click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: [ANN][ICO] Target Coin - Quỹ đồng tiền kỹ thuật trả thưởng đầu tiên của thế giới  (Read 1607 times)

Watanabe1505

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 701
  • Country: vn
  • Karma: +0/-2
  • Gender: Female
    • View Profile
    • Cryptocurrency Việt Nam
 Thông báo Target Coin - Quỹ đồng tiền kỹ thuật trả thưởng đầu tiên của thế giới    


Tham gia ICO ngay!

Đầu tư hơn 5 ETH để nhận thêm thưởng!

Target Coin là một quỹ ngắn hạn được xu hóa xây dựng trên một hợp đồng thông minh Ethereum được thiết kế để tạo ra lợi nhuận điều chỉnh rủi ro trên cả sự gia tăng giá và giảm giá tại thị trường đồng tiền kỹ thuật

Target Coin trả tiền thưởng hàng quư cho nhà đầu tư.Chiến lược đầu tư 

1. Một danh mục dài hạn cân bằng để giảm thiểu rủi ro thị trường, tiếp xúc với thị trường và tạo ra lợi nhuận trong suốt cả sự gia tăng giá và giảm giá

2. Sử dụng Học máy, Phân tích Kỹ thuật và Trí tuệ nhân tạo để phân tích các mẫu lịch sử và thực hiện các giao dịch ngắn hạn và dài hạn.

3. Các khoản đầu tư dài hạn trong các cam kết đồng tiền kỹ thuật

4. Thuật toán phân chia đơn hàng để đặt hàng dựa trên tác động của thị trường kết hợp với rủi ro về giá cả

5. Ước tính t́nh h́nh thanh khoản ở các thị trường khác nhau và sử dụng các mô h́nh để dự báo biến động giá ngắn hạn dựa trên xác suất

6. Tham vọng về Định lượng trên nhiều sàn giao dịch ở các quốc gia khác nhau

7. Bảo đảm rủi ro thị trường bằng cách chuyển đổi nó thành USDT và rút ngắn trong thời gian thị trường giảm


Chia sẻ lợi nhuận  

1. Một khoản tiền thưởng hàng quư được bảo đảm 0,75% cho các nhà đầu tư ICO

2. 85% lợi nhuận sẽ được trao lại cho nhà đầu tư mỗi quư

3. TGTCoin tính phí hoạt động hàng năm 10%

4. TGTCoin tính phí thực hiện hàng quư 15% trên lợi nhuận ṛng thực hiện


Chi tiết ICO 

1. TGTCoin ICO ra mắt vào ngày 15 tháng 7 và kết thúc vào ngày 31 tháng 8.

2. TGTCoin sẽ phát hành 2 tỷ đồng xu trong ICO

3. 400 triệu xu được tổ chức bởi các nhà đầu tư trước ICO.

4. Đội Quản lư có 260 triệu xu
Tất cả các khoản tiền huy động trong ICO được tổ chức tại ICO và sẽ được tổ chức trong các tài khoản giao dịch có thể kiểm soát sau đó. Chi tiết sẽ được chia sẻ với các nhà đầu tư.

Lộ tŕnh -  

TGTCoin ICO bắt đầu vào ngày 15 tháng 7 và kết thúc vào ngày 31 tháng 8 và các hoạt động sẽ bắt đầu vào ngày 10 tháng 9.
Quư đầu tiên sẽ từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 9 tháng 12. Quư 2 sẽ bắt đầu từ ngày 10 tháng 12 năm 2017 đến 9 tháng 3 năm 2018. Quư thứ ba sẽ là từ 10 tháng 3 năm 2018 đến 9 tháng 6 năm 2018. Quư 4 sẽ bắt đầu từ 10 tháng 6 năm 2018 đến 9 tháng 9 năm 2018. Lợi nhuận Sẽ được phân phối trong ṿng 15 ngày sau khi kết thúc mỗi quư.

 Thuyết tŕnh    Sách Trắng   Điều khoản dịch vụ   Nhóm  

 

Bitcoin Garden 2013-2022, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services