click here if you want to see your banner on this site

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Yipdard

Pages: [1]
1
Czech Language / ANN] [QAU] QUANTUM PROJECT - Připojení trhů
« on: June 13, 2017, 01:13:49 AM »
-- O --
     
Cílem projektu Quantum je přenést likviditu na institucionální úrovni na kryptoobchod a trhy s digitálními aktivy.
     
Jedním z hlavních důvodů, které zabraňují vstupu velkých hráčů do krypto revoluce, jsou nelikvidní objednávky a rozsáhlé tržní spready. To zabraňuje značným peněžním tokům v tom, aby vstoupily a vystupovaly na trzích efektivně a nákladově efektivně a vedly ke skeptice mezi tradičními správci peněz. K podpoře tohoto rychle se rozvíjejícího ekosystému různých kryptových měn a digitálních aktiv krypto ekonomika potřebuje profesionálního a velkého poskytovatele likvidity na všech trzích se šifrou. To povede k rychlejšímu a stabilnějšímu růstu celé ekonomiky krypto.

-- JAK JE Kvantová odlišná od ostatních CRYPTOVÝCH MĚN --
     
Většina krypto měn neustále vytváří nové jednotky v procesu nazývaném těžbou. Vzhledem k tomu, že tento proces je velmi nákladný, většina lidí provozujících tuto operaci neustále prodává nově vytvořené mince, aby pokryla své výdaje. To vytváří tlak na snížení cen a nové peníze se dostávají na trh jen proto, aby se cena udržovala na stejné úrovni.
     
Tento proces jsme postavili zpět. Kvantové tokeny budou neustále zničeny a množství existujících jednotek se časem snižuje. Stejně jako těžba ostatních měn vytváří tlaky klesající, proces kvantové destrukce vyvíjí tlak na cenu. Tento proces způsobí, že hodnota kvantových žetonů se bude časem zvyšovat, aniž by na trhu přicházely čerstvé peníze.

-- JE KVANTNÍ DEFLAČNÍ MĚNOU --
     
Ano! Vzhledem k tomu, že kvantové žetony budou zničeny měsíčně, množství jednotlivých jednotek se bude každý měsíc snižovat. To činí Quantum jedním z mála reálných deflačních měn na světě.

-- JAK JSOU KVANTNÍ TOKY ZNEŠKODNĚNY --
     
Jakékoli nadbytečné prostředky vytvořené z operací s likviditou likvidity budou použity k nákupu kvantových žetonů na trhu a zaslány na adresu černé díry. Tento proces bude transparentní a auditovatelný v reálném čase za použití bloku Ethereum.

-- JAK JSOU POUŽITÉ ZDROJE V LIQUIDITY BODI --
     
Kvantový projekt nasadí všechny fondy do fondu likvidity, aby poskytl likviditu na všech krypto měnových a dostupných trzích aktiv. To bude zajištěno tím, že budou poskytnuty finanční prostředky pro obchodování s burzami na burze, propojením různých trhů tím, že se budou arbitrážní cenové rozdíly a trhy využívat cenově neutrálního algoritmického obchodování. Nové způsoby zlepšování našich procesů budou neustále vyvíjeny a realizovány, pokud budou vhodné.

-- JAK JSOU POUŽÍVANÉ FONDY NA PŘECHOD LIQUIDITY POOL --
     
Jakýkoli příjem vytvořený z fondů likvidity bude použit pro zpětné získání kvantových žetonů na trhu za nejlepší možnou cenu a jejich zničení zasláním na adresu černé díry.

-- CO JE PROTOKOL QUANTUM POUŽÍVÁ PRO VYDÁNÍ TOKENŮ --
     
Kvantové tokeny budou vydány na protokolu Ethereum.


