click here if you want to see your banner on this site

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - dserrano11

Pages: [1] 2 3
1[
ĐỘI NGŨ: https://imgur.com/pAAikZg


THAM GIA VÀO MẠNG XĂ HỘI CỦA CHÚNG TÔI! THÊM NHỮNG THỨ GIẢI TRÍ VÀO BLOCKCHAIN!


2


Chương Tŕnh Tiền Thưởng sẽ kéo dài từ 13/9 - 14/11


3 triệu AEN Tokens là tổng số token được dành riêng cho chiến dịch tiền thưởng, sẽ được phân bổ như sau:
Bounty Allocation:
Multimedia Content - 25%
Translations - 20%
Twitter - 10%
Facebook - 10%
LinkedIn - 5%
Medium - 5%
Telegram - 10%
Signature - 15%

QUY TẮC CHUNG:
Tất cả những người tham gia bounty được yêu cầu tham gia vào Nhóm Telegram
Đối với câu hỏi liên quan đến chương tŕnh tiền thưởng, Tham gia tại đây https://t.me/arnobs_bounty
Người dùng phải có tài khoản Jr.Member trở lên.
Phải tham gia cả hai kênh telegram.
Không cho phép sử dụng nhiều tài khoản, gửi spam và gian lận.
Nếu bất kỳ ai không tuân thủ các quy tắc của từng chiến dịch sẽ không nhận được bất kỳ stake nào.
Stake sẽ được công khai vào mỗi cuối tuần.
Người dùng không hoạt động sẽ không được chấp nhận.
Nếu cấp bậc của bạn thay đổi trong quá tŕnh tham gia chiến dịch, chỉ cần liên hệ với tôi ở telegram hoặc nhắn tin cho tôi ở đây.
Nhiều tài khoản thuộc về một người dùng sẽ bị cấm, những người tham gia gian lận hoặc không trung thực sẽ bị loại.
Bạn có thể đặt câu hỏi về chiến dịch tiền thưởng tại đây: https://t.me/arnobs_bounty (Đối với bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chiến dịch Tiền Thưởng).

Quy tắc:
Những người tham gia phải Đăng kư Kênh Youtube của chúng tôi
Người tham gia phải tham gia vào Nhóm Telegram
Bài viết / bài đánh giá / bài đăng trên blog phải có ít nhất 300 từ.
Văn bản của bạn phải là bản gốc. Sao chép và ăn cắp các nội dung khác sẽ dẫn đến t́nh trạng bị loại.
Đối tượng cho bài viết được đăng phải liên quan đến crypto hoặc phù hợp với việc sử dụng AEN hoặc quảng cáo ICO cho một đối tượng phù hợp.
Trang web phải có đối tượng thực sự. Các trang web mới sẽ không được chấp nhận.
Bài viết / bài đánh giá / bài đăng blog phải chứa ít nhất 1 liên kết đến trang web AEN: https://aentoken.com/
Nhà văn nên tự làm quen với các giấy tờ chính thức để đảm bảo mô tả chính xác chiến lược, sử dụng và công nghệ đột phá của AEN.

Phần thưởng:
Chất lượng cao: 10 stakes
Chất lượng trung b́nh: 5 stakes
Chất lượng thấo: 2 stake

Đăng kư: HERE
Bảng tính: HERE


Quy tắc:
Để đặt chỗ ngôn ngữ cho bản dịch, hăy điền vào biểu mẫu bên dưới.
Bản dịch phải là bản gốc và được tạo bởi người dùng.
Việc sử dụng Google Dịch và các công cụ dịch khác bị nghiêm cấm và sẽ dẫn đến việc bị loại.
Mỗi lần chỉ có 1 bản dịch. Các đơn cho nhiều bản dịch / ngôn ngữ sẽ không được chấp nhận.
Chỉ các bài viết mang tính xây dựng mới được tính. Thư rác và các bài đăng không cần thiết sẽ không được tính. Người gửi spam sẽ bị loại.
Chúng tôi không cho phép sử dụng Google Dịch hoặc bất kỳ dịch vụ khác nào khác;
Những người tham gia đang sử dụng Google Dịch hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác sẽ bị loại ngay lập tức;
Những người tham gia chỉ có thể đăng kư một bản dịch;
Các đơn xin dịch sang nhiều ngôn ngữ sẽ không được phép.
Không bắt đầu dịch cho đến khi chúng tôi chấp nhận bạn.
Ứng viên có tài khoản Bitcointalk có redtrust sẽ không đủ điều kiện.
Không được phép tiết lộ thông tin hoặc bất kỳ thay đổi cấu trúc hoặc khái niệm nào khác.
Danh sách với các bản dịch / ngôn ngữ được bảo lưu sẽ được cập nhật trong bài đăng đầu tiên ở chủ đề này.

Phần thưởng:
Bản dịch cho Website: 500 Stakes
Bản dịch cho Whitepaper: 500 Stakes
Bản dịch cho ANN thread: 200 Stakes
Bản dịch cho Bounty Thread: 300 Stakes

Đăng kư: HERE
Bảng tính: HERE


Khi bạn đă được phê duyệt th́ bạn phải gửi công việc của bạn biểu mẫu này:
SUBMIT

Quy tắc:
Mọi người tham gia phải theo dơi trang Twitter chính thức của chúng tôi
Phải tham gia Telegram Group
Đánh giá Audit của bạn phải hơn 90%.
Tài khoản Twitter của bạn phải chủ yếu dành cho các chủ đề tiền mă hóa.
Bạn phải có ít nhất 100 người theo dơi thật.
Mỗi người tham gia phải báo cáo về bài đăng của họ vào thứ Tư hàng tuần.
Bạn có thể báo cáo tối đa 1 retweet và like một ngày. 5 Retweets và like mỗi tuần.
Bạn phải làm ít nhất 1 tweet mỗi tuần bằng hashtag #AENToken #AEN
Tôi sẽ bỏ qua một bài đăng có báo cáo không đầy đủ. Bạn không cần phải báo cáo hàng ngày.

Phần thưởng:
100 - 500 Người theo dơi: 1 Stake
501- 1500 Người theo dơi: 2 Stakes
1501 - 3000 Người theo dơi : 3 Stakes
3001 - 5000 Người theo dơi: 4 Stakes
5001 - above Người theo dơi: 6 Stakes

Đăng kư: HERE
Bảng tính: HERE

Tạo báo cáo hàng tuần bằng cách đăng theo định dạng này:
Code: [Select]
week 1
retweet:
1.
2.
3.
4.
5.
Tweet link

week 2
retweet:
1.
2.
3.
4.
5.
Tweet link

week 3

Quy tắc:
Mọi người tham gia phải được theo dơi trang Facebook chính thức của chúng tôi
Phải tham gia Telegram Group
Bạn có ít nhất 100 người bạn thực sự.
Mỗi người tham gia phải báo cáo về bài đăng của họ vào thứ Tư hàng tuần.
Bạn có thể báo cáo tối đa 1 share và like một ngày, 5 share và like mỗi tuần.
Tôi sẽ bỏ qua một bài đăng có báo cáo không đầy đủ. Bạn không cần phải báo cáo hàng ngày.

Phần thưởng:
100 - 500 Người theo dơi: 1 Stake
501- 1500 Người theo dơi: 2 Stakes
1501 - 3000 Người theo dơi : 3 Stakes
3001 - 5000 Người theo dơi: 4 Stakes
5001 - above Người theo dơi: 6 Stakes

Đăng kư: HERE
Bange tính: HERE

Tạo báo cáo hàng tuần bằng cách đăng theo định dạng này:
Code: [Select]
week 1
share:
1.
2.
3.
4.
5.

week 2
share
1.
2.
3.
4.
5.

week 3

Quy tắc:
Theo dơi AEN's LinkedIn
Tài khoản của bạn phải công khai và có ít nhất 200 người theo dơi.
Xếp hạng phần thưởng của bạn sẽ được người theo dơi và hoạt động tài khoản của bạn ước tính.
Bạn cần tạo ít nhất 1 bài đăng và 4 lượt chia sẻ mỗi tuần.
Bạn chỉ có thể chia sẻ các bài đăng chưa đầy 2 tuần tuổi.
Nếu bạn không đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào trong số đó, bạn sẽ bị loại.
Không được phép tham gia nhiều tài khoản.
Các bài đăng không được xóa khỏi trang cá nhân của bạn cho đến khi kết thúc chiến dịch tiền thưởng. Các bài đăng phải công khai.

Phần thưởng:
100 – 500: 1 Stake
501 – 1500: 2 Stakes
1501 – 3000: 3 Stakes
có hơn 3000 Bạn bè: 5 Stakes

Đăng kư: HERE
Bảng tính: HERE


Quy tắc:
Link Medium: https://medium.com/@aentoken
Chiến dịch được giới hạn cho 2000 người tham gia
Để nhận stake của bạn, bạn phải cắt các bài viết từ bài đăng trên blog Medium (và theo dơi nó) được cung cấp bên dưới.
Việc clapping vào các bài đăng được thực hiện trước khi người dùng tham gia chiến dịch sẽ không được tính, v́ vậy, hăy chỉ clapping  vào nội dung mới được tạo.

Phần thưởng:
1 stake mỗi clap.
2 stakes mỗi lượt theo dơi.

Đăng kư: HERE
Bảng tính: HERE


Quy tắc:
Tham gia nhóm Telegram AEN
Viết không ít hơn 10 tin nhắn trong nhóm Telegram trong thời gian chiến dịch. Không cùng ngày.
Không có spam Người tham gia phải hoạt động ít nhất hai lần một tuần;
Bất kỳ người dùng telegram nào tham gia vào nhóm của chúng tôi, sẽ không đủ điều kiện nhận stake của họ nếu họ có các chữ kư hỗ trợ ICO khác trên tên của họ.

Phần thưởng:
5 stakes/mỗi người/mỗi tuần.

Đăng kư: HERE
Bảng tính: HERE


Quy tắc:
Những người tham gia trong chiến dịch này ít nhất  phải có một tài khoản Jr.Member mới đủ điều kiện đăng kư.
Tối thiểu 15 bài đăng xây dựng mỗi tuần.
Nếu bạn không đạt được 15 bài đăng trước khi kết thúc tuần hiện tại, bạn sẽ không nhận được stake.
Bài viết được thực hiện trong các phần sau (và tất cả các bảng con của họ) sẽ không được tính là bài đăng hợp lệ:: Off-topic; Archival; Marketplace (Altcoins).
Bài đăng dạng trả lời như "xin chào", "chúc may mắn", "xin chào", "yêu dự án này" hoặc bất kỳ bài đăng không đáng kể nào khác sẽ không được tính là hợp lệ.
Những bài đăng có dưới 70 kư tự sẽ không được tính là bài đăng hợp lệ.
Mỗi người tham gia chiến dịch chữ kư phải đeo h́nh đại diện của chúng tôi (trừ những người tham gia có xếp hạng Member).
Những người tham gia có điểm tin cậy màu đỏ sẽ không được chấp nhận.
Không được phép sử dụng nhiều tài khoản.
Phải tham gia cả hai nhóm telegram.

Phần thưởng:
Jr. Member: 1 stake mỗi tuần
Member: 1.5 stakes mỗi tuần
Full Member: 2 stakes mỗi tuần
Senior Member: 3 stakes mỗi tuần
Hero Member: 4 stakes mỗi tuần
Legendary: 5 stakes mỗi tuần

Đăng kư: HERE
Bảng tính: HERE


Avatar:

https://i.imgur.com/R4xTUe9.png

Signature codes:

Jr Member


Quote
Code: [Select]
[center][url=https://aentoken.com/][b]AEN TOKEN — TOKEN SALE 13 OCTOBER 2018[/b]
Adding pleasure to the blockchain[/center]

Member

Quote
Code: [Select]
[center][b][url=https://aentoken.com/] ✺ [u]➤➤[/u] [b]AEN TOKEN ✺ [/b]  ➤ October 13 Public Token Sale[/url]
[font=Tahoma] ➤ [url=https://aentoken.com/]GET FREE PORN FOR LIFE[/url][/font] [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=4268635.0]ANN[/url] ✔ [url=https://aentoken.com/]WEBSITE[/url] ✔ [url=https://twitter.com/aentoken]TWITTER[/url]  ✔ [url=https://t.me/aentokens]TELEGRAM[/url] ✔ [url=https://aentoken.com/static/whitepaper.pdf]WHITEPAPER[/url] ✔ [url=https://www.youtube.com/watch?v=JPFM_2D3LVk]EXPLAINER VIDEO[/url]
[/b][/center]

Full Member

Quote
Code: [Select]
[center][b][url=https://aentoken.com/] ✺ ✺[u]➤➤[/u] [b]ITO.AEN TOKEN.IO ✺ [/b]  ➤ October 13 Public Token Sale[/url]
[font=Tahoma] ➤ [url=https://aentoken.com/]GET FREE PORN FOR LIFE[/url] [/font]
[url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=4268635.0]ANN[/url] ✔ [url=https://aentoken.com/]WEBSITE[/url] ✔ [url=https://twitter.com/aentoken]TWITTER[/url]  ✔ [url=https://t.me/aentokens]TELEGRAM[/url] ✔ [url=https://aentoken.com/static/whitepaper.pdf]WHITEPAPER[/url] ✔ [url=https://www.youtube.com/watch?v=JPFM_2D3LVk]EXPLAINER VIDEO[/url]
[/b][/center]

Sr Member

Quote
.
AENTOKEN


.


