click here if you want to see your banner on this site

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - boyprodn

Pages: 1 [2] 3 4 ... 11
17               


.BOUNTY THREAD.

Cuộc Cách Mạng Ngân Hàng Tiền Kỹ Thuật Số

Đăng Kí để nhận được 100 BXX

Baanx là Ngân Hàng mà Bitcoin là 1 Loại Tiền Tệ. Baanx là Mạng Lưới Ngân Hàng Tiền Kỹ Thuật Số Phân Quyền đầu tiên trên thế giới. Chúng tôi sử dụng Hợp Đồng Thông Minh để Nhượng Giấy Phép Ngân Hàng và Tạo Ra Lợi Thế Vượt Trội, Thương Hiệu Ngân Hàng Tiền Kỹ Thuật Số trong Vài Ngày không phải Vài Năm.CÔNG NGHỆ

Sự Phân Quyền và Giá Trị

Chúng tôi với phương châm “Mă Nguồn Mở, Miễn Phí Truy Cập, Mở Rộng Quyền Sở Hữu”. Tại Baanx, chúng tôi có nhiều hơn 1 Ngân Hàng Tiền Kỹ Thuật Số do 1 chủ sở hữu. Phân Cấp không chỉ là 1 từ, các bộ phận đủ tiêu chuẩn có thể tạo ra  Ngân Hàng Tiền Kỹ Thuật Số trong vài ngày, chứ không phải nhiều năm và không cần tới hơn 15 triệu đôla để có Giấy Phép Ngân Hàng, nhưng được nhượng lại bởi chúng tôi!


Nền Tảng Ngân Hàng Tiền Kỹ Thuật Số Di Động

Nền Tảng Di Động mang Tiền Kỹ Thuật Số vào trong cuộc sống hằng ngày. Tài khoản Tiền Kỹ Thuật Số và Tiền Hợp Pháp kết nối với thẻ tín dụng ảo cho việc Thanh Toán Trên Điện Thoại Qua Apple và Android. Tài khoản Tiền Kỹ Thuật Số và Tiền Hợp Pháp của Khách Hàng được đảm bảo cho các khoản nợ không mất mát như ở Ngân Hàng Truyền Thống. Chỉ 1 kích chuột “Khóa Giá” để khóa giá hiện tại Tiền Kỹ Thuật Số. Trong năm 2019, chúng tôi sẽ cho ra mắt các tính năng Đầu Tư, Tiết Kiệm và Cho Vay.


Thương Hiệu Mạng Lưới Ngân Hàng Tiền Kỹ Thuật Số

Thương hiệu Ngân Hàng Tiền Kỹ Thuật Số khởi nghiệp từ những thương hiệu nổi tiếng, đánh tin cậy thúc đẩy mạng lưới khách hàng sử dụng Tiền Kỹ Thuật Số hằng ngày. Mạng lưới có khả năng mở rộng nhanh chóng với Nền Tảng Baanx trong tim nó. Người sở hữu BXX Tokens nhận được 20% doanh thu của Mạng Lưới Giao Dịch ở tất cả các Thương Hiệu như là tiền thưởng BXX hàng tuần. Mạng lưới thu hút nhanh chóng hàng triệu khách hàng.


Sự Bùng Nổ Trong Việc Sử Dụng Tiền Kỹ Thuật Số

Ngân Hàng Tiền Kỹ Thuật Số được dự đoán lên đến 10 ngh́n tỷ đôla mỗi năm  trong thập niên tới. Baanx.com có thể  đạt được vị trí tuyệt vời để mở rộng quy mô, với việc chia sẻ phân quyền sở hữu để tăng thêm doanh thu. Các thương hiệu Ngân Hàng Tiền Kỹ Thuật Số nhượng giấy phép, bắt đầu trong vài ngày chứ không cần phải nhiều năm. Các thương hiệu nổi tiếng tạo ḷng tin cho khách hàng và bùng nổ việc sử dụng Ngân Hàng Tiền Kỹ Thuật Số Baanx.


Dịch vụ Tạo Ra Lợi Thế Vượt Trội

Baanx.com triển khai các  dịch vụ kể từ năm 2018. Giao Dịch Tiền Kỹ Thuật Số, Dịch Vụ Thanh Toán Tiền Kĩ Thuật Số Và Tiền Hợp Pháp, Ví Tài Khoản Tiền Kỹ Thuật Số Và Tiền Hợp Pháp, Cho Vay, Tiết Kiệm, Thẻ Tín Dụng, Đầu Tư, Ngân Hàng Kinh Doanh và Phát Triển Mă Nguồn Mở của Các Ứng Dụng Dịch Vụ Tài Chính cũng như sẽ có thêm Các Ứng Dụng Tài Chính đáp ứng nhu cầu của mọi người.


Quỹ Mạng Lưới Ngân Hàng Tiền Kỹ Thuật Số

Chúng tôi không chỉ là 1 Ngân Hàng Tiền Kỹ Thuật Số. Baanx tài trợ vốn cho các Ngân Hàng Tiền Kỹ Thuật Số mới khởi nghiệp để cung cấp tài chính cho khách hàng của họ, cũng như nhượng lại giấy phép ngân hàng. Dễ dàng và hiệu quả về chi phí để gây dựng một thương hiệu Ngân Hàng Tiền Kỹ Thuật Số  và phát triển nhanh chóng mà không cần người đứng đầu . Khi lớn mạnh th́ có thể sử dụng kinh phí riêng và tách biệt, trong khi đó Các Chủ Sở Hữu BXX Token vẫn giữ lăi đối với các khoản thu nhập của Mạng Lưới Giao Dịch.


Thưởng Doanh Thu BXX

BXX Token rất quan trọng trong hệ sinh thái Baanx.com và chúng tôi mong muốn đáp ứng được nhu cầu cao trên thị trường thứ cấp từ tất cả các thương hiệu đến khách hàng . Người Sở Hữu BXX Token thu được doanh thu từ tất cả thương hiệu khách hàng. Ví dụ tiền thưởng BXX = 10.000 euro mua ở Đợt Mở Bán Trước = 133.333 BXX (15% cổ phần doanh thu trong giao dịch). Doanh thu giao dịch là  5 triệu euro = 1 triệu euro đối với BXX / 1,25 tỷ = 106,67 euro/ tuần và 5,546.65 euro/ năm phải trả  trong BXX như là tiền thưởng.


Cách sử dụng và Giao Dịch

Thương hiệu ngân hàng tiền kỹ thuật số Baanx.com có rất nhiều cách để sử dụng. Việc tạo danh mục khách hàng của chủ tài khoản, người sử dụng trao đổi tiền kỹ thuật số, nhà đầu tư, cho vay tài sản, cho vay nhỏ, thẻ tín dụng, ngân hàng kinh doanh, người dùng có thể bán các Ngân Hàng Tiền Kỹ Thuật Số Baanx khác cho BXX – giao dịch tài sản giữa các thương hiệu Ngân Hàng Tiền Kỹ Thuật Số.


Khả Năng Truy Cập Baanx.com

Tất cả các khách hàng của Ngân Hàng Tiền Kỹ Thuật Số đều có thể Truy Cập Dễ Dàng Qua Điện Thoại Di Động, mang Tiền Kỹ Thuật Số vào cuộc sống hàng ngày, làm cho cuộc sống trở nên tiện lợi và xây dựng một mạng lưới cạnh tranh với Ngân Hàng Truyền Thống. Bạn có thể Dễ Dàng Truy cập để bắt đầu sở hữu thương hiệu Ngân Hàng Tiền Kỹ Thuật Số Baanx.com và một số lượng lớn các mô-đun được lên kế hoạch hấp dẫn để xây dựng Ngân Hàng Tiền Kỹ Thuật Số với hệ thống quản lư đầy đủ, tự động hóa,các dịch vụ AI hàng đầu ( các cố vấn viên robo). Mă Nguồn Mở API cho phép các Nhà Phát Triển Ứng Dụng Tài Chính nâng cao các Dịch vụ Nhanh Chóng và mới mẻ  trên Baanx.


XEM VIDEO VỀ CHÚNG TÔIBaanx không chỉ cung cấp những dịch vụ mới nhất cho khách hàng, mà c̣n mang lại sự tiện lợi cho Ngân Hàng Tiền Kỹ Thuật Số và Tiền Hợp Pháp. Baanx chuyển quyền sở hữu của Ngân Hàng lên đầu, thay v́ cần 2 năm để có 15-20 triệu đô la và thành lập một Ngân Hàng Tiền Kỹ Thuật Số, các bộ phận đủ điều kiện có thể gây dựng 1 Ngân Hàng Tiền Kỹ Thuật Số của riêng họ trên Baanx. Dễ dàng thiết lập, không yêu cầu nhân viên, tất cả các văn pḥng phụ trách được quản lư - họ chỉ cần để tâm tới việc quảng cáo và phát triển nó trong một thị trường dự kiến sẽ phát triển rất lớn trong những năm tới.

Chi tiết về Đợt Mở Bán Trước ICO


Đăng Kí để tham gia! : Đợt Mở Bán Trước bắt đầu vào 14. 3. 2018 lúc 1 giờ tối UTC

Kí Hiệu : BXX

Số Lượng : 8% Tokens có sẵn tại Đợt Mở Bán Trước, 100 triệu BAANX Coin

Cách thức tham gia : Tham gia Cuộc Cách Mạng Baanx và Loại Bỏ Thế Độc Tôn Của Ngân Hàng Truyền Thống Măi Măi bằng cách Xây Dựng Mạng Lưới Ngân Hàng Tiền Kỹ Thuật Số Phân Quyền Lớn Nhất Thế Giới. Quyền sở hữu được chia sẻ là ch́a khóa để khẳng định Sự Công Bằng và Mức Độ Tin Cậy, Tham gia Cộng Đồng của chúng tôi và Thay Đổi Tương Lai Ngay Bây Giờ.

Mở Bán Riêng Tư, 100 triệu BXX - 1,3 triệu đôla Trong Đợt Mở Bán Ngay. Giảm Giá Khi Đặt Sớm ở mức 50,000$, 250,000$, 500,000$ và 1,000,000$

Đợt Mở Bán Trước - Tham gia Danh sách Trắng Ở Trên. Đăng kư Danh Sách Trắng để nhận được 100BXX thưởng,  Thanh toán vào cuối Đợt Mở Bán Công Khai.

Mức tối thiểu là 0.2ETH và không giới hạn mức tối đa trong Đợt Mở Bán Trước, giảm giá 25% so với giá ICO

Đợt Mở Bán Trước - 1 BAANX = 0,075 € / 0,093 USD tại Đợt Mở Bán Trước
ICO - 1 BAANX = 0,1 € / $ 0.125 khi Mở Bán ICO

TR̉ CHUYỆN TRÊN TELEGRAM ĐẠT ĐẾN 12,000 LƯỢT THAM GIA TẠI ĐÂY https://web.telegram.org/#/[email protected]

ĐỘI NGŨ N̉NG CỐT CỦA CHÚNG TÔI18DỰ ÁN
       Chúng tôi dự định tổ chức các giải đấu eSports trực tuyến tầm cỡ quốc tế cho 50 bộ môn phổ biến nhất với hơn 220 dạng khác nhau, trên PC, Play Station và X-BOX. Chúng tôi tạo ra một nền tảng khổng lồ tập hợp toàn bộ cộng đồng eSports: vận động viên thể thao điện tử, huấn luyện viên, trọng tài, nhà báo, nhà b́nh luận, người hóa trang thành nhân vật, người hâm mộ và người xem. ZoneX là mạng xă hội của eSports.

