click here if you want to see your banner on this site

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - dserrano11

Pages: [1] 2 3 ... 5
1







[
ĐỘI NGŨ: https://imgur.com/pAAikZg


THAM GIA VÀO MẠNG XĂ HỘI CỦA CHÚNG TÔI! THÊM NHỮNG THỨ GIẢI TRÍ VÀO BLOCKCHAIN!


2


Chương Tŕnh Tiền Thưởng sẽ kéo dài từ 13/9 - 14/11


3 triệu AEN Tokens là tổng số token được dành riêng cho chiến dịch tiền thưởng, sẽ được phân bổ như sau:
Bounty Allocation:
Multimedia Content - 25%
Translations - 20%
Twitter - 10%
Facebook - 10%
LinkedIn - 5%
Medium - 5%
Telegram - 10%
Signature - 15%

QUY TẮC CHUNG:
Tất cả những người tham gia bounty được yêu cầu tham gia vào Nhóm Telegram
Đối với câu hỏi liên quan đến chương tŕnh tiền thưởng, Tham gia tại đây https://t.me/arnobs_bounty
Người dùng phải có tài khoản Jr.Member trở lên.
Phải tham gia cả hai kênh telegram.
Không cho phép sử dụng nhiều tài khoản, gửi spam và gian lận.
Nếu bất kỳ ai không tuân thủ các quy tắc của từng chiến dịch sẽ không nhận được bất kỳ stake nào.
Stake sẽ được công khai vào mỗi cuối tuần.
Người dùng không hoạt động sẽ không được chấp nhận.
Nếu cấp bậc của bạn thay đổi trong quá tŕnh tham gia chiến dịch, chỉ cần liên hệ với tôi ở telegram hoặc nhắn tin cho tôi ở đây.
Nhiều tài khoản thuộc về một người dùng sẽ bị cấm, những người tham gia gian lận hoặc không trung thực sẽ bị loại.
Bạn có thể đặt câu hỏi về chiến dịch tiền thưởng tại đây: https://t.me/arnobs_bounty (Đối với bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chiến dịch Tiền Thưởng).





Quy tắc:
Những người tham gia phải Đăng kư Kênh Youtube của chúng tôi
Người tham gia phải tham gia vào Nhóm Telegram
Bài viết / bài đánh giá / bài đăng trên blog phải có ít nhất 300 từ.
Văn bản của bạn phải là bản gốc. Sao chép và ăn cắp các nội dung khác sẽ dẫn đến t́nh trạng bị loại.
Đối tượng cho bài viết được đăng phải liên quan đến crypto hoặc phù hợp với việc sử dụng AEN hoặc quảng cáo ICO cho một đối tượng phù hợp.
Trang web phải có đối tượng thực sự. Các trang web mới sẽ không được chấp nhận.
Bài viết / bài đánh giá / bài đăng blog phải chứa ít nhất 1 liên kết đến trang web AEN: https://aentoken.com/
Nhà văn nên tự làm quen với các giấy tờ chính thức để đảm bảo mô tả chính xác chiến lược, sử dụng và công nghệ đột phá của AEN.

Phần thưởng:
Chất lượng cao: 10 stakes
Chất lượng trung b́nh: 5 stakes
Chất lượng thấo: 2 stake

Đăng kư: HERE
Bảng tính: HERE






Quy tắc:
Để đặt chỗ ngôn ngữ cho bản dịch, hăy điền vào biểu mẫu bên dưới.
Bản dịch phải là bản gốc và được tạo bởi người dùng.
Việc sử dụng Google Dịch và các công cụ dịch khác bị nghiêm cấm và sẽ dẫn đến việc bị loại.
Mỗi lần chỉ có 1 bản dịch. Các đơn cho nhiều bản dịch / ngôn ngữ sẽ không được chấp nhận.
Chỉ các bài viết mang tính xây dựng mới được tính. Thư rác và các bài đăng không cần thiết sẽ không được tính. Người gửi spam sẽ bị loại.
Chúng tôi không cho phép sử dụng Google Dịch hoặc bất kỳ dịch vụ khác nào khác;
Những người tham gia đang sử dụng Google Dịch hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác sẽ bị loại ngay lập tức;
Những người tham gia chỉ có thể đăng kư một bản dịch;
Các đơn xin dịch sang nhiều ngôn ngữ sẽ không được phép.
Không bắt đầu dịch cho đến khi chúng tôi chấp nhận bạn.
Ứng viên có tài khoản Bitcointalk có redtrust sẽ không đủ điều kiện.
Không được phép tiết lộ thông tin hoặc bất kỳ thay đổi cấu trúc hoặc khái niệm nào khác.
Danh sách với các bản dịch / ngôn ngữ được bảo lưu sẽ được cập nhật trong bài đăng đầu tiên ở chủ đề này.

Phần thưởng:
Bản dịch cho Website: 500 Stakes
Bản dịch cho Whitepaper: 500 Stakes
Bản dịch cho ANN thread: 200 Stakes
Bản dịch cho Bounty Thread: 300 Stakes

Đăng kư: HERE
Bảng tính: HERE


Khi bạn đă được phê duyệt th́ bạn phải gửi công việc của bạn biểu mẫu này:
SUBMIT





Quy tắc:
Mọi người tham gia phải theo dơi trang Twitter chính thức của chúng tôi
Phải tham gia Telegram Group
Đánh giá Audit của bạn phải hơn 90%.
Tài khoản Twitter của bạn phải chủ yếu dành cho các chủ đề tiền mă hóa.
Bạn phải có ít nhất 100 người theo dơi thật.
Mỗi người tham gia phải báo cáo về bài đăng của họ vào thứ Tư hàng tuần.
Bạn có thể báo cáo tối đa 1 retweet và like một ngày. 5 Retweets và like mỗi tuần.
Bạn phải làm ít nhất 1 tweet mỗi tuần bằng hashtag #AENToken #AEN
Tôi sẽ bỏ qua một bài đăng có báo cáo không đầy đủ. Bạn không cần phải báo cáo hàng ngày.

Phần thưởng:
100 - 500 Người theo dơi: 1 Stake
501- 1500 Người theo dơi: 2 Stakes
1501 - 3000 Người theo dơi : 3 Stakes
3001 - 5000 Người theo dơi: 4 Stakes
5001 - above Người theo dơi: 6 Stakes

Đăng kư: HERE
Bảng tính: HERE

Tạo báo cáo hàng tuần bằng cách đăng theo định dạng này:
Code: [Select]
week 1
retweet:
1.
2.
3.
4.
5.
Tweet link

week 2
retweet:
1.
2.
3.
4.
5.
Tweet link

week 3





Quy tắc:
Mọi người tham gia phải được theo dơi trang Facebook chính thức của chúng tôi
Phải tham gia Telegram Group
Bạn có ít nhất 100 người bạn thực sự.
Mỗi người tham gia phải báo cáo về bài đăng của họ vào thứ Tư hàng tuần.
Bạn có thể báo cáo tối đa 1 share và like một ngày, 5 share và like mỗi tuần.
Tôi sẽ bỏ qua một bài đăng có báo cáo không đầy đủ. Bạn không cần phải báo cáo hàng ngày.

