click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: [ANN][ICO] EtherSphere ICO - phiên bản 2.0  (Read 1124 times)

Watanabe1505

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 701
 • Country: vn
 • Karma: +0/-2
 • Gender: Female
  • View Profile
  • Cryptocurrency Việt Nam
[ANN][ICO] EtherSphere ICO - phiên bản 2.0
« on: July 25, 2017, 01:22:59 PM »
Tṛ chơi EtherSphere ICO

EtherSphere là một tṛ chơi dựa trên Ethereum dựa trên lư thuyết tṛ chơi và hợp tác xă hội. Đó là sự tiến triển của hợp đồng cờ bạc trên mạng và thay đổi cách người chơi tương tác với ngôi nhà.
Ghé thăm trang chủ chính thức:


EtherSphere ICO Chính thức--------------------Tóm tắt--------------------

Kể từ tháng 5, chúng tôi đă thử nghiệm tṛ chơi theo hợp đồng
lợi dụng các thuộc tính cốt lơi của Ethereum:

1) Minh bạch thông qua một chuỗi khối công khai,
2) Thực hiện mă vô tư, tức là mă là luật,
3) Các giao dịch có chi phí thấp và không biên giới

Trong thời gian 1 tháng, chúng tôi đă thử nghiệm các kịch bản tṛ chơi và tạo ra EtherSphere 1.0. Tṛ chơi cho phép vài trăm người chơi đặt giá thầu cho một phần thưởng được lưu trữ trong một hợp đồng thông minh. Nó đă được bất ngờ thành công và hồ sơ của các hồ sơ dự thầu có thể được xem trên trang quản lư chuỗi khối EtherScan:

https://etherscan.io/address/0x9a2e9235f7a7ac7b899e5f3208fbb13c6985171a

--------------------Chi tiết, lư thuyết tṛ chơi và bằng chứng--------------------

Sau đó, chúng tôi nhận ra rằng đây có thể là hướng đi thực sự hứa hẹn cho ngành cá cược và cờ bạc có thể đi đến đâu. Bằng cách nghiên cứu các nguyên lư lư thuyết tṛ chơi đă được thiết lập và sử dụng những ǵ chúng tôi đă học được từ kinh nghiệm xây dựng EtherSphere phiên bản 1.0 thành công, chúng tôi quyết định tiến xa hơn nữa để cải tiến các cơ chế hiện có để tạo ra một tṛ chơi lớn hơn, có thể mở rộng hơn và vui hơn trên Ethereum. Chúng tôi rất tham vọng trong việc tạo ra một thể loại tṛ chơi mới có thể cải tiến các hệ thống hiện có và thay đổi cách chơi game trực tuyến hoặc cờ bạc được thực hiện.

Phần lớn các nghiên cứu và thông tin của ICO được ghi trong Sách trắng:

Sách trắng-------------------------Phần thưởng ICO-------------------------
Giai đoạn trước bán của EtherSphere bắt đầu vào ngày 22 tháng 7 năm 2017 và sẽ kéo dài trong 1 tuần. ICO chính bắt đầu vào ngày 5 tháng 8 năm 2017
Chúng tôi muốn thông báo chiến dịch thưởng và mời các thành viên diễn đàn tham gia. Để thu thập được nhiều nhận thức có thể, một
Tổng cộng 1.538.130 Xu RES sẽ được phát hành ở đây.

Xu sẽ được phát hành vào cuối chiến dịch vào ngày 21 tháng 8 năm 2017. Phương pháp sau đây sẽ được sử dụng để tính phần thưởng:

Tổng số SPR được phân bổ cho phân khúc *% Tỷ lệ nắm giữ bởi người tham gia

Các phân đoạn được thưởng một phần của tổng số phần thưởng theo phân phối đă nêu ở đây:

25% Dịch/ quản lư chủ đề

15% Thưởng Twitter

15% Đóng góp Reddit

15% Đăng tải trên blog, bài viết và video

30% Chữ kư & h́nh đại diện diễn đàn
A. Dịch / quản lư chủ đề


Số lượng
Tổng cộng 384,532 xu SPR sẽ được phát trong phân khúc này. Điều này chiếm 25% ngân sách tiền thưởng.

Thanh toán sẽ như sau:
Dịch Sách trắng: 215 cổ phần
Dịch chủ đề sang ngôn ngữ khác: 115 cổ phần
Quản lư: 5 cổ phần cho mỗi bài đăng. Chỉ cho phép 5 cổ phần trong 24 giờ.