       Nhiệm vụ chính mà chúng tôi đặt ra cho ḿnh và dự án là cung cấp cơ hội cho tất cả mọi người để có thể chơi tṛ chơi yêu thích của họ, xây dựng sự nghiệp như là một vận động viên thể thao điện tử chuyên nghiệp và thậm chí kư một hợp đồng với một đội eSports chuyên nghiệp. Chúng tôi dự định tạo ra không chỉ một nền tảng để tổ chức các giải đấu trực tuyến, mà c̣n là một nền tảng thống nhất cho cả cộng đồng eSports, không chỉ bao gồm các game thủ mà c̣n các đại diện khác của ngành eSports với hơn 350 triệu người tham gia.


TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG


CÁC VẤN ĐỀ
       Giải đấu trực tuyến vẫn c̣n kém phát triển, mặc dù công nghệ và kết nối Internet cho phép các giải đấu mở rộng quy mô, với bất kỳ số lượng nào. Bạn sẽ có thể t́m thấy một nền tảng cho phép vận động viên thể thao điện tử có thể kiếm được tiền, không những là các cá nhân xuất sắc mà c̣n là những người hâm mộ? Không có nền tảng như vậy. Các nền tảng tương tự sử dụng tiền thông thường như một khoản thanh toán ở một thời điểm nào đó bắt đầu gian lận người dùng và không trả tiền thưởng, hoặc không đáng tin cậy với khán giả, do đó họ đă không c̣n tin tưởng nữa. Thị trường giải trí trực tuyến có tiềm năng rất lớn, nhưng chúng ta cần giải quyết một số vấn đề.

Các vấn đề cản trở sự phát triển của thị trường tṛ chơi trực tuyến và xây dựng sự nghiệp như 1 vận động viên chuyên nghiệp.


Hãy thử nghĩ xem!
Trung b́nh có khoảng 16000 người chơi bán chuyên, không chuyên và mới chơi đổi lấy 1 vận động viên thể thao điện tử chuyên nghiệp.

CHÚNG TÔI DỰ KIẾN GÌ

       Có rất nhiều cơ hội để kiếm tiền từ sự nghiệp như một vận động viên thể thao điện tử chuyên nghiệp. Kiếm tiền bằng việc tham gia các giải đấu trực tuyến quốc tế, bán các sản phẩm có thương hiệu của riêng bạn, sản phẩm quảng cáo, nhận quà tặng từ người hâm mộ, phát trực tuyến, thách thức các vận động viên khác. Nhận lời mời tham gia các đội, bao gồm cả việc kư một hợp đồng với đội esports chuyên nghiệp.


Tất cả các tương tác tài chính giữa các bên tham gia nền tảng sẽ được thực hiện bằng việc sử dụng hợp đồng thông minh:

- Số tiền bỏ ra trong các giải đấu trả phí;
- Phân phối tiền thưởng;
- Mua / bán hàng hoá;
- Phân phối tiền thưởng giữa các thành viên trong đội;
- Thanh toán tiền thưởng cho huấn luyện viên;
- Thanh toán tiền thưởng cho trọng tài;
- Xuất bản nội dung với thù lao cho tác giả.


Tính tự động và minh bạch của tất cả các loại tương tác tài chính trên nền tảng sử dụng các hợp đồng thông minh sẽ cải thiện sự tin tưởng trong các giải đấu trực tuyến và sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ cho sự phát triển ở thị trường tṛ chơi trực tuyến esports.

ZNX token là token Tiện Ích. Nó được sử dụng cho các giao dịch giữa người sử dụng nền tảng cũng như giữa nền tảng và người sử dụng.
Tổ chức các giải đấu trực tuyến tầm cỡ cho 50 bộ môn kể cả các phiên bản lỗi thời của những tṛ chơi phổ biến. Không phải ai cũng có một chiếc máy tính
hoặc máy chơi game mạnh mẽ và họ không thể tham gia các giải đấu với phiên bản tṛ chơi hiện đại nhất. Chúng tôi tạo ra nền tảng cho tất cả mọi người.


CÁC GIẢI ĐẤU LỚN

Xếp hạng – Giải đấu với giải thưởng được h́nh thành bởi 85% lệ phí tham gia của người tham gia, trong khi phần c̣n lại
15% là hoa hồng cho việc sử dụng nền tảng như một khoản thanh toán cho các trọng tài và các nhà báo . Bên cạnh
Bên cạnh giải thưởng, các vận động viên thể thao điện tử sẽ nhận được điểm đánh giá. Dựa trên kết quả của năm, cá nhân xuất sắc nhất trong xếp hạng sẽ  nhận thêm giải thưởng
hằng năm.

Tài trợ – Các giải đấu với giải thưởng được cung cấp bởi nhà tài trợ. Tham gia giải đấu miễn phí.
Giải thưởng có thể bao gồm: của cải hoặc dịch vụ có giá trị, tiền mặt, tiền kỹ thuật số,  ZNX tokens, tokens của
đối tác.

Loại bỏ – Các giải đấu tiêu chuẩn cho phép cho các vận động viên tham dự miễn phí
với một khoản phí tham dự hoặc bất kỳ giải đấu khác bằng cách giành huy chương bằng năng lực.

Hàng tuần – Giải đấu với giải thưởng được h́nh thành bởi 85% lệ phí tham gia của người tham gia, trong khi phần c̣n lại
15% là hoa hồng cho việc sử dụng nền tảng như một khoản thanh toán cho các trọng tài và các nhà báo
Các giải đấu hàng tuần có lệ phí đăng kư khác nhau (từ ít kinh phí đến VIP) để cho mỗi người dùng nền tảng t́m
giải đấu phù hợp, có được kinh nghiệm chơi game và kiếm tiền bằng cách tham gia các giải đấu.MỞ BÁN TOKEN VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN


LỘ TRÌNH

ĐỘI NGŨ

CỐ VẤN19

       
THAM GIA KÊNH TELEGRAM BOUNTY : ENGLISH - INDONESIA

CHIẾN DỊCH BOUNTY CỦA LELE : 10,000,000 LELE được phân chia theo các stake được tính sẵn.
1 LELE = 0.3 USD
Chiến dịch Bounty bao gồm 6 loại:
1. Chiến dịch Facebook : 20% (2,000,000)
2. Chiến dịch Twitter : 20% (2,000,000)
3. Chiến dịch Dịch thuật : 10% (1,000,000 LELE)
4. Chiến dịch Signature : 20% (2,000,000 LELE)
5. Chiến dịch Video : 15% (1,500,000 LELE)
6. Chiến dịch Báo chí : 15% (1,500,000 LELE)[/b]


CHIẾN DỊCH FACEBOOK
Thanh toán:
1. Có hơn 500 bạn bè : 10 stakes/tuần
2. Có hơn 1001 bạn bè : 30 stakes/tuần
3. Có hơn 3001 bạn bè : 50 stakes/tuần
4. Có hơn 5001 bạn bè : 70 stakes/tuần
5. Có hơn 10,001 bạn bè : 120 stakes/tuần

Yêu cầu:
1. Tài khoản Facebook phải có trên 500 bạn bè
2. Phải like, bình luận và chia sẻ các bài viết của LeLeCoin hằng ngày tại: Facebook
3. Đăng báo cáo ở bài viết này vào mỗi Chủ nhật cho đến 23:59 UTC

Cách tham gia:
1. Đăng ký theo link sau: CLICK HERE
2. Spreadsheet: CLICK HERE

CHIẾN DỊCH TWITTER
Payment:
1. Có hơn 500 người theo dõi: 10 stakes/tuần
2. Có hơn 1001 người theo dõi: 30 stakes/tuần
3. Có hơn 3001 người theo dõi: 50 stakes/tuần
4. Có hơn 5001 người theo dõi: 70 stakes/tuần
5. Có hơn 10,001 người theo dõi: 120 stakes/tuần

Yêu cầu:
1: Tài khoản Twitter phải có hơn 500 Người the dõi
2. Phải theo dõi, like và retweet LeLeCoin tweets hằng ngày tại: Twitter
3. Đăng báo cáo ở bài viết này vào mỗi Chủ nhật cho đến 23:59 UTC

Cách tham gia:
1. Đăng ký theo link sau: CLICK HERE
2. Spreadsheet: CLICK HERE

Payment:
1. Translate ANN Thread: 50 stakes

Rules:
1. A translation must be of a high quality. Not done by using translating tools, google and another.
2. The translator should be responsible and moderate the translation thread
3. Enter your translation results no later than 6 days after acepted

How to join:
1. Please, post in this thread to reserve your translation.
Code: [Select]
Username:
Profile link:
Language:
Portfolio/Experience/previous translations links:
ANN Thread+Thread Bounty: Y/N
LELE COIN WALLET: (https://wallet.e-chain.id/index.html#)
[/b]


Thanh toán:
Jr.Member: 1 stakes
Member: 3 stakes
Full Member/Sr.Member: 5 stakes
Herro/Legendary: 7 stakes
Avatar: 0.5 stakes

Yêu cầu:
1. Newbies không được phép tham gia
2. Dùng chữ ký của LELECOIN cho đến khi kết thúc chiến dịch
3. Các bài đăng ít hơn 75 ký tự sẽ không được tính là bài đăng hợp lệ
4. Thực hiện 100 bài đăng cho đến khi kết thúc chiến dịch
5. Đăng ký với nhiều tài khoản, sẽ bị đưa vào danh sách đen

Cách tham gia:
1. Đăng ký theo link sau: CLICK HERE
2. Spreadsheet: CLICK HERE

Avatar:

CHỮ KÝ
Jr. Member
Code: [Select]
[center][url=https://e-chain.id/][b]LELE[/b] - Make Everything is Possible in Hands of Everyone[/url][/center]

Member
Code: [Select]
[center][url=https://e-chain.id/][b]LELE[/b] ► Make Everything is Possible in Hands of Everyone ◀ [b]LELE[/b][/url]
[url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2939240.0]▸[b]Ann Thread[/b]◂[/url] ▞▞▞▞▞▞▞▞▞▞▞▞▞▞▞▞ [url=https://e-chain.id/wp-content/uploads/2018/02/WP-LELE-Version-3a-.pdf]▸[b]Whitepaper[/b]◂[/url]
[url=https://www.facebook.com/LELEcoin1]▸Facebook◂[/url] [url=https://twitter.com/Lelecoin_media]▸Twitter◂[/url] [url=https://t.me/LELE_COIN]▸Telegram◂[/url] [url=https://medium.com/@lele.coinx]▸Medium◂[/url][/center]

