click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: Thông báo nâng cấp: Thích ứng của ví Fluent cho các dự án hệ sinh thái Conflux  (Read 308 times)

Khuongcute2503

  • Novice
  • *
  • Posts: 38
  • Country: vn
  • Karma: +0/-0
  • Gender: Male
    • View Profile
Dự kiến ​​sau ngày 31 tháng 3 năm 2022, Ví Fluent sẽ không c̣n tương thích với Nhà cung cấp Cổng và DApps sẽ không thể invoke Fluent bằng cách invoke Portal.  Chúng tôi đặc biệt khuyên rằng DApp nên hoàn thành nâng cấp trước thời điểm đó, nếu không họ sẽ không thể tiếp tục sử dụng Fluent Wallet.  (Phiên bản hiện tại là v1.5.0, Cổng thông tin sẽ không c̣n tương thích kể từ v1.6.0).

Giới thiệu về ví Fluent

Fluent Wallet đă được phát hành trên Cửa hàng Chrome, Cửa hàng Edge và Cửa hàng Firefox.  Cả Edge và Chrome đều hỗ trợ ví cứng Ledger.
Edge: https://microsoftedge.microsoft.com/addons/detail/fluent/ldddehjcggepmlipdbempbnjehjehchh?hl=vi-VN&gl=CA
Chrome: https://chrome.google.com/webstore/detail/fluent/eokbbaidfgdndnljmffldfgjklpjkdoi?hl=vi
Firefox: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/fluentwallet/
Trang web chính thức của Fluent Wallet: https://www.fluentwallet.com/
Conflux Testnet để nhận Test CFX: http://faucet.confluxnetwork.org/

Nhiều tính năng khác bao gồm hỗ trợ đa chuỗi sẽ được tung ra trong tương lai.  Hăy theo dơi!

Sử dụng Fluent trên DApps

Di chuyển từ ConfluxPortal sang Fluent Wallet: https://fluent-wallet.zendesk.com/hc/en-001/articles/4410789041307-Migration-from-Conflux-Portal
API nhà cung cấp Fluent: https://fluent-wallet.zendesk.com/hc/en-001/articles/4410848191899-Provider-API
Fluent Wallet đă hỗ trợ chuyển đổi tài khoản và chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật DApp để hỗ trợ tính năng này.  Qua: accountChanged
Fluent 1.0 Một số thay đổi không tương thích với ConfluxPortal: https://fluent-wallet.zendesk.com/hc/en-001/articles/4411936847387-Breaking-changes-between-Fluent-1-0-and-ConfluxPortal

Giới thiệu về ConfluxPortal

ConfluxPortal sẽ không phát hành phiên bản mới nữa.  Đối với Fluent Wallet sẽ được ưu tiên phản hồi và giải quyết mọi t́nh huống không mong muốn mà người dùng có thể gặp phải trong quá tŕnh sử dụng ví.  Người dùng nên chuyển sang Fluent Wallet để đảm bảo phản hồi kịp thời khi có bất kỳ sự cố nào.

Feedback

Đối với các vấn đề gặp phải trong quá tŕnh sử dụng Fluent Wallet, hăy đăng phản hồi của bạn tại đây: https://fluent-wallet.zendesk.com/hc/en-001/requests/new

 

Bitcoin Garden 2013-2022, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services