Sau khi hoàn thành xin điền mẫu:
https://goo.gl/forms/aM3LWWmMCfm2Xzw92

Những bài dịch đă hoàn thành: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ioV-kpb4H2CkBP5RNOD8KDwfLKu8P8qY2RR0VsB_3-o/edit#gid=1819189408


Nguyên tắc và điều khoản:

1: Bản dịch phải được thực hiện bằng tay và không được phép dùng các công cụ như Google Translate.
2: Người dịch có trách nhiệm duy tŕ sợi ANN. Tiền thưởng điều chỉnh chủ đề được trao theo số đăng bài OP.
3: Các chủ đề không hoạt động và có ít hơn 2 trang bài đăng vào cuối chiến dịch sẽ bị phạt và lên đến 50%
  Cổ phần sẽ bị giảm.
4: Các nỗ lực tăng cổ phần bằng cách sử dụng các thư giả mạo / rác sẽ khiến tài khoản của bạn bị cấm.
5: Luôn hỏi trước khi bắt đầu dịch và đăng bản dịch trước.
6: Chúng tôi bảo lưu quyền thêm quy tắc hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi hợp lư nào.


B. Thưởng Twitter

Số lượng
Tổng cộng 230.720 xu SPR sẽ được phân phối dưới phân khúc này. Điều này chiếm 15% ngân sách tiền thưởng.

Thanh toán như sau:
Bài viết về các tṛ chơi EtherSphere ICO hoặc EtherSphere: 1 cổ phần
Retweet vào twitter của EtherSphere: 1 cổ phần

Để gia nhập phần thưởng này:

1: Theo dơi trang chính thức: https://twitter.com/ethersphereio
2: Điền thông tin của bạn: https://goo.gl/forms/3iUaBCObLrq3AWG12

Bảng báo cáo: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ioV-kpb4H2CkBP5RNOD8KDwfLKu8P8qY2RR0VsB_3-o/edit#gid=1140250395

Nguyên tắc và điều khoản:
1. Tweet nên chứa liên kết: https://ico.ethersphere.io
2. Phải là bản chính và spam là không được phép. Tối đa 5 cược mỗi tuần.
3. Tweets phải chứa thẻ bắt đầu bằng #ethersphereICO
4. Tài khoản twitter của bạn phải có ít nhất 200 người theo
5. Chúng tôi bảo lưu quyền bổ sung các quy tắc hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi hợp lư nào.

C. Thưởng đóng góp Reddit

Số lượng

Tổng cộng 230.720 xu SPR sẽ được phân phối dưới phân khúc này. Điều này chiếm 15% ngân sách tiền thưởng.

Thanh toán như sau:
Đăng về EtherSphere ICO hoặc EtherSphere tṛ chơi: 5 cổ phần (+5 cổ phần với những upvote)
Nhận xét về EtherSphere subreddit https://www.reddit.com/r/ethersphere/: 5 cổ phần (+5 cổ phần với giá trị trả lại)
Tạo chủ đề trên EtherSphere subreddit: 10 (+10 cổ phần với những upvote)

Để tham gia vào phần thưởng này:

1: Tài khoản của bạn phải là ít nhất 20 ngày và có 10 bài viết hoặc nhận xét.
2: Điền thông tin của bạn: https://goo.gl/forms/ZEUxE6HSYWVlr8aE2

Bảng báo cáo: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ioV-kpb4H2CkBP5RNOD8KDwfLKu8P8qY2RR0VsB_3-o/edit#gid=78832486

Nguyên tắc và điều khoản:
1.Chỉ có ư kiến hoặc bài viết trong các tiểu bản dưới đây được công nhận: ethersphere, bitcoin, ethereum, ethtrader, icocrypto
2. Nhận xét hoặc bài đăng không thể có nghiệp xấu
3. Tiền thưởng cược sẽ được trao khi b́nh luận hoặc bài viết có ít nhất 5 lượt b́nh chọn
4. Thư rác hoặc những bài viết vô nghĩa sẽ không được thưởng.
5. Các bài đăng bên ngoài nên liên kết đến các bài đăng subrefdit của EtherSphere hoặc https://ico.ethersphere.io


D. Đăng tải trên blog, bài viết và video

Số lượng
Tổng cộng 230.720 xu SPR sẽ được phân phối dưới phân khúc này. Điều này chiếm 15% ngân sách tiền thưởng.