.
GET FREE PORN FOR LIFE


.
Code: [Select]
[center][td][size=5px][color=transparent].
[size=25px][font=ubuntu][b][url=https://aentoken.com/][color=#B91D3D]AEN[color=#B91D3D]TOKEN[/td]
[td][b][color=#B91D3D]⌝

⌟[/td]
[td][size=1px].
[center][tt][size=2px][url=https://aentoken.com/static/whitepaper.pdf][color=#B91D3D]

▄███████████▄      
██▀       ▐█▀█▄    
██        ▐█  ▀█▄  
██        ▐█    ▀█▄
██        ▝▀▀▀▀▀▀██
██               ██
██  ███████████  ██
██               ██
██  ██████       ██
██               ██
██▄             ▄██
▀█████████████████▀
[/tt][b][font=ubuntu][url=https://aentoken.com/static/whitepaper.pdf][color=#B91D3D]WP[/td]
[td][b][color=#B91D3D]⌜

⌞[/td]
[td][size=8px][color=transparent].
[size=20px][font=ubuntu][b][url=https://aentoken.com/][color=#B91D3D]GET FREE PORN FOR LIFE[/td]
[td][b][color=#B91D3D]⌝

⌟[/td]
[td][size=1px].
[center][tt][size=2px][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=4268635.0][color=#B91D3D]

▄███████████▄      
██▀       ▐█▀█▄    
██        ▐█  ▀█▄  
██        ▐█    ▀█▄
██        ▝▀▀▀▀▀▀██
██               ██
██  ███████████  ██
██               ██
██  ██████       ██
██               ██
██▄             ▄██
▀█████████████████▀
[/tt][b][font=ubuntu][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=4268635.0][color=#B91D3D]Ann[/td]
[td][b][color=#B91D3D]⌜

⌞[/td]
[td][center][font=ubuntu][b][url=https://twitter.com/aentoken][color=#B91D3D]Twitter[/url] [color=#B91D3D]⋄ [url=https://www.facebook.com/aentokens/][color=#B91D3D]Facebook[/url]
[url=https://t.me/aentoken]Join on Telegram[/url]
[url=https://medium.com/@aentoken][color=#B91D3D]Medium[/color][/url] [color=#B91D3D]⋄ [url=https://www.linkedin.com/in/robin-bos-538a55110/][color=#B91D3D]LinkedIn[/td]
[td][b][color=#B91D3D]⌝

⌟[/td][/tr][/table][/center]

Hero - Legendary Member

Quote
.
AENTOKEN


.


.
GET FREE PORN FOR LIFE


.
Code: [Select]
[center][td][size=5px][color=transparent].
[size=25px][font=ubuntu][b][url=https://aentoken.com/][color=#B91D3D][glow=white,2,300]AENTOKEN[/glow][/td]
[td][b][color=#B91D3D]⌝

⌟[/td]
[td][size=1px].
[center][tt][size=2px][url=https://aentoken.com/static/whitepaper.pdf][color=#B91D3D]

▄███████████▄      
██▀       ▐█▀█▄    
██        ▐█  ▀█▄  
██        ▐█    ▀█▄
██        ▝▀▀▀▀▀▀██
██               ██
██  ███████████  ██
██               ██
██  ██████       ██
██               ██
██▄             ▄██
▀█████████████████▀
[/tt][b][font=ubuntu][url=https://aentoken.com/static/whitepaper.pdf][color=#B91D3D]WP[/td]
[td][b][color=#B91D3D]⌜

⌞[/td]
[td][size=8px][color=transparent].
[size=25px][font=ubuntu][b][url=https://aentoken.com/][color=#B91D3D][glow=white,2,300]GET FREE PORN FOR LIFE[/glow][/td]
[td][b][color=#B91D3D]⌝

⌟[/td]
[td][size=1px].
[center][tt][size=2px][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=4268635.0][color=#B91D3D]

▄███████████▄      
██▀       ▐█▀█▄    
██        ▐█  ▀█▄  
██        ▐█    ▀█▄
██        ▝▀▀▀▀▀▀██
██               ██
██  ███████████  ██
██               ██
██  ██████       ██
██               ██
██▄             ▄██
▀█████████████████▀
[/tt][b][font=ubuntu][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=4268635.0][color=#B91D3D]Ann[/td]
[td][b][color=#B91D3D]⌜

⌞[/td]
[td][center][font=ubuntu][b][url=https://twitter.com/aentoken][color=#B91D3D]Twitter[/url] [color=#B91D3D]⋄ [url=https://www.facebook.com/aentokens/][color=#B91D3D]Facebook[/url]
[url=https://t.me/aentoken][glow=white,2,300]Join on Telegram[/glow][/url]
[url=https://medium.com/@aentoken][color=#B91D3D]Medium[/color][/url] [color=#B91D3D]⋄ [url=https://www.linkedin.com/in/robin-bos-538a55110/][color=#B91D3D]LinkedIn[/td]
[td][b][color=#B91D3D]⌝

⌟[/td][/tr][/table][/center]

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:
Tôi không c̣n chịu trách nhiệm cho chiến dịch này, với tư cách là người quản lư tiền thưởng, tôi từ chối trách nhiệm về bất kỳ khoản thanh toán sai hoặc bất kỳ điều ǵ khác từ "AENTOKEN".
Sự hiện diện của các nhà quản lư tiền thưởng trong chủ đề này không ngụ ư sự chứng thực của dự án đang sử dụng các dịch vụ của người quản lư. Bạn có thể tham gia chiến dịch với rủi ro của riêng bạn.

3
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435


Đă bắt đầu bán trên thị trường toàn cầu
chỉ với MỘT click. 23000 người
đă đăng kư!

1234567891011121314151617181920
Kỳ bán trước
15/5/2018 - 15/7/2018
Mục tiêu là 1 000 ETH

1234567891011121314151617181920
1234567891011
Nhận token ngay bây giờ
Và nhận thêm
phần thưởng
1234567891011
50%


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435


Trimpo là thị trường tích hợp blockchain đầu tiên và một dịch vụ
giúp người bán bắt đầu bán trên thị trường toàn cầu

Tại sao Trimpo sẽ phát triển?

12345678910111213141516171819


Tăng trưởng nhờ ngành
thương mại điện tử to lớn
12345678910111213141516171819


Toàn cầu hóa thương mại
12345678910111213141516171819


Giảm chi phí cho
mỗi giao dịch
12345678910111213141516171819


Mọi người đều có thể sử dụng Trimpo:
người bán, khách hàng
& các nhà cung cấp
12345678910111213141516171819


Trimpo có mặt tại
từng giai đoạn bán hàng
12345678910111213141516171819


Mọi người đều kiếm được Trimpo:
từ dịch vụ chuyển phát đến
Cơ quan CPA và CPC
12345678910111213141516171819Phân tích toàn cầu của tất cả
xu hướng cho bất kỳ sản phẩm nào
12345678910111213141516171819


Một khả năng thực sự để mua
sản phẩm với tiền điện tử

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
Bán Token

 • Tổng nguồn cung: 500 000 000 tokens
 • Giá khởi điểm của 1 Trimpo token = 1/400 ETH
 • Số tiền mua tối thiểu = 1 token hoặc 0,0025 ETH
 • Loại Token: ERC-20

Kỳ bán trước

 • 15.05.2018 - 15.07.2018
 • Mục tiêu - 1000 ETH

Bán chính thức

 • 15.08.2018 - 01.11.2018
 • Soft Cap - 5 000 ETH
 • Hard Cap - 30 000 ETH
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
Biểu đồ nổi bật minh họa việc phân bổ vốn trong sự kiện
của Token Sale đạt đến Soft Cap

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
Sử dụng Token

 • Mua hàng tại thị trường Trimpo
 • Chương tŕnh khách hàng thân thiết (ví dụ: tiền hoàn lại)


Trimpo Tokens Cách sử dụng
trên thị trường Trimpo


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
Sử dụng Token

 • Phí hoa hồng cho người bán và nhà cung cấp
 • Truy cập vào danh sách giá của nhà cung cấp (dành cho người bán)


Trimpo Tokens Cách sử dụng
dành cho người bán
Lộ Tŕnh
12345678910111213141516171819202122232425
Q1-Q2 2017  

 • Quyết định tạo dự án Trimpo
 • Khởi chạy nền tảng cơ bản của Trimpo
 • Thị trường eBay - tích hợp
   ebay.com với trang web Trimpo
 • Đầu tư đầu tiên nhận được
 • Khởi chạy Tŕnh nhập hệ thống con
12345678910111213141516171819202122232425
Q3-Q4 2017  

 • Thị trường: eBay - tích hợp
  với tất cả các trang web của eBay
 • Thị trường: Amazon - tích hợp
  với amazon.com
 • Thị trường: Yandex - tích hợp
  với market.yandex.ru
12345678910111213141516171819202122232425
 • Trang mạng xă hội:
  tích hợp với VK
 • Hệ thống xuất - xuất khẩu
  danh sách sản phẩm vào nền tảng
  định dạng (Google Merchant, XML
  cho Yandex, Excel)
 • Tích hợp với CMS:
  Ecwid và InSales


Kế hoạch cho 2018-2019
12345678910111213141516171819202122232425
2018, Q1-Q2

 • Mở kỳ bán trước Trimpo Token
 • Tích hợp với Thị Trường Etsy
 • Tích hợp với các thị trường quốc gia trên Amazon
 • Hệ thống CRM dành cho người dùng Trimpo
12345678910111213141516171819202122232425
2018, Q3-Q4

 • Đăng kư hợp pháp tại Hoa Kỳ
 • Bán chính thức Trimpo Token
 • Trimpo Blockchain Billing
 • Tích hợp với Thị Trường
  AliExpress
12345678910111213141516171819202122232425
Bán Chính Thức

 • Tích hợp với mạng xă hội
  trang web - Facebook
 • Tích hợp với messengers - cửa hàng
  trong các kênh của Telegram

12345678910111213141516171819202122232425
2019, Q1-Q2

 • Thị Trường Trimpo beta
 • Nền tảng cho nhà cung cấp beta
 • Tích hợp với các thị trường: Flipkart, Global.Rakuten, Walmart và những người khác
 • Tích hợp với messengers - WhatsApp và Facebook messenger
12345678910111213141516171819202122232425
2019, Q3-Q4

 • Thị Trường Trimpo
 • Nền tảng cho nhà cung cấp
12345678910111213141516171819202122232425Cách phát triển


Đội ngũ của chúng tôi

12345678910111213141516171819


Alexander Terentyev
CEO
12345678910111213141516171819


Anton Krugovov
Phát triển kinh doanh
12345678910111213141516171819


Eugenia Malneva
Quản trị viên dự án
12345678910111213141516171819


Pavel Isaev
Thiết kế sản phẩm


Ban cố vấn

[email protected]Chiến dịch tiền thưởng của Trimpo

Hệ sinh thái dựa trên Blockchain với tất cả mọi thứ bạn cần để tiến hành kinh doanh, cho dù bạn là một khách hàng, thương gia hoặc nhà cung cấp


4
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435


Đă bắt đầu bán trên thị trường toàn cầu
chỉ với MỘT cú nhấp chuột. 23000 người
đă đăng kư!
1234567891011121314151617181920
Kỳ bán trước
15/5/2018 - 15/7/2018
Mục tiêu là 1 000 ETH

1234567891011121314151617181920
1234567891011
Nhận token ngay bây giờ
Và có được
phần thưởng
1234567891011
50%


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435


Trimpo ra mắt một chiến dịch tiền thưởng chính thức. Chúng tôi mời mọi người quan tâm tham gia cũng như giúp chúng tôi phát triển một cộng đồng lớn và mạnh mẽ.

Ngày: 15.05.2018 - 01.11.2018 (kết thúc ICO)

Quỹ tiền thưởng: 2% token bán được

Token sẽ được phân phối đến ví của người tham gia trong ṿng ba tuần sau khi kết thúc việc bán token.