Phần thưởng:
100 - 500 Người theo dơi: 1 Stake
501- 1500 Người theo dơi: 2 Stakes
1501 - 3000 Người theo dơi : 3 Stakes
3001 - 5000 Người theo dơi: 4 Stakes
5001 - above Người theo dơi: 6 Stakes

Đăng kư: HERE
Bange tính: HERE

Tạo báo cáo hàng tuần bằng cách đăng theo định dạng này:
Code: [Select]
week 1
share:
1.
2.
3.
4.
5.

week 2
share
1.
2.
3.
4.
5.

week 3





Quy tắc:
Theo dơi AEN's LinkedIn
Tài khoản của bạn phải công khai và có ít nhất 200 người theo dơi.
Xếp hạng phần thưởng của bạn sẽ được người theo dơi và hoạt động tài khoản của bạn ước tính.
Bạn cần tạo ít nhất 1 bài đăng và 4 lượt chia sẻ mỗi tuần.
Bạn chỉ có thể chia sẻ các bài đăng chưa đầy 2 tuần tuổi.
Nếu bạn không đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào trong số đó, bạn sẽ bị loại.
Không được phép tham gia nhiều tài khoản.
Các bài đăng không được xóa khỏi trang cá nhân của bạn cho đến khi kết thúc chiến dịch tiền thưởng. Các bài đăng phải công khai.

Phần thưởng:
100 – 500: 1 Stake
501 – 1500: 2 Stakes
1501 – 3000: 3 Stakes
có hơn 3000 Bạn bè: 5 Stakes

Đăng kư: HERE
Bảng tính: HERE






Quy tắc:
Link Medium: https://medium.com/@aentoken
Chiến dịch được giới hạn cho 2000 người tham gia
Để nhận stake của bạn, bạn phải cắt các bài viết từ bài đăng trên blog Medium (và theo dơi nó) được cung cấp bên dưới.
Việc clapping vào các bài đăng được thực hiện trước khi người dùng tham gia chiến dịch sẽ không được tính, v́ vậy, hăy chỉ clapping  vào nội dung mới được tạo.

Phần thưởng:
1 stake mỗi clap.
2 stakes mỗi lượt theo dơi.

Đăng kư: HERE
Bảng tính: HERE






Quy tắc:
Tham gia nhóm Telegram AEN
Viết không ít hơn 10 tin nhắn trong nhóm Telegram trong thời gian chiến dịch. Không cùng ngày.
Không có spam Người tham gia phải hoạt động ít nhất hai lần một tuần;
Bất kỳ người dùng telegram nào tham gia vào nhóm của chúng tôi, sẽ không đủ điều kiện nhận stake của họ nếu họ có các chữ kư hỗ trợ ICO khác trên tên của họ.

Phần thưởng:
5 stakes/mỗi người/mỗi tuần.

Đăng kư: HERE
Bảng tính: HERE






Quy tắc:
Những người tham gia trong chiến dịch này ít nhất  phải có một tài khoản Jr.Member mới đủ điều kiện đăng kư.
Tối thiểu 15 bài đăng xây dựng mỗi tuần.
Nếu bạn không đạt được 15 bài đăng trước khi kết thúc tuần hiện tại, bạn sẽ không nhận được stake.
Bài viết được thực hiện trong các phần sau (và tất cả các bảng con của họ) sẽ không được tính là bài đăng hợp lệ:: Off-topic; Archival; Marketplace (Altcoins).
Bài đăng dạng trả lời như "xin chào", "chúc may mắn", "xin chào", "yêu dự án này" hoặc bất kỳ bài đăng không đáng kể nào khác sẽ không được tính là hợp lệ.
Những bài đăng có dưới 70 kư tự sẽ không được tính là bài đăng hợp lệ.
Mỗi người tham gia chiến dịch chữ kư phải đeo h́nh đại diện của chúng tôi (trừ những người tham gia có xếp hạng Member).
Những người tham gia có điểm tin cậy màu đỏ sẽ không được chấp nhận.
Không được phép sử dụng nhiều tài khoản.
Phải tham gia cả hai nhóm telegram.

Phần thưởng:
Jr. Member: 1 stake mỗi tuần
Member: 1.5 stakes mỗi tuần
Full Member: 2 stakes mỗi tuần
Senior Member: 3 stakes mỗi tuần
Hero Member: 4 stakes mỗi tuần
Legendary: 5 stakes mỗi tuần

Đăng kư: HERE
Bảng tính: HERE


Avatar:

https://i.imgur.com/R4xTUe9.png

Signature codes:

Jr Member


Quote
Code: [Select]
[center][url=https://aentoken.com/][b]AEN TOKEN — TOKEN SALE 13 OCTOBER 2018[/b]
Adding pleasure to the blockchain[/center]

Member

Quote
Code: [Select]
[center][b][url=https://aentoken.com/] ✺ [u]➤➤[/u] [b]AEN TOKEN ✺ [/b]  ➤ October 13 Public Token Sale[/url]
[font=Tahoma] ➤ [url=https://aentoken.com/]GET FREE PORN FOR LIFE[/url][/font] [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=4268635.0]ANN[/url] ✔ [url=https://aentoken.com/]WEBSITE[/url] ✔ [url=https://twitter.com/aentoken]TWITTER[/url]  ✔ [url=https://t.me/aentokens]TELEGRAM[/url] ✔ [url=https://aentoken.com/static/whitepaper.pdf]WHITEPAPER[/url] ✔ [url=https://www.youtube.com/watch?v=JPFM_2D3LVk]EXPLAINER VIDEO[/url]
[/b][/center]

Full Member

Quote
Code: [Select]
[center][b][url=https://aentoken.com/] ✺ ✺[u]➤➤[/u] [b]ITO.AEN TOKEN.IO ✺ [/b]  ➤ October 13 Public Token Sale[/url]
[font=Tahoma] ➤ [url=https://aentoken.com/]GET FREE PORN FOR LIFE[/url] [/font]
[url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=4268635.0]ANN[/url] ✔ [url=https://aentoken.com/]WEBSITE[/url] ✔ [url=https://twitter.com/aentoken]TWITTER[/url]  ✔ [url=https://t.me/aentokens]TELEGRAM[/url] ✔ [url=https://aentoken.com/static/whitepaper.pdf]WHITEPAPER[/url] ✔ [url=https://www.youtube.com/watch?v=JPFM_2D3LVk]EXPLAINER VIDEO[/url]
[/b][/center]

Sr Member

Quote
.
AENTOKEN


.