Thanh toán như sau:
Viết và đăng một bài viết hoặc bài đăng blog về EtherSphere hoặc EtherSphereICO: 10-100 cổ phần
Tạo một video về EtherSphere hoặc EtherSphereICO: 10-100 cổ phần
Để lại nhận xét về các ấn phẩm hoặc video được chấp nhận: 5 cổ phần
Tất cả các ấn phẩm sẽ được trao theo chất lượng:

Xuất sắc: 100 cổ phần
Tốt: 75 cổ phần
Trung b́nh: 45 cổ phần
Tệ: 10 cổ phần

Đánh giá được thực hiện bởi nhóm và các quyết định là quyết định cuối cùng.

Gữi nội dung của bạn dưới mẫu sau:
https://goo.gl/forms/YB3ybXYaBcCtjWml2

Cần gửi ư kiến ở đây:
https://goo.gl/forms/jh45oBpsuq3Ucvzf1

Bảng báo cáo:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ioV-kpb4H2CkBP5RNOD8KDwfLKu8P8qY2RR0VsB_3-o/edit#gid=1135122714


Điều khoản và điều kiện:

1. Các bài báo và video có chất lượng thấp sẽ không được chấp nhận.
2. Bạn được tự do sử dụng các h́nh ảnh, video và văn bản của EtherSphere trong bài viết của ḿnh.
3. Các bài viết phải có ít nhất 500 kư tự, bất cứ điều ǵ ít hơn 500 kư tự sẽ không được chấp nhận.
4. Video cần dài ít nhất 1 phút.
5. Bài báo phải liên kết tới trang web chính thức của chúng tôi: http://ico.ethersphere.io và liên kết tới trang b́a trắng: http://ico.ethersphere.io/EtherSphere-WhitePaper.pdf
6. Bài đăng trên Steemit, Reddit hoặc Medium và các nền tảng viết blog chung / miễn phí khác được cho phép. Nhiều bài đăng được chấp nhận miễn là chúng là bản gốc.
7. Bạn cần phải ghi có bài báo đó lên tên người dùng bitcointalk của ḿnh.
8. Chúng tôi bảo lưu quyền bổ sung các quy tắc hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi hợp lư nào.


E. Chiến dịch chữ kư BitcoinTalk

Số lượng

Tổng cộng có 461,439 xu SPR sẽ được phân phối trong phân khúc này. Điều này chiếm 30% ngân sách tiền thưởng.

Thanh toán như sau:
Hero và Legendary Members  4 cổ phần mỗi tuần
Senior Members 3 cổ phần mỗi tuần
Full Members 2 cổ phần mỗi tuần
Member và Jr. Member 1 cổ phần mỗi tuần
 
+1 cổ phần mỗi tuần, nếu bạn sử dụng khẩu hiệu của EtherSphere + h́nh đại diện EtherSphere
 
H́nh đại diện EtherSphere
https://ico.ethersphere.io/images/avatar.png
 
Khẩu hiệu của EtherSphere
EtherSphere - Tṛ chơi xă hội

Điều khoản và điều kiện:
1. Sử dụng chữ kư trong tuần.
2. Tối thiểu 2 bài đăng chất lượng trong một tuần.
3. Bạn không thể sử dụng các chữ kư phần thưởng khác của nhà tài trợ hoặc các dự án cùng một lúc.

Điền thông tin đăng kư tại đây:
https://goo.gl/forms/82AxOlxzsCsby27l2


Bảng báo cáo:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ioV-kpb4H2CkBP5RNOD8KDwfLKu8P8qY2RR0VsB_3-o/edit#gid=0
 
Hướng dẫn chiến dịch chữ kư:
 
1. Thêm mă chiến dịch chữ kư của EtherSphere vào hồ sơ Bitcointalk của bạn.


Junior Members

Quote


Code: [Select]
[center]■ [url]■[/url] ■ [font=Book Antiqua][b][url=https://ico.ethersphere.io]ETHERSPHERE | SOCIAL ETHEREUM GAMES[/url][/font][b] ■ [url]■[/url] ■
Members