Full Member
Code: [Select]
[center][url=https://e-chain.id/][b][color=black]LELE ►[/color] [color=red]Make Everything is Possible in Hands of Everyone[/color] [color=black]◀ LELE[/color][/b][/url]
[url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2939240.0][color=black]▸[b]Ann Thread[/b]◂[/url] [color=red]▞[/color][color=white]▞[color=red]▞[/color][color=white]▞[color=red]▞[/color][color=white]▞[color=red]▞[/color][color=white]▞[color=red]▞[/color][color=white]▞[color=red]▞[/color][color=white]▞[color=red]▞[/color][color=white]▞[color=red]▞[/color][color=white]▞ [url=https://e-chain.id/wp-content/uploads/2018/02/WP-LELE-Version-3a-.pdf][color=black]▸[b]Whitepaper[/b]◂[/url]
| [url=https://www.facebook.com/LELEcoin1][color=red]▸Facebook◂[/url] | [url=https://twitter.com/Lelecoin_media][color=red]▸Twitter◂[/url] | [url=https://t.me/LELE_COIN][color=red]▸Telegram◂[/url] | [url=https://medium.com/@lele.coinx][color=red]▸Medium◂[/url] |[/center]

Sr. Member
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄██▄
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██████▄
░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████▄
░░░░░░░░░░░░░░░▄█████▀██████▄
░░░░░░░░░░░░░▄██████▀░░░░▀██████▄
░░░░░░░░░░░▄██████▀░░░▄▄░░░▀██████▄
░░░░░░░░░▄██████▀░░░▄████▄░░░▀██████▄
░░░░░░░▄██████▀░░░░████████▄░░░▀██████▄
░░░░░▄██████▀░░░░░░░▀████████▄░░░▀██████▄
░░░▄██████▀░░░▄██▄░░░░▀████████▄░░░▀██████▄
▄██████▀░░░▄██████▄░░░░▀████████▄░░░▀██████▄
██████▀░░░░░░▀███████▄░░░░▀████████▄░░░▀████▀
▀██▀░░▄██▄░░░░▀███████▄░░░░▀████████▄░░░▀▀
░░░░░▄██████▄░░░░▀███████▄░░░░▀███████▀
░░░░░▀████████▄░░░░▀███████▄▄██████▀
░░░░░░░▀████████▄░░░░▀████████████▀
░░░░░░░░░▀████████▄░░░░▀████████▀
░░░░░░░░░░░▀████████▄▄███████▀
░░░░░░░░░░░░░▀██████████████▀
░░░░░░░░░░░░░░░▀██████████▀
LELEMake Everything is Possible in Hands of Everyone
Ann Thread ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬██FacebookTwitter
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Whitepaper██TelegramMedium
Code: [Select]
[center][table][tr][td][size=2px][url=https://e-chain.id/][color=transparent]░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░[color=#ff0418]▄█[/color][color=#d50818]█▄[/color]
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░[color=#68060b]▄[/color][color=#ff0418]███[/color][color=#d50818]███▄[/color]
░░░░░░░░░░░░░░░░░[color=#d50818]▄██[/color][color=#68060b]█[/color][color=#ff0418]██[/color][color=#d50818]█████▄[/color]
░░░░░░░░░░░░░░░[color=#d50818]▄█████[/color][color=#68060b]█[/color][color=#ff0418]▀[/color][color=#d50818]▀██████▄[/color]
░░░░░░░░░░░░░[color=#d50818]▄██████▀[/color]░░░░[color=#aa0814]▀██████▄[/color]
░░░░░░░░░░░[color=#aa0814]▄██████▀[/color]░░░[color=white]▄▄[/color]░░░[color=#aa0814]▀██████▄[/color]
░░░░░░░░░[color=#aa0814]▄██████▀[/color]░░░[color=white]▄████▄[/color]░░░[color=#aa0814]▀██████▄[/color]
░░░░░░░[color=#d50818]▄███[/color][color=#aa0814]███▀[/color]░░░░[color=white]████████▄[/color]░░░[color=#d50818]▀██████▄[/color]
░░░░░[color=#d50818]▄██████▀[/color]░░░░░░░[color=white]▀████████▄[/color]░░░[color=#d50818]▀██████▄[/color]
░░░[color=#aa0814]▄███[/color][color=#d50818]███▀[/color]░░░[color=white]▄██▄[/color]░░░░[color=white]▀████████▄[/color]░░░[color=#d50818]▀██████▄[/color]
░[color=#aa0814]▄██████▀[/color]░░░[color=white]▄██████▄[/color]░░░░[color=white]▀████████▄[/color]░░░[color=#aa0814]▀██████▄[/color]
[color=#aa0814]██████▀[/color]░░░░░░[color=white]▀███████▄[/color]░░░░[color=white]▀████████▄[/color]░░░[color=#aa0814]▀████▀[/color]
░[color=#aa0814]▀██▀[/color]░░[color=white]▄██▄[/color]░░░░[color=white]▀███████▄[/color]░░░░[color=white]▀████████▄[/color]░░░[color=#aa0814]▀▀[/color]
░░░░░[color=white]▄██████▄[/color]░░░░[color=white]▀███████▄[/color]░░░░[color=white]▀███████▀[/color]
░░░░░[color=white]▀████████▄[/color]░░░░[color=white]▀███████▄[/color]░[color=white]▄██████▀[/color]
░░░░░░░[color=white]▀████████▄[/color]░░░░[color=white]▀████████████▀[/color]
░░░░░░░░░[color=white]▀████████▄[/color]░░░░[color=white]▀████████▀[/color]
░░░░░░░░░░░[color=white]▀████████▄[/color]░[color=white]▄███████▀[/color]
░░░░░░░░░░░░░[color=white]▀██████████████▀[/color]
░░░░░░░░░░░░░░░[color=white]▀██████████▀[/color][/url][/size][/td][td][font=arial][size=12pt][color=transparent]█[/color][url=https://e-chain.id/][color=red][b]LELE[/b][/url][color=transparent]█[/color][b][color=transparent]█[/color][url=https://e-chain.id/][color=red]Make Everything is Possible in Hands of Everyone[/url][color=transparent]█[/color][/size]
[url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2939240.0][color=red][b]Ann Thread[/url] [color=#ff0000]▬▬[/color][color=#ff2828]▬▬[/color][color=#fe5555]▬▬[/color][color=#ff8080]▬▬[/color][color=#ffa8a8]▬▬[/color][color=#ffcccc]▬▬[/color][color=#ffeeee]▬▬[/color][color=white]▬▬▬▬▬[/color][color=transparent]██[/color][url=https://www.facebook.com/LELEcoin1][color=red][b]Facebook[/url][color=transparent]█[/color][url=https://twitter.com/Lelecoin_media][color=red][b]Twitter[/url]
[color=white]▬▬▬▬▬[/color][color=#ffeeee]▬▬[/color][color=#ffcccc]▬▬[/color][color=#ffa8a8]▬▬[/color][color=#ff8080]▬▬[/color][color=#fe5555]▬▬[/color][color=#ff2828]▬▬[/color][color=#ff0000]▬▬[/color] [url=https://e-chain.id/wp-content/uploads/2018/02/Lelecoin-Whitepaper-EN.pdf][color=red][b]Whitepaper[/url][color=transparent]██[/color][url=https://t.me/LELE_COIN][color=red][b]Telegram[/url][color=transparent]█[/color][url=https://medium.com/@lele.coinx][color=red][b]Medium[/url][/td][/tr][/table]

Hero and Legendary Member
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄██▄
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██████▄
░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████▄
░░░░░░░░░░░░░░░▄█████▀██████▄
░░░░░░░░░░░░░▄██████▀░░░░▀██████▄
░░░░░░░░░░░▄██████▀░░░▄▄░░░▀██████▄
░░░░░░░░░▄██████▀░░░▄████▄░░░▀██████▄
░░░░░░░▄██████▀░░░░████████▄░░░▀██████▄
░░░░░▄██████▀░░░░░░░▀████████▄░░░▀██████▄
░░░▄██████▀░░░▄██▄░░░░▀████████▄░░░▀██████▄
▄██████▀░░░▄██████▄░░░░▀████████▄░░░▀██████▄
██████▀░░░░░░▀███████▄░░░░▀████████▄░░░▀████▀
▀██▀░░▄██▄░░░░▀███████▄░░░░▀████████▄░░░▀▀
░░░░░▄██████▄░░░░▀███████▄░░░░▀███████▀
░░░░░▀████████▄░░░░▀███████▄▄██████▀
░░░░░░░▀████████▄░░░░▀████████████▀
░░░░░░░░░▀████████▄░░░░▀████████▀
░░░░░░░░░░░▀████████▄▄███████▀
░░░░░░░░░░░░░▀██████████████▀
░░░░░░░░░░░░░░░▀██████████▀
LELEMake Everything is Possible in Hands of Everyone
Ann Thread ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬██Facebook██Twitter
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Whitepaper██Telegram██Medium
Code: [Select]
[center][table][tr][td][size=2px][url=https://e-chain.id/][color=transparent]░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░[color=#ff0418]▄█[/color][color=#d50818]█▄[/color]
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░[color=#68060b]▄[/color][color=#ff0418]███[/color][color=#d50818]███▄[/color]
░░░░░░░░░░░░░░░░░[color=#d50818]▄██[/color][color=#68060b]█[/color][color=#ff0418]██[/color][color=#d50818]█████▄[/color]
░░░░░░░░░░░░░░░[color=#d50818]▄█████[/color][color=#68060b]█[/color][color=#ff0418]▀[/color][color=#d50818]▀██████▄[/color]
░░░░░░░░░░░░░[color=#d50818]▄██████▀[/color]░░░░[color=#aa0814]▀██████▄[/color]
░░░░░░░░░░░[color=#aa0814]▄██████▀[/color]░░░[color=white]▄▄[/color]░░░[color=#aa0814]▀██████▄[/color]
░░░░░░░░░[color=#aa0814]▄██████▀[/color]░░░[color=white]▄████▄[/color]░░░[color=#aa0814]▀██████▄[/color]
░░░░░░░[color=#d50818]▄███[/color][color=#aa0814]███▀[/color]░░░░[color=white]████████▄[/color]░░░[color=#d50818]▀██████▄[/color]
░░░░░[color=#d50818]▄██████▀[/color]░░░░░░░[color=white]▀████████▄[/color]░░░[color=#d50818]▀██████▄[/color]
░░░[color=#aa0814]▄███[/color][color=#d50818]███▀[/color]░░░[color=white]▄██▄[/color]░░░░[color=white]▀████████▄[/color]░░░[color=#d50818]▀██████▄[/color]
░[color=#aa0814]▄██████▀[/color]░░░[color=white]▄██████▄[/color]░░░░[color=white]▀████████▄[/color]░░░[color=#aa0814]▀██████▄[/color]
[color=#aa0814]██████▀[/color]░░░░░░[color=white]▀███████▄[/color]░░░░[color=white]▀████████▄[/color]░░░[color=#aa0814]▀████▀[/color]
░[color=#aa0814]▀██▀[/color]░░[color=white]▄██▄[/color]░░░░[color=white]▀███████▄[/color]░░░░[color=white]▀████████▄[/color]░░░[color=#aa0814]▀▀[/color]
░░░░░[color=white]▄██████▄[/color]░░░░[color=white]▀███████▄[/color]░░░░[color=white]▀███████▀[/color]
░░░░░[color=white]▀████████▄[/color]░░░░[color=white]▀███████▄[/color]░[color=white]▄██████▀[/color]
░░░░░░░[color=white]▀████████▄[/color]░░░░[color=white]▀████████████▀[/color]
░░░░░░░░░[color=white]▀████████▄[/color]░░░░[color=white]▀████████▀[/color]
░░░░░░░░░░░[color=white]▀████████▄[/color]░[color=white]▄███████▀[/color]
░░░░░░░░░░░░░[color=white]▀██████████████▀[/color]
░░░░░░░░░░░░░░░[color=white]▀██████████▀[/color][/url][/size][/td][td][font=arial][size=12pt][glow=white,2,300][color=transparent]█[/color][url=https://e-chain.id/][color=red][b]LELE[/b][/url][color=transparent]█[/color][/glow][glow=red,2,300][b][color=transparent]█[/color][url=https://e-chain.id/][color=white]Make Everything is Possible in Hands of Everyone[/url][color=transparent]█[/color][/glow][/size]
[url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2939240.0][color=red][b]Ann Thread[/url] [color=#ff0000]▬▬[/color][color=#ff2828]▬▬[/color][color=#fe5555]▬▬[/color][color=#ff8080]▬▬[/color][color=#ffa8a8]▬▬[/color][color=#ffcccc]▬▬[/color][color=#ffeeee]▬▬[/color][color=white]▬▬▬▬▬[/color][color=transparent]██[/color][url=https://www.facebook.com/LELEcoin1][color=red][b]Facebook[/url][color=transparent]██[/color][url=https://twitter.com/Lelecoin_media][color=red][b]Twitter[/url]
[color=white]▬▬▬▬▬[/color][color=#ffeeee]▬▬[/color][color=#ffcccc]▬▬[/color][color=#ffa8a8]▬▬[/color][color=#ff8080]▬▬[/color][color=#fe5555]▬▬[/color][color=#ff2828]▬▬[/color][color=#ff0000]▬▬[/color] [url=https://e-chain.id/wp-content/uploads/2018/02/Lelecoin-Whitepaper-EN.pdf][color=red][b]Whitepaper[/url][color=transparent]██[/color][url=https://t.me/LELE_COIN][color=red][b]Telegram[/url][color=transparent]██[/color][url=https://medium.com/@lele.coinx][color=red][b]Medium[/url][/td][/tr][/table]
Thanh toán:
1. Chất lượng bình thường: 10 stakes
2. Chất lượng trung bình: 30 stakes
3. Chất lượng cao: 50 stakes
4. Chất lượng hàng đầu: 100 stakes

