bản gốc, không xài công cụ dịch tự động như Google Translate.
Nếu phát hiện sử dụng tự động dịch, người dịch sẽ bị loại ngay lập tức.

CHIẾN DỊCH REDDIT - 3%
400.000 LHCoin_b


Bạn có thể tham gia vào chiến dịch Reddit của chúng tôi:
1) Đăng kư chính thức của Larson & Holz subreddit
2) Nhận xét về bài đăng
3) Viết bài của bạn về Larson & Holz

ĐIỀU KIỆN:
1) Tài khoản của bạn phải lớn hơn 1 tháng
2) Tài khoản của bạn phải có hơn 20 nhận xét
3) Bài đăng / nhận xét của bạn phải dài hơn 2 câu xây dựng
4) Các bài đăng và nhận xét có Karma tiêu cực sẽ không được chấp nhận
5) Các Tài khoản phải là Bản gốc. Tài khoản giả mạo, bot và không hoạt động sẽ không được chấp nhận
6) Một người dùng có thể sử dụng một tài khoản. Không được phép sử dụng nhiều tài khoản


BÀN LUẬN VỀ TƯƠNG LAI - 7%
400.000 LHCoin_b
Tham gia Slack của chúng tôi để biết thêm thông tin!

Lưu Ư: Larson & Holz Team có quyền thay đổi và / hoặc áp dụng các điều khoản mới cho bất kỳ chiến dịch nào với một thông báo chính thức.

 

Bitcoin Garden 2013-2024, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services