Quote
ETHERSPHERE
⥬⥬⥬⥬⥬⥬⥬⥬⥬⥬⥬⥬ HIGH ROI SOCIAL ETHEREUM GAMES ⥪⥪⥪⥪⥪⥪⥪⥪⥪⥪⥪⥪
BENEFITS WHITEPAPER ANN THREAD GITHUB REDDIT TWITTER

Code: [Select]
[center]■ [url]■[/url] ■ [font=Book Antiqua][b][url=https://ico.ethersphere.io]ETHERSPHERE[/url][/font][font=Book Antiqua][b] ■ [url]■[/url] ■
[font=arial black]⥬⥬⥬⥬⥬⥬⥬⥬⥬⥬⥬⥬ HIGH ROI SOCIAL ETHEREUM GAMES ⥪⥪⥪⥪⥪⥪⥪⥪⥪⥪⥪⥪[/font]
[font=sans-serif][b][url=https://ico.ethersphere.io/benefits]BENEFITS[/url] [url=https://ico.ethersphere.io/EtherSphere-WhitePaper.pdf]WHITEPAPER[/url] [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2027402]ANN THREAD[/url] [url=https://github.com/ethersphereio/main]GITHUB[/url] [url=https://www.reddit.com/r/ethersphere/comments/6nvfwh/crowdfunding_announcement_v20/]REDDIT[/url] [url=https://twitter.com/ethersphereio]TWITTER[/url][/center]

Full Members

Quote

Code: [Select]
[center][url=https://ico.ethersphere.io/][color=#2e8081][/color][color=#417699]■[/color] [color=#535353]■[/color] [color=#417699]■[/color] [font=Book Antiqua][b][color=#4c5157]ETHERSPHERE[/color][/font][font=Book Antiqua][b] [color=#417699]■[/color] [color=#535353]■[/color] [color=#417699]■[/color][/url]
[color=transparent].......[/color][url=https://ico.ethersphere.io/][font=arial black]⥬⥬⥬⥬⥬⥬⥬⥬⥬⥬⥬⥬ [color=#0eb7c2]H[color=#11b0ba]I[color=#10a8b2]G[color=#07a2ac]H [color=#0eb7c2]R[color=#11b0ba]O[color=#10a8b2]I [color=#0eb7c2]S[color=#11b0ba]O[color=#10a8b2]C[color=#07a2ac]I[color=#07a2ac]A[color=#139aa3]L [color=#0eb7c2]E[color=#11b0ba]T[color=#11b0ba]H[color=#10a8b2]E[color=#10a8b2]R[color=#07a2ac]E[color=#139aa3]U[color=#139aa3]M [color=#0eb7c2]G[color=#11b0ba]A[color=#10a8b2]M[color=#07a2ac]E[color=#139aa3]S[/color][color=#476C8E] ⥪⥪⥪⥪⥪⥪⥪⥪⥪⥪⥪⥪[/font][/url]
[color=transparent]........[/color][font=sans-serif][b][url=https://ico.ethersphere.io/benefits][color=#2e9cb1]BENEFITS[/color][/url] [url=https://ico.ethersphere.io/EtherSphere-WhitePaper.pdf][color=#808080]WHITEPAPER[/color][/url] [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2027402][color=#2e9cb1]ANN THREAD[/color][/url] [url=https://github.com/ethersphereio/main][color=#808080]GITHUB[/color][/url] [url=https://www.reddit.com/r/ethersphere/comments/6nvfwh/crowdfunding_announcement_v20/][color=#2e9cb1]REDDIT[/color][/url] [url=https://twitter.com/ethersphereio][color=#808080]TWITTER[/color][/url][color=transparent]........[/center]

Senior Members

Quote
........EtherSphere........
.....ICO Starts on 5th August, 4:00 PM UTC.....
.......High ROI Social Ethereum Games
........BENEFITS WHITEPAPER ANN THREAD GITHUB REDDIT TWITTER........