Yêu cầu:
1. Mô tả về LELE và các đặc điểm của nó
2. Bạn có thể tải chúng lên Youtube
3. Phải có 500 Subcribe
4. Thời lượng không dưới 3 phút
5. Chúng tôi sẽ gửi stakes theo chất lượng và người xem bài báo/đánh giá/blog post/video. Làm càng tốt, bạn nhận thêm nhiều stake. Số lượng stakes được đăng ký thì không thể thương lượng.
6. Đạo nhái và các thể loại khác sẽ bị cấm

Cách tham gia:
1. Đăng ký theo link sau: CLICK HERE
2. Spreadsheet: CLICK HERE


Thanh toán:
Chất lượng tiêu chuẩn: 200 stakes
Chất lượng trung bình: 300
Chất lượng cao: 400

Yêu cầu:
1. Các Blog and Webs được chấp nhận để truy cập cho phần thưởng này là: blogger, Wordpress, trang web cá nhân, trang web bên thứ ba, và các thể loại khác liên quan đến tiền kỹ thuật số
2. Các bài viết và bài báo phải sử dụng tiếng Anh
2. Các bài viết và bài báo được đăng tải phải chứa tối thiểu 500 từ, logo của LELE và: sạch sẽ, ngắn gọn và xúc tích
3. Các bài viết và bài báo phải chứa một liên kết đến ANN thread, 3 liên kết đến https://e-chain.id/, 1 liên kết đến hồ sơ trên bitcointalk của bạn
5. Bản sao chép hoặc bất kì thể loại spam nào hoặc công bố nào chống lại dự án e-chain.id đều không được cho phép

Cách tham gia:
1. Đăng ký theo link sau: CLICK HERE
2. Spreadsheet: CLICK HERE

20
VỀ CHÚNG TÔI

MỌI THỨ ĐỀU TRỞ NÊN CÓ THỂ TRONG TAY MỖI NGƯỜI


            

LELE là viết tắt của Lite Eco Ledger Elements. Dự án của chúng tôi là tạo ra những thiết bị giao dịch và phát triển cũng như cải tiến các tính năng cho người dùng Điện Tín với công nghệ Blockchain LELE. LELE là loại tiền kỹ thuật số như là litecoin, peercoin và nhiều hơn nữa. Ở một thế giới mà đồng Bitcoin là vua, altcoin chỉ thay đổi các tham số của mă Bitcoin ban đầu như là hàm mă hóa, thời gian giữa các khối, sự khó khăn bước đầu,… Chúng tôi phát triển dự án dựa trên mă nguồn NXT. LELE phát triển bất cứ thứ ǵ trở nên đơn giản ngay cả khi nó không phải là đồng tiền đơn giản. Khả năng mở rộng của tiền kỹ thuật số cung cấp 1 mỏ eco thân thiện gọi là rèn. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển các tính năng nằm ngoài phạm vi của altcoin.

LELE là Sự Kết Hợp (PoS và Transparent Forging)
 
H́nh thức Proof-of-Stakes và Transparent Forging là sự kết hợp mạnh mẽ với những lợi ích đáng kể so với các phương pháp giao dịch xu khác: Hệ thống này hiệu quả cao và lăng phí ít tài nguyên. Việc khai thác tập trung ít được khuyến khích, như ở PoW. Rèn có thể được thực hiện bởi bất cứ ai và trên các máy tính có tốc độ thấp nhất (như thiết bị Android hoặc Raspberry Pi). Loại tiền tệ này ổn định hơn, v́ không có lạm phát.  Xu chỉ được kiếm được thông qua phí giao dịch riêng tư. Giao dịch nhanh chóng và an toàn.


POS Hoàn Toàn Minh Bạch
 
LELE là loại tiền kỹ thuật số Proof-of-Stake (PoS) 100%. Sự thỏa thuận trong tiền kỹ thuật số  phân cấp đă đạt được như Bitcoin bằng cách yêu cầu tạo ra các khối để chứa một bằng chứng cho thấy nút tạo ra khối đă giải quyết một nhiệm vụ khó tính toán. Thật không may, khái niệm về hệ thống dựa trên Proof-of-Work (PoW) có xu hướng dẫn đến việc tự hủy.
 
Proof-of-stake (PoS) nhằm mục đích thay thế sự đồng thuận trong một hệ thống phân phối; thay v́ giải quyết Proof-of-Work , các giao dịch có thể được thêm vào bởi blockchain hoặc 'được rèn' bởi bất kỳ thành viên của mạng. Nút được chọn để giả lập một khối là ngẫu nhiên, nhưng tỷ lệ rèn một khối tỷ lệ với cổ phần của họ trong mạng (số xu họ nắm giữ).
 
Số lượng xu yêu cầu(c̣n gọi là mục tiêu) được xác định bởi mạng thông qua một quy tŕnh điều chỉnh khó khăn tương tự như PoW đảm bảo một khoảng thời gian xấp xỉ, liên tục. Như ở PoW, quy tŕnh tạo khối sẽ được thưởng thông qua phí giao dịch và mô h́nh cung cấp cụ thể bởi giao thức cơ bản; cũng có thể được xem như lăi suất theo định nghĩa chung. Thời gian giữa các khối là một phút. Điều này làm tăng tỷ lệ các khối đơn lẻ nhưng làm cho nó thuận tiện hơn cho người sử dụng. Điều này đơn giản hóa và đẩy nhanh quá tŕnh xử lư giao dịch.

Khái Niệm Xanh
 
LELE là "xanh", nó là giao thức tiêu thụ năng lượng, v́ cơ chế PoS 100% không đ̣i hỏi một lượng điện lớn như các cơ chế POW.
 
Nhiều loại xu dựa trên Proof of Work, nơi có hàng ngàn thợ mỏ trên khắp thế giới đang nghiền và băm hàng TẤN năng lượng.
 
Proof of Stakes không giống như thế, v́ vậy điều quan trọng là phải nhận ra rằng bất cứ lúc nào bất cứ các loại xu POW nào tồn tại khi tất cả nó được khai thác, tất cả các LELE đă từng tồn tại đă tồn tại, do đó, ví tiền rèn của khách hàng bây giờ  (trong LELE thuật ngữ 'khai thác mỏ'được thay bằng' rèn') đối với phí giao dịch.Điều này có thể được thực hiện ở ví của khách hàng được nạp trên PC / PI / HP, có NHIỀU thiết bị thân thiện với môi trường và hiệu suất năng lượng cao.

 
Có Thể Mở Rộng
 
LELE có quy mô lớn; điều này trở nên có thể với LELE v́ tính minh bạch được cung cấp trong giao thức sẽ cho phép người dùng xác định nút nào sẽ tạo ra khối tiếp theo. Các nút khác có thể gửi các giao dịch trực tiếp đến nút đó. Điều này cũng cho phép thực hiện các khoản phí bổ sung cho các giao dịch ngay lập tức.

Rèn
 
Nó đơn giản, tạo khối với lệ phí giao dịch được cạnh tranh sao cho tương ứng với tất cả các ví tiền rèn đang hoạt động dựa trên số tiền của ví LELE. V́ vậy, nếu một ví có 1 triệu LELE, th́ họ có 1/1000 cơ hội rèn bất kỳ khối nào và nhận bất kỳ khoản phí giao dịch nào trong khối đó. Phép toán ở đây là 1 triệu (số tiền của khách hàng) chia cho 1 tỷ (tổng LELE tồn tại) là 1000, v́ vậy có 1/1000 cơ hội. Thậm chí một khoản tiền thưởng bổ sung là nó là cân bằng LELE của bạn mà rèn cho bạn, không như ASICs đ̣i hỏi nhiều năng lượng , bảo tŕ, và khấu hao trong giá trị và năng lượng xử lư. Thay v́ mua thiết bị cho việc đào, bạn chỉ cần mua LELE để rèn thêm LELE.
 

