click here if you want to see your banner on this site

Author Topic: MATIC của Polygon nổi lên như một giải pháp thay thế cho Ethereum  (Read 23 times)

MrSpasybo

  • Garden Hero
  • Legendary
  • *****
  • Posts: 7695
  • Country: vn
  • Karma: +4/-2
  • —RUSHMOON — Automatic LP & Yield Farm & AMM on BSC
    • View Profile
Polygon Network đă chứng kiến việc sử dụng tăng lên khi thị trường tiền điện tử đối mặt với sự biến động. Trong vài tháng qua, nó đă chứng kiến sự gia tăng tương đối hữu cơ. Khi số lượng giao dịch Ethereum giảm dần do mạng lưới hoạt động hết công suất, các trader đă t́m thấy một giải pháp thay thế trong Polygon.

Số lượng giao dịch
Số lượng giao dịch hàng ngày của Polygon đạt mức cao nhất mọi thời đại là khoảng 7,4 triệu giao dịch, theo dữ liệu được Joel John thu thập trong bản tin Our Network. Polygon Network dựa trên Binance Smart Chain (BSC) có một hệ sinh thái nhỏ hơn của các ứng dụng DeFi đă được thử nghiệm trên Ethereum.


Nguồn: Our Network

Biểu đồ trên đă làm nổi bật sự gia tăng về số lượng giao dịch được ghi nhận trên BSC vào tháng 5. Các giao dịch trên BSC tăng từ dưới 1 triệu trong một ngày lên 11 triệu một ngày. Trong khi Polygon đi theo xu hướng tăng này, số lượng giao dịch Ethereum vẫn dưới 2,5 triệu một ngày.

Khả năng tiếp cận
Trong khi phí mạng cao do việc sử dụng các ứng dụng DeFi trên Ethereum đă đẩy người dùng ra khỏi hệ sinh thái của nó, Polygon cung cấp các dApp tương tự như Ethereum nhưng với mức phí thấp. Điều này thu hút những người dùng DeFi đang t́m kiếm trải nghiệm tương tự. QuickSwap và Aave được chứng minh là cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của Polygon.

QuickSwap, biến thể Uniswap của Polygon trở nên độc đáo hơn bất kỳ dApp nào khác.


Nguồn: Our Network

QuickSwap ghi nhận 107.000 người dùng duy nhất và có thể được liên kết với sự gia tăng của các dự án DeFi khác. Tuy nhiên, nó cho phép hơn 10.000 giao dịch hoán đổi liên tục, điều này chứng tỏ rằng người dùng đang sử dụng rất nhiều phí giao dịch thấp hơn. Giá trị trung b́nh của một giao dịch hoán đổi đă tăng từ 186 đô la lên 30.000 đô la ở mức cao nhất theo thời gian, mặc dù giá trị hoán đổi hiện đă giảm xuống dưới 5.000 đô la do sự thoái lui gần đây trên thị trường.

Quan tâm và sự chấp nhận
Token MATIC của Polygon theo kịp tâm lư tích cực trong cộng đồng v́ nó duy tŕ giá trị trên 1 đô la. Vào thời điểm báo chí, MATIC đang giao dịch ở mức 1,44 đô la với vốn hóa thị trường là 8,08 tỷ đô la. Sự quan tâm dành cho MATIC cũng tăng lên trong năm ngoái theo Google trends. Dự án gần đây đă nhận được sự hỗ trợ từ Mark Cuban, người cũng đă đầu tư vào dự án.


Biểu đồ giá MATIC | Nguồn: Tradingview

Vào tháng 2 năm 2021, vốn hóa thị trường của MATIC là 200 triệu đô la. Trong 4 tháng, sự tăng trưởng về các nguyên tắc cơ bản của tài sản cũng được phản ánh trong giá cả. Điều này đă dẫn đến việc ngày càng có nhiều trader và holder hơn.

TapchiBTC

           ░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░
          ░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░     ░░
        ░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░      ░░░░
     ░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░ ░░░     ░░░
    ░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░   ░▓▓▓░  ░░▓▓▓░
   ░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░          ░▒░░ ░▒▓▓▓▓░░
   ░▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░              ░▓▓▓▓▓▓▓░
   ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░           ░░▓▓▓▓▓▓▓▓░░
  ░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░            ░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░
  ░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░          ░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░
  ░░▓▓▓▓▓▓░░░░▓▓░▓▓▓░░  ░░  ░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░
   ░▓▓▓▓░░░░▓▓░░░▓▓▓▓░░▒▓░ ░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░
   ░░▓▓░░░▓▓░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░
    ░░░░▓▓░░░░▓▓░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░
     ░░▓▓░░ ▓▓░░░▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░
   ░░▓░░░▓▓▓░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░
 ░░▓░░░░▓▓░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░
    ░░▓▓░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░
  ░░▓▓░░░▒▓▓░░  ░░ ░░░░░░░░░░
 ░▓▓░   ░░░
RushMoon PRE-SALE 23 MAY

 

Bitcoin Garden 2013-2021, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services