.
GET FREE PORN FOR LIFE


.




Code: [Select]
[center][td][size=5px][color=transparent].
[size=25px][font=ubuntu][b][url=https://aentoken.com/][color=#B91D3D]AEN[color=#B91D3D]TOKEN[/td]
[td][b][color=#B91D3D]⌝

⌟[/td]
[td][size=1px].
[center][tt][size=2px][url=https://aentoken.com/static/whitepaper.pdf][color=#B91D3D]

▄███████████▄      
██▀       ▐█▀█▄    
██        ▐█  ▀█▄  
██        ▐█    ▀█▄
██        ▝▀▀▀▀▀▀██
██               ██
██  ███████████  ██
██               ██
██  ██████       ██
██               ██
██▄             ▄██
▀█████████████████▀
[/tt][b][font=ubuntu][url=https://aentoken.com/static/whitepaper.pdf][color=#B91D3D]WP[/td]
[td][b][color=#B91D3D]⌜

⌞[/td]
[td][size=8px][color=transparent].
[size=20px][font=ubuntu][b][url=https://aentoken.com/][color=#B91D3D]GET FREE PORN FOR LIFE[/td]
[td][b][color=#B91D3D]⌝

⌟[/td]
[td][size=1px].
[center][tt][size=2px][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=4268635.0][color=#B91D3D]

▄███████████▄      
██▀       ▐█▀█▄    
██        ▐█  ▀█▄  
██        ▐█    ▀█▄
██        ▝▀▀▀▀▀▀██
██               ██
██  ███████████  ██
██               ██
██  ██████       ██
██               ██
██▄             ▄██
▀█████████████████▀
[/tt][b][font=ubuntu][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=4268635.0][color=#B91D3D]Ann[/td]
[td][b][color=#B91D3D]⌜

⌞[/td]
[td][center][font=ubuntu][b][url=https://twitter.com/aentoken][color=#B91D3D]Twitter[/url] [color=#B91D3D]⋄ [url=https://www.facebook.com/aentokens/][color=#B91D3D]Facebook[/url]
[url=https://t.me/aentoken]Join on Telegram[/url]
[url=https://medium.com/@aentoken][color=#B91D3D]Medium[/color][/url] [color=#B91D3D]⋄ [url=https://www.linkedin.com/in/robin-bos-538a55110/][color=#B91D3D]LinkedIn[/td]
[td][b][color=#B91D3D]⌝

⌟[/td][/tr][/table][/center]

Hero - Legendary Member

Quote
.
AENTOKEN


.


.
GET FREE PORN FOR LIFE


.




Code: [Select]
[center][td][size=5px][color=transparent].
[size=25px][font=ubuntu][b][url=https://aentoken.com/][color=#B91D3D][glow=white,2,300]AENTOKEN[/glow][/td]
[td][b][color=#B91D3D]⌝

⌟[/td]
[td][size=1px].
[center][tt][size=2px][url=https://aentoken.com/static/whitepaper.pdf][color=#B91D3D]

▄███████████▄      
██▀       ▐█▀█▄    
██        ▐█  ▀█▄  
██        ▐█    ▀█▄
██        ▝▀▀▀▀▀▀██
██               ██
██  ███████████  ██
██               ██
██  ██████       ██
██               ██
██▄             ▄██
▀█████████████████▀
[/tt][b][font=ubuntu][url=https://aentoken.com/static/whitepaper.pdf][color=#B91D3D]WP[/td]
[td][b][color=#B91D3D]⌜

⌞[/td]
[td][size=8px][color=transparent].
[size=25px][font=ubuntu][b][url=https://aentoken.com/][color=#B91D3D][glow=white,2,300]GET FREE PORN FOR LIFE[/glow][/td]
[td][b][color=#B91D3D]⌝

⌟[/td]
[td][size=1px].
[center][tt][size=2px][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=4268635.0][color=#B91D3D]

▄███████████▄      
██▀       ▐█▀█▄    
██        ▐█  ▀█▄  
██        ▐█    ▀█▄
██        ▝▀▀▀▀▀▀██
██               ██
██  ███████████  ██
██               ██
██  ██████       ██
██               ██
██▄             ▄██
▀█████████████████▀
[/tt][b][font=ubuntu][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=4268635.0][color=#B91D3D]Ann[/td]
[td][b][color=#B91D3D]⌜

⌞[/td]
[td][center][font=ubuntu][b][url=https://twitter.com/aentoken][color=#B91D3D]Twitter[/url] [color=#B91D3D]⋄ [url=https://www.facebook.com/aentokens/][color=#B91D3D]Facebook[/url]
[url=https://t.me/aentoken][glow=white,2,300]Join on Telegram[/glow][/url]
[url=https://medium.com/@aentoken][color=#B91D3D]Medium[/color][/url] [color=#B91D3D]⋄ [url=https://www.linkedin.com/in/robin-bos-538a55110/][color=#B91D3D]LinkedIn[/td]
[td][b][color=#B91D3D]⌝

⌟[/td][/tr][/table][/center]





Tuyên bố từ chối trách nhiệm:
Tôi không c̣n chịu trách nhiệm cho chiến dịch này, với tư cách là người quản lư tiền thưởng, tôi từ chối trách nhiệm về bất kỳ khoản thanh toán sai hoặc bất kỳ điều ǵ khác từ "AENTOKEN".
Sự hiện diện của các nhà quản lư tiền thưởng trong chủ đề này không ngụ ư sự chứng thực của dự án đang sử dụng các dịch vụ của người quản lư. Bạn có thể tham gia chiến dịch với rủi ro của riêng bạn.

3
Hôm nay, Araw là tự hào thông báo một đối tác chiến lược mới đó chính là CREDITS , một trong những tiên phong trong tương lai của mạng lưới blockchain, các ứng dụng phi tập trung, và các hợp đồng thông minh.

Araw đội rất vui được làm việc với CREDITS để tạo điều kiện thanh toán cho khách hàng của chúng tôi trên nền tảng Araw. Chúng tôi rất tự hào về bản thoả thuận này và mong muốn phát triển hơn nữa trong tương lai của thương mại điện tử với CREDITS là đối tác chiến lược của chúng tôi.

Bonus (CAO NHẤT) 60% kết thúc trong ṿng 2 ngày nữa !! 
Bạn sẽ nhận được 112.000 Araw Tokens chỉ với 1 ETH!


4
Cảm ơn các bạn đă một phần của cộng đồng Araw. Chúng tôi có một số thông báo cho sự hợp tác lớn sắp tới trong tuần này.
Chúng tôi đă bán hết hơn một nửa tỷ tokens trong 3 ngày đầu tiên !!
Chúng tôi chốt giá mỗi ETH là $ 700.
Bonus (CAO NHẤT) 60% sắp kết thúc !! 
Bạn sẽ nhận được 112.000 Araw Tokens chỉ với 1 ETH!


