click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: [ANN] BitConscious Foundation - Nền tảng từ thiện phân cấp | ICO: Ngày 4/10  (Read 602 times)

Watanabe1505

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 701
 • Country: vn
 • Karma: +0/-2
 • Gender: Female
  • View Profile
  • Cryptocurrency Việt Nam


NGÀY BẮT ĐẦU ICO: 04 THÁNG 10 2017
NGÀY KẾT THÚC ICO: 04 THÁNG 11 2017Đăng tải thay bởi be_conscious, mọi câu hỏi khác xin liên hệ be_conscious

Watanabe1505

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 701
 • Country: vn
 • Karma: +0/-2
 • Gender: Female
  • View Profile
  • Cryptocurrency Việt Nam

Một chút ư thức định h́nh tương lai


NGÀY BẮT ĐẦU ICO: 04 THÁNG 10 2017
NGÀY KẾT THÚC ICO: 04 THÁNG 11 2017


BitConscious Foundation đang bắt đầu chương tŕnh thưởng chính thức của ḿnh để thưởng cho những người ủng hộ với các xu BTCF.
5% của tất cả các xu huy động được sẽ được phân bổ cho Chương tŕnh thưởng.

Phân phối phần thưởng:

Chiến dịch chữ kư: 35%
Chiến dịch dịch thuật: 20%
Chiến dịch Twitter: 10%
Chiến dịch Facebook: 10%
Chiến dịch truyền thông: 25%


CHIẾN DỊCH CHỮ KƯ

35% của tổng ngân sách thưởng sẽ được Phân bổ đến chữ kư
Truyền bá từ bằng cách thêm Chữ kư và Avatar vào tiểu sử của bạn và Kiếm được xu BTCF làm phần thưởng.
 
Thanh toán
Jr Member và Member: 3 cổ phần / mỗi ngày
Full Member: 10 cổ phần / mỗi ngày
Sr Member: 15 cổ phần / mỗi ngày
Hero và Legendary: 25 cổ phần / mỗi ngày

Qui định
1. Điền thông tin vào MẪU
2. Giữ chữ kư cho đến khi kết thúc Chiến dịch
3. Bạn phải làm ít nhất 25 Bài viết trong suốt thời gian của chiến dịch
4. Các bài viết phải mang tính xây dựng
5. Thanh toán sẽ được thực hiện vào cuối đợt gây quỹ

Chữ kư Hero/Legendary MEMBER:


Code: [Select]
[center][table][tr]
[td][size=1px][font=Courier][url=https://www.bitconscious.org/][color=#accd1e]
                     ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀███▄▄
                                     ████▄  ▀▄
            ▄███████████████▀        ▐██████▄ ▀▄
          ▄▀ ████████████▀            ████████▄ ▀▄
        ▄▀ ▄██████████▀▀               ▀██████████▄
       ▀ ▄██████████▀                    ▀██████████
       ▄██████████▀                        ▀████████
      █████████▀                             ▀███████▄   ▌
    ▐██▀▀▀▀▀                  [color=#3db4f0]▄██████▄[/color]          ▀█████   █▄
   ▐█▌                       [color=#3db4f0]██████████[/color]           ▀███   ▐█
  ▐█▌                      [color=#3db4f0]▄█████▀▀█████▄[/color]           ██   ▐█▌
  ██                     [color=#3db4f0]▄█████▀    ▀█████▄[/color]          ▀   ▐█▌
  █▌                   [color=#3db4f0]▄█████▀        ▀█████▄[/color]            ██
  █▌                 [color=#3db4f0]▄█████▀   ██ ██[/color]                   ▄██▌
  █                [color=#3db4f0]▄█████▀     ▄▄ ▄▄[/color]               ▄██████
                  [color=#3db4f0]██████       ▀▀ ▀▀[/color]            ▄████████
                                               █████████  ▄
                                             ▄████████▀ ▄▀
    [color=#0195d6]▄          ██▄[/color]                          ▄███████▀
    [color=#0195d6]▀██▄        ▀███▄[/color]                      ██████████▀  
      [color=#0195d6]▀██▄        ▀█████▄[/color]                ▄████████▀    [color=#0195d6]▄█[/color]
       [color=#0195d6]▐████▄       ▀███████▄[/color]          ▄██████▀▀    [color=#0195d6]▄██▀[/color]
         [color=#0195d6]▀██████▄▄▄▄▄██████████▄[/color]      ▀▀▀▀▀     [color=#0195d6]▄▄███▀[/color]
            [color=#0195d6]▀████████████████████▄         ▄▄██████▀[/color]
              [color=#0195d6]▀▀████████████████████████████████▀[/color]
                  [color=#0195d6]▀█████████████████████████▀▀[/color]
                      [color=#0195d6]▀▀▀████████████▀▀▀▀[/color]
[/color][/url][/font][/size][/td][td][/td]
[td][center][font=agency fb][size=12pt][b][url=https://www.bitconscious.org/][color=#06A600]Bit[/color][color=#059C3F]Con[/color][color=#04937F]sc[/color][color=#048DAA]i[/color][color=#038ABF]o[/color][color=#0387D4]u[/color][color=#0384E9]s[/color][/url][/b][/size][/font]
[font=agency fb][size=11pt][b][url=https://www.bitconscious.org/][color=#06A600]f o u[/color] [color=#059C3F]n d a[/color] [color=#048DAA]t i[/color] [color=#0384E9]o n[/color][/url][/b][/size][/font][/td][td][/td][td][/td][td][/td]
[td][center][font=agency fb][size=11pt][b][url=http://bitconscious.org][color=#e23c0a]Website [/color]|[/url][/b][font=agency fb][size=11pt][b][url=http://bitconscious.org/assets/bitconscious-foundation-whitepaper.pdf][color=black] Whitepaper [/color]|[/url][/b][font=agency fb][size=11pt][b][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2202667][color=#9f540a] ANN Thread [/color]|[/url][/b][font=agency fb][size=11pt][b][url=http://fb.com/bitconscious][color=#475993] Facebook [/color]|[/url][/b][font=agency fb][size=11pt][b][url=https://twitter.com/bitconscious][color=#088cf0] Twitter [/color]|[/url][/b][font=agency fb][size=11pt][b][url=https://bitconscious.slack.com/][color=#e9a820] Slack [/color]|[/url][/b][font=agency fb][size=11pt][b][url=https://t.me/bitconscious][color=#0088cc] Telegram[/color][/url][/b]
[center][font=agency fb][glow=#87CEFA,2,300][size=12pt][b][url=http://bitconscious.org][color=black] [color=transparent].[/color]Decentralized charity platform • [color=white]ICO Starts: OCTOBER 4[/color] • Only 70,000 Tokens[color=transparent].[/color][/color][/url][/b]
[/font][/td]
[/tr][/table][/center]