 
Quỹ Rèn
 
LELE triển khai một tính năng đó là quỹ rèn. Bất cứ khi nào bạn không có đủ số lượng LELE để làm rèn, hoặc không có thiết bị nào để làm điều này, bạn vẫn có thể tham gia vào quỹ rèn giống như khai thác quỹ của POW, chỉ cần trao đổi đồng tiền LELE của bạn với FORGE Token như là một lựa chọn.
 
Transparent Forging
 
PoS là lư thuyết dễ bị tổn thương bởi các cuộc tấn công, bởi v́ bất cứ ai với cổ phần lớn đều có thể viết lại blockchain mang lại lợi ích riêng của họ. Rèn luyện tính minh bạch là một câu trả lời khéo léo cho vấn đề này.
 
Mặc dù mỗi nút rèn luyện một khối ngẫu nhiên trong thời gian dài hạn, trong tương lai nó có thể dự đoán nhanh chóng với độ chính xác cao. Điều này có nghĩa là mạng biết nơi mà các khối tiếp theo được rèn. Nếu một nút không rèn khối mà nó dự kiến (có lẽ v́ nó đang xây dựng một chuỗi gian lận thay vào đó), nó sẽ bị loại khỏi mạng trong thời gian ngắn. Khả năng của nút đó được chọn thay v́ được phân phối lại trên các thành viên c̣n lại của mạng lưới.

 
51% Kiểm Soát Tấn Công và An Ninh
 
LELE sử dụng cơ chế Proof of Stakes (PoS) 100% so với cơ chế Proof of Work (PoW). Điều này loại bỏ một cách có hiệu quả nguy cơ bảo mật vốn có của các loại tiền tệ POW, v́ vậy vấn đề 51% tấn công và các lỗ hổng khác vốn có của xu POW trở nên dễ dàng.
 
Hơn nữa, hệ thống Transparent Forging không chỉ làm giảm 51% tấn công, mà c̣n lên đến 90% tấn công. Một cơ chế an toàn để ngăn chặn các chuỗi tách từ các nút cổ phần cao. Điều này ngăn cản thậm chí 90% đa số chủ sở hữu tất cả chi nhánh LELE  ra và buộc chuyển hướng. Các nút LELE có các chức năng tích hợp để bảo vệ chống lại các cuộc tấn công DDOS. Tất cả điều này là một cách hiệu quả, nhanh chóng và thanh lịch để bảo vệ mạng.

 
Lạm Phát Xu
 Chỉ 300 Triệu (Tối đa - tất cả bao gồm Airdrop) sẽ lan rộng ra cộng đồng và công chúng trong giai đoạn ICO. 700 triệu  C̣n Lại sẽ khóa vào và chỉ phát hành 0,1% mỗi lần giá ICO tăng lên 10%.

Kiếm Xu Miễn Phí
 
Chỉ cần giữ đồng IGNIS trong ví của bạn, và nhận Airdrop 1:10, 1 LELE cho 10 IGNIS
 
Khai thác xanh (aka Forging)

Bạn sẽ cần "một thiết bị khai thác mỏ" để khai thác mỏ Bitcoin và bất kỳ loại tiền xu khác. Đối với các thiết bị khai thác Hash thấp nhất, ít nhất bạn cần khoảng 1,125$. Loại trừ thiết lập, điện và bảo tŕ. Giàn khoan khai thác mỏ của bạn có thể là gạch bất cứ lúc nào. Khi hội tụ tăng lên, bạn sẽ lăng phí việc đầu tư. Điều đó không xảy ra với LELE. Chỉ cần một lần đầu tư, bạn có thể hợp chất bất cứ lúc nào bạn muốn, hoặc thay đổi  bất kỳ đồng xu nào. LELE triển khai Rèn Luyện, phương pháp tốt nhất và thân thiện cho khai thác. Bạn có thể sử dụng bất kỳ loại PC, Máy Tính Bảng, Điện thoại di động để làm điều này. Không cần thiết lập và điện năng lớn.
 
Tổng số LELE là 1 tỷ. Tiền xu chỉ được kiếm được bằng cách tính phí giao dịch và Hệ Thống LRP . Không giống như các loại tiền tệ khác với khai thác PoS, bạn không cần phải lo lắng về số tiền xu và lạm phát khi có LELE (khai thác mỏ).


70% tổng lượng Cung cấp dành cho Người Khai Thác / Rèn
 
So sánh BTC và LELE Khai thác mỏ (Rèn) Hashrate.Là so sánh lợi nhuận khai thác mỏ giữa hai phương pháp Hashrate. BTC và PoW luôn là hệ thống khai thác mỏ thú vị. BTC chỉ bắt đầu với 1% và phần c̣n lại thuộc về cộng đồng cho tới khi ASIC xuất hiện. Khi ASIC xuất hiện nó thuộc về Công Nghiêp Khai Thác  Mỏ. Hệ thống khai thác BTC (bao gồm tất cả POW) nhiều giàn khoan có nghĩa là có nhiều mỏ hơn, có nghĩa là ít lợi nhuận hơn. Khi giá tăng lên thường th́ lợi nhuận của người khai thác cũng sẽ tăng lên. Có ư nghĩa nhiều hơn và ít lợi nhuận hơn và phí sẽ tốn kém. Điều này cũng có thể xảy ra đối với LELE. Nhưng t́nh trạng có lẽ sẽ khác hẳn so với bây giờ.
 
Thắt chặt và Giải phóng theo Giá (LRP)
 
Chúng tôi muốn giới thiệu hệ thống LRP. Hệ thống này sẽ hài ḥa giữa cung và cầu, cho đến khi tổng số cung được rèn (khai thác). Hệ thống này có thể làm giảm (hy vọng ) sự biến động cao của thị trường tiền kỹ thuật số.
1. Khi giá tăng lên, khai thác mỏ tăng lên khiến nhiều thợ mỏ (người khai thác) tham gia. Sau đó, 0,1% lượng hàng nhập sẽ phát hành mỗi khi giá tăng lên 10% so với giá ICO để điều chỉnh và thử giá ổn định.
 
2. Đồng tiền đóng sẽ được phát hành cho người khai thác mỏ (thợ mỏ) như là một phần của khoản thu phí do LRP-bot chi trả khoảng 70%, do đó, họ có thay đổi để đầu tư nhiều hơn vào khai thác mỏ (rèn) để giá tăng lên. Phần c̣n lại sẽ được chia sẻ a. Chi phí nghiên cứu (10%), b. Giáo dục tăng cường (10%), c. Nhiên liệu tái sinh LRP (10%). Sau đó, chu kỳ tiếp tục cho đến khi tất cả các đồng xu được phát hành.
3. Với tính toán sơ bộ chúng ta cần khoảng 70% / 0,1% = 700% giá. Dễ dàng Pump và Dump để tạo ra sự hỗn loạn chỉ với 700% giá cơ bản trên  ICO. 0,1% lượng cung khóa sẽ được cấp cho người rèn cần có thời hạn và điều kiện.

 
Nguyên Tắc Hài Ḥa

1. Thiết lập và đặt lại LRP-bot được sắp xếp theo giá tăng và giảm. Dần dần thiết lập và đặt lại sẽ ở mức 10% cơ bản. Với mỗi lần tăng giá (tăng lên 10%), LRP-bot sẽ được thiết lập và khi LRP-bot giảm giá sẽ đặt lại giá cơ sở để tính LRP tiếp theo.
2. Tiền xu (0,1% số phần c̣n lại bị khóa) khi LRP-bot thiết lập sẽ phát hành dần dần trong 365 ngày và sẽ được LRP-bot trả mỗi 5 phút một lần (ngẫu nhiên giữa 15 để tránh lạm dụng) và sẽ dừng lại và đặt lại nếu giá lại giảm.
3. Giá thị trường sẽ được lấy ở mỗi giây đầu tiên của giờ (+7 UTC). Nguồn API thị trường khoảng 5-30 phút, để thiết lập giá tăng và giảm.
4. Giá giảm cuối cùng khi đặt lại LRP-bot, đếm dựa trên giá khi LRP tập hợp cuối cùng thêm / thiết lập, sẽ thay thế giá ICO như giá cơ sở để đếm / tính LRPkế tiếp.
5.Tối đa 1 LRP cho phép trong một ngày. 3 LRP tập hợp trong một tuần. 7 LRP trong một tháng. 50 LRP trong một năm.
6. Mỗi năm LRP sẽ có "Halving" như hệ thống khai thác mỏ của POW. Nhưng không giống như PoW giảm đi một nửa theo phần trăm. Giảm dần sẽ thêm 90 ngày sau khi phát hành, tức là: Nếu trước đó là 365, sẽ là 365 + 90 = 455 ngày v.v.
7.LRP là phương pháp mới cho loại máy POS, được Alva Mantiri t́m ra để tăng giá bán và phân phối PoS làm cho PoS phân quyền thật sự. Trong việc phát triển để có kết quả tốt nhất.


Lelecoin được tạo bởi sự kết hợp của SHA256 và Curve 22519 tạo bằng blockchain riêng. Lelecoin được tạo ra với hệ thống POS, chắc chắn rằng  đồng xu sẽ phát triển nhanh chóng với sự trợ giúp của nền tảng ARDOR.


RÈN

Rèn (Solo Forging), nó đơn giản thanh lịch, tạo khối với lệ phí giao dịch được cạnh tranh sao cho tương ứng với tất cả các ví tiền rèn đang hoạt động dựa trên số tiền của ví LELE. V́ vậy, nếu một ví có 1 triệu LELE, th́ họ có 1/1000 cơ hội rèn bất kỳ khối nào và nhận bất kỳ khoản phí giao dịch nào trong khối đó. Phép toán ở đây là 1 triệu (số tiền của khách hàng) chia cho 1 tỷ (tổng LELE tồn tại) là 1000, v́ vậy có 1/1000 cơ hội. Thậm chí một khoản tiền thưởng bổ sung là nó là cân bằng LELE của bạn mà rèn cho bạn, không như ASICs đ̣i hỏi nhiều năng lượng , bảo tŕ, và khấu hao trong giá trị và năng lượng xử lư. Thay v́ mua thiết bị cho việc đào, bạn chỉ cần mua LELE để rèn thêm LELE.

Quỹ Rèn LELE triển khai tính năng quỹ rèn. Bất cứ khi nào bạn không có đủ số lượng LELE để làm rèn, hoặc không có thiết bị nào để làm điều này, bạn vẫn có thể tham gia vào quỹ rèn giống như khai thác mỏ POW, chỉ cần trao đổi Lelecoins của bạn với FORGE Token như là một lựa chọn.

Đối với các nhà đầu tư, nền tảng PoS của chúng tôi cho phép bạn kiếm được lợi nhuận mỗi tháng để lấy lăi.


ĐỘI NGŨ LELE COIN


21
Sự đổi mới trong Hệ Sinh Thái Blockchain sẽ làm gián đoạn và phân cấp thị trường bán lại vé.

GIỚI THIỆU

AMICORUM (từ tiếng Latinh gần nghĩa với Tụ Tập Cùng Bạn Bè) là một thị trường dựa trên ư tưởng về blockchain Ethereum và hệ sinh thái peer-peer để bán lại vé các lễ hội âm nhạc và buổi ḥa nhạc. Hệ sinh thái sẽ cung cấp miễn phí giao dịch cũng như phí xử lư nền tảng để cho phép những người hâm mộ âm nhạc mua và bán vé.