5
Lấy nó HOẶC Bỏ lỡ nó! Ngày cuối cùng để tham gia #ARAW Token Sale và nhận mức thưởng cao nhất 60% với giá ETH cố định là 700 đô la! Tham gia tại https://tokensale.arawtoken.io #Crypto #Blockchain #icosale #ecommerce #payment #ethereum #cryptocurrency #arawpay

6
Nhóm chat Telegram dành cho những người tham gia chương tŕnh
tiền thưởng của
TRIMPO

7
Để Hiểu Rơ Hơn Về Trimpo
Đọc ANN phiên bản Tiếng Việt của Trimpo tại đây:
https://bitcoingarden.org/forum/index.php?topic=41362

8
Chương Tŕnh Tiền Thưởng Tiếng Việt
Xem Thêm Tại Đây: https://bitcoingarden.org/forum/index.php?topic=41303

9
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435


Đă bắt đầu bán trên thị trường toàn cầu
chỉ với MỘT click. 23000 người
đă đăng kư!





1234567891011121314151617181920
Kỳ bán trước
15/5/2018 - 15/7/2018
Mục tiêu là 1 000 ETH

1234567891011121314151617181920
1234567891011
Nhận token ngay bây giờ
Và nhận thêm
phần thưởng
1234567891011
50%


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435


Trimpo là thị trường tích hợp blockchain đầu tiên và một dịch vụ
giúp người bán bắt đầu bán trên thị trường toàn cầu





Tại sao Trimpo sẽ phát triển?

12345678910111213141516171819


Tăng trưởng nhờ ngành
thương mại điện tử to lớn
12345678910111213141516171819


Toàn cầu hóa thương mại
12345678910111213141516171819


Giảm chi phí cho
mỗi giao dịch
12345678910111213141516171819


Mọi người đều có thể sử dụng Trimpo:
người bán, khách hàng
& các nhà cung cấp
12345678910111213141516171819


Trimpo có mặt tại
từng giai đoạn bán hàng
12345678910111213141516171819


Mọi người đều kiếm được Trimpo:
từ dịch vụ chuyển phát đến
Cơ quan CPA và CPC
12345678910111213141516171819



Phân tích toàn cầu của tất cả
xu hướng cho bất kỳ sản phẩm nào
12345678910111213141516171819


Một khả năng thực sự để mua
sản phẩm với tiền điện tử

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
Bán Token

 • Tổng nguồn cung: 500 000 000 tokens
 • Giá khởi điểm của 1 Trimpo token = 1/400 ETH
 • Số tiền mua tối thiểu = 1 token hoặc 0,0025 ETH
 • Loại Token: ERC-20

Kỳ bán trước

 • 15.05.2018 - 15.07.2018
 • Mục tiêu - 1000 ETH

Bán chính thức

 • 15.08.2018 - 01.11.2018
 • Soft Cap - 5 000 ETH
 • Hard Cap - 30 000 ETH
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
Biểu đồ nổi bật minh họa việc phân bổ vốn trong sự kiện
của Token Sale đạt đến Soft Cap





1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
Sử dụng Token

 • Mua hàng tại thị trường Trimpo
 • Chương tŕnh khách hàng thân thiết (ví dụ: tiền hoàn lại)


Trimpo Tokens Cách sử dụng
trên thị trường Trimpo


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
Sử dụng Token

 • Phí hoa hồng cho người bán và nhà cung cấp
 • Truy cập vào danh sách giá của nhà cung cấp (dành cho người bán)


Trimpo Tokens Cách sử dụng
dành cho người bán




Lộ Tŕnh
12345678910111213141516171819202122232425
Q1-Q2 2017  

 • Quyết định tạo dự án Trimpo
 • Khởi chạy nền tảng cơ bản của Trimpo
 • Thị trường eBay - tích hợp
   ebay.com với trang web Trimpo
 • Đầu tư đầu tiên nhận được
 • Khởi chạy Tŕnh nhập hệ thống con
12345678910111213141516171819202122232425
Q3-Q4 2017  

 • Thị trường: eBay - tích hợp
  với tất cả các trang web của eBay
 • Thị trường: Amazon - tích hợp
  với amazon.com
 • Thị trường: Yandex - tích hợp
  với market.yandex.ru
12345678910111213141516171819202122232425
 • Trang mạng xă hội:
  tích hợp với VK
 • Hệ thống xuất - xuất khẩu
  danh sách sản phẩm vào nền tảng
  định dạng (Google Merchant, XML
  cho Yandex, Excel)
 • Tích hợp với CMS:
  Ecwid và InSales


Kế hoạch cho 2018-2019
12345678910111213141516171819202122232425
2018, Q1-Q2

 • Mở kỳ bán trước Trimpo Token
 • Tích hợp với Thị Trường Etsy
 • Tích hợp với các thị trường quốc gia trên Amazon
 • Hệ thống CRM dành cho người dùng Trimpo
12345678910111213141516171819202122232425
2018, Q3-Q4

 • Đăng kư hợp pháp tại Hoa Kỳ
 • Bán chính thức Trimpo Token
 • Trimpo Blockchain Billing
 • Tích hợp với Thị Trường
  AliExpress
12345678910111213141516171819202122232425
Bán Chính Thức

 • Tích hợp với mạng xă hội
  trang web - Facebook
 • Tích hợp với messengers - cửa hàng
  trong các kênh của Telegram

12345678910111213141516171819202122232425
2019, Q1-Q2

 • Thị Trường Trimpo beta
 • Nền tảng cho nhà cung cấp beta
 • Tích hợp với các thị trường: Flipkart, Global.Rakuten, Walmart và những người khác
 • Tích hợp với messengers - WhatsApp và Facebook messenger
12345678910111213141516171819202122232425
2019, Q3-Q4

 • Thị Trường Trimpo
 • Nền tảng cho nhà cung cấp
12345678910111213141516171819202122232425



Cách phát triển


Đội ngũ của chúng tôi

12345678910111213141516171819


Alexander Terentyev
CEO
12345678910111213141516171819


Anton Krugovov
Phát triển kinh doanh
12345678910111213141516171819


Eugenia Malneva
Quản trị viên dự án
12345678910111213141516171819


Pavel Isaev
Thiết kế sản phẩm


Ban cố vấn





[email protected]



Chiến dịch tiền thưởng của Trimpo

Hệ sinh thái dựa trên Blockchain với tất cả mọi thứ bạn cần để tiến hành kinh doanh, cho dù bạn là một khách hàng, thương gia hoặc nhà cung cấp


10
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435


Đă bắt đầu bán trên thị trường toàn cầu
chỉ với MỘT cú nhấp chuột. 23000 người
đă đăng kư!