Chữ kư SR MEMBER:


Code: [Select]
[center][table][tr]
[td][size=1px][font=Courier][url=https://www.bitconscious.org/][color=#accd1e]
                     ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀███▄▄
                                     ████▄  ▀▄
            ▄███████████████▀        ▐██████▄ ▀▄
          ▄▀ ████████████▀            ████████▄ ▀▄
        ▄▀ ▄██████████▀▀               ▀██████████▄
       ▀ ▄██████████▀                    ▀██████████
       ▄██████████▀                        ▀████████
      █████████▀                             ▀███████▄   ▌
    ▐██▀▀▀▀▀                  [color=#3db4f0]▄██████▄[/color]          ▀█████   █▄
   ▐█▌                       [color=#3db4f0]██████████[/color]           ▀███   ▐█
  ▐█▌                      [color=#3db4f0]▄█████▀▀█████▄[/color]           ██   ▐█▌
  ██                     [color=#3db4f0]▄█████▀    ▀█████▄[/color]          ▀   ▐█▌
  █▌                   [color=#3db4f0]▄█████▀        ▀█████▄[/color]            ██
  █▌                 [color=#3db4f0]▄█████▀   ██ ██[/color]                   ▄██▌
  █                [color=#3db4f0]▄█████▀     ▄▄ ▄▄[/color]               ▄██████
                  [color=#3db4f0]██████       ▀▀ ▀▀[/color]            ▄████████
                                               █████████  ▄
                                             ▄████████▀ ▄▀
    [color=#0195d6]▄          ██▄[/color]                          ▄███████▀
    [color=#0195d6]▀██▄        ▀███▄[/color]                      ██████████▀  
      [color=#0195d6]▀██▄        ▀█████▄[/color]                ▄████████▀    [color=#0195d6]▄█[/color]
       [color=#0195d6]▐████▄       ▀███████▄[/color]          ▄██████▀▀    [color=#0195d6]▄██▀[/color]
         [color=#0195d6]▀██████▄▄▄▄▄██████████▄[/color]      ▀▀▀▀▀     [color=#0195d6]▄▄███▀[/color]
            [color=#0195d6]▀████████████████████▄         ▄▄██████▀[/color]
              [color=#0195d6]▀▀████████████████████████████████▀[/color]
                  [color=#0195d6]▀█████████████████████████▀▀[/color]
                      [color=#0195d6]▀▀▀████████████▀▀▀▀[/color]
[/color][/url][/font][/size][/td][td][/td]
[td][center][font=agency fb][size=12pt][b][url=https://www.bitconscious.org/][color=#06A600]Bit[/color][color=#059C3F]Con[/color][color=#04937F]sc[/color][color=#048DAA]i[/color][color=#038ABF]o[/color][color=#0387D4]u[/color][color=#0384E9]s[/color][/url][/b][/size][/font]
[font=agency fb][size=11pt][b][url=https://www.bitconscious.org/][color=#06A600]f o u[/color] [color=#059C3F]n d a[/color] [color=#048DAA]t i[/color] [color=#0384E9]o n[/color][/url][/b][/size][/font][/td][td][/td][td][/td][td][/td]
[td][center][font=agency fb][size=11pt][b][url=http://bitconscious.org][color=#e23c0a]Website [/color]|[/url][/b][font=agency fb][size=11pt][b][url=http://bitconscious.org/assets/bitconscious-foundation-whitepaper.pdf][color=black] Whitepaper [/color]|[/url][/b][font=agency fb][size=11pt][b][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2202667][color=#9f540a] ANN Thread [/color]|[/url][/b][font=agency fb][size=11pt][b][url=http://fb.com/bitconscious][color=#475993] Facebook [/color]|[/url][/b][font=agency fb][size=11pt][b][url=https://twitter.com/bitconscious][color=#088cf0] Twitter [/color]|[/url][/b][font=agency fb][size=11pt][b][url=https://bitconscious.slack.com/][color=#e9a820] Slack [/color]|[/url][/b][font=agency fb][size=11pt][b][url=https://t.me/bitconscious][color=#0088cc] Telegram[/color][/url][/b]
[center][font=agency fb][size=12pt][b][url=http://bitconscious.org][color=black] Decentralized charity platform • [color=#f1632a]ICO Starts: OCTOBER 4[/color] • Only 70,000 Tokens[/color][/url][/b]
[/font][/td]
[/tr][/table][/center]