     
--  WEBOVÁ STRÁNKA  --
   
[email protected]

--  FACEBOOK  |  TWITTER  --
     


PRESALE START: April 15th, 2017 | PRESALE END: May 15th, 2017 | PRESALE PRICE: $0.05
     
ESCROW: @BelTirid (Gašper Kenda) (CEO of Xaurum project)
     

   
Quantum presale finished at $4,122,708
Thank you for investing!PŘEKLADY
     
GERMAN | DUTCH | FRENCH
----
ITALIAN | SWEDISH
----
RUSSIAN | UKRAINIAN | SPANISH
----
PORTUGUESE | INDONESIAN
----
INDIAN | GREEK | CROATIAN
----
JAPANESE | KOREAN
----
TURKISH | ARABIC | FILIPINO
----
FINISH | NORWEGIAN
----
DANISH | HUNGARIAN


2


FOOTBALLCOIN ICO STARTEN BALD! HIER KLICKEN FÜR DETAILS!
Das erste Fußball-Manager-Spiel mit Sammlerkarten. Sie besitzen, was Sie sammeln Erstellen Sie Ihre eigene Fußballmannschaft basierend auf offiziellen Statistiken und gewinnen Sie.
FootballCoin wird auf der Bitcoin-Blockchain-Technologie entwickelt und verfügt über eine eigene Cryptocurrency - XFCCOIN.


WAS IST FUSSBALLCOIN?
FootballCoin ermöglicht es Ihnen, wie ein richtiger Manager zu handeln, Vorhersage Spieler Form, Match-Ergebnisse, Fähigkeit Entwicklung und lohnende Manager für ihre Ergebnisse.
Aufbau dein Fantasy-Team hast du aus der Liste der Profi-Spieler.

WIE ES FUNKTIONIERT?
Basierend auf der Leistung der ausgewählten Spieler, wird Ihr Team sammeln oder verlieren Punkte. Positive Ereignisse (z. B. Scoring-Ziele, Assists,
Halten ein sauberes Blatt) wird Punkte zu Ihrem Team hinzufügen. Negative Ereignisse (wie z. B. das Empfangen von gelben / roten Karten, eingehende Ziele, fehlende Strafen) werden die Spieler sehen
Punkte verlieren Darüber hinaus sind die Positionen der Spieler von Bedeutung, da sie einen direkten Einfluss darauf haben, wie sie im Spiel punkten. Baue ein Team mit effizienten Spielern, wer
Wird hoch und macht Sie gewinnen!

WAS IST XFC?
XFC wurden in einem begrenzten Angebot von 1 Bilanz auf Counterparty-Plattform (eine Bitcoin-Blockkette basierte Plattform) ausgestellt.
Eine begrenzte Anzahl Emission von Münzen bietet XFC eine wichtige Chance, Wert zu erhöhen, basierend auf der Entwicklung der Zahl der Teilnehmer des Spiels.

MISSION&VISION
Unsere Motivation bei der Entwicklung von FootballCoin kommt aus unserem Wunsch, einen wichtigen Teil der Fantasy Football Spieler zu Bitcoin, Kryptokurrenzen und
Blockchain-Technologien.


PUBLIC BETA LAUNCH | KLICKEN SIE HIER, UM ZU VERBINDEN


3 Ligen: England, Spanien, Italien
+3 Ligen: Deutschland, Frankreich, UEFA
Token verteilen zweite Batch - Fiat speichert
XFC-VERTEILUNG | SPIELERKARTEN VERTRIEB | STADIUMKARTEN VERTEILUNG | ASSISTENT MANAGER VERTEILUNG


FootballCoin Debit Card - issue


Tokenverteilung - Dritte Batch
XFC-VERTEILUNG | SPIELERKARTEN VERTRIEB | STADIUMKARTEN VERTEILUNG | ASSISTENT MANAGER VERTEILUNG


Andere Ligen Integration (in Übereinstimmung mit lokalen Gemeinschaften Anfragen)


WORLD CUP 2018 - RUSSLAND


Virtual Football Module Integration
Das erste Fußball-Manager-Spiel mit Sammlerkarten und eigene Krypto-Währung.


FootballCoin ist ein von CROWNGEM LIMITED entwickeltes Projekt in Partnerschaft mit:Links:
SPIELREGELN | PUNKTESYSTEM | FAQVerbinden Sie unsere Gemeinschaft hier:
TWITTER: https://twitter.com/xfcfootballcoin
FACEBOOK: https://facebook.com/xfcfootballcoin
VIMEO: https://vimeo.com/footballcoin


3
Korean Language / [ANN][QAU] QUANTUM PROJECT - 시장 연결
« on: May 15, 2017, 10:00:26 PM »
약:

Quantum 프로젝트의 목적은 기관 등급의 유동성을 cryptocurrency와 디지털 자산 시장에 가져 오는 것입니다.