1234567891011121314151617181920
Kỳ bán trước
15/5/2018 - 15/7/2018
Mục tiêu là 1 000 ETH

1234567891011121314151617181920
1234567891011
Nhận token ngay bây giờ
Và có được
phần thưởng
1234567891011
50%


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435


Trimpo ra mắt một chiến dịch tiền thưởng chính thức. Chúng tôi mời mọi người quan tâm tham gia cũng như giúp chúng tôi phát triển một cộng đồng lớn và mạnh mẽ.

Ngày: 15.05.2018 - 01.11.2018 (kết thúc ICO)

Quỹ tiền thưởng: 2% token bán được

Token sẽ được phân phối đến ví của người tham gia trong ṿng ba tuần sau khi kết thúc việc bán token.

Để nhận được tiền thưởng của bạn, bạn sẽ cần có ví ETH hỗ trợ token ERC-20. Cũng nên nhớ rằng ví trên sàn giao dịch không phù hợp để nhận token.
Dưới đây là một liên kết đến ví phù hợp:
https://tokenmarket.net/what-is/ethereum-token-wallets/

Để nhận cổ phần, bạn sẽ phải thực hiện một số hành động, sau khi kết thúc chiến dịch tiền thưởng, cổ phần sẽ được chuyển thành token, theo công thức (tổng số token / tổng số cổ phần) * số cổ phần của bạn.



Chương tŕnh giới thiệu của Trimpo



Chiến dịch tiền thưởng của Trimpo

Phân phối phần thưởng

Chiến dịch Facebook : 13%
Chiến dịch Twitter: 13%
Chiến dịch Youtube, Blog và media: 25%
Chiến dịch Chữ kư Bitcointalk: 35%
Chiến dịch Dịch thuật % quản lư: 10%
Chiến dịch Telegram: 4%

Điều kiện chung cho tất cả các chiến dịch

- Đề cập đến tiền thưởng không được phép trong bất kỳ kênh nào.
- Nghiêm cấm việc sử dụng nhiều tài khoản, spam, bots, vv .., tất cả những người dùng đă thử sẽ bị cấm.
- Bạn được yêu cầu giữ quyền truy cập vào ví đă được chỉ định khi đăng kư, bạn sẽ không thể thay đổi nó khi phân phối token.
- Chúng tôi bảo lưu quyền điều chỉnh các điều kiện của chiến dịch tiền thưởng trong thời gian nắm giữ. Đối với tất cả các bản cập nhật, hăy theo dơi chủ đề này.
- Khi đạt được một số lượng người tham gia nhất định, chúng tôi sẽ ngừng đăng kư trong một số chiến dịch.


Đối với tất cả các câu hỏi liên quan đến chiến dịch Bounty, vui ḷng tham gia tṛ chuyện Bounty đặc biệt (https://t.me/Trimpobounty)



Chiến dịch Facebook

Phần Thưởng:
   •     100-500 Bạn bè:     1 stake mỗi tuần.
   •     500-1500 Bạn bè::   2 stakes mỗi tuần.
   •     1500-3000 Bạn bè:: 4 stakes mỗi tuần.
   •     3000 Bạn bè::         6 stakes mỗi tuần.

Cách tham gia:
   •     Theo dơi và thích trang Facebook của chúng tôi:  https://www.facebook.com/TrimpoPage
   •     Thích và chia sẻ mọi bài đăng trên Facebook của chúng tôi, tối đa 1 lần đăng lại mỗi ngày, tối thiểu 5 mỗi tuần
   •     Ngoài ra, người tham gia phải đăng ít nhất một thông điệp của chính họ mỗi tuần, sử dụng hashtag bắt buộc là #Trimpo và một số hashtag sau: #ICO #Crowdsale #Bitcoin #Blockchain #Token #ETH #Ethereum #TokenSale

Báo cáo công việc của bạn mỗi tuần trong các biểu mẫu này để nhận cổ phần:

Tuần 1 (16.05-22.05) ( báo cáo phải được gửi trước 23/05)
Tuần 2 (23.05-29.05) ( báo cáo phải được gửi trước 30/05)
Tuần 3 (30.05-05.06) ( báo cáo phải được gửi trước 06/06)
Tuần 4 (06.06-12.06) ( báo cáo phải được gửi trước 13/06)
Tuần 5 (13.06-19.06) ( báo cáo phải được gửi trước 20/06)
Tuần 6 (20.06-26.06) ( báo cáo phải được gửi trước 27/06)
Tuần 7 (27.06-03.07) ( báo cáo phải được gửi trước 04/07)
Tuần 8 (04.07-10.07) ( báo cáo phải được gửi trước 11/07)

Bảng báo cáo
 

VÀ ĐĂNG TRONG THREAD NÀY
Code: [Select]
Bitcointalk name:
Facebook Profile Link =

Quy Tắc:
   •     Không được phép tham gia nhiều tài khoản.
   •    Bạn phải có hơn 100 người bạn thực sự
   •     Tài khoản Facebook phải là bản gốc. Tài khoản giả mạo, đă chết, không hoạt động và bot sẽ không được chấp nhận.
   •      Nếu bạn không điền vào mẫu mỗi tuần, bạn sẽ bị loại.
   •      Số người theo dơi được cố định và sẽ không bị thay đổi sau khi bạn điền vào biểu mẫu.
   •      Đừng điền vào mẫu đơn hai lần, một người điền vào mẫu đơn hai lần sẽ bị loại!
   •      Báo cáo phải chứa - ít nhất 5 like / share và ít nhất 1 like / post của riêng bạn



Chiến dịch Twitter

Phần thưởng:
   •     250+ Lượt theo dơi : 1 stake/tuần
   •     750+ Lượt theo dơi : 2 stakes/ tuần
   •     1500+ Lượt theo dơi : 5 stakes/ tuần
   •     10.000+ Lượt theo dơi: 10 stakes/ tuần

Cách tham gia:
   •     Theo dơi chúng tôi tại đây : https://twitter.com/TrimpoPage
   •     Ngoài ra, người tham gia phải đăng ít nhất một tweet của riêng ḿnh một tuần, sử dụng hashtag bắt buộc là #Trimpo và một số hashtag sau: #ICO #Crowdsale #Bitcoin #Blockchain #Token #ETH #Ethereum #TokenSale
 
Báo cáo việc retweets của bạn mỗi tuần trong các biểu mẫu này để nhận cổ phần:

Tuần 1 (16.05-22.05) ( báo cáo phải được gửi trước 23/05)
Tuần 2 (23.05-29.05) ( báo cáo phải được gửi trước 30/05)
Tuần 3 (30.05-05.06) ( báo cáo phải được gửi trước 06/06)
Tuần 4 (06.06-12.06) ( báo cáo phải được gửi trước 13/06)
Tuần 5 (13.06-19.06) ( báo cáo phải được gửi trước 20/06)
Tuần 6 (20.06-26.06) ( báo cáo phải được gửi trước 27/06)
Tuần 7 (27.06-03.07) ( báo cáo phải được gửi trước 04/07)
Tuần 8 (04.07-10.07) ( báo cáo phải được gửi trước 11/07)

Bảng báo cáo


VÀ ĐĂNG TRONG THREAD NÀY
Code: [Select]
Bitcointalk name:
Twitter Profile Link =

Quy Tắc:
   •     Twitter audit phải bằng hoặc cao hơn 85%
   •     Không được phép tham gia nhiều tài khoản.
   •     Tài khoản Twitter phải là bản gốc. Tài khoản giả mạo, đă chết, không hoạt động và bot sẽ không được chấp nhận.
   •     Tối đa 1 lần tweet lại mỗi ngày, tối thiểu 5 mỗi tuần
   •      Nếu bạn không điền vào mẫu mỗi tuần, bạn sẽ bị loại.
   •      Số người theo dơi được cố định và sẽ không bị thay đổi sau khi bạn điền vào biểu mẫu.
   •      Đừng điền vào mẫu đơn hai lần, một người điền vào mẫu đơn hai lần sẽ bị loại!
   •      Báo cáo phải chứa - ít nhất 5 tweet / repost và ít nhất 1 tweet / bài đăng của riêng bạn



Chiến Dịch Youtube, Blog và media

Viết bài viết về Trimpo trên blog của bạn hoặc trang web khác hoặc tạo bản tŕnh bày video có chất lượng về Trimpo
 
Phần Thưởng:
   •     Chất lượng tốt: 100 Stakes
   •     Chất lượng trung b́nh: 70 Stakes
   •     Chất lượng b́nh thường: 40 Stakes
 

VÀ ĐĂNG TRONG THREAD NÀY
Code: [Select]
Bitcointalk name:
Article or Video Link =

Quy Tắc:
   •     Các bài viết và video chất lượng thấp sẽ không được chấp nhận.
   •     Điều phải là chính hăng. Bạn có thể sử dụng h́nh ảnh, biểu tượng, h́nh ảnh chính thức được đăng trên trang web, chủ đề ANN, Facebook và Twitter.
   •     Video phải dài ít nhất 1,5 phút, các video ngắn hơn sẽ không được chấp nhận.
   •     Mô tả video phải có liên kết đến trang web chính thức: https://trimpo.io/ và liên kết tới báo cáo chính thức: https://trimpo.io/documents/Trimpo_whitepaper.pdf
   •     Để chứng minh quyền sở hữu, hồ sơ Bitcointalk của bạn phải được thêm vào trong phần mô tả video.
   •     Các bài viết phải dài hơn 500 từ, ít hơn 500 từ sẽ không được chấp nhận.
   •     Bài viết phải có liên kết đến trang web chính thức: https://trimpo.io/ và liên kết tới báo cáo chính thức: https://trimpo.io/documents/Trimpo_whitepaper.pdf
   •     Medium, Steemit, Newbium, và các nền tảng viết blog chung / miễn phí khác được phép nhưng chỉ có một bài đăng sẽ được chấp nhận trên các nền tảng đó cho mỗi người dùng.
   •     Để chứng minh quyền sở hữu blog của bạn, bạn phải thêm liên kết hồ sơ bitcointalk vào chân bài đăng trên blog của ḿnh.
 


Chiến dịch Dịch thuật & Quản lư

Phần thưởng:
   •     Dịch chủ đề ANN + Chủ đề Bounty : 200 Stakes. - https://bitcointalk.org/index.php?topic=3627961
   •     Kiểm duyệt / Quản lư:  1 Stake cho mỗi bài đăng hợp lệ.

Cách tham gia:
   •     Nhận được phê duyệt cho đặt chổ của bạn, tôi sẽ PM tất cả những người tham gia đủ điều kiện
   •     Sau khi được chấp nhận và hoàn thành bản dịch, hăy đăng trong chủ đề này bằng một liên kết đến chủ đề đă dịch

Quy Tắc:
   •     Người dịch phải cập nhật chủ đề của ḿnh ít nhất 3 bài mỗi tuần (Bạn có thể dịch bài đăng của người sáng tạo trong chuỗi ANN hoặc Tài khoản truyền thông xă hội)
   •     Bài đăng spam sẽ không được tính
   •     Tất cả ngôn ngữ đều được chấp nhận!
 



Chiến Dịch Telegram

Phần Thưởng:
   •     1 Stake/Người dùng

Cách tham gia:
   •     Tham gia kênh Telegram của chúng tôi: - https://t.me/TrimpoChat


VÀ ĐĂNG TRONG THREAD NÀY
Code: [Select]
Bitcointalk name:
Telegram name  =

Quy Tắc:
   •   Bạn phải tham gia vào kênh và nhóm Telegram và ở đó cho đến khi kết thúc Crowdsale.
   •   Tài khoản bitcointalk ít nhất 2 tháng tuổi mới được chấp nhận



Chiến dịch Chữ Kư Bitcointalk
Phần thưởng:
   •     Jr Member: 8 Stakes/tuần
   •     Member: 15 Stakes/tuần
   •     Full Member: 30 Stakes/tuần
   •     Sr Member: 45 Stakes/tuần
   •     Hero and Legendary: 60 Stakes/tuần
   •     Sử dụng h́nh đại diện chính thức của chúng tôi: 10 Stakes/tuần.

Quy Tắc:
   •     Chữ kư phải được giữ cho đến khi kết thúc ICO
   •     Chỉ những Bài đăng hữu ích và mang tính xây dựng mới đủ điều kiện
   •     Bài đăng phải có độ dài tối thiểu 75 kư tự
   •     Tối thiểu 10 bài viết mỗi tuần
   •     Thành viên redtrust không được phép tham gia chiến dịch này.
   •     Các bài đăng hàng tuần sẽ được tính cho đến 23:59 ngày Thứ Ba của diễn đàn.
   •     Không thực hiện 10 bài đăng trong một ngày.


