click here if you want to see your banner on this site

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - songoku

Pages: [1] 2 3
1
Nói chung quy th́ đây cũng chỉ là 1 h́nh thức cờ bạc, đúng chứ ?

2
Dự án này có vẻ không khả thi ở Việt Nam rồi, ở VN có rất nhiều trường học dành riêng cho học sinh năng khiếu, Tôi sẽ không tham gia

3
Vietnamese Language / Re: [ANN][AIRDROP LIVE][PRE-SALE] Diatom
« on: June 20, 2018, 09:05:43 AM »
Đó là 1 dự án tuyệt vời

4
Giả sử tiền trong ví ZEON của tôi bị mất 1 cách không rơ nguyên nhân, th́ tôi sẽ đi tŕnh báo cho ai ?

6
Tôi đă tạo video về GLN và ICO nhưng trong link gửi bài tôi không có blog hay website th́ phải làm sao ? tại sao cái đó lại là ép buộc

7
Dự án này rất khả thi, tôi sẽ đầu tư vào nó

8
Vietnamese Language / Re: [ANN][TSE] Bitnation
« on: April 07, 2018, 03:20:21 PM »
Tôi không t́m thấy các mốc thời gian bán đồng xu trong bài viết này ?

9
Tôi thấy việc phân phối quỹ đă huy động như thế kia là chưa hợp lư lắm

10
Các mốc thời gian bán đồng xu là khi nào ?

11
Liệu có thêm thông tin nào về dự án này, tôi thấy như thế là quá lu mờ so với 1 dự án thông thường

12
Tại sao tôi không thể xem các mốc thời gian về việc bán đồng xu ngay trên bài viết này ?

13
liệu Ishook có thể có được 1 kho tàn dữ liệu khổng lồ về kiến thức như là google ?

14
Tôi tin rằng ư tưởng của các bạn sẽ thành công, tôi tin là các bạn sẽ mang 1 nền sóng mới cho nền kỹ thuật ở việt nam  ;) ;)

15
Vietnamese Language / Re: [ANN][TSE] Bitnation
« on: March 19, 2018, 05:21:49 PM »
Tôi muốn quảng cáo đồng xu trên một số trang mạng xă hội ở Việt Nam như Zalo, Zingme, Youtube,... tôi phải làm sao để có thể kiếm tiền từ nó?

Pages: [1] 2 3
Bitcoin Garden 2013-2022, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services