Chữ kư FULL MEMBER:

BitConscious Foundation  Bit of consciousness shapes the future
Website | Whitepaper | Bitcointalk | Facebook | Twitter | Slack | Telegram
Decentralized charity platform • ICO Starts: OCTOBER 4 • Only 70,000 Tokens

Code: [Select]
[center][font=agency fb][size=12pt][b][color=#06A600]B[/color][color=#05A40B]i[/color][color=#05A216]t[/color][color=#05A121]C[/color][color=#059F2C]o[/color][color=#059D37]n[/color][color=#059C42]s[/color][color=#059A4D]c[/color][color=#049958]i[/color][color=#049763]o[/color][color=#04956E]u[/color][color=#049479]s[/color] [color=#049190]F[/color][color=#048F9B]o[/color][color=#048DA6]u[/color][color=#038CB1]n[/color][color=#038ABC]d[/color][color=#0389C7]a[/color][color=#0387D2]t[/color][color=#0385DD]i[/color][color=#0384E8]o[/color][color=#0382F3]n[/color][/b]  [i]Bit of consciousness shapes the future[/i]
[b][url=https://www.bitconscious.org][color=#e23c0a]Website[/url] | [url=http://bitconscious.org/assets/bitconscious-foundation-whitepaper.pdf][color=#171223]Whitepaper[/url] | [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2202667][color=#9f540a]Bitcointalk[/url] | [url=http://fb.com/bitconscious][color=#475993]Facebook[/url] | [url=https://twitter.com/bitconscious][color=#088cf0]Twitter[/url] | [url=https://bitconscious.slack.com/][color=#e9a820]Slack[/url] | [url=https://t.me/bitconscious][color=#0088cc]Telegram[/url][/b]
[b]Decentralized charity platform • [color=#f1632a]ICO Starts: OCTOBER 4[/color] • Only 70,000 Tokens[/b][/size]
[/font][/center]
 

Chữ kư MEMBER:

BitConscious Foundation  Bit of consciousness shapes the future
Website | Whitepaper | Bitcointalk | Facebook | Twitter | Slack | Telegram
Decentralized charity platform • ICO Starts: OCTOBER 4 • Only 70,000 Tokens

Code: [Select]
[center][font=agency fb]BitConscious Foundation  [i]Bit of consciousness shapes the future[/i]
[url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2202667]Website[/url] | [url=http://bitconscious.org/assets/bitconscious-foundation-whitepaper.pdf]Whitepaper[/url] | [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2202667]Bitcointalk[/url] | [url=http://www.fb.com/bitconscious]Facebook[/url] | [url=https://twitter.com/bitconscious]Twitter[/url] | [url=https://bitconscious.slack.com/]Slack [/url] | [url=https://t.me/bitconscious]Telegram[/url]
Decentralized charity platform • ICO Starts: OCTOBER 4 • Only 70,000 Tokens
[/font][/center]

Chữ kư JR MEMBER:

BitConsious | Decentralized charity platform
ICO: OCT 4 • Only 70,000 Tokens

Code: [Select]
[center][font=agency fb][url=https://goo.gl/MbJGy6]BitConsious | Decentralized charity platform
ICO: OCT 4 • Only 70,000 Tokens[/url][/font][center]CHIẾN DỊCH DỊCH THUẬT