VÀ ĐĂNG TRONG THREAD NÀY
Code: [Select]
Bitcointalk name:
Rank:
Current post count:


H́nh đại diện:

Save

Chữ Kư:

Jr. Member

▰▰▰   T R I M P O   ▰▰▰
Blockchain-based e-commerce ecosystem
https://trimpo.io/
Code: [Select]
[center]▰▰▰   T R I M P O   ▰▰▰
Blockchain-based e-commerce ecosystem
https://trimpo.io/[/center]

Member

Code: [Select]
[center][url=https://trimpo.io/]▰▰▰   [b]T R I M P O   ▰▰▰▰▰  [b]Blockchain-based e-commerce ecosystem   [/b] ▰▰▰▰▰
 ▰▰▰ [b]with everything you need to conduct business, whether you are a customer, merchant or supplier[/b] ▰▰▰[/url]
●   [url=https://trimpo.io/documents/Trimpo_whitepaper.pdf][b]WHITEPAPER[/b][/url]   ●  [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2403127.0][b]Ann Thread[/b][/url]   ●   [url=https://www.facebook.com/TrimpoPage][b]Facebook[/b][/url]   ●   [url=https://t.me/TrimpoChat][b]Telegram[/b][/url]   ●   [url=https://twitter.com/TrimpoPage][color=#46c5d9][b]Twitter[/b][/url]   ●
[/center]

Full Member

Code: [Select]
[center][color=#46c5d9]▰▰▰   [url=https://trimpo.io/][font=Century Gothic][b][color=#46c5d9]T[color=#000000] R I M P O   [color=#46c5d9]▰▰▰▰▰  [color=black][b]Blockchain-based e-commerce ecosystem   [/b][/color] [color=#46c5d9]▰▰▰▰▰
 [color=#46c5d9]▰▰▰ [color=#000000][b]with everything you need to conduct business, whether you are a customer, merchant or supplier[/b][/color] [color=#46c5d9]▰▰▰[/url]
[color=black]●[/color]   [url=https://trimpo.io/documents/Trimpo_whitepaper.pdf][color=#46c5d9][b]WHITEPAPER[/b][/url]   [color=black]●[/color]  [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2403127.0][color=#46c5d9][b]Ann Thread[/b][/color][/url]   [color=black]●[/color]   [url=https://www.facebook.com/TrimpoPage][color=#46c5d9][b]Facebook[/b][/color][/url]   [color=black]●[/color]   [url=https://t.me/TrimpoChat][color=#46c5d9][b]Telegram[/b][/color][/url]   [color=black]●[/color]   [url=https://twitter.com/TrimpoPage][color=#46c5d9][b]Twitter[/b][/color][/url]   [color=black]●[/color]
[/center]

SR. Member


██████▄`▄███████▀`▄▄████```▄███▄````▄█████████▄▄█████████▄```````▄███████▄```````▄████████▄
███████████████▀`███████``_█████```████████████████████████````_████████████````████████████
██████████████▀`████████```▀███▀`_██████████████████████████```█████▀``▀█████``█████▀_`_▀████
```▀███████▀````█████````````````██████▀```▀██████▀```▀██████`█████`````_████``█████`````████
`````█████``````█████``````█████`█████_`````██████`````██████`██████▄``▄█████``█████▄```▄████
`````█████``````█████``````█████`█████_`````██████`````██████`██████████████````█████████████
`````█████``````█████``````█████`█████_`````██████`````██████`████████████▀``````▀█████████▀`
`````█████``````█████``````█████`█████``````██████`````██████`█████

|
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
      Blockchain-based e-commerce ecosystem
   with everything you need to conduct business,
whether you are a customer, merchant or supplier

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
|
Get tokens now
   and receive
      discount

Code: [Select]
[center][table][tr][td][font=Monospace][url=https://trimpo.io/][size=3px][tt][color=#cccccc]

[color=#46c5d9]██████▄`▄███████▀[/color]`▄▄████[color=transparent]```[/color]▄███▄[color=transparent]````[/color]▄█████████▄▄█████████▄[color=transparent]```````[/color]▄███████▄[color=transparent]```````[/color]▄████████▄
[color=#33b0c1]███████████████▀[/color]`███████[color=transparent]``_[/color]█████[color=transparent]```[/color]████████████████████████[color=transparent]````_[/color]████████████[color=transparent]````[/color]████████████
[color=#209aa9]██████████████▀[/color]`████████[color=transparent]```[/color]▀███▀[color=transparent]`_[/color]██████████████████████████[color=transparent]```[/color]█████▀``▀█████[color=transparent]``[/color]█████▀[color=transparent]_`_[/color]▀████
[color=#2da8b9][color=transparent]```[/color]▀███████▀[/color][color=transparent]````[/color]█████[color=transparent]````````````[/color]██████▀[color=transparent]```[/color]▀██████▀[color=transparent]```[/color]▀██████`█████[color=transparent]`````_[/color]████[color=transparent]``[/color]█████[color=transparent]`````[/color]████
[color=#39b7c9][color=transparent]`````[/color]█████[/color][color=transparent]``````[/color]█████[color=transparent]``````[/color]█████`█████[color=transparent]_`````[/color]██████[color=transparent]`````[/color]██████`██████▄[color=transparent]``[/color]▄█████[color=transparent]``[/color]█████▄[color=transparent]```[/color]▄████
[color=#46c5d9][color=transparent]`````[/color]█████[/color][color=transparent]``````[/color]█████[color=transparent]``````[/color]█████`█████[color=transparent]_`````[/color]██████[color=transparent]`````[/color]██████`██████████████[color=transparent]````[/color]█████████████
[color=#33b0c1][color=transparent]`````[/color]█████[/color][color=transparent]``````[/color]█████[color=transparent]``````[/color]█████`█████[color=transparent]_`````[/color]██████[color=transparent]`````[/color]██████`████████████▀[color=transparent]``````[/color]▀█████████▀`
[color=#209aa9][color=transparent]`````[/color]█████[/color][color=transparent]``````[/color]█████[color=transparent]``````[/color]█████`█████[color=transparent]``````[/color]██████[color=transparent]`````[/color]██████`█████[/color][/font]
[/td][td][table][tr][td][/td][td][center][font=arial][size=20pt][color=#000]|[/color][/size][/font][/center][/td][/tr][/table][/td][td][size=2pt][color=#209aa9]▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄[/size]
[url=https://trimpo.io/][size=7pt][b][color=black]       Blockchain-based e-commerce ecosystem
   with everything you need to conduct business,
whether you are a customer, merchant or supplier[/color][/b][/size][/url]
[size=2pt][color=#209aa9]▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄[/size][/td][td][center][font=arial][size=20pt][color=#000]|[/color][/size][/font][/center][/td]
[td][center][font=arial][size=7pt][b][color=#209aa9][url=https://trimpo.io/documents/Trimpo_whitepaper.pdf][color=#005b6d]Whitepaper[/url]   ◆   [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2403127.0][color=#005b6d]ANN thread[/url]
[url=https://trimpo.io/][size=8pt][color=#209aa9][font=arial black][color=#000000]Presale[/font] is [font=arial black][color=#000000]LIVE[/font][/url]
[size=7pt][url=https://www.facebook.com/TrimpoPage][color=#005b6d]Facebook[/url]  ◆  [url=https://t.me/TrimpoChat][color=#005b6d]Telegram[/url]  ◆  [url=https://twitter.com/TrimpoPage][color=#005b6d]Twitter[/url][/td]
[td][url=https://trimpo.io/][size=8pt][b][color=black]Get tokens now
   and receive
      discount[/color] [/b][/size][/url]
[/td][/tr][/table][/center]

HERO



██████▄`▄███████▀`▄▄████```▄███▄````▄█████████▄▄█████████▄```````▄███████▄```````▄████████▄
███████████████▀`███████``_█████```████████████████████████````_████████████````████████████
██████████████▀`████████```▀███▀`_██████████████████████████```█████▀``▀█████``█████▀_`_▀████
```▀███████▀````█████````````````██████▀```▀██████▀```▀██████`█████`````_████``█████`````████
`````█████``````█████``````█████`█████_`````██████`````██████`██████▄``▄█████``█████▄```▄████
`````█████``````█████``````█████`█████_`````██████`````██████`██████████████````█████████████
`````█████``````█████``````█████`█████_`````██████`````██████`████████████▀``````▀█████████▀`
`````█████``````█████``````█████`█████``````██████`````██████`█████

