click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: [ANN] MonacoCoin [MCC] [ POW & POS X11] [MASTERNODE]  (Read 1403 times)

boyprodn

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 153
 • Country: vn
 • Karma: +1/-3
 • Gender: Male
  • View Profile
[ANN] MonacoCoin [MCC] [ POW & POS X11] [MASTERNODE]
« on: August 16, 2017, 08:39:04 AM »Block explorer :block.monacocoin.net:8080

http://lpool.name/explorer/MCC

Trao đổi :

Xem danh sách các sàn mới nhất: Official website - List of exchange


SẴN SÀNG GIAO DỊCH NGAY NÀO bởi lý do kỹ thuật MCC sẽ là XMCC trên sàn novaexchange

Comming soon

Comming soon
Cảm ơn rất nhiều vè sự hỗ trợ của các bạn!!

Dự án MonacoCoin là một thế giới đầu tiên nhắm vào việc hội nhập với tiền tệ kỹ thuật số an toàn ở một môi trường sử dụng thực

thụ.Đất nước của Monaco là một vùng hoàn hảo cho sự hội nhập của các loại tiền tệ trong quy mô kinh doanh nhỏ. Dự án muốn biết

nhiều nhất có thể về tiền tệ kỹ thuật số và đặc biệt hơn là tiềm năng sử dụng của nó vào các giao dịch tài chính của mọi ngày.

Đất nước của Monaco là một phần của tiến trình giao dịch an toàn và đáng tin cậy đẻ trở thành một tiên nhân trong lĩnh vực chuỗi

khối dựa trên các công nghệ.

Phát triển vật lý của các thanh toán sẽ được cấp tiền bởi việc định giá tiền tệ trên thị trường tài chính.

Các nhà phát triển của Monacocoin muốn đề xuất một hệ thống thanh toán mạnh mẽ được truyền cảm hứng bởi một cơ sở chức năng, do đó

họ đã quyết định sửa đổi phiên bản mới nhất của Dashcore đẻ khởi chạy một phiên bản bảo mật đầu tiên, đáng tin cậy và dễ dàng sử

dụng. Sau đó, sự phát triển của mã nguồn sẽ được tách ra từ Dashcore để đưa ra các đề xuất đổi mới và đặc biệt hơ là để thích hợp với

nhu cầu và quan sát của các người dùng về tiền tệ ở đát nước của Monaco.


Dự án MCC đã có hơn 40 máy chủ được phân phối toàn cầu với hơn 25,000 khối được tạo ra

Bạn có thể bắt đầu khai thác ngay hôm nay hoặc giúp đỡ cho dự án:

Bạn có thể mua trực tiếp 1000 MCC để bắt đầu làm masternode về nền tảng giao dịch

Một bản hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật phù hợp cho các câu hổi kỹ thuật về masternodes bắt đầu.

English - https://monacocoin.net/en/tutoriel-how-to-

create-masternode/


 

LỘ TRÌNH:
- Lên các ý tưởng - Tháng 9/2016
- Tạo ra đội ngũ của Monacocoin - Tháng 12/2016
- Thực hiện các mục tiêu - Tháng 1/2017
- Thực hiện trang chủ - Tháng 3/2017
- Cấu hình máy khách / máy chủ MCC - Tháng 3/2017
- Tạo ra mạng lưới chính - Tháng 3/2017
- Tạo ra các danh mục đầu tư - Tháng 4/2017
- Chạy thử mạng lưới - Tháng 4/2017
- Bắt đầu tạo ra các khối - Tháng 6/2017
- Kích hoạt các masternode - Tháng 7/2017
- Kích hoạt các spork - Tháng 8/2017
- Khởi chạy công khai trên bitcointalk - Tháng 8/2017

- Công khai trên các trang mạng xã hội - Tháng 8/2017
- Thực hiện các bản dịch trên trang chủ - Tháng 9/2017
- Công khai về các phát triển kỹ thuật - Tháng 10/2017
- Tích hợp thử trong các tình huống thật - Tháng 11/2017
- Kích hoạt siêu khối và mục tiêu quản trị - THáng 1/2018
- Khởi chạy phiên bản v2 của MCC - Tháng 3/2018
- Triễn lãm quốc tế của Tiền tệ kỹ thuật số ở Monaco - Tháng 4/2018
Đặc điểm kỹ thuật:

    - THuật toán : X11
    - POW & POS
    - Biểu tượng : MCC
    - Thời gian Block : 120 giây
    - Độ khó được tính lại : Mỗi block
    - Số lượng tối đa : 50 triệu đồng xu
    - Xác nhận giao dịch : 6 block
    - Thời gian khai thác tăng trưởng : 100 block
    - P2P port: 24156
    - RPC port: 24157
    - Tạo ra Masternodes : 1000MCC
    - Xác nhận Masternodes : 15 xác nhận
    - Mục tiêu quản trị : 50 MCC cho dự án gửi cho các mạng lưới

Thông tin thêm về Mạng lưới:

    - Hệ thống Spork : Phù hợp
    - Instant X : Phù hợp (giói hạn ở 500 MCC)
    - DarkSend Systeme : Phù hợp
    - Hệ thống mục tiêu quản trị : Phù hợp sau block 130000
        . Chu kỳ 21000 Block
        . Các thanh toán trên windows 100 Block
    - Hệ thống superblock : Phù hợp sau block 150000
        . Chu kỳ 21000 Block
    - Hệ thống Masternode : Phù hợp sau block 1000
        . Phần thưởng tăng lên sau block 131400 (khoảng 6 tháng)
        . Cấp tiền gia tăng : mỗi 21600 block (1 tháng)
    - Bảo mật BIP34 và các BIP khác : Phù hợp sau 5000 blockBắt đầu khai thác bây giờ :

Danh sách PoolServer cho MonacoCoin :

Lpool

WebSite : http://lpool.name
Rule :
How to mine : -o stratum+tcp://lpool.name:3533 -u <WALLET_ADDRESS> -p c=MCC
Block Explorer : http://lpool.name/explorer/MCC
Node List : http://lpool.name/explorer/peers?id=1841
SteamOctanePool

WebSite : http://SteamOctanePool.com
Rule : ONLY 1% FEE!
How to mine : -a x11 -o stratum+tcp://steamoctanepool.com:3533 -u [Your Address Here] -p c=MCC

miningpool.thruhere.net

WebSite : http://miningpool.thruhere.net
Rule : Fees 1.5%
How to mine : stratum+tcp://miningpool.thruhere.net:7710 -u YOURWALLETHERE -p x

http://54.200.124.50

WebSite : http://54.200.124.50/getting_started
Rule : 0.1% FEE
How to mine : -o stratum+tcp://54.200.124.50:4008 -p x -u <YOUR_WALLET ADDRESS>

Altminer

WebSite : https://altminer.net
Rule : Low latency, scalable and secure mining pool infrastructure
Currently only 0.9% fee
Automatic payouts every 90 minutes
No registration required
How to mine :
a x11 -o stratum+tcp://eu1.altminer.net:3533 -u WALLET -p c=MCC
-a x11 -o stratum+tcp://eu1.altminer.net:3533 -u WALLET -p c=MCC,d=8
Block Explorer : https://altminer.net/explorer/MCC
Node List : https://altminer.net/explorer/MCC
Block repartition for POW:


Block 1 à 7200 – >
Gouvernance division :

    20% For networks (dedicated server buy, security of networks …)
    30% For communication (social media, publication internet and papers)
    10% for devellopeur and technical update
    50% for R&D payement terminal for customer and trader

Block 7200 a 270000 -> 10 MCC per block (about 12 months) 2.628 Millions MCC

Block 270001 à 532800 -> 5 MCC per block (about 12 mois)  1.314 Millions MCC

Block 532801 à 1058400 -> 3 MCC per block (about 24 mois) 1.576 Millions MCC

Block 1058401 à 1584000 -> 2 MCC per block (about 24 mois)  1.051 Millions MCC

After block 1584001 -> 1 MCC per block soit 525600 MCC per years.

 
Phân phối Block cho POS :

Đã tạo ra cho masternodes:

Cho đến block 131400 : 20% của block (khoảng 2 MCC mỗi block)

Sau 9 tháng 50 % phần thưởng của block.Thông tin về các công nghệ :


Masternodes:

Masternodes là diễn viên chính trong mạng lưới, duy trì một lượng không thay đổi của 1000 MCC mà phù hợp để nhận một thanh toán

của hữu ích mỗi block tạo ra, masternodes được tụ lại ngẫu nhiên và tỷ lệ vì thế mỗi Masternode có một thanh toán. Nó phù hợp để

thấy sự thành công của masternode bởi việc nhập đơn giản trong bảng điều khiển "masternodes winners" bạn sẽ có danh sách các địa

chỉ MCC cho các block tương lai.
Masternodes cũng giúp duy trì một mạng lưới kết nối toàn cầu đáng tin cậy và nhanh chóng.


Hệ thống quản trị :
Hệ thống này cho phép một masternodes bày tỏ một dự án trên mạng lưới. Tất cả masternodes sau đó sẽ có thể bầu chọn "yes" hoặc

"no" cho dự án đó.
Dự án đại diện cho một sự sáng tạo của tiền tệ MCC trong một giai đoạn, ví dụ "100 MCC mỗi tháng trong 3 tháng để giúp một tổ chức

mua các trang thiết bị".
Người muốn bày tỏ dự án sẽ phải trả một khoản phí sáng tạo 50 MCC (Được phân phối giữa các masternode)
Dự án sẽ có một sự thúc đẩy website mỗi masternode sẽ có thể quyết định xác nhận hay không. Hệ thống đó tạo ra tiền tệ với sự chấp

thuận của các diễn viên chính của mạng lưới để thực hiện một dự án riêng biệt.