Để nhận được tiền thưởng của bạn, bạn sẽ cần có ví ETH hỗ trợ token ERC-20. Cũng nên nhớ rằng ví trên sàn giao dịch không phù hợp để nhận token.
Dưới đây là một liên kết đến ví phù hợp:
https://tokenmarket.net/what-is/ethereum-token-wallets/

Để nhận cổ phần, bạn sẽ phải thực hiện một số hành động, sau khi kết thúc chiến dịch tiền thưởng, cổ phần sẽ được chuyển thành token, theo công thức (tổng số token / tổng số cổ phần) * số cổ phần của bạn.Chương tŕnh giới thiệu của TrimpoChiến dịch tiền thưởng của Trimpo

Phân phối phần thưởng

Chiến dịch Facebook : 13%
Chiến dịch Twitter: 13%
Chiến dịch Youtube, Blog và media: 25%
Chiến dịch Chữ kư Bitcointalk: 35%
Chiến dịch Dịch thuật % quản lư: 10%
Chiến dịch Telegram: 4%

Điều kiện chung cho tất cả các chiến dịch

- Đề cập đến tiền thưởng không được phép trong bất kỳ kênh nào.
- Nghiêm cấm việc sử dụng nhiều tài khoản, spam, bots, vv .., tất cả những người dùng đă thử sẽ bị cấm.
- Bạn được yêu cầu giữ quyền truy cập vào ví đă được chỉ định khi đăng kư, bạn sẽ không thể thay đổi nó khi phân phối token.
- Chúng tôi bảo lưu quyền điều chỉnh các điều kiện của chiến dịch tiền thưởng trong thời gian nắm giữ. Đối với tất cả các bản cập nhật, hăy theo dơi chủ đề này.
- Khi đạt được một số lượng người tham gia nhất định, chúng tôi sẽ ngừng đăng kư trong một số chiến dịch.


Đối với tất cả các câu hỏi liên quan đến chiến dịch Bounty, vui ḷng tham gia tṛ chuyện Bounty đặc biệt (https://t.me/Trimpobounty)Chiến dịch Facebook

Phần Thưởng:
   •     100-500 Bạn bè:     1 stake mỗi tuần.
   •     500-1500 Bạn bè::   2 stakes mỗi tuần.
   •     1500-3000 Bạn bè:: 4 stakes mỗi tuần.
   •     3000 Bạn bè::         6 stakes mỗi tuần.

Cách tham gia:
   •     Theo dơi và thích trang Facebook của chúng tôi:  https://www.facebook.com/TrimpoPage
   •     Thích và chia sẻ mọi bài đăng trên Facebook của chúng tôi, tối đa 1 lần đăng lại mỗi ngày, tối thiểu 5 mỗi tuần
   •     Ngoài ra, người tham gia phải đăng ít nhất một thông điệp của chính họ mỗi tuần, sử dụng hashtag bắt buộc là #Trimpo và một số hashtag sau: #ICO #Crowdsale #Bitcoin #Blockchain #Token #ETH #Ethereum #TokenSale

Báo cáo công việc của bạn mỗi tuần trong các biểu mẫu này để nhận cổ phần:

Tuần 1 (16.05-22.05) ( báo cáo phải được gửi trước 23/05)
Tuần 2 (23.05-29.05) ( báo cáo phải được gửi trước 30/05)
Tuần 3 (30.05-05.06) ( báo cáo phải được gửi trước 06/06)
Tuần 4 (06.06-12.06) ( báo cáo phải được gửi trước 13/06)
Tuần 5 (13.06-19.06) ( báo cáo phải được gửi trước 20/06)
Tuần 6 (20.06-26.06) ( báo cáo phải được gửi trước 27/06)
Tuần 7 (27.06-03.07) ( báo cáo phải được gửi trước 04/07)
Tuần 8 (04.07-10.07) ( báo cáo phải được gửi trước 11/07)

Bảng báo cáo
 

VÀ ĐĂNG TRONG THREAD NÀY
Code: [Select]
Bitcointalk name:
Facebook Profile Link =

Quy Tắc:
   •     Không được phép tham gia nhiều tài khoản.
   •    Bạn phải có hơn 100 người bạn thực sự
   •     Tài khoản Facebook phải là bản gốc. Tài khoản giả mạo, đă chết, không hoạt động và bot sẽ không được chấp nhận.
   •      Nếu bạn không điền vào mẫu mỗi tuần, bạn sẽ bị loại.
   •      Số người theo dơi được cố định và sẽ không bị thay đổi sau khi bạn điền vào biểu mẫu.
   •      Đừng điền vào mẫu đơn hai lần, một người điền vào mẫu đơn hai lần sẽ bị loại!
   •      Báo cáo phải chứa - ít nhất 5 like / share và ít nhất 1 like / post của riêng bạnChiến dịch Twitter

Phần thưởng:
   •     250+ Lượt theo dơi : 1 stake/tuần
   •     750+ Lượt theo dơi : 2 stakes/ tuần
   •     1500+ Lượt theo dơi : 5 stakes/ tuần
   •     10.000+ Lượt theo dơi: 10 stakes/ tuần

Cách tham gia:
   •     Theo dơi chúng tôi tại đây : https://twitter.com/TrimpoPage
   •     Ngoài ra, người tham gia phải đăng ít nhất một tweet của riêng ḿnh một tuần, sử dụng hashtag bắt buộc là #Trimpo và một số hashtag sau: #ICO #Crowdsale #Bitcoin #Blockchain #Token #ETH #Ethereum #TokenSale
 
Báo cáo việc retweets của bạn mỗi tuần trong các biểu mẫu này để nhận cổ phần:

Tuần 1 (16.05-22.05) ( báo cáo phải được gửi trước 23/05)
Tuần 2 (23.05-29.05) ( báo cáo phải được gửi trước 30/05)
Tuần 3 (30.05-05.06) ( báo cáo phải được gửi trước 06/06)
Tuần 4 (06.06-12.06) ( báo cáo phải được gửi trước 13/06)
Tuần 5 (13.06-19.06) ( báo cáo phải được gửi trước 20/06)
Tuần 6 (20.06-26.06) ( báo cáo phải được gửi trước 27/06)
Tuần 7 (27.06-03.07) ( báo cáo phải được gửi trước 04/07)
Tuần 8 (04.07-10.07) ( báo cáo phải được gửi trước 11/07)

Bảng báo cáo


VÀ ĐĂNG TRONG THREAD NÀY
Code: [Select]
Bitcointalk name:
Twitter Profile Link =

Quy Tắc:
   •     Twitter audit phải bằng hoặc cao hơn 85%
   •     Không được phép tham gia nhiều tài khoản.
   •     Tài khoản Twitter phải là bản gốc. Tài khoản giả mạo, đă chết, không hoạt động và bot sẽ không được chấp nhận.
   •     Tối đa 1 lần tweet lại mỗi ngày, tối thiểu 5 mỗi tuần
   •      Nếu bạn không điền vào mẫu mỗi tuần, bạn sẽ bị loại.
   •      Số người theo dơi được cố định và sẽ không bị thay đổi sau khi bạn điền vào biểu mẫu.
   •      Đừng điền vào mẫu đơn hai lần, một người điền vào mẫu đơn hai lần sẽ bị loại!
   •      Báo cáo phải chứa - ít nhất 5 tweet / repost và ít nhất 1 tweet / bài đăng của riêng bạnChiến Dịch Youtube, Blog và media

Viết bài viết về Trimpo trên blog của bạn hoặc trang web khác hoặc tạo bản tŕnh bày video có chất lượng về Trimpo
 
Phần Thưởng:
   •     Chất lượng tốt: 100 Stakes
   •     Chất lượng trung b́nh: 70 Stakes
   •     Chất lượng b́nh thường: 40 Stakes
 

VÀ ĐĂNG TRONG THREAD NÀY
Code: [Select]
Bitcointalk name:
Article or Video Link =

Quy Tắc:
   •     Các bài viết và video chất lượng thấp sẽ không được chấp nhận.
   •     Điều phải là chính hăng. Bạn có thể sử dụng h́nh ảnh, biểu tượng, h́nh ảnh chính thức được đăng trên trang web, chủ đề ANN, Facebook và Twitter.
   •     Video phải dài ít nhất 1,5 phút, các video ngắn hơn sẽ không được chấp nhận.
   •     Mô tả video phải có liên kết đến trang web chính thức: https://trimpo.io/ và liên kết tới báo cáo chính thức: https://trimpo.io/documents/Trimpo_whitepaper.pdf
   •     Để chứng minh quyền sở hữu, hồ sơ Bitcointalk của bạn phải được thêm vào trong phần mô tả video.
   •     Các bài viết phải dài hơn 500 từ, ít hơn 500 từ sẽ không được chấp nhận.
   •     Bài viết phải có liên kết đến trang web chính thức: https://trimpo.io/ và liên kết tới báo cáo chính thức: https://trimpo.io/documents/Trimpo_whitepaper.pdf
   •     Medium, Steemit, Newbium, và các nền tảng viết blog chung / miễn phí khác được phép nhưng chỉ có một bài đăng sẽ được chấp nhận trên các nền tảng đó cho mỗi người dùng.
   •     Để chứng minh quyền sở hữu blog của bạn, bạn phải thêm liên kết hồ sơ bitcointalk vào chân bài đăng trên blog của ḿnh.
 


Chiến dịch Dịch thuật & Quản lư

Phần thưởng:
   •     Dịch chủ đề ANN + Chủ đề Bounty : 200 Stakes. - https://bitcointalk.org/index.php?topic=3627961
   •     Kiểm duyệt / Quản lư:  1 Stake cho mỗi bài đăng hợp lệ.

Cách tham gia:
   •     Nhận được phê duyệt cho đặt chổ của bạn, tôi sẽ PM tất cả những người tham gia đủ điều kiện
   •     Sau khi được chấp nhận và hoàn thành bản dịch, hăy đăng trong chủ đề này bằng một liên kết đến chủ đề đă dịch

Quy Tắc:
   •     Người dịch phải cập nhật chủ đề của ḿnh ít nhất 3 bài mỗi tuần (Bạn có thể dịch bài đăng của người sáng tạo trong chuỗi ANN hoặc Tài khoản truyền thông xă hội)
   •     Bài đăng spam sẽ không được tính
   •     Tất cả ngôn ngữ đều được chấp nhận!
 Chiến Dịch Telegram

Phần Thưởng:
   •     1 Stake/Người dùng

Cách tham gia:
   •     Tham gia kênh Telegram của chúng tôi: - https://t.me/TrimpoChat


VÀ ĐĂNG TRONG THREAD NÀY
Code: [Select]
Bitcointalk name:
Telegram name  =

Quy Tắc:
   •   Bạn phải tham gia vào kênh và nhóm Telegram và ở đó cho đến khi kết thúc Crowdsale.
   •   Tài khoản bitcointalk ít nhất 2 tháng tuổi mới được chấp nhậnChiến dịch Chữ Kư Bitcointalk
Phần thưởng:
   •     Jr Member: 8 Stakes/tuần
   •     Member: 15 Stakes/tuần
   •     Full Member: 30 Stakes/tuần
   •     Sr Member: 45 Stakes/tuần
   •     Hero and Legendary: 60 Stakes/tuần
   •     Sử dụng h́nh đại diện chính thức của chúng tôi: 10 Stakes/tuần.

Quy Tắc:
   •     Chữ kư phải được giữ cho đến khi kết thúc ICO
   •     Chỉ những Bài đăng hữu ích và mang tính xây dựng mới đủ điều kiện
   •     Bài đăng phải có độ dài tối thiểu 75 kư tự
   •     Tối thiểu 10 bài viết mỗi tuần
   •     Thành viên redtrust không được phép tham gia chiến dịch này.
   •     Các bài đăng hàng tuần sẽ được tính cho đến 23:59 ngày Thứ Ba của diễn đàn.
   •     Không thực hiện 10 bài đăng trong một ngày.