Mở Bán Token

TỔNG CUNG – 50,000,000 AMI TOKENS
VỐN HÓA TỐI ĐA – $20M USD
VỐN HÓA TỐI THIỂU - $5M USD

Đợt Mở Bán Riêng Tư - 1.3.2018 – 30.3.2018 – thưởng 30% token
ĐỢT MỞ BÁN TRƯỚC ICO - 01.4.2018 – 30.4.2018 – thưởng 20% token
Đợt Mở Bán Công Khai - 1.5.2018 – 30.6.2018 –  thưởng 10% token


Phân Phối Token

80%: Tổng số phân phối cho ICO – 40,000,000
15%: Dành cho Nhà sáng lập / Quản lư – 7,500,000
2%: Dành cho Ban cố vấn – 1,000,000
3%: Dành cho Mục đích Tiếp Thị / Ḷng Trung Thành – 1,500,000


CÁC VẤN ĐỀ

Mặc dù, chúng ta đă thấy được sự phát triển to lớn trong công nghệ và trong ngành bán vé toàn cầu, song, vẫn c̣n rất nhiều vấn đề và hai trong số đó là:

Phí Giao Dịch – Mặc dù người bán có thể bán vé trực tuyến, người mua vẫn phải trả tiền vé, phí nền tảng và phí giao dịch của ngân hàng. Nền tảng AMICORUM.LIVE sẽ xóa đi sự khó chịu này của người mua và cung cấp kinh nghiệm miễn phí liên tục cho bất kỳ khoản phí giao dịch hoặc phí ngân hàng. Nền tảng này sẽ được sử dụng để bán vé và mua vé với mức giá được niêm yết.  

Không Đáng Tin Cậy / Giả Mạo – Dù cho các cảnh báo trên trang web yêu cầu người mua chỉ mua vé từ pḥng vé hoặc trang web trao đổi vé uy tín, họ vẫn bỏ qua vấn đề này. Và thậm chí c̣n rất vụng về. Trường hợp thông thường nhất là khi cùng một vé được bán cho 10-15 người hâm mộ hoặc thậm chí nhiều hơn. Người sở hữu vé đầu tiên đến nơi, được xem sự kiện hoặc tham dự buổi ḥa nhạc / lễ hội và phần c̣n lại phải trở về nhà.  
Nó tạo ra một vấn nạn hai chiều - một cho những người hâm mộ muốn tham dự sự kiện và bỏ rất nhiều tiền và các tổ chức khác có thể bán vé  một lần nữa cho người hâm mộ  . Ít nhất, không có ai chiến thắng ở đây.

Trong giai đoạn thứ hai, AMICORUM.LIVE sẽ tích hợp việc xác thực các vé bán lại và cung cấp bảo mật cho số tiền mua vé và đảm bảo tương tác có lợi cho các bên liên quan.TỔNG QUAN DỰ ÁN

AMICORUM.LIVE sẽ là một web và ứng dụng hệ sinh thái blockchain cung cấp sự bảo mật , tính minh bạch và miễn phí giao dịch/ xử lư dựa nền tảng  cho ngành bán lại vé - loại bỏ chi phí giao dịch, gian lận và ủy quyền cho người mua vé.


QUY TR̀NH:

- Người bán sẽ niêm yết vé trên nền tảng AMICORUM.LIVE
- Nền tảng sẽ chuyển đổi chi phí của vé để thành AMI Tokens
- Người mua sẽ xem xét và xác nhận mua vé bằng việc trao đổi tokens
- Giao dịch được xác nhận thông qua mạng và thông tin giao dịch được niêm yết trong tài khoản Người Bán và Người Mua.
- Người bán nhận toàn bộ số tiền trong ví của họ mà không có bất kỳ khoản khấu trừ nào (trong AMI Tokens)
- Người mua nhận được vé khi giao dịch được xác nhận và được niêm yết trên blockchain.

Nền tảng tự động hóa tất cả các quy tŕnh kinh doanh liên quan đến liệt kê, bán, bán lại, thưởng và mua lại vé ở lễ hội hoặc buổi ḥa nhạc trong khi phân phối các khoản tiền gắn liền với mỗi lần bán.

Tất cả doanh số bán vé sẽ được hoàn thành vào cùng ngày giao dịch khi blockchain xác nhận giao dịch trong ṿng vài phút. Điều này có nghĩa là bạn không phải chờ khoản thanh toán được gửi từ ngân hàng đến người sở hữu vé.

Vui ḷng truy cập trang web để biết thêm thông tin và sách trắng - https://amicorum.live

ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI


Muhammad Shakil
Cố Vấn

Với bằng Thạc Sỹ về Công Nghệ Thông Tin và Viễn Thông, ông đă có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn cho các công ty mới. Ông là Giám Đốc Điều Hành & Đồng Sáng Lập JatBit, Đồng Sáng Lập Bandz Network và hiện đang là một ứng viên tiến sĩ tại KAIST.
Ông đă là cố vấn tuyệt vời cho 5 ICO thành công trong 2 năm qua, bao gồm FarmaTrust, Dellbit và OpenChain. Ông là Biên Tập Viên cho IEEE (hiệp hội chuyên nghiệp lớn nhất thế giới trong việc thúc đẩy đổi mới công nghệ và sự đột phá v́ lợi ích của nhân loại). Trước đây, ông là Phó giám đốc dự án Cyber Incident Response Team tại Chính phủ Pakistan và Chuyên gia Tư Vấn CNTT của Tổ chức Taekwondo Quốc tế. Ông đă hoàn thành 8 chứng nhận về Bảo Mật An Ninh và đă có 3 ấn phẩm.

https://www.linkedin.com/in/muhammad-shakil/


Adrian Arora
Nhà Sáng Lập và Nhà Đầu Tư


Adrian là nhà sáng lập của AMICORUM.LIVE. Ông đă từng là một nhà chiến lược ICO và cố vấn của 2 ICO thành công vào năm 2017. Ông là doanh nhân nối tiếp và nhà đầu tư tiền kỹ thuật số liên doanh trong 2 năm qua. Ông đă có hơn 11 năm kinh nghiệm trong việc phát triển kinh nghiệm việc làm cho một công ty công nghệ hàng đầu SaaS tại Mỹ.

Là một người có tầm nh́n và mong muốn phát triển hệ sinh thái  peer – peer cho mọi người trên thế giới.

https://www.linkedin.com/in/adrianarora


Sam Kalra
Đồng Sáng Lập và Giám Đốc Quan Hệ Đầu Tư


Sam là một chuyên gia kinh doanh với hơn 8 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực chức năng, chủ yếu là Quản lư Khách Hàng / Tài Khoản, Giải Pháp Công Nghệ và Hoạt Động.
Với 6 năm kinh nghiệm làm việc tại 3 quốc gia khác nhau, cô ấy là một nhà lănh đạo giỏi có khả năng định hướng kết quả. Cô c̣n là nhà đầu tư tích cực Các Loại Tiền Kỹ Thuật Số trong 3 năm qua.

https://www.linkedin.com/in/sam-arora/


Kanwar Arora
Giám Đốc Phân Tích Tài Chính


Kanwar tham gia AMICORUM.LIVE và làm Giám Đốc Phân tích Tài chính. Là Nhà Phân Tích Hàng Đầu trong nghề, ông điều khiển các hoạt động với kinh nghiệm quản lư tài chính của ḿnh. Ông cung cấp chiến lược và kế hoạch tài chính và dẫn dắt tiến tŕnh dự báo doanh nghiệp. Ông c̣n là một chuyên gia phân tích với việc quản lư và thực hiện dự án ở cấp cao nhất.  

https://www.linkedin.com/in/kanwar-arora-0b82a966/


Sang Hyeon
Quản lư Cộng Đồng - Hàn Quốc


Sang Hyeon là một trong những nhà truyền bá blockchain nổi tiếng ở Hàn Quốc. Anh không chỉ đầu tư nhiều loại tiền kỹ thuật số khác nhau, mà c̣n là một blogger có ảnh hưởng trong việc giới thiệu các loại tiền kỹ thuật sô. Anh là chủ tịch của Hiệp Hội Kinh Tế Trẻ Quốc Dân và Hiệp Hội Quản Lư và tổ chức một doanh nghiệp trẻ thiết lập chiến dịch. Anh hiện đang theo học Đại học Kookmin.

https://www.linkedin.com/in/sang-hyeon-eom-76626a157/


Damira Baigozha
Tiếp Thị & ICO SMM - SE - ASIA


Damira là một ICO SMM- Tiếp thị và Phát triển Kinh Doanh Kết Hợp. Cô ấy có 3 năm kinh nghiệm trong Tiếp Thị ICO, tạo ra sự giàu có cho ICO và tiếp cận cộng đồng.  

https://www.linkedin.com/in/damira-baigozha-9ab166143/


Ali Zain
Phát Triển Blockchain


Ali Zain là Giám Đốc Điều Hành của Ideofuzion có chuyên môn trong việc phát triển trang web ICO, tạo ra hợp đồng thông minh và nền tảng trên công nghệ blockchain. Ông đă thành công trong việc giúp các khách hàng của ḿnh khởi động 5 dự án ICO khác nhau trong những năm qua và đă làm việc trên 15 dự án phát triển trang web khác nhau. Ông cũng đă làm việc với iScrybe như một nhà phát triển xây dựng giao diện và trải nghiệm người dùng cho sản phẩm Convo trong khoảng 1.5 năm.

https://www.linkedin.com/in/ali-zain-a31a0932/

__________________________________________________________________________________________________________________________

Thông Cáo Báo Chí trên Hype.News and Newswire
Đánh Giá Token sẽ được cung cấp bởi – ICO Bench và Track ICO

Quan Hệ Nhà Đầu Tư
[email protected]

Tiếp Thị và Tặng Thưởng
[email protected]


THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TR̀NH TẶNG THƯỞNG ĐĂ CÓ MẶT – XEM THÊM THÔNG TIN BÊN DƯỚI

[BOUNTY] AMICORUM.LIVE Campaign 6,00,000 AMI TOKENS = $300,000 USDLIVE ON MARCH 1, 201822
📢❗️CẬP NHẬT QUAN TRỌNG❗️Theo dõi tài khoản THỰC và ĐƯỢC XÁC MINH trên Myfxbook! Ngạc nhiên chưa 4 tháng hiệu suất của thuật toán Thử nghiệm cho Forex 🚀💯📈

Link: HERE!23

Các Bản Dịch Hiện Tại:
Chinese Whitepaper & Chinese Announcement Thread - Thanks frery
Indonesian Whitepaper & Indonesian Announcement Thread - Thanks trinaldao
Romanian Whitepaper & Romanian Announcement Thread - Thanks stronghandsdeeppockets
Russian Announcement Thread - Thanks Ted Kin
Polish Announcement Thread - Thanks Ted Kin
Italian Announcement Thread - Thanks CryptoSparks
Hindi Announcement Thread - Thanks erikalui

Translators needed! Please visit our Bounty Campaign thread to reserve your spot!