Hẹ thống Spork:
Hệ thống spork là chèn ép "soft fork" và "hard fork", điều này nghĩa là các nhà phát triển MonacoCoin có thể làm việc trên mạng

lưới các máy chủ masternodes và thay đổi một vài biến số mà không khởi động lại hoặc cài đặt một phiên bản mới. Các biến số phù hợp

và trong tiến trình thì được xuất hiện bằng việc nhập trong bảng điều khiển "spork show".
Những biến số đó không ảnh hưởng đến giá trị của việc tạo ra tiền tệ hoặc điều khiển masternode, nhưng không chỉ trên các biến số

của việc lập trình và duy trì an ninh của mạng lưới, như là giá trị tối đa để gửi trực tiếp...
Sau đó các nhà phát triển MonacoCoin sẽ thêm các biến số bổ sung để thực hiện hoạt đọng an toàn hơn và trên tất cả các mạng lưới

trôi chảy hơn.

Instant X:
Bạn có thể chuyển khoản giữa ví MMC nhanh nhờ sự hỗ trợ của các masternode. Sự xác nhận của giao dịch sẽ vì thế mà nhanh hơn nhưng

giới hạn khoảng 500 MCC. Phí giao dịch sẽ cao hơn một giao dịch điển hình để tài trợ sử dụng của masternode mà đã xác nhận giao

dịch.

DarkSend và Mixer:
DarkSend và một tính năng mà thực hiện ẩn danh một phần ví MMC của bạn. Các phần ẩn danh sau đó sễ phù hợp chỉ trên mạng lưới

DarkSend và có thể được giao dịch một cách ẩn danh với ví. Sự ẩn danh của tiền tệ liên quan đến một chi phí biến đổi phụ thuộc vào

khối lượng để được thực hiện và nhận trong một thời gian dài.

Cập nhật Spork mới:

SPORK_5_INSTANTSEND_MAX_VALUE = 500 le 05/08/17Các hướng dẫn và giúp đỡ :

Để tạo ra Masternode :
Xem hướng dẫn:
English - https://monacocoin.net/en/tutoriel-how-to-

create-masternode/

French - https://monacocoin.net/fr/masternode-creation/

Để kết nối ví của bạn hoặc máy chủ đến tor proxy :
Xem hướng dẫn:
English - https://monacocoin.net/en/tutoriel-connect-to-

tor-proxy/

French - https://monacocoin.net/fr/tutoriel-se-connecter-tor/

Tải ví

Theo dõi :Node public DNS :

addnode=block.monancocoin.net:24157
addnode=ariga.monacocoin.net:24157
addnode=bootes.monacocoin.net:24157
addnode=corona.monacocoin.net:24157
addnode=dorado.monacocoin.net:24157   
addnode=eridan.monacocoin.net:24157
addnode=fleche.monacocoin.net:24157
addnode=grue.monacocoin.net:24157
addnode=hydre.monacocoin.net:24157
addnode=indian.monacocoin.net:24157
addnode=lyre.monacocoin.net:24157


Node public IP :
addnode=212.47.252.254:24157
addnode=163.172.157.172:24157
addnode=51.15.142.144:24157
addnode=35.190.196.155:24157
addnode=104.199.237.252:24157
addnode=35.187.222.84:24157
addnode=35.189.24.121:24157
addnode=163.172.188.202:24157
addnode=35.190.174.15:24157
addnode=104.197.188.101:24157

Cảm ơn rất nhiều đến các tin nhắn hỗ trợ mà chúng tôi đã nhận trong khi dự án chưa được công bố. Đừng do dự đẻ giao tiếp với chúng

tôi về ý tưởng và vấn đề của bạn.

This post will be completed in the course of time in order to inform the new informationFAUCET :

For translate offert 100 MCC per translate (contract team by email) and see official post EN :

Click Here
« Last Edit: August 16, 2017, 08:42:42 AM by boyprodn »
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
  TRADE.IO       ║     WHITEPAPER  •  ANN THREAD  •  TELEGRAM     ║     JOIN THE TRADING REVOLUTION
[co

webvn2k

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 159
 • Karma: +1/-1
  • View Profile
Re: [ANN] MonacoCoin [MCC] [ POW & POS X11] [MASTERNODE]
« Reply #1 on: August 17, 2017, 04:51:46 PM »
có chương tŕnh airdrop hay giveway bounty ...??
li

ducphuc01hp

 • Novice
 • *
 • Posts: 11
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Re: [ANN] MonacoCoin [MCC] [ POW & POS X11] [MASTERNODE]
« Reply #2 on: August 17, 2017, 08:49:46 PM »
Có bounty không bác thớt

webvn2k

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 159
 • Karma: +1/-1
  • View Profile
Re: [ANN] MonacoCoin [MCC] [ POW & POS X11] [MASTERNODE]
« Reply #3 on: August 18, 2017, 03:40:41 AM »
coin này lên sàn rồi vậy chắc khó có airdrop
li

boyprodn

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 153
 • Country: vn
 • Karma: +1/-3
 • Gender: Male
  • View Profile
Re: [ANN] MonacoCoin [MCC] [ POW & POS X11] [MASTERNODE]
« Reply #4 on: August 20, 2017, 07:17:35 PM »
Không có airdrop nha các bác.
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
  TRADE.IO       ║     WHITEPAPER  •  ANN THREAD  •  TELEGRAM     ║     JOIN THE TRADING REVOLUTION
[co

 

Bitcoin Garden 2013-2022, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services