VÀ ĐĂNG TRONG THREAD NÀY
Code: [Select]
Bitcointalk name:
Rank:
Current post count:


H́nh đại diện:

Save

Chữ Kư:

Jr. Member

▰▰▰   T R I M P O   ▰▰▰
Blockchain-based e-commerce ecosystem
https://trimpo.io/
Code: [Select]
[center]▰▰▰   T R I M P O   ▰▰▰
Blockchain-based e-commerce ecosystem
https://trimpo.io/[/center]

Member

Code: [Select]
[center][url=https://trimpo.io/]▰▰▰   [b]T R I M P O   ▰▰▰▰▰  [b]Blockchain-based e-commerce ecosystem   [/b] ▰▰▰▰▰
 ▰▰▰ [b]with everything you need to conduct business, whether you are a customer, merchant or supplier[/b] ▰▰▰[/url]
●   [url=https://trimpo.io/documents/Trimpo_whitepaper.pdf][b]WHITEPAPER[/b][/url]   ●  [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2403127.0][b]Ann Thread[/b][/url]   ●   [url=https://www.facebook.com/TrimpoPage][b]Facebook[/b][/url]   ●   [url=https://t.me/TrimpoChat][b]Telegram[/b][/url]   ●   [url=https://twitter.com/TrimpoPage][color=#46c5d9][b]Twitter[/b][/url]   ●
[/center]

Full Member

Code: [Select]
[center][color=#46c5d9]▰▰▰   [url=https://trimpo.io/][font=Century Gothic][b][color=#46c5d9]T[color=#000000] R I M P O   [color=#46c5d9]▰▰▰▰▰  [color=black][b]Blockchain-based e-commerce ecosystem   [/b][/color] [color=#46c5d9]▰▰▰▰▰
 [color=#46c5d9]▰▰▰ [color=#000000][b]with everything you need to conduct business, whether you are a customer, merchant or supplier[/b][/color] [color=#46c5d9]▰▰▰[/url]
[color=black]●[/color]   [url=https://trimpo.io/documents/Trimpo_whitepaper.pdf][color=#46c5d9][b]WHITEPAPER[/b][/url]   [color=black]●[/color]  [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2403127.0][color=#46c5d9][b]Ann Thread[/b][/color][/url]   [color=black]●[/color]   [url=https://www.facebook.com/TrimpoPage][color=#46c5d9][b]Facebook[/b][/color][/url]   [color=black]●[/color]   [url=https://t.me/TrimpoChat][color=#46c5d9][b]Telegram[/b][/color][/url]   [color=black]●[/color]   [url=https://twitter.com/TrimpoPage][color=#46c5d9][b]Twitter[/b][/color][/url]   [color=black]●[/color]
[/center]

SR. Member


██████▄`▄███████▀`▄▄████```▄███▄````▄█████████▄▄█████████▄```````▄███████▄```````▄████████▄
███████████████▀`███████``_█████```████████████████████████````_████████████````████████████
██████████████▀`████████```▀███▀`_██████████████████████████```█████▀``▀█████``█████▀_`_▀████
```▀███████▀````█████````````````██████▀```▀██████▀```▀██████`█████`````_████``█████`````████
`````█████``````█████``````█████`█████_`````██████`````██████`██████▄``▄█████``█████▄```▄████
`````█████``````█████``````█████`█████_`````██████`````██████`██████████████````█████████████
`````█████``````█████``````█████`█████_`````██████`````██████`████████████▀``````▀█████████▀`
`````█████``````█████``````█████`█████``````██████`````██████`█████

|
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
      Blockchain-based e-commerce ecosystem
   with everything you need to conduct business,
whether you are a customer, merchant or supplier

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
|
Get tokens now
   and receive
      discount

Code: [Select]
[center][table][tr][td][font=Monospace][url=https://trimpo.io/][size=3px][tt][color=#cccccc]

[color=#46c5d9]██████▄`▄███████▀[/color]`▄▄████[color=transparent]```[/color]▄███▄[color=transparent]````[/color]▄█████████▄▄█████████▄[color=transparent]```````[/color]▄███████▄[color=transparent]```````[/color]▄████████▄
[color=#33b0c1]███████████████▀[/color]`███████[color=transparent]``_[/color]█████[color=transparent]```[/color]████████████████████████[color=transparent]````_[/color]████████████[color=transparent]````[/color]████████████
[color=#209aa9]██████████████▀[/color]`████████[color=transparent]```[/color]▀███▀[color=transparent]`_[/color]██████████████████████████[color=transparent]```[/color]█████▀``▀█████[color=transparent]``[/color]█████▀[color=transparent]_`_[/color]▀████
[color=#2da8b9][color=transparent]```[/color]▀███████▀[/color][color=transparent]````[/color]█████[color=transparent]````````````[/color]██████▀[color=transparent]```[/color]▀██████▀[color=transparent]```[/color]▀██████`█████[color=transparent]`````_[/color]████[color=transparent]``[/color]█████[color=transparent]`````[/color]████
[color=#39b7c9][color=transparent]`````[/color]█████[/color][color=transparent]``````[/color]█████[color=transparent]``````[/color]█████`█████[color=transparent]_`````[/color]██████[color=transparent]`````[/color]██████`██████▄[color=transparent]``[/color]▄█████[color=transparent]``[/color]█████▄[color=transparent]```[/color]▄████
[color=#46c5d9][color=transparent]`````[/color]█████[/color][color=transparent]``````[/color]█████[color=transparent]``````[/color]█████`█████[color=transparent]_`````[/color]██████[color=transparent]`````[/color]██████`██████████████[color=transparent]````[/color]█████████████
[color=#33b0c1][color=transparent]`````[/color]█████[/color][color=transparent]``````[/color]█████[color=transparent]``````[/color]█████`█████[color=transparent]_`````[/color]██████[color=transparent]`````[/color]██████`████████████▀[color=transparent]``````[/color]▀█████████▀`
[color=#209aa9][color=transparent]`````[/color]█████[/color][color=transparent]``````[/color]█████[color=transparent]``````[/color]█████`█████[color=transparent]``````[/color]██████[color=transparent]`````[/color]██████`█████[/color][/font]
[/td][td][table][tr][td][/td][td][center][font=arial][size=20pt][color=#000]|[/color][/size][/font][/center][/td][/tr][/table][/td][td][size=2pt][color=#209aa9]▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄[/size]
[url=https://trimpo.io/][size=7pt][b][color=black]       Blockchain-based e-commerce ecosystem
   with everything you need to conduct business,
whether you are a customer, merchant or supplier[/color][/b][/size][/url]
[size=2pt][color=#209aa9]▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄[/size][/td][td][center][font=arial][size=20pt][color=#000]|[/color][/size][/font][/center][/td]
[td][center][font=arial][size=7pt][b][color=#209aa9][url=https://trimpo.io/documents/Trimpo_whitepaper.pdf][color=#005b6d]Whitepaper[/url]   ◆   [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2403127.0][color=#005b6d]ANN thread[/url]
[url=https://trimpo.io/][size=8pt][color=#209aa9][font=arial black][color=#000000]Presale[/font] is [font=arial black][color=#000000]LIVE[/font][/url]
[size=7pt][url=https://www.facebook.com/TrimpoPage][color=#005b6d]Facebook[/url]  ◆  [url=https://t.me/TrimpoChat][color=#005b6d]Telegram[/url]  ◆  [url=https://twitter.com/TrimpoPage][color=#005b6d]Twitter[/url][/td]
[td][url=https://trimpo.io/][size=8pt][b][color=black]Get tokens now
   and receive
      discount[/color] [/b][/size][/url]
[/td][/tr][/table][/center]

HERO██████▄`▄███████▀`▄▄████```▄███▄````▄█████████▄▄█████████▄```````▄███████▄```````▄████████▄
███████████████▀`███████``_█████```████████████████████████````_████████████````████████████
██████████████▀`████████```▀███▀`_██████████████████████████```█████▀``▀█████``█████▀_`_▀████
```▀███████▀````█████````````````██████▀```▀██████▀```▀██████`█████`````_████``█████`````████
`````█████``````█████``````█████`█████_`````██████`````██████`██████▄``▄█████``█████▄```▄████
`````█████``````█████``````█████`█████_`````██████`````██████`██████████████````█████████████
`````█████``````█████``````█████`█████_`````██████`````██████`████████████▀``````▀█████████▀`
`````█████``````█████``````█████`█████``````██████`````██████`█████

|
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
      Blockchain-based e-commerce ecosystem
   with everything you need to conduct business,
whether you are a customer, merchant or supplier

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
|
Get tokens now
   and receive
      discount

Code: [Select]
[center][table][tr][td][font=Monospace][url=https://trimpo.io/][size=3px][tt][color=#cccccc]

[color=#46c5d9]██████▄`▄███████▀[/color]`▄▄████[color=transparent]```[/color]▄███▄[color=transparent]````[/color]▄█████████▄▄█████████▄[color=transparent]```````[/color]▄███████▄[color=transparent]```````[/color]▄████████▄
[color=#33b0c1]███████████████▀[/color]`███████[color=transparent]``_[/color]█████[color=transparent]```[/color]████████████████████████[color=transparent]````_[/color]████████████[color=transparent]````[/color]████████████
[color=#209aa9]██████████████▀[/color]`████████[color=transparent]```[/color]▀███▀[color=transparent]`_[/color]██████████████████████████[color=transparent]```[/color]█████▀``▀█████[color=transparent]``[/color]█████▀[color=transparent]_`_[/color]▀████
[color=#2da8b9][color=transparent]```[/color]▀███████▀[/color][color=transparent]````[/color]█████[color=transparent]````````````[/color]██████▀[color=transparent]```[/color]▀██████▀[color=transparent]```[/color]▀██████`█████[color=transparent]`````_[/color]████[color=transparent]``[/color]█████[color=transparent]`````[/color]████
[color=#39b7c9][color=transparent]`````[/color]█████[/color][color=transparent]``````[/color]█████[color=transparent]``````[/color]█████`█████[color=transparent]_`````[/color]██████[color=transparent]`````[/color]██████`██████▄[color=transparent]``[/color]▄█████[color=transparent]``[/color]█████▄[color=transparent]```[/color]▄████
[color=#46c5d9][color=transparent]`````[/color]█████[/color][color=transparent]``````[/color]█████[color=transparent]``````[/color]█████`█████[color=transparent]_`````[/color]██████[color=transparent]`````[/color]██████`██████████████[color=transparent]````[/color]█████████████
[color=#33b0c1][color=transparent]`````[/color]█████[/color][color=transparent]``````[/color]█████[color=transparent]``````[/color]█████`█████[color=transparent]_`````[/color]██████[color=transparent]`````[/color]██████`████████████▀[color=transparent]``````[/color]▀█████████▀`
[color=#209aa9][color=transparent]`````[/color]█████[/color][color=transparent]``````[/color]█████[color=transparent]``````[/color]█████`█████[color=transparent]``````[/color]██████[color=transparent]`````[/color]██████`█████[/color][/font]
[/td][td][table][tr][td][/td][td][center][font=arial][size=20pt][color=#000]|[/color][/size][/font][/center][/td][/tr][/table][/td][td][size=2pt][color=#209aa9]▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄[/size]
[url=https://trimpo.io/][size=7pt][b][color=black]       Blockchain-based e-commerce ecosystem
   with everything you need to conduct business,
whether you are a customer, merchant or supplier[/color][/b][/size][/url]
[size=2pt][color=#209aa9]▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄[/size][/td][td][center][font=arial][size=20pt][color=#000]|[/color][/size][/font][/center][/td]
[td][center][font=arial][size=7pt][b][color=#209aa9][url=https://trimpo.io/documents/Trimpo_whitepaper.pdf][color=#005b6d]Whitepaper[/url]   ◆   [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2403127.0][color=#005b6d]ANN thread[/url]
[url=https://trimpo.io/][size=8pt][color=#209aa9][glow=#46c6db,1][color=#46c6db].▬▬▬[/color][font=arial black][color=#000000]Presale[/font] is [font=arial black][color=#fff]LIVE[/font][color=#46c6db]▬▬▬.[/color][/glow][/url]
[size=7pt][url=https://www.facebook.com/TrimpoPage][color=#005b6d]Facebook[/url]  ◆  [url=https://t.me/TrimpoChat][color=#005b6d]Telegram[/url]  ◆  [url=https://twitter.com/TrimpoPage][color=#005b6d]Twitter[/url][/td]
[td][url=https://trimpo.io/][size=8pt][b][color=black]Get tokens now
   and receive
      discount[/color] [/b][/size][/url]
[/td][/tr][/table][/center]

5

Tham Gia Cộng Đồng SwachhcoinTầm nh́n
Swachhcoin đặt mục tiêu phát triển nền tảng mô h́nh cách mạng để phá vỡ lĩnh vực quản lư chất thải bằng cách sử dụng các công nghệ tiên tiến, sắp tới như IoT, Adaptive Intelligence, Big Data và Blockchain cho các công ty quản lư chất thải hiện có. cuối cùng được chuyển đổi thành các sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Không chỉ vậy, bằng cách thích ứng với nền tảng Swachhcoin, các công ty quản lư chất thải sẽ có thể tăng đáng kể lợi nhuận của họ trong khi tăng và giảm bớt hiệu quả và khả năng hoạt động của họ. Tất cả điều này trong khi tạo ra một môi trường sạch hơn và xanh hơn.

Vấn Đề
Trên khắp thế giới, loài người đang phải đối mặt với một vấn đề lớn về quá nhiều chất thải và sự khan hiếm tài nguyên. Lượng chất thải được sản xuất đă tiếp tục gia tăng qua các năm và xu hướng được dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh. Theo một số ước tính, thế hệ rác thải toàn cầu hàng năm dự kiến đạt xấp xỉ 2,5 tỷ tấn trước năm 2030. Điều quan trọng cần lưu ư ở đây là lượng chất thải tái chế hoặc chế biến để sản xuất ra các sản phẩm hữu ích đă thất bại hoàn toàn bắt kịp với các mức phát sinh chất thải. Trong thực tế, để nói như vậy sẽ là một cách nói. Hầu hết sự khan hiếm tài nguyên mà chúng ta phải đối mặt trên toàn cầu là những thứ có thể được sản xuất từ chất thải đang được xử lư vô trách nhiệm và gây hại cho hệ sinh thái của chúng ta. V́ vậy, có một nhu cầu to lớn để triển khai công nghệ tiên tiến nhất, hiện đại để chúng tôi có cơ hội để giải quyết cuộc khủng hoảng khổng lồ này.