24
🚀TOKEN PRESALE IS NOW LIVE! 🚀

Do you want to have lifetime access to the exclusive Fox Trading service? 👉 The only opportunity you have is NOW! Only our ICO investors will have lifetime access to the platform!! 👑💯🚀ĐỢT MỞ BÁN TRƯỚC ĐÃ MỞ! 🚀

Bạn muốn có thời gian truy cập vào dịch vụ hàng đầu của Fox Trading không? 👉 Cơ hội duy nhất là Ngay Bây Giờ! Chỉ các nhà đầu tư vào ICO của chúng tôi sẽ được truy cập vào nền tảng!! 👑💯25
🔶🚀🔶 SEE OUR  PRESS RELEASE ON COINTELEGRAPH!!!🔶🚀🔶


🔶🚀🔶 XEM CÁC THÔNG CÁO BÁO CHÍ TẠI COINTELEGRAPH!!!🔶🚀🔶


26
Chào mừng đến với Giao Dịch Thông Minh!

Tham gia cùng chúng tôi! và bạn sẽ nhận được các dịch vụ giao dịch độc quyền dành cho Thị Trường Ngoại Hối và Tiền Kỹ Thuật Số


Fox Trading ICO


WEBSITE
ĐÁNH GIÁ


Fox Trading ICO         Fox Trading ICO         Fox Trading ICO         Fox Trading ICO
VIDEO

Fox Trading ICOBẢN DỊCH ANN


Tham gia đợt bán công khai và bạn sẽ có quyền truy cập vào:

- Tín hiệu giao dịch độc quyền và dễ sử dụng dựa trên thuật toán cách mạng của chúng tôi để đạt được lợi nhuận ổn định.

- Bảo đảm phần trăm lợi ích của Quỹ Giao Dịch mà không cần đầu tư thêm.

- Truy cập đầy đủ dịch vụ Tự Động Giao Dịch 100% không cầm tay để sao chép các khoản đầu tư của chúng tôi và có được lợi nhuận của riêng bạn!

*Các dịch vụ được mô tả ở trên hoàn toàn MIỄN PHÍ cho các nhà đầu tư ICO, những người dùng mới không tham gia vào ICO, sẽ có khả năng truy cập vào nền tảng để sử dụng FXT token.
*Việc truy cập vào nền tảng của những người đóng góp ICO là không giới hạn.

BƯỚC CHUYỂN M̀NH CỦA ĐỘI NGŨ FOX TRADING!Fox Signals Một công ty đă làm việc trong ngành Ngoại Hối với một cộng đồng lớn

Phát triển thế giới tiền kỹ thuật số. Sau nhiều năm làm dự án đầu tiên của chúng tôi, Fox Binary Signals,cuối cùng chúng tôi quyết định mở rộng dịch vụ của ḿnh để cung cấp giao dịch ngoại hối và tiền kỹ thuật số. Ngay từ đầu, mục tiêu của chúng tôi là kết thúc việc cung cấp một dịch vụ hoàn chỉnh cho Thị Trường Ngoại Hối, v́ trong thị trường này, chúng ta không có những hạn chế về vốn và những bất lợi về Binary Options. Ngoài ra, hầu hết người dùng hiện tại đang yêu cầu chúng tôi thay đổi để giao dịch tiền kỹ thuật số theo xu hướng hiện nay. Bây giờ là thời điểm để thực hiện bước tiến đầy triển vọng này. Chào mừng bạn đến với Giao Dịch Thông Minh, chào mừng đến với Fox Trading ICO!

Nền tảng Fox Trading. Thông qua bảng điều khiển trên máy tính và ứng dụng iOS / Android, các nhà đầu tư ICO sẽ được tiếp cận toàn bộ dịch vụ Fox  Trading độc quyền và dễ sử dụng, nơi họ sẽ nhận được tín hiệu để giao dịch cũng như có quyền truy cập vào lợi ích của Quỹ Giao Dịch bằng việc sở hữu tokens. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ Tự Động Gửi cho nhà đầu tư cao cấp, nơi họ có thể tự động sao chép các tín hiệu hệ thống cho nhà môi giới của ḿnh nhận 100% lợi ích.

Các dịch vụ được mô tả ở trên cùng sẽ là các dịch vụ thanh toán, với FXT tokens, cho những người dùng mới không tham gia vào ICO.   +10k        
Tải Xuống      
 +1.500        
Người Đăng Kư      
+350%
Tăng Tích LũyFox Signals APP

TẢI ỨNG DỤNG FOX SIGNALS TRÊN GOOGLE PLAY!CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA DỊCH VỤ

Fox Trading Service Features

FOX TRADING TOKEN


Fox Trading Token
VỐN HÓA TỐI THIỂU: $500,000
VỐN HÓA TỐI ĐA: $20,000,000
GIỚI THIỆU FXT

Fox Trading Token (FXT) dựa trên Ethereum Blockchain sử dụng hợp đồng tiêu chuẩn ERC-20
với giá cuối cùng là $0,68.

Token sẽ cho phép các nhà đầu tư tiếp cận trực tiếp tới dịch vụ Fox Trading trong tương lai
và c̣n nhận được 75% lợi ích thu được từ Quỹ Giao Dịch. Chỉ bằng cách sở hữu token, những người đóng góp sẽ nhận được lợi ích tương xứng đối với các khoản đầu tư của chúng tôi.

Token không bán được trong suốt thời gian ICO sẽ bị đốt cháy, tuy nhiên chức năng đốt cháy   
sẽ có sẵn vĩnh viễn
theo cách này Fox Trading sẽ đốt các token theo định kỳ để tạo ra
giảm phát tiền tệ đảm bảo gia tăng giá trị cho các cổ phần của nhà đầu tư.

FXT Token sẽ không được chuyển nhượng cho đến khi kết thúc ICO.


PHÂN PHỐI TOKENTổng cung của FXT Tokens là 50,000,000.


70% token được phân bố cho các nhà đầu tư (35,000,000 FXT)

15% dành cho nhà phát triển và dự trữ cho công ty (7,500,000 FXT)

10% dành tặng thưởng cho các cố vấn (5,000,000 FXT)

5% được sử dụng cho chương trình bounty và tiếp thị (2,500,000 FXT)
         fox trading token distribution

CÁC GIAI ĐOẠN ICO

                                                        fox trading bonus stages                      
Các nhà đầu tư sớm nhận được phần thưởng nhưng tặng thưởng thấp và hạn chế trên token, để tránh giá trung b́nh thấp. Token được cấp phát trong giai đoạn ICO sẽ được bán ra như sau:


TRƯỚC ĐỢT MỞ BÁN- 7/2/2018

Trong giai đoạn này, chúng tôi sẽ bán 4,500,000 Token với 50% giá trị thưởng tổng cộng $1.5M. Giai đoạn ban đầu của TRƯỚC ĐỢT MỞ BÁN là 4 tuần, Đợt Bán Chính sẽ bắt đầu vào cuối giai đoạn này hoặc nếu tất cả token ở giai đoạn này được bán hết.


ĐỢT BÁN CHÍNH – 7/3/2018 hoặc vào cuối giai đoạn TRƯỚC ĐỢT MỞ BÁN

Ba giai đoạn với 7,000,000 FXT mỗi tuần  và giảm  thưởng nhận được. Cuối cùng, giai đoạn kết thúc với 9,500,000 FXT mà không có Thưởng.


PHÂN PHỐI TRONG ĐỢT BÁN CÔNG KHAI
                                                 

40% quỹ là một phần đáng kể được sử dụng phục vụ cho đội ngũ phát triển  và tạo ra các nền tảng.

15% chi tiêu cho tiếp thị để thu hút người dùng mới đến với nền tảng này sẽ tạo ra một cộng đồng quan tâm tới token và dịch vụ.

15% khác được đầu tư vào quỹ giao dịch để mang lại lợi ích cho những người sở hữu token.

25% dành cho chi phí đầu tư và cố vấn và còn lại 5% được sử dụng cho phí pháp lư và lệ phí tuân thủ.
fox trading use funds


ĐỘI NGŨ

fox trading team


CHƯƠNG TR̀NH GIỚI THIỆU VÀ TẶNG THƯỞNG


Tham gia chương tŕnh tặng thưởng của chúng tôi ngày hôm nay và kiếm được 20%  tổng số token được mua bởi bạn bè hoặc gia đ́nh mà bạn giới thiệu tại Fox Trading ICO!

Ngoài ra, c̣n kiếm được tokens khi theo dơi chúng tôi trên phương tiện truyền thông đại chúng, chia sẻ bài viết, viết bài báo hoặc giúp đỡ chúng tôi về các chiến dịch dịch thuật.
LỘ TR̀NH

Lộ tŕnh được chia thành nhiều giai đoạn cho thấy tất cả các cột mốc mà công ty đă và đang dự kiến sẽ có trong những tháng sau khi mở bán ICO. Ở GIAI ĐOẠN TRƯỚC KHI MỞ BÁN ICO nơi hành tŕnh ban đầu của công ty được cho là mang lại cho các nhà đầu tư cái nh́n tổng quát hơn về sự thành công của chúng tôi, GIAI ĐOẠN ICO VÀ ĐĂNG BÁN ICO mô tả các giai đoạn trong tương lai sẽ được phát triển cho đến khi nó kết thúc dẫn công ty đến GIAI ĐOẠN CUỐI. Sau đó, nó sẽ phát hành phiên bản cuối cùng, một trong những nền tảng giao dịch thông minh và hoàn thiện nhất cho Thị Trường Ngoại Hối và Tiền Kỹ Thuật Số.

fox trading roadmap
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Fox Signals là ǵ? Tôi có thể t́m thêm thông tin về nó ở đâu?

- Fox Signals là một công ty hoàn thành chức năng đă phát triển một dự án thành công trong suốt 2 năm. Bạn có thể t́m hiểu thêm về chúng tôi trên trang web Fox Signals hoặc trên mạng xã hội Twitter; Facebook and Instagram.


Tại sao các nhà phát triển quyết định phát triển thế giới tiền kỹ thuật số?

- Lư do chính là v́ Binary Options đang biến mất do môi giới không công bằng, nhưng chúng tôi cũng đă thúc đẩy bởi v́ hầu hết người dùng hiện tại của chúng tôi đang yêu cầu sự thay đổi trong giao dịch Ngoại Hối và tiền kỹ thuật số. Cuối cùng chúng tôi đă bị thuyết phục bởi các sự lựa chọn lớn như cung cấp công nghệ Blockchain và chi phí thấp khi giao dịch.Những lợi thế khi giao dịch với hệ thống Tự Động là ǵ?

- Giao dịch với một nền tảng Tự Động Giao Dịch cung cấp lợi nhuận lớn hơn so với tự kinh doanh, hệ thống giao dịch ổn định mà không cần giám sát và cũng có thể xóa hiệu ứng tâm lư khi giao dịch.