20% tổng ngân sách thưởng sẽ được phân bổ cho các bản dịch

Thanh toán
Sách trắng: 150 Cổ phần
Trang thông báo Bitcointalk và trang thưởng: 100 Cổ phần
Quản lư mỗi bài: 5 cổ phần/mỗi tuần

Quy định
1. Không sử dụng dịch giả tự động
2. Nếu phiên bản tiếng Anh của chủ đề được cập nhật, người phiên dịch phải cập nhật các chủ đề của ḿnh ít nhất mỗi tuần một lần
3. Chỉ những người dùng có kinh nghiệm mới được chấp nhận
4. Tham gia chiến dịch vui ḷng điền vào MẪU


CHIẾN DỊCH TWITTER
10% trong tổng ngân sách thưởng sẽ được Phân bổ cho Chiến dịch Twitter

Thanh toán
250-1000 theo dơi: 3 cổ phần/mỗi tuần
1001-2000 theo dơi: 7 cổ phần / mỗi tuần
2001-3000 theo dơi: 10 cổ phần / mỗi tuần
3001-5000 theo dơi: 15 cổ phần / mỗi tuần

Quy định
1. Theo dơi tài khoản Twitter
2. Điền vào MẪU
3. Bạn cần ít nhất 250 người theo dơi thực sự
4. Bạn nên làm cho ít nhất 5 Retweets mỗi tuần
5. Bạn nên viết ít nhất5 tweets đề cập tới tài khoản twitter mỗi tuần sử dung hashtags #BitConscious #BitConsciousFoundation
6. Bạn phải là người dùng twitter hoạt động và thường xuyên
7. Kiểm toán Twitter nên được hơn 80% số người theo thực sự, để kiểm tra xem: https://www.twitteraudit.com/

Bạn nên báo cáo hoạt động sử dụng cấu trúc sau đây trong chủ đề này mỗi tuần:

Code: [Select]
Liên kết đến hồ sơ Twitter:
Tài khoản Twitter:
Liên kết đến tài khoản Bitcointalk:
Liên kết đến Retweets:
1.
2.
3.
4.
5.
Liên kết đến Tweets:
1.
2.
3.
4.
5.CHIẾN DỊCH FACEBOOK
10% trong tổng ngân sách thưởng sẽ được phân bổ cho chiến dịch trên Facebook

Thanh toán
250-1000 bạn: 3 cổ phần / mỗi tuần
1001-2000 bạn: 7 cổ phần / mỗi tuần
2001-3000 bạn: 10 cổ phần / mỗi tuần
3001-5000 bạn: 15 cổ phần / mỗi tuần

Quy định
1. Thích trang Facebook chính thức
2. Điền vào MẪU
3. Bạn phải có ít nhất 250 bạn thật
4. Bạn phải có ít nhất 5 chia sẻ mỗi tuần
5. Bạn phải viết ít nhất 5 bài liên quan đến trang Facebook chính thức mỗi tuần

Bạn nên báo cáo hoạt động sử dụng cấu trúc sau trong chủ đề này mỗi tuần:

Code: [Select]
Liên kết đến hồ sơ Facebook:
Tài khoản Twitter:
Liên kết đến hồ sơ Bitcointalk:
Liên kết đến bài chia sẻ:
1.
2.
3.
4.
5.
Liên kết đến bài đăng:
1.
2.
3.
4.
5.

CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG
20% trong tổng ngân sách thưởng sẽ được Phân bổ cho Chiến dịch Truyền thông

Thanh toán
Chất lượng cao: 80 Cổ phần
Chất lượng tốt: 50 Cổ phần
Chất lượng b́nh thường: 35 Cổ phần

Quy tắc
1. Bạn đăng bài hoặc đánh giá và điền vào MẪU
2. Điều nên vượt quá 250 từ
3. Điều nên có liên kết đến trang web của chúng tôi và chủ đề bitcoiontalk
4. Điều nên là bản gốc
5. Đọc tạp chí nhỏ của chúng tôi trước khi viết bài báo

Tất cả các thành viên đă đăng kư (trừ bản dịch) có thể kiểm tra t́nh trạng của họ trong bảng tính sau đây:
SPREADSHEET
Các thành viên được chọn để dịch sẽ được ghi lại trong SPREADSHEET sau này.


alonsa

 • Novice
 • *
 • Posts: 10
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Dự án sẽ tạo ra doanh thu như thế nào v́ đây là dự án từ thiện, tôi nghĩ nếu dự án muốn thu hút các nhà đầu tư th́ cần phải có một điểm đặc biệt nào đó để thu hút họ :)

 

Bitcoin Garden 2013-2022, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services