Đề Xuất Giải Pháp
Nó không phải là một thực tế ẩn mà vấn đề quản lư chất thải toàn cầu chúng ta phải đối mặt không thể được giải quyết bởi một số ít người hoặc tổ chức. Sự sẵn sàng và đóng góp của khối lượng là ch́a khóa trong việc đạt được mục tiêu của chúng tôi. Cách tốt nhất để khuyến khích mọi người quản lư đúng cách chất thải của họ là khuyến khích họ kiếm tiền một cách hợp lư để xử lư chất thải phù hợp và nâng cao nhận thức của họ về vấn đề này. Đây là cốt lơi của giải pháp Swachhcoin cung cấp. Ngoài ra, nó là một thực tế khoa học chứng minh rằng số lượng đầu ra giá trị kinh tế cao có thể thu được từ các chất thải tích lũy được giảm rất nhiều do các loại chất thải được trộn lẫn, do đó làm suy giảm tính chất / tính cá nhân duy nhất của cùng một loại. Swachhcoin sẽ thực hiện phân loại chất thải tại nguồn trong SWBIN để loại bỏ vấn đề này. Các ngành công nghiệp quản lư chất thải truyền thống đang hoạt động có cơ sở hạ tầng kém và các công nghệ cổ xưa có sẵn cho họ rất hạn chế khả năng hoạt động của họ. Swachhcoin sẽ loại bỏ vấn đề này và đưa khả năng công nghệ của công ty lên cấp độ nghệ thuật, do đó làm tăng đáng kể lợi nhuận của họ. Doanh thu bổ sung thu được từ việc triển khai các công nghệ như AI, Big Data, IoT và Blockchain sẽ tăng hiệu quả và lợi nhuận của họ, do đó vốn bổ sung đầu tư vào nâng cấp sẽ được chứng minh trong một khoảng thời gian nhất định. Chi phí của khoản đầu tư bổ sung này cũng sẽ được bao gồm từ những cách mà hiện tại không có trong lĩnh vực này như doanh thu thu được từ quảng cáo (trên SWBIN). Với sự giúp đỡ của nghiên cứu và phát triển mở rộng, một kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh, bao gồm cả điểm ḥa vốn, sẽ được Swachhcoin cung cấp cho các ngành công nghiệp áp dụng, phá vỡ rào cản của việc áp dụng công nghệ.


Cách Nó Hoạt Động
Swachhcoin sẽ đóng vai tṛ là một hệ sinh thái toàn cầu để tập hợp các lĩnh vực quản lư chất thải khổng lồ nhưng hiện đang bị xáo trộn và vô tổ chức mà các sáng chế lớn và nhỏ đáng khâm phục, nơi các công ty cá nhân đang nỗ lực hết ḿnh để mang lại sự thay đổi môi trường và hành tinh nhưng với rất ít thành công. Hệ sinh thái Swachhcoin sẽ là nền tảng quản lư chất thải tiên tiến, rộng răi và hiệu quả nhất, không giống như bất kỳ người chơi nào khác, sẽ sử dụng Adaptive Intelligence, Internet của sự vật, Big Data và Blockchain, cùng nhau, đồng bộ với nhau. phá vỡ hiệu quả quản lư chất thải. Không chỉ vậy, nó sẽ khuyến khích bất kỳ và tất cả các hộ gia đ́nh trong nước trên toàn cầu đóng góp đầu vào trong ngành công nghiệp xử lư chất thải dưới dạng Swachh Tokens.

Có Ǵ Đặc Biệt?
Nền tảng được cung cấp bởi Swachhcoin là duy nhất theo nhiều cách. Hiện nay có nền tảng quản lư chất thải khác nhưng không ai trong số họ là rộng và kỹ thuật tiên tiến như Swachhcoin. Một số tính năng khiến chúng tôi trở nên độc đáo là:
 • Người dùng được ưu đăi tiền tệ để quản lư chất thải của họ, trong khi đó, theo truyền thống, người ta thường trả tiền cho rác thải của họ từ nhà của họ.
 • Phạm vi đầu ra được tạo ra sau khi xử lư chất thải hơn hai mươi.
 • Tận dụng không phải một, nhưng bốn công nghệ tiên tiến nhất, tức là AI, Big Data, IoT và Blockchain.
 • Tự do bán và mua sản lượng sản xuất ở cả Fiat và Tokens.
 • Ngoài mô h́nh kinh doanh tạo ra lợi nhuận, nền tảng của chúng tôi đă tích hợp công việc từ thiện tự trị.
Các tính năng chính nêu trên làm cho nền tảng này tốt hơn bất kỳ khác có sẵn và nhiều năm nghiên cứu, quan hệ đối tác chính xác và phát triển cho chúng ta cạnh trên bất kỳ nền tảng phát triển trong lĩnh vực này.[/b][/font]


Swachhcoin Token Sale

Đơn vị tiền tệ được chấp nhận:

Bitcoin (BTC),Ethereum (ETH),Litecoin (LTC),Bitcoin Cash (BCH),Dash (DASH),Monero (XMR),Ripple (XRP),Binance Coin (BNB),KuCoin Shares (KCS)

Pre-sale

Ngày đăng kư preslae: 23 tháng 5 trở đi

Ngày bán Token: Từ ngày 1/6 đến ngày 14/6 năm 2018 (hoặc ngay khi đạt đến hardcap)

Số lượng Token bán ra là: 25,111,111

Hardcap Pre-sale: 1triệu Token

Giá Swachh Token Tính Theo USD Trong Quá Tŕnh Pre-sale
Tuần 1: 0,039 USD; Giảm giá hiệu quả: 48%.
Tuần 2: 0,042 USD; Giảm giá hiệu quả: 44%.

ICO Chính Thức

Danh sách trắng chính thức của ICO: Ngày 16/6 trở đi

Ngày bán token: từ ngày 10/7 đến ngày 13/8 năm 2018 (hoặc ngay khi đạt được hardcap)

Số lượng Token bán ra: 250,888,889

Main ICO Hard Cap: 17 Million USD

Giá của token SCX trong ICO chính sẽ như sau:
Tuần 1: 0,063 USD; Giảm giá hiệu quả: 16%.
Tuần 2: 0,066 USD; Giảm giá hiệu quả: 12%.
Tuần 3: 0,069 USD; Giảm giá hiệu quả: 8%.
Tuần 4: 0,072 USD; Giảm giá hiệu quả: 4%.
Tuần 5: 0,075 USD; Giảm giá hiệu quả: 0%.

Thông Tin Thêm

Ticker name: SCX
Total Supply: 400 Million
No of Tokens for Sale: 276 Million
Token Protocol: ERC20

Địa chỉ hợp đồng: Được thông báo tại thời điểm bán token

Để biết thêm chi tiết, tham khảo Swachhcoin Whitepaper.
Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc làm rơ thêm, hăy gửi thư trên [email protected]Phạm vi thị trường và tính khả thi

Theo báo cáo được công bố bởi LHQ, dân số thế giới sẽ tăng từ 7,6 tỷ ngày hôm nay lên 8,1 tỷ năm 2025, với sự tăng trưởng nhất ở các nước đang phát triển và hơn một nửa ở châu Phi. Không cần phải nói rằng việc tạo ra chất thải sẽ trở nên to lớn. Mục tiêu của Swachhcoin là làm cho toàn bộ lĩnh vực quản lư chất thải được phân cấp, tự chủ và kỹ thuật tiên tiến để vấn đề quá nhiều chất thải và thiếu nguồn lực như năng lượng và các hàng hóa tiềm năng khác có giá trị kinh tế được sản xuất khi xử lư chất thải. . Lĩnh vực hành động của Swachhcoin dựa vào khoảng cách giữa tổng lượng chất thải được sản xuất và chất thải thực được xử lư hoặc tái chế. Hiện tại khoảng cách giữa hai loại này là không cân xứng. Một nỗ lực liên tục và thông minh là cần thiết để giảm khoảng cách này giữa hai người. Ngoài ra, kể từ khi phát sinh chất thải, đồng bộ với dân số ngày càng tăng sẽ không giảm bất cứ lúc nào sớm, sẽ luôn có nhu cầu đối phó với nó và do đó nhu cầu ngày càng tăng của một nền tảng như vậy.

Lộ Tŕnh
6
===> Presale Đang Mở <===


www.swachhcoin.com - QUẢN LƯ CHẤT THẢI PHI TẬP TRUNG

Swachhcoin đang tung ra chiến dịch tiền thưởng chính thức, nơi chúng tôi sẽ thưởng cho những người ủng hộ, tham gia trong sự kiện tạo TOKEN sắp tới của chúng tôi.


16,000,000 SWACHH TOKENS (~1.2 triệu USD) SẼ ĐƯỢC PHÂN PHÔI CHO CÁC CHIẾN DỊCH DƯỚI ĐÂY

Chiến dịch Bitcointalk                             25% (4,000,000 Swachh Tokens)
Chiến dịch Facebook                               10% (1,600,000 Swachh Tokens)
Chiến dịch Twitter                                   10% (1,600,000 Swachh Tokens)
Chiến dịch Instagram                               2%  (320,000 Swachh Tokens)
Chiến dịch Reddit                                   10% (1,600,000 Swachh Tokens)
Chiến dịch Telegram                              10% (1,600,000 Swachh Tokens)
Chiến dịch Medium                                 1%  (160,000 Swachh Tokens)
Chiến dịch LinkedIn                                5%  (800,000 Swachh Tokens)
Chiến dịch Unique                                  3%  (480,000 Swachh Tokens)
Chiến dịch Newsletter                              1%  (160,000 Swachh Tokens)
Chiến dịch Artwork                                 1%  (160,000 Swachh Tokens)
Chiến dịch Display Picture                        2%  (320,000 Swachh Tokens)
Chiến dịch Media/Article                          15% (2,400,000 Swachh Tokens)
Chiến dịch Translation                              5% (800,000 Swachh Tokens)


Chiến dịch Bounty sẽ chạy đến cuối ICO.

Bảng tính phần thưởng sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2 hàng tuần. Vui ḷng lưu ư điều đó khi điền các báo cáo của bạn


Điều khoản chung:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Những người tham gia nên nộp bằng chứng về công việc của họ chủ đề tiền thưởng vào mỗi cuối tuần để token của họ được cập nhật kịp thời.
• Những người tham gia có thể kiểm tra thu nhập token của họ được cập nhật mỗi thứ 2 trên bảng điều khiển tiền thưởng.
• Bạn bè / Người theo dơi chỉ tính một lần và không thay đổi.
• Không thể xóa bài đăng / nhận xét / tweet hoặc nội dung cho đến khi kết thúc chiến dịch tiền thưởng.
• Sử dụng #hashtags và liên kết trang web ở bất kỳ nơi nào được đề cập là bắt buộc, nếu không sẽ không được thưởng.
• Việc không đáp ứng số lượng bài đăng tối thiểu sẽ dẫn đến việc hủy token được thưởng cho tuần đó.
• Bất kỳ phương tiện gian lận, không trung thực hoặc gửi thư rác sẽ không được dung thứ. Nếu chúng tôi phát hiện, người tham gia sẽ bị trục xuất khỏi chương tŕnh.
• Trong trường hợp trục xuất người tham gia từ bất kỳ chiến dịch nào, các token kiếm được sẽ bị hủy bỏ.
• Trong trường hợp xếp hạng Bitcointalk của bạn thay đổi trong chiến dịch, bạn phải liên hệ với người quản lư chiến dịch @Alok_Yadav trên Bitcointalk thông qua PM.
• Địa chỉ Wallet ERC20 khi được cung cấp sẽ không bị thay đổi.
• Để được hỗ trợ kỹ thuật, hăy viết thư cho chúng tôi [email protected].

Đây là những quy tắc chung. Xin vui ḷng, đọc thêm các quy tắc cụ thể của từng chiến dịch trước khi đăng kư.


Bạn phải theo dơi và thích trang Facebook chính thức của chúng tôi
Token SWACHH được trao cho người tham gia sẽ tùy thuộc vào số lượng người theo dơi của bạn:


Phần thưởng (Mỗi tuần):
No. of friends           Like,Comment & Share     Group Post
200-1000                             100 tokens                   100 tokens
 1001-2500                          150 tokens                    150 tokens
  >2500                               250 tokens                    250 tokens

Hoạt Động:
1.Like, Chia sẻ và Nhận xét trên ít nhất 7 bài đăng mỗi tuần do Swachhcoin đăng bằng cách sử dụng hashtag # #wachhcoin #Cryptocurrency #ICO #Blockchain cùng với liên kết tới www.swachhcoin.com trong mô tả bài đăng được chia sẻ.
2. Tạo ít nhất 4 bài đăng mỗi tuần trong các Nhóm Facebook liên quan về Swachhcoin bằng cách sử dụng hashtag  # #Swachhcoin #Cryptocurrency #ICO #Blockchain cùng với liên kết đến www.swachhcoin.com trong phần mô tả bài đăng.


Quy Tắc:
• Tất cả các bài đăng được tạo nên được công khai.
• Tài khoản của bạn phải có ít nhất 3 tháng tuổi với tối thiểu 200 người bạn.