░░░░░░░░░░░▄██████████████▀░░░░░
░░░░░░░░▄█████████████▀▀░░░░░░░░
░░░░░░▄██████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░██████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░██████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░██████▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░▀███████████████████▄░░░░
░░░░░░░░░▀▀██████████████████▄░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░███████░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄▄██████▀░░░
░░░░░░░▄█████████████████▀▀░░░░░
░░░░░▄████████████████▀▀░░░░░░░░......................
Code: [Select]
[center][table][tr]
[td]
[center][u][url=https://ico.ethersphere.io/][size=17pt][font=Book Antiqua][b][color=#eef1f3][color=transparent]........[color=#4c5157]Ether[color=#05acb7]Sphere[color=transparent]........[/size][/url][/u]
[size=8pt][font=Arial][color=transparent].....[color=#068]ICO Starts on 5th August, 4:00 PM UTC[/color][color=transparent].....[/size][/center]
[/td]
[td][color=transparent].......[/color][url=https://ico.ethersphere.io/][font=arial black][size=16pt][color=#0eb7c2]H[color=#11b0ba]i[color=#10a8b2]g[color=#07a2ac]h [color=#0eb7c2]R[color=#11b0ba]O[color=#10a8b2]I [color=#0eb7c2]S[color=#11b0ba]o[color=#10a8b2]c[color=#07a2ac]i[color=#07a2ac]a[color=#139aa3]l [color=#0eb7c2]E[color=#11b0ba]t[color=#11b0ba]h[color=#10a8b2]e[color=#10a8b2]r[color=#07a2ac]e[color=#139aa3]u[color=#139aa3]m [color=#0eb7c2]G[color=#11b0ba]a[color=#10a8b2]m[color=#07a2ac]e[color=#139aa3]s[/size][/url]
[color=transparent]........[/color][size=8pt][font=arial black][b][url=https://ico.ethersphere.io/benefits][color=#2e9cb1]BENEFITS[/color][/url] [url=https://ico.ethersphere.io/EtherSphere-WhitePaper.pdf][color=#332f47]WHITEPAPER[/color][/url] [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2027402][color=#2e9cb1]ANN THREAD[/color][/url] [url=https://github.com/ethersphereio/main][color=#332f47]GITHUB[/color][/url] [url=https://www.reddit.com/r/ethersphere/comments/6nvfwh/crowdfunding_announcement_v20/][color=#2e9cb1]REDDIT[/color][/url] [url=https://twitter.com/ethersphereio][color=#332f47]TWITTER[/color][/url][color=transparent]........[/td]
[td][size=2pt]
[color=transparent]░░░░░░░░░░░[/color][color=#0bdae6]▄██████████████▀[/color][color=transparent]░░░░░[/color]
[color=transparent]░░░░░░░░[/color][color=#0bd4e0]▄█████████████▀▀[/color][color=transparent]░░░░░░░░[/color]
[color=transparent]░░░░░░[/color][color=#15ceda]▄██████▀[/color][color=transparent]░░░░░░░░░░░░░░░░░░[/color]
[color=transparent]░░░░░[/color][color=#10ceda]██████▀[/color][color=transparent]░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░[/color]
[color=transparent]░░░░░[/color][color=#10c4cf]██████[/color][color=transparent]░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░[/color]
[color=transparent]░░░░░░[/color][color=#0ac5cf]██████▄[/color][color=transparent]░░░░░░░░░░░░░░░░░░[/color]
[color=transparent]░░░░░░░[/color][color=#0eccd8]▀███████████████████▄[/color][color=transparent]░░░░[/color]
[color=transparent]░░░░░░░░░[/color][color=#01c5d1]▀▀██████████████████▄[/color][color=transparent]░░[/color]
[color=transparent]░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░[/color][color=#00bec9]███████[/color][color=transparent]░░[/color]
[color=transparent]░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░[/color][color=#00abd8]▄▄██████▀[/color][color=transparent]░░░[/color]
[color=transparent]░░░░░░░[/color][color=#009acd]▄█████████████████▀▀[/color][color=transparent]░░░░░[/color]
[color=transparent]░░░░░[/color][color=#00b5d8]▄████████████████▀▀[/color][color=transparent]░░░░░░░░[/color][color=transparent]......................
[/size][/td][/tr][/table]
[center][/center]

Hero/Legendary Members

Quote
........EtherSphere........
.....ICO Starts on 5th August, 4:00 PM UTC.....
.......High ROI Social Ethereum Games
........BENEFITS WHITEPAPER ANN THREAD GITHUB REDDIT TWITTER........

