click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: [POW+POS][VCP] Volpcoin Giao thức X14 HBE Sự kết hợp giữa BTC / ETHER  (Read 721 times)

webvn2k

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 159
  • Karma: +1/-1
    • View Profile

|   | |


Volpcoin was designed as part of a pilot project, where it will be realized an implementation of a new protocol
that will solve a few problems related with scalability and the dimension of blockchain.
 
With the application of the Volpcoin protocol, the blocks will be compressed before being added in the blockchain,
in this way it will be possible to have a large number of transactions and commands at the same time.

Đồng xu Volpcoin được thiết kế như là một phần của một dự án đầu tiên,  đây là nơi  thực hiện một giao thức mới ,
Mà mó giải quyết một số vấn đề liên quan đến khả năng mở rộng và kích thước của  khối .
 Với việc áp dụng các giao thức Volpcoin, các khối sẽ được nén trước khi được thêm vào trong các khối,
Theo cách này nó sẽ có thể có một số lượng lớn các giao dịch và lệnh tại cùng một thời điểm .

hăy xem thêm thông tin :


Nhiệm vụ của chúng tôi là phát triển và hỗ trợ  bằng các giải pháp giúp nâng cao hiệu quả và bảo mật các giao thức công nghệ chia tách.
Hiện tại chúng tôi tập trung vào cơ sở hạ tầng  đăng kư các khối, nơi chúng tôi đang làm việc trên một giải pháp cho phép bạn nén thông tin vào các khối.
 
Giao thức truyền thông thông minh mới, có thể được áp dụng trên tất cả các công nghệ phân phối .
Chúng tôi tin rằng mô h́nh mới này, sẽ là một đóng góp to lớn cho phân đoạn tốt của mạng lưới phân phối.
 
Đối với, kích thước  các khối  là một yếu tố quyết định cho hiệu suất mạng, đ̣i hỏi phải có sự tương hỗ
Bản thân các phần nhỏ  trên toàn bộ cộng đồng có thể thay đổi mô h́nh này.

 Hăy nhớ  rằng, chúng tôi bắt đầu làm việc trên mạng thông qua giao thức truyền thống thông qua Volpcoin beta v.1.0.
Đây là giai đoạn phát triển đầu tiên, nơi nó sẽ là sự thử thách của sự liên kết  giữa các mạng lưới chính.
 
Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận sự hợp tác từ các chuyên gia quan tâm đến việc hỗ trợ dự án này .
Chúng ta cần sự hợp tác của tất cả mọi người, để Volpcoin có thể được vị trí trên  các sàn giao dịch.

C-CEXhttps://c-cex.com/?id=vote&coin=vcp

TradeSatoshihttps://tradesatoshi.com/Vote

Mercatox
https://mercatox.com/coins/list?_url=%2Fcoins%2Flist&page=3&per-page=30

Note
: Nếu có ai muốn đưa  Volpcoin lên các sàn giao dịchi khác, nó có thể làm được..-Phiên bản: 1.0 Beta
-Tên viết tăt: VCP
-chủ sở hữu: 102 000 000 VCP - (10.2%)
-Loại giao thức: X14 HBE - Hybrid Bitcoin / Ethereum
-Tống số lương : 1,000,000,000 VCP = 1 tỷ  VCP
-Pos :10%
-Tuổi nhỏ nhất : 24 h
-Tuổi lớn nhất: 6 năm
-: 15 khối
-Độ trường thành xu: 15 khối
-xác nhận  : 15
-Rpc Port : 30450138
-P2P Port : 304601301- Nghiên cứu và phát triển truyền năng lượng không dây với công nghệ  (khối)Blockchain
 
2- Chiến dịch tiếp thị và khuyến măi & nhà đầu tư
 
3- Thí nghiệm năng lượng khối
 
4- Phát triển

5-Phát hành miễn phí

6-Thực thi nhiệm vụ

nơi download  các ví
Linux (64 bits)
 
 Linux Wallet-Qt ( v.1.0.0.0 beta) :
https://github.com/volpcoin/Volpcoin/raw/master/volpcoin-qt-v1.0.0.0-linux64.zip
 
Linux Daemon ( v.1.0.0.0 beta):
 https://github.com/volpcoin/Volpcoin/raw/master/volpcoin-daemon-v1.0.0.0-linux64.zip
 

Windows Wallet-Qt-32/64 bits ( v.1.0.0.0 beta)  :
 
https://github.com/volpcoin/Volpcoin/raw/master/volpcoin-qt-v1.0.0.0-windows32:64.zip

Mac OS X Wallet — sẽ ra mắt sớm


Step 1 - download ví  Volpcoin-Qt Wallet
 
Step 2 -  chọn mục  “Mine”
 
Step 3- trong phần lựa chọn  “Type” , chọn “Solo Mining”
 
Step 4-  nhấn nút vào Start Mining
 
Lưu ư: Nếu bạn muốn bỏ trong ví Volp, bạn nên mở ví của bạn. ví của bạn  chứ  không phải của tôi.
 
Chú ư: Tất cả các thợ mỏ đang tham gia khai thác mỏ sẽ nhận được hoa hồng khuyến khích hàng ngày.
 
Theo cách này, hệ thống phân phối phụ thuộc vào thời gian hoạt động và thời gian làm việc của từng người khai thác mỏ.
 
Đây là một giải pháp mà chúng tôi t́m thấy các biện pháp khuyến khích một cách công bằng và an toàn cho cộng đồng của chúng tôi.Chuyên mục:  http://bitcoingarden.org/forum/index.php?topic=16755.msg175547

NHẬN MIỄN PHÍ  VCP  !! TẤT CẢ ĐỀU MIỄN PHÍ !!
 
TẠI ĐÂY :  VOLPCOIN AIRDROP   

tạo  file volpcoin.conf nội dung
Quote
listen=1
server=1
daemon=1
rpcuser=yourusername
rpcpassword=yourpassword
rpcport=30450138
addnode=35.184.244.184
addnode=104.198.191.31
addnode=104.198.228.175
li

 

Bitcoin Garden 2013-2024, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services