Mẫu báo cáo:
Code: [Select]
[u][b]FACEBOOK[/b][/u]
Week no(Start date-End date)
Facebook profile link:-
Like,Share and Comment links:-
Posts Links:-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn phải theo dơi Twitter chính thức của chúng tôi
Token SWACHH được trao cho người tham gia sẽ tùy thuộc vào số lượng người theo dơi của bạn:

No. of Followers         Like,Comment & Retweet        Reward for Tweet
      50-200                                  15 tokens                             30 tokens
      201-500                               30 tokens                             60 tokens
     501-1000                              60 tokens                             120 tokens
    1001-5000                           100 tokens                             200 tokens
      >5000                                250 tokens                            500 tokens

Hoạt Động:

1.Like, b́nh luận và retweet của Swachhcoin ít nhất 7 lần mỗi tuần.
2.Tweet về Swachhcoin sử dụng hashtags #Swachhcoin #Cryptocurrency #ICO #Blockchain cùng với một liên kết đến www.swachhcoin.com ít nhất 4 lần trong một tuần.

Quy Tắc:
• Tài khoản của bạn phải có ít nhất 1 tháng tuổi và có ít nhất 50 người theo dơi.

Mẫu Báo Cáo:
Code: [Select]
[u][b]TWITTER[/b][/u]
Week no(Start date-End date)
Twitter profile link:-
Like,Retweet and Comment links:-
Tweet Links:-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn phải theo dơi Instagram chính thức của chúng tôi
Token SWACHH được trao cho người tham gia sẽ tùy thuộc vào số lượng người theo dơi của bạn:

Phần thưởng (Mỗi tuần):
No. of Followers               Like & Comment           Post 
     200-2500                          20 tokens                   50 tokens   
     >2500                              50 tokens                  100 tokens   
Hoạt Động:
1.Giới thiệu và nhận xét về ít nhất 7 bài đăng của Swachhcoin mỗi tuần cùng với hashtag #Swachhcoin #ICO #Cryptocurrency #Blockchain.
2.Post về Swachhcoin trên Instagram của bạn xử lư ít nhất 4 lần một tuần với hashtag #Swachhcoin #ICO #Cryptocurrency #Blockchain và tag @swachhcoin.
Quy Tắc:
• Các bài đăng có thể liên quan đến Blockchain, IoT, AI, Dữ liệu lớn, Quản lư chất thải có liên quan đến Swachhcoin.
• Tài khoản của người tham gia phải ít nhất 2 tháng tuổi và có ít nhất 200 người theo dơi.
• Tài khoản của người tham gia phải công khai
Mẫu báo cáo:
Code: [Select]
[u][b]INSTAGRAM[/b][/u]
Week no(Start date-End date)
Instagram profile link:-
Like and Comment links:-
Posts Links:-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn phải theo dơi Reddit chính thức của chúng tôi
Nhận xét hoặc đăng bài về Swachhcoin trên bất kỳ tiểu mục nào sau đây:

reddit.com/r/swachhcoin, reddit.com/r/ethtrader, reddit.com/r/ethereum, reddit.com/r/icocrypto, reddit.com/r/cryptocurrency

Phần thưởng (mỗi bài viết / b́nh luận):
No. of Karma              Post & Comment   
          0                                 10 tokens 
         10                                20 tokens   
         30                                40 tokens   
         50                              100 tokens   
        100                             200 tokens 
        250                             300 tokens   
     >1000                            500 tokens
Quy Tắc:
• Các bài viết và b́nh luận với nghiệp tiêu cực sẽ không được tính.
• Người tham gia có thể yêu cầu tối đa 12 bài / b́nh luận mỗi tuần.
Mẫu Báo Cáo:
Code: [Select]
[u][b]REDDIT[/b][/u]
Week no(Start date-End date)
Reddit profile link:-
Comments links:-
Posts Links:-
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn phải theo dơi Kênh Medium chính thức của chúng tôi
Token SWACHH được trao cho người tham gia sẽ tùy thuộc vào số lượng chia sẻ của họ.

Phần thưởng (Mỗi lượt chia sẻ):
Shared on           Reward for Share
  Facebook            50 tokens 
  Twitter               50 tokens
Hoạt Động:
1. Chia sẻ tất cả các bài đăng trung b́nh của chúng tôi trên Facebook hoặc Twitter bằng cách sử dụng hashtag #Swachhcoin #Cryptocurrency #ICO #Blockchain cùng với liên kết đến www.swachhcoin.com trong mô tả bài đăng được chia sẻ.
2.Clap cho bài viết.
Quy Tắc:
• Nhận xét phải là tích cực và hỗ trợ thể hiện rằng bạn đă trải qua toàn bộ bài viết.
• Đừng quên clap.
Mẫu Báo Cáo:
Code: [Select]
[u][b]MEDIUM[/b][/u]
Week no(Start date-End date)
Medium profile link:-
Shared post links:-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn phải theo dơi và thích Kênh Linkedinchính thức của chúng tôi
Token SWACHH được trao cho người tham gia sẽ tùy thuộc vào số lượng kết nối của họ.

Phần thưởng (Mỗi tuần):
No. of Followers        Like,Share & Comment         Posts   
       500-1000                     10 tokens                       25 tokens   
     1001-5000                      25 tokens                       50 tokens   
    5001-10000                     50 tokens                       100 tokens   
    10001-50000                    125 tokens                  250 tokens   
     >50000                             250 tokens                 500 tokens 
Hoạt Động:
1.Like, Chia sẻ và Nhận xét trên ít nhất 7 bài đăng mỗi tuần do Swachhcoin đăng bằng cách sử dụng hashtag # #wachhcoin #Cryptocurrency #ICO #Blockchain cùng với liên kết tới www.swachhcoin.com trong mô tả bài đăng được chia sẻ.
2. Tạo ít nhất 4 bài đăng mỗi tuần trong các Nhóm LinkedIn có liên quan về Swachhcoin bằng cách sử dụng hashtag # #Swachhcoin #Cryptocurrency #ICO #Blockchain cùng với liên kết đến www.swachhcoin.com trong phần mô tả.
Quy Tắc:
• Tài khoản của bạn phải có ít nhất 500 kết nối.
Mẫu Báo Cáo:
Code: [Select]
[u][b]LINKEDIN[/b][/u]
Week no(Start date-End date)
LinkedIn profile link:-
Like,Share and Comment links:-
Posts Links:-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Bạn phải theo dơi Kênh Telegram chính thức của chúng tôi
• Bạn phải tham gia nhóm Telegram chính thức của chúng tôi
• Mời bạn bè tham gia kênh Telegram
• Mang logo Swachhcoin làm h́nh ảnh hiển thị của bạn trên Telegram Tải xuống tại đây
• Sử dụng ‘Swachhcoin:Decentralising Waste Management’ trong tiểu sử Telegram  của bạn

Phần Thưởng:
Tham gia cả nhóm và kênh: 50 token
Mời những người khác tham gia Kênh Telegram của chúng tôi: 50 token / mời
Mang h́nh đại diện Swachhcoin: 50 token/ tuần
Sử dụng khẩu hiệu Swachhcoin trong tiểu sử của bạn: 50 token / tuần
Quy Tắc:
• Tham gia tích cực vào thảo luận Telegram.
• Sử dụng ngôn ngữ lăng mạ, lạm dụng hoặc gửi thư rác sẽ dẫn đến việc cấm người dùng ngay lập tức.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Những người tham gia trong chiến dịch này sẽ phải hỗ trợ chúng tôi trong suốt chương tŕnh, theo cách được đề cập bên dưới.
Bạn có thể hỗ trợchúng tôi bằng cách:
1. Viết một loạt bài hàng tuần về Swachhcoin dưới dạng một loạt các bài báo / thông cáo báo chí trên một cổng thông tin / truyền thông phổ biến cá nhân dành riêng cho các chủ đề tiền điện tử / tài chính liên quan đến các cập nhật mới nhất.
  Phần thưởng: 10.000 Tokens / mỗi bài
2. Tạo một loạt video dành riêng cho phân tích của Swachhcoin và tải lên video trên kênh YouTube cá nhân của bạn, chuyên về đánh giá ICO.
  Phần thưởng: 15.000 Tokens
3.Giới thiệu chúng tôi với các nhà đầu tư sẵn sàng hỗ trợ loại dự án này.
Phần thưởng: 20.000 Tokens
Quy Tắc:
• Tài nguyên truyền thông cá nhân mà nội dung đang được xuất bản phải có ít nhất 8.000 lượt truy cập hàng ngày.
• Kênh YouTube phải có ít nhất 4000 người đăng kư.
• Giới thiệu nhà đầu tư nên đóng góp cho dự án ít nhất 20 ETH.
• Nội dung gửi trong chiến dịch này sẽ được xem xét kỹ lưỡng trước khi được thưởng.
• Người tham gia phải liên hệ với [email protected] để nhận phần thưởng.
-----------------------------------------------------------------------------------------
SWACHH Tokens được trao cho những người tham gia đăng kư nhận bản tin của chúng tôi
Hoạt Động:
1.Truy cập www.swachhcoin.com và đăng kư Bản tin của chúng tôi bằng email của bạn.
Phần thưởng: 50 Tokens
Quy Tắc:
• Việc tham gia từ nhiều tài khoản hoặc bất kỳ phương tiện gian lận nào khác sẽ dẫn đến việc không đủ tiêu chuẩn cho tất cả các tài khoản tham gia vào bất hợp lệ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Hoạt Động:
1. Dịch trang web của chúng tôi và nội dung chủ đề ANN.

Để đặt chỗ, nhấp vào đây và điền vào biểu mẫu. chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trên bitcointalk qua pm. Chỉ bắt đầu dịch của bạn sau khi được phê duyệt.
Phần Thưởng:
Translation                           Tokens
Website                                  1500 tokens                           
ANN thread                              500 tokens
Bounty thread                          500 tokens   
ANN moderation                       100 tokens

Whitepaper sẽ sớm được phát hành ....
Quy Tắc:
• Mỗi người chỉ được đặt chỗ cho 1 ngôn ngữ
• Người dịch được yêu cầu kiểm duyệt chủ đề của họ, người đó phải giữ cho luồng hoạt động và cập nhật. Nếu không làm như vậy, sẽ không đủ tiêu chuẩn.
• Việc sử dụng Google Translator (hoặc các công cụ khác được sử dụng để dịch) dẫn đến công việc chất lượng kém sẽ không được tính.
• Công việc dịch thuật của trang web phải được tải lên trên ổ google và liên kết sẽ được đăng trên chuỗi.
• Chỉ các bài đăng mới có cập nhật mới có liên quan mới được tính.
• Người tham gia có một cửa sổ 7 ngày kể từ thời điểm đăng kư, trong đó người đó phải nộp bản dịch của họ.
Mẫu Báo Cáo:
Code: [Select]
[u][b]Translation[/b][/u]
Week no(Start date-End date)
Bitcointalk profile link:-
proof of Work:-
-----------------------------------------------------
Tạo một meme tích cực với một logo Swachhcoin và chia sẻ nó trên Instagram, Facebook, Twitter, Reddit bằng cách sử dụng hashtag #Swachhcoin, #ICO.
Phần thưởng (mỗi tác phẩm nghệ thuật):
Shared On                               Tokens       
Facebook                              100 tokens                             
Twitter                                  150 tokens                           
Instagram                             100 tokens   
Reddit                                   150 tokens   
Quy Tắc:
• Tác phẩm nghệ thuật được tạo phải bao gồm logo Swachhcoin và địa chỉ trang web www.swachhcoin.com
• Tác phẩm của người tham gia phải là bản gốc và có liên quan đến quản lư chất thải, tiền điện tử, Blockchain, huy động vốn từ cộng đồng, Crowdinvesting, lăng phí năng lượng hoặc bất cứ điều ǵ liên quan đến tầm nh́n hoặc miền Swachhcoin.
• Đối với reddit sử dụng subreddits có liên quan để đăng memes hoặc tác phẩm nghệ thuật khác. (R / meme, r / funny r / holdmybeer)
Mẫu Báo Cáo:
Code: [Select]
[u][b]ARTWORK[/b][/u]
Week no(Start date-End date)
Bitcointalk profile link:-
Shared posts links:-
---------------------------------------------------------------------
Lấy Logo Swachhcoin của chúng tôi làm h́nh ảnh hiển thị của bạn trên các nền tảng truyền thông xă hội khác nhau để giành phần thưởng.
Download Logo Tại Đây
Phần Thưởng:
Name of social media                       Tokens      
        Facebook                                   100 tokens                             
          Twitter                                  150 tokens                           
        Instagram                                100 tokens   
           Reddit                                   150 tokens 
Quy Tắc:
• Tài khoản của người tham gia phải ít nhất 2 tháng tuổi
• H́nh ảnh hiển thị phải rơ ràng, được sử dụng mà không cần bất kỳ bộ lọc nào và phải được giữ cho đến khi kết thúc ICO.
• Số tuần từ ngày đăng kư của người tham gia đến ngày kết thúc ICO sẽ được tính và thưởng theo đó.
-------------------------------------------------------------------
Tạo video hoặc viết một bài viết cam kết về công việc của Swachhcoin và xuất bản nó trên bất kỳ cổng thông tin nào với cơ sở người dùng phổ biến.
Nội dung gửi sẽ được phân loại thành nội dung sau và được khen thưởng tương ứng:
Phần thưởng (cho mỗi nội dung):
Quality          Reward for Video                       Reward for Article    
High                   10000 tokens                               8000 tokens                         
Good                    5000 tokens                               4000 tokens                         
Medium               2000 tokens                                1000 tokens                         
Low                       500 tokens                                250 tokens 
Hoạt Động:
1. Tạo một video hoặc viết một bài viết cam kết hướng tới công việc của Swachhcoin.
2. Xuất bản nó trên bất kỳ cổng thông tin với cơ sở người dùng phổ biến.
Quy Tắc:
• Chất lượng của video / bài viết sẽ được đánh giá bởi nội dung và số lượt xem.
• Các bài viết và video phải được liệt kê trong bất kỳ nội dung nào sau đây:
News website, Popular Blog, Steemit, Medium, Youtube etc..
----------------------------------------------------------------------------------------
Tham gia Chiến dịch Chữ kư và Avatar của chúng tôi (để giúp truyền bá thông tin về Swachhcoin) trên diễn đàn Bitcointalk
Phần thưởng (Mỗi tuần):
Profile Level             Signature                Avatar
Newbie                     200 tokens              Not applicable
Jr.Member                400 tokens             Not applicable
Member                    700 tokens              Not applicable
Full Member               1000 tokens              250 tokens
Sr.Member                 1500 tokens               250 tokens
Hero Member              1750 tokens              250 tokens
Legendary Member       2000 tokens             250 tokens