Thuật toán Fox Trading hoạt động như thế nào?

- Thuật toán Fox Trading được tạo ra bởi các lập tŕnh viên và nhà giao dịch, kết quả sau 2 năm trong ngành ngoại hối, đă được đổi mới và thích nghi với giao dịch Ngoại Hối và Tiền Kỹ Thuật Số. Bây giờ chúng ta đă có một phiên bản BETA của robot dựa trên MetaTrader 4 và được lập tŕnh trong mql4.


Khoản đầu tư của tôi sẽ tăng lên như thế nào?

- Khoản đầu tư của các nhà đóng góp vào Fox Trading sẽ tăng trưởng nhờ ba điểm chính, giảm phát tiền tệ và các nhà đầu tư quan tâm đến việc nắm giữ cổ tức từ Quỹ Giao Dịch, tạo ra một sự cung ứng thấp và nhu cầu lớn do các nhà đầu tư mới muốn tham gia Nền tảng Fox Trading và mua token.


Mục tiêu của dự án này là ǵ?

- Tất cả những nhà đóng góp vào Fox Trading sẽ nhận được trực tiếp sau khi phát triển dự án giao dịch độc quyền bằng tín hiệu, phần trăm lợi ích hàng tháng của Quỹ Giao Dịch mà không cần thêm đầu tư và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó là họ sẽ có khả năng sử dụng dịch vụ Tự Động Giao Dịch để sao chép các khoản đầu tư của Fox Trading ở tài khoản của họ và nhận được 100% lợi ích.


Làm thế nào để tôi có thể đầu tư vào Fox Trading?

- Bạn có thể mua token trên bảng điều khiển sau khi đăng kư và truy cập vào tài khoản cá nhân của ḿnh. Bạn cần cung cấp cho chúng tôi ví tiền Ethereum của bạn, nơi bạn sẽ gửi ETH, ví này KHÔNG ĐƯỢC lấy từ giao dịch, trong trường hợp đó bạn có thể mất tokens trong Fox Trading. Nó sẽ được sử dụng để xác minh các giao dịch của bạn và kích hoạt tài khoản Fox Trading khi ICO kết thúc. Khi bạn gửi Ethereum đến địa chỉ Hợp Đồng Mua Bán Công Khai  của chúng tôi, bạn sẽ nhận được token của Fox Trading ở ví của bạn.


Khi nào tokens Fox Trading được chuyển nhượng?

- Bạn sẽ tự động nhận được token của Fox Trading vào ví của ḿnh sau khi bạn gửi ETH đến địa chỉ Hợp Đồng Mua Bán Công Khai . Tuy nhiên, token của Fox Trading sẽ không được chuyển nhượng cho đến khi ICO kết thúc. Đừng gửi đi hoặc bạn sẽ mất nó.Khi nào th́ token Fox Trading được niêm yết trên Sàn Giao dịch?

- Một trong những ưu tiên của đội là token của Fox Trading được niêm yết trên hầu hết các sàn giao dịch! Mạng xã hội sẽ cập nhật khi chúng tôi có các thoả thuận mới với các sàn giao dịch. Chúng tôi không mong đợi các vấn đề về niêm yết v́ chúng tôi có cấu trúc ERC-20 phổ biến ở hầu hết các sàn giao dịch.
28"Sử dụng công nghệ Blockchain và AI để loại bỏ các loại thuốc giả và loại bỏ sự thiếu hiệu quả của chuỗi cung ứng trong ngành dược phẩm."

GIỚI THIỆU

FarmaTrust đă tạo ra một nền tảng mà để để loại bỏ các loại thuốc giả mạo, tạo ra hiệu quả trong ngành dược phẩm, và cho phép mua thuốc chính hăng ở bất cứ đâu và mua trực tuyến trên mạng. Dựa trên Ethereum, hệ thống của chúng tôi sử dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn để tăng lợi nhuận cho các công ty dược phẩm và tạo ḷng tin cho bệnh nhân và bác sĩ trên toàn thế giới. Để có một phân tích chi tiết hơn hăy đọc Sách trắng của chúng tôi.Thuốc Giả Gây Chết Người.

Quote

Thuốc giả hoặc không có hiệu quả phá hủy mạng sống, gia đ́nh và cộng đồng
Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hơn 120.000 người chết một năm tại Châu Phi do thuốc sốt rét giả mạo gây ra, v́ "thuốc không đạt tiêu chuẩn hoặc đơn giản là không có thành phần hoạt chất nào cả. - Tin tức từ BBC, năm 2016ĐỢT MỞ BÁN

Đợt mở bán được chia thành Mở Bán Token Sớm và ICO
Vòng Mở Bán Sớm/Mở Bán Trước bắt đầu vào ngày 15 tháng 12.
Giá mỗi token trong đợt mở bán sớm được thiết lập là 0.00006522 ETH với mỗi đầu tư tối thiểu là 25 ETH.

Đội Ngũ

Cố Vấn


Những liên kết thú vị

29
Arbidex là ǵ?

Arbidex là nền tảng thương mại đầu tiên tích hợp thanh khoản trong giao dịch. Hiện tại, chúng tôi đă kết nối với Bitfinex, Bittrex, Poloniex, WEX, Kraken và GDAX. Người dùng có cơ hội tự do buôn bán trên những sàn giao dịch này từ một tài khoản và một máy tính. Hệ thống sẽ cho phép người dùng trao đổi tiền kỹ thuật số của họ với tỷ giá tốt nhất có thể được chọn lọc một các tự động hóa và tổng phí hoa hồng sẽ thấp hơn bất kỳ nền tảng nào hiện hành tại thời điểm đó.

Một trong những tính năng chính của nền tảng này đó là sự chênh lệch giá tự động. Bạn có nhận thấy được rằng giá BTC không giống nhau ở các sàn giao dịch khác nhau không? Đôi khi giá cả c̣n chênh lệch lên đến 4-5%. Arbitrage được thể hiện qua việc mua một số tài sản trên một sàn trao đổi và bán lại cho người khác. Thêm vào đó, nếu bạn trao đổi thêm 1-4 tài sản trung gian và kiếm được vài phần trăm trên mỗi giao dịch.  Nó được gọi là chuỗi chênh lệch giá , và là cách mà tính năng kiếm lời chênh lệch giá tự động của chúng tôi hoạt động .Hệ thống ḍ t́m thuật toán lăi suất  (DPRA) sẽ cho phép bạn thường xuyên mua và bán các tài sản khác nhau và hưởng lợi từ sự khác biệt về giá của chúng. Bạn có thể truy cập vào arbidex.ch và kiểm tra chuỗi chênh lệch có lợi nhuận nhất (MPAC) trong ngày.


Arbidex MVP — Arbidex-Promo.com

MVP có đầy đủ các tính năng. Đây là một video phân tích ngắn về MVP:


Bạn có thể kiểm tra giao diện và thậm chí gửi một số tiền để tự động kiếm lời chênh lệch giá. Giới hạn cho việc kiếm lời chênh lệch giá nếu không có ABX tokens là 0,1 BTC. Đó là số BTC tối đa sẵn có cho bạn. Thêm vào đó, Arbidex có  giới hạn về việc thu hồi trong thời gian bán token. Lưu ư!! Nếu bạn gửi [btc] cho Arbidex MVP, bạn sẽ không thể rút lại nó cho đến khi kết thúc đợt bán token và chỉ sau khi xác minh danh tính.

Đây là cách h́nh dung chuỗi kiếm lời chênh lệch giá ở MVP của chúng tôi trên Arbidex-promo.com:

Chúng tôi đã giao dịch BTC-BTC với ETH và DSH như là tài sản trung gian.CHƯƠNG TR̀NH GIỚI THIỆU CỦA ARBIDEX

Đúng vậy, chúng tôi sẽ có 1 chương tŕnh giới thiệu! Bạn có thể t́m tháy nó trong MVP của chúng tôi, trong hồ sơ đầu tư của bạn:
Sẽ có liên kết giới thiệu của bạn và danh sách người được giới thiệu bởi bạn. Liên kết của bạn sẽ giống như sau:
Quote
https://arbidex-promo.com/login?d9d2123000a2b30034a78e4f308a918fed9f5ba1074bc2027c0f5bf4a3e5bd67
Để thu hút giới thiệu,bạn chỉ cần gửi cho người đó một liên kết để đăng kư.

Điều khoản của chương tŕnh giới thiệu:
Bạn sẽ nhận được 10% lợi nhuận từ việc giới thiệu của bạn từ tính năng tự động kiếm lời chênh lệch và 2,5% các khoản đầu tư của họ vào ABX token tương đương với thời điểm trước và trong giai đoạn bán token.

Xác minh người dùng
Để có thể rút tiền, tất cả người dùng phải xác minh danh tính của họ bằng việc thực hiện thủ tục KYC.


ABX Token

ABX — Nền tảng token tiện ích. Chức năng của token:
  • Tăng số lượng BTC bằng tính năng kiếm lời chênh lệch giá(nó phụ thuộc vào số token bạn sở hữu)
  • Giảm chi phí hoa hồng xuống c̣n 0,07% thay v́ 0,2% (nó cũng phụ thuộc vào số token bạn sở hữu)
  • Danh sách các token mới và b́nh chọn cho nó
ABX sẽ được giao dịch vào ngày hôm sau sau khi bán token và giao dịch trong nước với tính thanh khoản cao. Cộng đồng sẽ chọn ra các loại đồng tiền mới thông qua việc trao đổi trong nước bằng cách bỏ phiếu, các công ty sẽ trả tiền các token có trong danh sách, chúng tôi cung cấp thanh khoản cao cho loại những đồng tiền mới nàyChi tiết về đợt mở bán Token

1 ABX token = 1 USD
Tổng số token cung cấp: 25,000,000 ABX
Tổng số token bán ra: 17,200,000 ABX
Tổng số token dành cho đội ngũ: 2,800,000 ABX
Cố vấn: 2,000,000 ABX
Dự trữ: 2,500,000 ABX
Bounty: 500,000 ABX

MỞ BÁN RIÊNG TƯ (ĐÃ HOÀN TẤT):
MỤC TIÊU: $2,000,000
Thưởng thêm: 20%
Số lượng token: 2,400,000

MỞ BÁN TRƯỚC: Ngày 11 tháng 12 — Ngày 25 tháng 12
MỤC TIÊU: $4,000,000
Thưởng thêm: 20%
Số lượng token: 4,800,000

MỞ BÁN TOKEN: Ngày 11 tháng 1 — Ngày 29 tháng 1
MỤC TIÊU: $10,000,000
Số lượng token: 10 000 000Phân phối quỹ


30
Chúc Mừng @Envion đã ICO thành công.

TOP 6 ICO THÀNH CÔNG NHẤT MỌI THỜI ĐẠI - ĐÓ CHÍNH LÀ LỊCH SỬ, BABY I'm real!!! :)

Pages: 1 [2] 3 4 ... 11
Bitcoin Garden 2013-2021, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services