대형 플레이어가 암호 혁명에 진입하지 못하게하는 주된 이유 중 하나는 유동적이지 않은 주문서와 광범위한 시장 확산입니다. 이것은 효율적이고 비용 효과적인 방법으로 시장에 들어가고 나가는 상당한 현금 흐름을 방지하고 전통적인 돈 관리자들 사이에 회의주의로이 끕니다. 이러한 다양한 암호화 통화 및 디지털 자산의 빠른 성장 생태계를 지원하기 위해 암호화 경제는 모든 암호 관련 시장에서 전문적이고 대규모의 유동성 공급자를 필요로합니다. 이렇게하면 전체 암호화 경제가보다 빠르고 안정적으로 성장하게됩니다.

Quantum은 다른 암호 통화와 어떻게 다른가요?

대부분의 암호화 통화는 광업이라는 프로세스에서 지속적으로 새로운 유닛을 생성합니다. 이 프로세스는 매우 비싸기 때문에이 작업을 실행하는 대다수의 사람들은 지속적으로 비용을 충당하기 위해 새로 생성 된 동전을 판매합니다. 이것은 가격에 하향 압박을 가하고 동일한 가격으로 가격을 유지하기 위해 새로운 돈이 시장에 유입되어야합니다.

우리는이 과정을 역으로 진행합니다. 퀀텀 토큰은 지속적으로 파괴되며 존재하는 유닛의 양은 시간이 지남에 따라 감소합니다. 다른 통화의 광업이 하락 압력을 발생시키는 것처럼, 양자 파괴 과정은 가격에 상승 압력을가합니다. 이 프로세스를 통해 새로운 돈이 시장에 유입되지 않아도 시간이 지남에 따라 Quantum 토큰의 가치가 상승하게됩니다.

Quantum은 디플레이션 통화입니까?

예! 퀀텀 토큰은 매월 폐기되므로 존재하는 유닛의 양은 매월 감소합니다. 이로 인해 퀀텀은 세계에서 가장 소수의 실질 통화 중 하나입니다.

Quantum 토큰은 어떻게 파괴됩니까?

유동성 풀 운영에서 생성 된 초과 자금은 시장에서 Quantum 토큰을 구입하고 블랙홀 주소로 발송됩니다. 이 프로세스는 Ethereum 블록 체인을 사용하여 실시간으로 투명하고 감사 가능합니다.

유동성 풀의 자금은 어떻게 사용 되나요?

Quantum 프로젝트는 모든 암호화 자금 및 자산 시장에서 유동성을 제공하기 위해 유동성 풀에 모든 자금을 배치합니다. 이는 거래소에 마진 거래를위한 자금을 제공하고 가격 차이를 조정하여 다양한 시장을 연결하며 가격 중립적 알고리즘 거래를 사용하여 시장을 창출함으로써 이루어질 것입니다. 우리의 프로세스를 개선 할 수있는 새로운 방법은 언제든지 적절하게 개발되고 구현 될 것입니다.

유동성 풀 초과 기금은 어떻게 사용 되나요?

유동성 풀에서 발생한 모든 수입은 가능한 최상의 가격으로 시장에서 Quantum 토큰을 구입하여 블랙홀 주소로 보내 폐기하는 데 사용됩니다.

Quantum은 어떤 프로토콜을 사용하여 토큰을 발행합니까?

퀀텀 토큰은 Ethereum 프로토콜에서 발행됩니다.


더 많은 정보:

웹 사이트 : http://www.quantumproject.org/
이메일: [email protected]

FACEBOOK: https://www.facebook.com/QAUProject/
TWITTER: https://twitter.com/QAUProject


PRESALE START: April 15th, 2017
PRESALE END: May 15th, 2017
PRESALE PRICE: $0.05

조건부 날인 증서: @BelTirid (Gašper Kenda) (CEO of Xaurum project)


번역 :

FRENCH
GERMAN
ITALIAN
RUSSIAN
SPANISH
INDONESIAN
GREEK
CROATIAN
FILIPINO
INDIAN
ARABIC
JAPANESE
TURKISH


Pages: [1]
Bitcoin Garden 2013-2020, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services