Hoạt Động:
1.Token Swachhcoin sẽ được thưởng để thêm avatar của chúng tôi hoặc chữ kư vào hồ sơ của bạn và làm cho ít nhất 10 bài viết mỗi tuần.
Quy Tắc:
• Các bài đăng được tạo phải dài tối thiểu 50 kư tự, phải có chủ đề và có tính xây dựng để được tính. Bài viết được làm khác có thể khiến bạn bị loại.
• Không có tuần nào từ ngày đăng kư người tham gia đến ngày kết thúc ICO sẽ được tính và thưởng theo đó.
• Người tham gia phải đeo h́nh đại diện / chữ kư của chúng tôi cho đến khi kết thúc ICO.
Mẫu Báo Cáo:
Code: [Select]
[u][b]Bitcointalk Campaign[/b][/u]
Week no(Start date-End date)
Bitcointalk profile link:-
links of posts you made:-
Signature codes
Download Avatar Tại Đây
Newbie
Code: [Select]
[center]Swachhcoin ▶Bounty Live Now [/center]
Jr.Member
Code: [Select]
[center][url=https://swachhcoin.com/]SWACHHCOIN  /  [u]DECENTRALISED WASTE MANAGEMENT[/u]
▐|JOIN THE REVOLUTION / AI | BIGDATA | IoT |▌[/center]
Member
Code: [Select]
[center][url=https://swachhcoin.com/]✬★✬◎✪  SWACHHCOIN  [/url][url=https://swachhcoin.com/]●★✪  JOIN THE REVOLUTION  ◎⋆✦★[/url]
[url=https://swachhcoin.com/]★★★★★◎✪✪✪✪  DECENTRALISED WASTE MANAGEMENT  ✪✪✪✪◎★★★★★[/url]
[url=https://swachhcoin.com/]★★★[/url] [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=3047261.0]BOUNTY[/url] | [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=3034091.0]ANN[/url] | [url=https://www.reddit.com/r/swachhcoin/]REDDIT[/url] | [url=https://t.me/swachhcoin]TELEGRAM[/url] | [url=https://www.facebook.com/swachhcoinofficial/]FACEBOOK[/url] | [url=https://twitter.com/swachhcoin]TWITTER[/url] [url=https://swachhcoin.com/]★★★[/url][/center]
Full Member
Code: [Select]
[center][b][url=https://swachhcoin.com/][font=Arial black][color=#1A86FC]SWACHHCOIN[/color][/font]   [color=#F09903]/[/color]   [font=arial][color=#1A86FC][u]  [color=#555][font=arial black]JOIN THE REVOLUTION[/font][/color]  [/u][/color][/font]
[font=arial][color=#1A86FC]▐[color=#F09903]|                   [color=#32CD32]DECENTRALISED WASTE MANAGEMENT[/color]                      |[/color]▌[/color][/font][/url]
[font=arial][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=3034091.msg31227848#msg31227848][color=#4EA3FE]ANN[/color][/url][font=arial narrow]    [url=https://www.facebook.com/swachhcoinofficial/][color=#1A86FC]FACEBOOK[/color][/url]    [url=https://twitter.com/swachhcoin][color=#1A86FC]TWITTER[/color][/url]    [url=https://www.reddit.com/r/swachhcoin/][color=#1A86FC]REDDIT[/color][/url]    [url=https://t.me/swachhcoin][color=#1A86FC]TELEGRAM[/color][/url]    [/font][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=3047261.0][color=#1A86FC]BOUNTY[/color][/url][/font][/b][/center]
Senior Member
Code: [Select]
[center][table][tr][td][url=https://swachhcoin.com/][size=2px][tt]
[color=#4DF646]                                ▓█████   █████▓                               
                           ███████████   ███████████                           
                       ███████████████   ███████████████                       
                    █████████████████     █████████████████                   
                  ████████████                    ███████████                 
                ███████████       ████████████       ██████████               
               █████████     ████████████████████▓     █████████               
              ████████     ██████████████████████████   █████████             
             ████████    ███████████░     ░███████████████████████             
            ███████    ███████████            ░████████████████████           
           ███████    ████████████░░   ░░░      ░███████████████████           
          ▓███████   ██████████░                  ░█████████████████           
          ███████    █████████ ░███                ██████████████████         
          ███████   █████████░ ░█████░       ░░░   ░█████████████████         
          ███████   ██████████░  ░░████████████████░█████████████████         
          ███████   ████████████░       ░░███████████████████████████         
          ███████   ██████████████████░░░       ░████████████████████         
          ███████    ████████████████████████░    ███████████████████         
           ███████    ███████░█████████████████   ░█████████████████           
           ████████    █████░   ░█████████████░  ░██████████████████           
            ████████    ██████░       ░░░      ░███████████████████           
             ████████    ███████████░░░░░░░░██████████████████████             
              ████████▓     ████████████████████████ ████████████             
               █████████▓      ██████████████████     ██████████               
                 ███████████         ██████         ██████████                 
                  █████████████                 ▓████████████                 
                     █████████████████   █████████████████                     
                       ███████████████   ███████████████                       
                           ███████████   ███████████                           
                                 █████   █████   [/size][/url][/td]

[td]      [url=https://swachhcoin.com/][b][i][font=arial][size=11pt][color=#1A86FC]DCENTRALISED[/color][/size][/font][/i][/b][/url]
[center][size=2pt][color=#1A86FC]▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬[/color][/size][/center]
[right][url=https://swachhcoin.com/][b][font=montserrat,arial][size=11pt][color=#555]WASTE MANAGEMENT[/color][/size][/font][/b][/url]      [/right][/td][td][/td]
[td][center][url=https://swachhcoin.com/][font=Arial][size=12pt][b][color=#000]JOIN  THE REVOLUTION[/color][/b][/size][/font]
[font=arial][b][size=11pt][color=#4DF646]AI | BIGDATA | IoT[size=9pt][/size][/color][/size][/font][/url][/center][/td][td][/td]
[td][color=transparent][size=4pt]|[/size][/color]
[size=14pt][color=#1A86FC]▐[color=#F09903]|[/color][/color][/size][/td]
[td][center][color=transparent][size=1pt]|[/size][/color]
[b][font=Arial black][size=7pt][url=http://www.facebook.com/swachhcoinofficial/][color=#1A86FC]FACEBOOK[/url]
[url=https://twitter.com/swachhcoin][color=#4EA3FE]TWITTER[/url]
[url=https://www.reddit.com/r/swachhcoin/][color=#1A86FC]REDDIT[/url][/size][/font][/b][/center][/td]
[td][center][color=#F09903][font=arial][size=11pt][[url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=3034091.0][font=Arial black][size=9pt][color=#1A86FC]ANN THREAD[/size][/font][/url]]
[[url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=3047261.0][font=Arial black][size=9pt][color=#4EA3FE]BOUNTY THREAD[/size][/font][/url]][/size][/font][/center][/td]
[td][center][color=transparent][size=1pt]|[/size][/color]
[b][font=Arial Black][size=7pt][url=https://www.instagram.com/swachhcoin/][color=#4EA3FE]INSTAGRAM[/url]
[url=https://t.me/swachhcoin][color=#1A86FC]TELEGRAM[/url]
[url=https://medium.com/@swachhcoin][color=#4EA3FE]MEDIUM[/url][/size][/font][/b][/center][/td]
[td][color=transparent][size=3pt]|[/size][/color]
[size=14pt][color=#F09903]|[color=#1A86FC]▌[/color][/color][/size][/td]
[td][url=https://swachhcoin.com/][size=1pt][tt]
[color=#4DF646][/color][/size][/url][/td][/tr][/table][/center]


7

Thông Tin

Giới Thiệu

Trong hơn một thập kỷ, chúng tôi đă chứng kiến ​​sự tăng trưởng bùng nổ của ngành công nghiệp nội
dung kỹ thuật số do nhiều web và các nền tảng nội dung di động như Reddit, Youtube và Spotify.
Nó đă trở thành một thứ không thể thiếu một phần của cuộc sống hàng ngày hiện đại của chúng tôi,
 với âm thanh và video trực tuyến tạo thành 70% dữ liệu Internet. Tuy nhiên, sự thành công và công
bằng của ngành công nghiệp bị cản trở bởi một số thách thức lâu dài phải đối mặt người sáng tạo,
người tiêu dùng, nhà quảng cáo và nhà phân phối nội dung kỹ thuật số.

Những Thách Thức Trong Ngành Nội Dung
• Người sáng tạo nội dung đấu tranh với lợi nhuận từ những sáng tạo của riêng họ.
• Người xem nội dung không nhận được ǵ từ những đóng góp của họ.
• Cạnh tranh khốc liệt giữa các nền tảng nội dung.

Giải Pháp Của Chúng Tôi
Xây dựng một hệ sinh thái dựa trên blockchain cho phép một nhóm nội dung được chia sẻ, một nhóm người dùng được
chia sẻ và hệ thống thanh toán thống nhất.
BOX Payout: Một blockchain nhanh chóng và an toàn để thực hiện các khoản thanh toán ngẫu nhiên đa.
BOX Passport: Một dịch vụ nhận dạng dựa trên blockchain và dịch vụ phân bổ trên nhiều ứng dụng.
BOX Unpack: Giải pháp ch́a khóa trao tay cho các đối tác vừa và nhỏ để thiết lập một nền tảng nội dung dễ dàng và nhanh chóng.

Đối tác đầu tiên của chúng tôi - Castbox
Tŕnh phát Podcast Cao cấp nhất trên Android và iOS
Castbox là một trong những nền tảng âm thanh di động phổ biến nhất trên toàn cầu,
được xếp hạng # 3 trong Tin tức & Tạp chí trên Google Play cùng với TopBuzz và Twitter,
thu hút hơn 15 triệu người dùng trên toàn thế giới. Nó đă đi tiên phong trong t́m kiếm
âm thanh để cung cấp các đề xuất theo ngữ cảnh cho người nghe podcast, đài phát thanh
theo yêu cầu và audiobook. Ngày nay, Castbox có khoảng 50 nhân viên với văn pḥng ở
Bắc Kinh, San Francisco, New York và HongKong


Token Tiện Ích
Trong thời hạn ngắn, token BOX sẽ là loại tiền giao dịch chính của Castbox. Chủ sở hữu có
thể sử dụng nó để mua tư cách thành viên cao cấp, quảng bá nội dung sáng tạo của họ hoặc
 tham gia vào các cuộc thi trong ứng dụng. Một khi nó được tung ra, chủ sở hữu sẽ có thể chi
 tiêu BOX ngoài Castbox. Về cơ bản, tất cả các khoản thanh toán chạy trên tất cả các ứng dụng
được phát triển trong ContentBox sẽ được thanh toán trong token BOX. Chúng tôi đang hướng
tới xây dựng một hệ sinh thái cho phép thị trường phân cấp mở, công bằng và trung b́nh dành
cho người sáng tạo nội dung và người tiêu dùng, một bệ phóng cộng đồng bản địa cho các dự án
đầy tham vọng, "AdSense" phi tập trung cho nền tảng nội dung mà không có bất kỳ người trung gian nào, v.v.

Lộ Tŕnh


Các Thành Viên Trong Đội Ngũ

Các Bài Báo Nói Về ContentBox/Castbox


8
Vietnamese Language / [ANN]CZERO MOBILITY
« on: May 25, 2018, 12:18:09 PM »


Hệ sinh thái điện di động trên Blockchain - Một ngành công nghiệp $ 45 tỷ

CZERO MOBILITY

CZero Mobility khởi động một cách táo bạo vào không gian Hệ sinh thái Xe điện và hiện đang tích hợp một công nghệ đột phá khác, đó là “Blockchain”
vào các giải pháp sáng tạo, được áp dụng.