░░░░░░░░░░░▄██████████████▀░░░░░
░░░░░░░░▄█████████████▀▀░░░░░░░░
░░░░░░▄██████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░██████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░██████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░██████▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░▀███████████████████▄░░░░
░░░░░░░░░▀▀██████████████████▄░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░███████░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄▄██████▀░░░
░░░░░░░▄█████████████████▀▀░░░░░
░░░░░▄████████████████▀▀░░░░░░░░......................
Code: [Select]
[center][table][tr]
[td]
[center][url=https://ico.ethersphere.io/][size=17pt][font=Book Antiqua][b][color=#eef1f3][glow=#26738a,1][color=transparent]........[color=#eef1f3]Ether[color=#95c2dc]Sphere[color=transparent]........[/glow][/size][/url]
[size=8pt][glow=#20aebc,1][font=Arial][color=transparent].....[color=#fff]ICO Starts on 5th August, 4:00 PM UTC[/color][color=transparent].....[/glow][/size][/center]
[/td]
[td][color=transparent].......[/color][url=https://ico.ethersphere.io/][font=arial black][size=16pt][color=#0eb7c2]H[color=#11b0ba]i[color=#10a8b2]g[color=#07a2ac]h [color=#0eb7c2]R[color=#11b0ba]O[color=#10a8b2]I [color=#0eb7c2]S[color=#11b0ba]o[color=#10a8b2]c[color=#07a2ac]i[color=#07a2ac]a[color=#139aa3]l [color=#0eb7c2]E[color=#11b0ba]t[color=#11b0ba]h[color=#10a8b2]e[color=#10a8b2]r[color=#07a2ac]e[color=#139aa3]u[color=#139aa3]m [color=#0eb7c2]G[color=#11b0ba]a[color=#10a8b2]m[color=#07a2ac]e[color=#139aa3]s[/size][/url]
[color=transparent]........[/color][size=8pt][font=arial black][b][url=https://ico.ethersphere.io/benefits][color=#c09900]BENEFITS[/color][/url] [url=https://ico.ethersphere.io/EtherSphere-WhitePaper.pdf][color=#332f47]WHITEPAPER[/color][/url] [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2027402][color=#c09900]ANN THREAD[/color][/url] [url=https://github.com/ethersphereio/main][color=#332f47]GITHUB[/color][/url] [url=https://www.reddit.com/r/ethersphere/comments/6nvfwh/crowdfunding_announcement_v20/][color=#c09900]REDDIT[/color][/url] [url=https://twitter.com/ethersphereio][color=#332f47]TWITTER[/color][/url][color=transparent]........[/td]
[td][size=2pt]
[color=transparent]░░░░░░░░░░░[/color][color=#0bdae6]▄██████████████▀[/color][color=transparent]░░░░░[/color]
[color=transparent]░░░░░░░░[/color][color=#0bd4e0]▄█████████████▀▀[/color][color=transparent]░░░░░░░░[/color]
[color=transparent]░░░░░░[/color][color=#15ceda]▄██████▀[/color][color=transparent]░░░░░░░░░░░░░░░░░░[/color]
[color=transparent]░░░░░[/color][color=#10ceda]██████▀[/color][color=transparent]░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░[/color]
[color=transparent]░░░░░[/color][color=#10c4cf]██████[/color][color=transparent]░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░[/color]
[color=transparent]░░░░░░[/color][color=#0ac5cf]██████▄[/color][color=transparent]░░░░░░░░░░░░░░░░░░[/color]
[color=transparent]░░░░░░░[/color][color=#0eccd8]▀███████████████████▄[/color][color=transparent]░░░░[/color]
[color=transparent]░░░░░░░░░[/color][color=#01c5d1]▀▀██████████████████▄[/color][color=transparent]░░[/color]
[color=transparent]░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░[/color][color=#00bec9]███████[/color][color=transparent]░░[/color]
[color=transparent]░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░[/color][color=#00abd8]▄▄██████▀[/color][color=transparent]░░░[/color]
[color=transparent]░░░░░░░[/color][color=#009acd]▄█████████████████▀▀[/color][color=transparent]░░░░░[/color]
[color=transparent]░░░░░[/color][color=#00b5d8]▄████████████████▀▀[/color][color=transparent]░░░░░░░░[/color][color=transparent]......................
[/size][/td][/tr][/table]
[center][/center]

ryanben

 • Novice
 • *
 • Posts: 35
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
Re: [ANN][ICO] EtherSphere ICO - phiên bản 2.0
« Reply #1 on: August 01, 2017, 11:10:34 AM »
dự án đă cho ra mắt giao diện người dùng chưa ad?
H́nh thức cá cược này có giống như cá cược trên các ṣng bài casino không hay nó giống như đánh forex..

 

Bitcoin Garden 2013-2021, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services