click here if you want to see your banner on this site

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - William_Hunter

Pages: [1]
1
Vietnamese Language / Chủ đề về ICO.
« on: September 28, 2018, 10:29:24 PM »
Góc tham khảo ư kiến mọi người, trong vài tháng trở lại đây thị trường downtrend, Anh chị em có đầu tư vào ICO nữa không, và theo anh chị ICO giờ c̣n có bước đi nữa không?
Em trả lời trước, theo em thấy ICO cực ḱ khó có thể vực dậy, một số dự án tốt c̣n khó giữ giá ICO, em toàn thấy chia thôi à, thực sự đáng để lo lắng.

2
Em thường tạo lợi nhuận bằng cách kiếm free bằng Airdrop xong thu gom Eth lại rồi Hold luôn. Hoặc Hold các loại coin bé mà tiềm năng rồi để một time ngắn rồi bán đi rồi quy ra Eth luôn, tức là cứ all in vào Eth :D dù Eth có sml em vẫn tin em nó vực dậy 500-600$ vào cuối năm. Các bác thường kiếm như nào ở thị trường này?

Pages: [1]
Bitcoin Garden 2013-2024, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services