|
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
      Blockchain-based e-commerce ecosystem
   with everything you need to conduct business,
whether you are a customer, merchant or supplier

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
|
Get tokens now
   and receive
      discount

Code: [Select]
[center][table][tr][td][font=Monospace][url=https://trimpo.io/][size=3px][tt][color=#cccccc]

[color=#46c5d9]██████▄`▄███████▀[/color]`▄▄████[color=transparent]```[/color]▄███▄[color=transparent]````[/color]▄█████████▄▄█████████▄[color=transparent]```````[/color]▄███████▄[color=transparent]```````[/color]▄████████▄
[color=#33b0c1]███████████████▀[/color]`███████[color=transparent]``_[/color]█████[color=transparent]```[/color]████████████████████████[color=transparent]````_[/color]████████████[color=transparent]````[/color]████████████
[color=#209aa9]██████████████▀[/color]`████████[color=transparent]```[/color]▀███▀[color=transparent]`_[/color]██████████████████████████[color=transparent]```[/color]█████▀``▀█████[color=transparent]``[/color]█████▀[color=transparent]_`_[/color]▀████
[color=#2da8b9][color=transparent]```[/color]▀███████▀[/color][color=transparent]````[/color]█████[color=transparent]````````````[/color]██████▀[color=transparent]```[/color]▀██████▀[color=transparent]```[/color]▀██████`█████[color=transparent]`````_[/color]████[color=transparent]``[/color]█████[color=transparent]`````[/color]████
[color=#39b7c9][color=transparent]`````[/color]█████[/color][color=transparent]``````[/color]█████[color=transparent]``````[/color]█████`█████[color=transparent]_`````[/color]██████[color=transparent]`````[/color]██████`██████▄[color=transparent]``[/color]▄█████[color=transparent]``[/color]█████▄[color=transparent]```[/color]▄████
[color=#46c5d9][color=transparent]`````[/color]█████[/color][color=transparent]``````[/color]█████[color=transparent]``````[/color]█████`█████[color=transparent]_`````[/color]██████[color=transparent]`````[/color]██████`██████████████[color=transparent]````[/color]█████████████
[color=#33b0c1][color=transparent]`````[/color]█████[/color][color=transparent]``````[/color]█████[color=transparent]``````[/color]█████`█████[color=transparent]_`````[/color]██████[color=transparent]`````[/color]██████`████████████▀[color=transparent]``````[/color]▀█████████▀`
[color=#209aa9][color=transparent]`````[/color]█████[/color][color=transparent]``````[/color]█████[color=transparent]``````[/color]█████`█████[color=transparent]``````[/color]██████[color=transparent]`````[/color]██████`█████[/color][/font]
[/td][td][table][tr][td][/td][td][center][font=arial][size=20pt][color=#000]|[/color][/size][/font][/center][/td][/tr][/table][/td][td][size=2pt][color=#209aa9]▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄[/size]
[url=https://trimpo.io/][size=7pt][b][color=black]       Blockchain-based e-commerce ecosystem
   with everything you need to conduct business,
whether you are a customer, merchant or supplier[/color][/b][/size][/url]
[size=2pt][color=#209aa9]▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄[/size][/td][td][center][font=arial][size=20pt][color=#000]|[/color][/size][/font][/center][/td]
[td][center][font=arial][size=7pt][b][color=#209aa9][url=https://trimpo.io/documents/Trimpo_whitepaper.pdf][color=#005b6d]Whitepaper[/url]   ◆   [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2403127.0][color=#005b6d]ANN thread[/url]
[url=https://trimpo.io/][size=8pt][color=#209aa9][glow=#46c6db,1][color=#46c6db].▬▬▬[/color][font=arial black][color=#000000]Presale[/font] is [font=arial black][color=#fff]LIVE[/font][color=#46c6db]▬▬▬.[/color][/glow][/url]
[size=7pt][url=https://www.facebook.com/TrimpoPage][color=#005b6d]Facebook[/url]  ◆  [url=https://t.me/TrimpoChat][color=#005b6d]Telegram[/url]  ◆  [url=https://twitter.com/TrimpoPage][color=#005b6d]Twitter[/url][/td]
[td][url=https://trimpo.io/][size=8pt][b][color=black]Get tokens now
   and receive
      discount[/color] [/b][/size][/url]
[/td][/tr][/table][/center]

13

Tại Swachhcoin, chúng tôi đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu. Với sự phấn khích liên tục trong cộng đồng chuyên dụng của chúng tôi, cũng như ngành công nghiệp blockchain rộng lớn, liên quan đến phiên bản phát hành đầu tiên sắp tới của Swapp, chúng tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi đă thử nghiệm mẫu thử nghiệm tại một số trang web để cải thiện nó hơn nữa.
https://medium.com/@swachhcoin/swachhcoin-developments-ama-announcement-d4c7c9aa5761

14

Tại Swachhcoin, chúng tôi đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu. Với sự phấn khích liên tục trong cộng đồng chuyên dụng của chúng tôi, cũng như ngành công nghiệp blockchain rộng lớn, liên quan đến phiên bản phát hành đầu tiên sắp tới của Swapp, chúng tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi đă thử nghiệm mẫu thử nghiệm tại một số trang web để cải thiện nó hơn nữa.
https://medium.com/@swachhcoin/swachhcoin-developments-ama-announcement-d4c7c9aa5761

15
Chương Tŕnh Bounty Tiếng Việt:
https://bitcoingarden.org/forum/index.php?topic=39711
[/color]
Whitepaper và Website sẽ sớm có hỗ trợ ngôn ngữ tiếng việt

Pages: [1] 2 3 ... 5
Bitcoin Garden 2013-2024, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services