click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: [ANN][QAU] QUANTUM PROJECT - Łączenie rynków  (Read 1242 times)

GoldenCobra

  • Newbie
  • Posts: 5
  • Karma: +1/-0
    • View Profile
[ANN][QAU] QUANTUM PROJECT - Łączenie rynków
« on: June 27, 2017, 04:33:27 PM »
-- O PROJEKCIE --
     
Celem projektu Quantum jest wyposażenie rynku krypto waluty oraz rynku zasobów cyfrowych w instytucjonalną płynność finansową.
     
Jednym z głównych powodów powstrzymujących dużych graczy przed udziałem w krypto rewolucji jest brak płynności księgi zamówień i spore rozproszenie na rynku. Nie pozwala to znacznym przepływom pieniężnym na wejście i wyjście z rynków w wydajny i opłacalny sposób oraz prowadzi do powstania sceptycyzmu wśród tradycyjnych doradców finansowych.

-- CZYM RÓŻNI SIĘ QUANTUM OD POZOSTAŁYCH KRYPTO WALUT --
     
Większość krypto walut nieustannie tworzy nowe jednostki w procesie zwanym „Mining” (z ang. „wydobycie, górnictwo”). Ze względu na to, że proces ten jest bardzo kosztowny, większość  osób wykorzystujących tę operację, stale sprzedaje nowo utworzone monety na pokrycie wydatków. Wywołuje to presję na obniżkę cen i nowe środki pieniężne muszą wpływać na rynek tylko po to, aby utrzymać cenę na tym samym poziomie.
     
My odwracamy kolejność tego procesu. Tokeny Quantum będą ciągle niszczone, a liczba jednostek już istniejących zmniejszy się z upływem czasu. Podobnie jak „Mining” innych walut wywołuje presję zniżkową, proces niszczenia Quantum wywiera presję na wzrost ceny. Proces ten doprowadzi do wzrostu wartości tokenów Quantum nawet przy braku świeżych środków pieniężnych napływających do rynku.

-- CZY QUANTUM JEST WALUTĄ PROWADZĄCĄ DO DEFLACJI --
     
Tak! Z uwagi na to, że tokeny Quantum będą niszczone co miesiąc, liczba jednostek istniejących na rynku będzie się zmniejszać każdego miesiąca. To sprawia, że Quantum jest jedną z niewielu deflacyjnych walut na świecie.

-- JAK NISZCZONE SĄ TOKENY QUANTUM --
     
Wszelkie nadwyżki funduszy z puli płynności zostaną wykorzystane do zakupu tokenów Quantum na rynku i będą wysyłane na adres „Black hole” (z ang. „Czarna dziura”). Proces ten będzie przejrzysty i łatwy do sprawdzenia w czasie rzeczywistym przy użyciu Ethereum blockchain.

-- JAK BĘDĄ WYKORZYSTYWANE ŚRODKI Z PULI PŁYNNOŚCI --
     
Project Quantum ulokuje wszystkie fundusze w ramach puli płynności dla zapewnienia płynności na wszystkich dostępnych rynkach krypto walut i aktywów. Zostanie to osiągnięte poprzez zapewnienie funduszy na handel walutą na giełdzie („Marging trading”), łączenie różnych rynków poprzez minimalizowanie różnic cenowych oraz wykorzystywanie handlu algorytmicznego. Nowe metody ulepszania naszych procesów będą stale rozwijane i wdrażane w odpowiednim momencie.

-- JAK BĘDĄ WYKORZYSTYWANE NADWYŻKI FUNDUSZY Z PULI PŁYNNOŚCI --
     
Każdy dochód pochodzący z puli płynności zostanie wykorzystany do odkupienia tokenów Quantum
na rynku po możliwie najlepszej cenie oraz zniszczenia ich poprzez wysyłkę na adres „Black hole”.


-- JAKIEGO PROTOKOŁU UŻYJE QUANTUM DO WYDANIA TOKENÓW --
     
Tokeny Quantum zostaną wydane na protokole Ethereum.


     
--  STRONIE INTERNETOWEJ  --
   
[email protected]

--  FACEBOOK  |  TWITTER  --
     


ROZPOCZĘCIE PRZEDSPRZEDAŻY: April 15th, 2017 | ZAKOŃCZENIE PRZEDSPRZEDAŻY: May 15th, 2017 | CENA PRZEDSPRZEDAŻY: $0.05
     
ESCROW: @BelTirid (Gašper Kenda) (CEO z Xaurum project)
     

   
Przedsprzedaż Quantum zakończyła się na kwocie 4.122.708 USD
Dziękujemy za inwestowanie!TŁUMACZENIA
     
GERMAN | DUTCH | FRENCH
----
ITALIAN | SWEDISH
----
RUSSIAN | UKRAINIAN | SPANISH
----
PORTUGUESE | INDONESIAN
----
INDIAN | GREEK | CROATIAN
----
JAPANESE | KOREAN
----
TURKISH | ARABIC | FILIPINO
----
FINISH | NORWEGIAN
----
DANISH | HUNGARIAN | CZECH
----
ARMENIAN | PERSIAN

« Last Edit: June 28, 2017, 06:18:55 PM by GoldenCobra »

 

Bitcoin Garden 2013-2022, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services