CZero giới thiệu token CZERO, loại đầu tiên được gọi là Eco Coins

Dựa trên hệ thống carbon credits được chấp nhận trên toàn cầu, token CZERO sẽ là hệ thống carbon credits tiếp theo cho các cá nhân.

Thúc đẩy mọi người tạo ra một hành tinh xanh hơn, tốt hơn cho các thế hệ sắp tới.


Giới Thiệu Về CZERO


CZero Electromotives & Ecosystems là một startup ở Ấn Độ và là một startup được công nhận là tốt bởi Govt. Ấn Độ và bang Odisha.

CZero là một startup khởi động hoàn toàn tập trung vào hệ sinh thái hoàn chỉnh xung quanh việc áp dụng Mobility Electric và tương lai bền vững của nó.

Đội ngũ CZero bao gồm những người có nhiều thập kỷ kinh nghiệm về công nghệ cao cấp, phần mềm và tinh thần kinh doanh với tŕnh độ học vấn từ các trường đại học hàng đầu Ấn Độ.

Một số sản phẩm chủ lực là trạm sạc EV kết nối với cloud, trạm trao đổi pin, sạc không dây cùng với pin Li-Ion.

Phần mềm phụ trợ dựa trên cloud hoàn toàn quản lư mọi khía cạnh của sản phẩm và cách sử dụng nó một cách an toàn.


Trạm sạc AC Level 2Trạm trao đổi pinAtom: Mô-đun pin Li-ion CZeroPod sac không dây


9
B R A Z . I O
Tiền Điện Tử Của Người Brazil


30% dân số Braxin không sử dụng ngân hàng. Đó là vấn đề.
Việc tiếp cận cơ sở hạ tầng tài chính vẫn c̣n hạn chế. Tăng trưởng kinh tế không thể đạt được tiềm năng đầy đủ của nó ở Brazil. Tiền điện tử không được tin cậy củng như sử dụng tại Brazil.

Đây là giải pháp:

1. Thiết lập một phương thức phát hành hợp lư (PoW algo tập trung vào máy tính cá nhân) và quan hệ đối tác trao đổi địa phương đáng tin cậy với ADVFN BRAZIL cho loại tiền tệ mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng.
2. Tạo một ra với mục đích dễ dàng để sử dụng để giao dịch, lưu trữ và phân phối tiền tệ mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng (Cross Platform Mobile Wallet).
3. Phát triển liên tục để phục vụ cho nhu cầu củng như yêu cầu phát triển của người Brazil và nền kinh tế Brazil.

BRAZIO là tiền điện tử 100% PoW (1. phân phối hợp lư) với ví di động (2. giao dịch dễ dàng) do một sàn giao dịch địa phương của Brazil phát hành (3. Kinh tế địa phương, người dân địa phương) với hồ sơ theo dơi trung thực mạnh mẽ. Một cuộc trao đổi mà mọi người có thể tin tưởng.
Quan trọng nhất, coin này có thể được sử dụng hiệu quả chỉ với một ví điện thoại di động thân thiện với người sử dụng và là nền tảng chéo. Miễn phí cho tất cả mọi người.
Phần mềm ví điện thoại di động tiên tiến được xây dựng và duy tŕ bởi Online Blockchain, công ty tài chính / blockchain tin cậy nhất với các văn pḥng ở Anh và Brazil.
Blockchain trực tuyến, các nhà phát triển có tay nghề cao và đại sứ Brazil cam kết hoàn toàn để tạo thuận lợi cho việc áp dụng quy mô rộng tiền điện tử ở Brazil, với coin Brazio. Nói chuyện với nhóm quan hệ cộng đồng thân thiện của chúng tôi về bất ḥa bất cứ lúc nào!

Chương Tŕnh Khai Thác Sớm ĐĂ BẮT ĐẦU
12/05/2018 - 30/05/2018

Mục tiêu trong giai đoạn phát triển đầu tiên là tăng trưởng cộng đồng và tạo ra sự phấn khích.

CHƯƠNG TR̀NH TIỀN THƯỞNG CHO CỘNG ĐỒNG: TRUY CẬP VÀO DISCORD ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN VÀ NHẬN NGAY 1 BRAZ!

T́m hiểu cách tham gia cộng đồng "thợ mỏ sớm" tại: https://braz.io/BrazioMiningGuide.pdf

Code: [Select]
ccminer-x64 -a hmq1725 -o stratum+tcp://stratum.happypool.co:3700 -u WALLETADDRESS -p c=BRAZ
https://happypool.co
Code: [Select]
ccminer -a hmq1725 -o stratum+tcp://braz.spool.cloud:3748 -u WALLETADDRESS -p c=BRAZhttps://spool.cloud/
⚡CVM POOL⚡
Code: [Select]
-a hmq1725 -o stratum+tcp://cvmpool.pw:3747 -u WALLETADDRESS -p c=BRAZ


Phần mềm khai thác chỉ với 1 click
Dự kiến 25/5/2018

List trên sàn giao dịch
6/2018

NỀN TẢNG VÍ TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
KHỞI CHẠY BETA: 8/2018
KHỞI CHẠY CHÍNH THỨC: 11/2018
THAM GIA VÀO DISCORD ĐỂ CÓ THỂ CÙNG LÀM VIỆC VỚI ĐỘI NGŨ!
CHƯƠNG TR̀NH TIỀN THƯỞNG LỚN CHO CỘNG ĐỒNG/SẼ CÓ THAY ĐỔI NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN:

- theo dơi các kênh truyền thông
- tạo bài viết trên các kênh truyền thông
- viết báo về chúng tôi
- YouTube videos
- bài viết trên Steemit
- viết blog
- liệt kê trên pool
- liệt kê trên sàn giao dịch
- liệt kê trên các trang tổng hợp thông tin coin (ví dụ: coinmarketcap)
- tạo bài viết về braz trên thread altcoin
- dịch thuật
- báo cáo lỗi
- thiết kế đồ họa
- cải tiến ví
- phát triển web
- thực hiện faucet (claim)
- fan art
- đồ họa nội dung
- memes
- thiết kế ví giấy
- hướng dẫn và chỉ dẫn
- quản lư chủ đề
- BẤT KỂ KHI NÀO BẠN ĐỀU NHẬN ĐƯỢC SỰ TRỢ GIÚP TỪ CỘNG ĐỒNG

ANN Translations


11Official Invest in Brokers ANN thread

Dịch vụ soa chép giao dịch không cần trung gian,
được thiết kế cho các thương nhân tiền tệ kỹ thuật số mới bắt đầu và đă có kinh nghiệm.--------Đợt bán trước - 26/5 và kéo dài đến 30/6 năm 2018-------
--------Ngày ICO: Sẽ được công bố sau-----------WEBSITE / WHITE PAPER / TWITTER / FACEBOOK / TELEGRAM / LINKED IN / MEDIUMTHƯỞNG TRONG ĐỢT BÁN TRƯỚC
______


30% cho tất các những người tham gia đợt bán trước


CỔNG ĐĂNG KƯ VÀO WHITELIST ĐANG MỞ - THAM GIA NGAY!
______

Chủ đề tiền thưởng chính thức của Invest in Brokers (~1mln USD)

Cổng đăng kư cho tất cả người tham gia chiến dịch tiền thưởng vẫn đang mở


Các ngôn ngữ khác:
------------------
 • Chinese Simplified : (ANN, Whitepaper)
 • Korean : (ANN, Whitepaper)
 • Japanese : (ANN, Whitepaper)
 • Spanish : (ANN, Whitepaper)
 • German : (ANN, Whitepaper)
 • Indonesian : (ANN, Whitepaper)
 • Vietnamese : (ANN, Whitepaper)
 • Romanian : (ANN, Whitepaper)
 • Hindi : (ANN, Whitepaper)
 • Polish : (ANN, Whitepaper)
 • Russian: (ANN,Whitepaper)
 • Turkish: (ANN, Whitepaper)
 • French: (ANN, Whitepaper)
 • Filipino: (ANN, Whitepaper)
 • Arabic: (ANN, Whitepaper)
 • Croatian : (ANN, Whitepaper)
 • Portuguese : (ANN, Whitepaper)
 • Dutch : (ANN, Whitepaper)
 • Italian : (ANN, Whitepaper)
 • Bulgarian : (ANN, Whitepaper)
 • Slovenian : (ANN, Whitepaper)
 • Thai : (ANN, Whitepaper)
 • Danish : (ANN, Whitepaper)
 • Greek : (ANN, Whitepaper)CẤU TRÚC BÁN TOKEN
______


Chúng tôi sẽ phát hành 500 triệu token với biểu tượng là INV cho việc bán token

Soft cap $1.5 triệu USD
Hard cap $15 triệu USD

1 ETH = 5 000 INVEST (INV)
WHITEPAPER
______
CCAAU CHUYỆN CỦA CHÚNG TÔI
______Tiền kỹ thuật số, nhờ bản chất cởi mở và phi tập trung, tạo ra một rào cản tương đối thấp cho tất cả mọi người quan tâm. Về mặt lư thuyết, bất cứ ai, bất kể nền kinh tế-xă hội hoặc dân tộc, những người có quyền truy cập internet, đều có cơ hội để thiết lập một chiếc ví tiền kỹ thuật số và bắt đầu kinh doanh.

Và trong năm 2014, chúng tôi tại Invest Platform đă làm điều đó. Chúng tôi mở một chiếc ví và bắt đầu đầu tư vào các loại tiền kỹ thuật số.
Tuy nhiên, như tất cả chúng ta đă biết, kinh doanh không phải là dễ dàng hay đơn giản như người ta hy vọng. Khi chúng tôi thực hiện bước đầu tiên của chúng tôi, rơ ràng là gần như không thể để chúng tôi theo dơi tất cả thông tin nổi lên xung quanh về tất cả các loại tiền kỹ thuật số mà chúng tôi đă đầu tư. Ngay cả ngày hôm nay vẫn không có bất kỳ dịch vụ nào tổng hợp thông tin này một cách 'dễ tiêu hóa'. Thông tin vẫn c̣n lan truyền trên các phương tiện truyền thông xă hội, từ những chiều sâu của reddit đến một số nhận xét trên telegram. Thậm chí khó khăn hơn so với việc duyệt các phương tiện truyền thông xă hội mà chúng tôi biết là t́m kiếm thông tin về những loại tiền kỹ thuật số mà người sở hữu đích thực là Trung Quốc. Nhiều khi chúng tôi muốn được cập nhật, việc học tiếng Trung không phải là một viễn cảnh thực tế.

Bên cạnh những vấn đề chúng tôi đă trải nghiệm với việc t́m và đọc tất cả các thông tin trên mạng; chúng tôi vẫn phải đối mặt với những hạn chế lớn nhất của chúng tôi: Thời gian.
Chúng tôi chỉ đơn giản là không có đủ thời gian để đọc nó! Tất cả chúng ta đều có việc làm và trách nhiệm toàn thời gian bên ngoài công việc của chúng tôi. Cố gắng vắt ít thời gian rảnh rỗi nhất có thể để mua bán tiền kỹ thuật số. Đặc biệt xem xét thị trường này mở cửa 24/7. Từ thất vọng của chúng tôi, chúng tôi đă theo dơi lợi nhuận của chúng tôi tan chảy khi chúng tôi đi ngủ.
Nhưng nó không phải là xấu hoàn toàn, chúng tôi đă thực hiện một số giao dịch có lợi nhuận ... chỉ để nhận ra rằng những ngành nghề có thể đă xuất hiện có lợi nhuận khi thể hiện bằng USD, nhưng trông khá buồn chán khi được thể hiện trong BTC hoặc ETH.

Hoặc vào thời điểm đó, chúng tôi sẽ bán một loại tiền kỹ thuật số đă tăng 20% sau nhiều tháng nó đă giảm -5%. Suy nghĩ rằng chúng tôi là những người quản lư tài nguyên thiên nhiên để giảm bớt thiệt hại cho họ và cho họ một số lợi ích khi làm như vậy! Chỉ hai tuần sau, bạn có thể t́m lại đồng xu và thấy rằng cùng với một chuỗi tài nguyên được tạo thành một trong 100 danh mục hàng. Bạn có thể tưởng tượng sự thành công của chúng khi chúng tôi theo dơi tất cả các lợi ích của bạn đi qua.

Rất nhanh chóng, điều đó trở nên đau đớn cho chúng ta thấy rằng chúng tôi thiếu các kỹ năng kỹ thuật và tâm lư cần thiết để trở thành một thương nhân giỏi.TẠI SAO NHỮNG DOANH NH N MỚI BẮT ĐẦU THƯỜNG HAY THUA?
______


Nếu câu chuyện của chúng tôi nghe có vẻ quen thuộc đối với bạn, đó là v́ chúng tôi đă trải nghiệm tất cả những lư do chính khiến các nhà đầu tư bắt đầu mất tiền:

● Họ không có thời gian để nghiên cứu chính xác các khoản đầu tư của họ.
● Họ không có đủ kiến thức về phân tích kỹ thuật.
● Họ không có đủ kinh nghiệm với các sàn giao dịch tiền tệ kỹ thuật số.
● Họ không có tư duy tâm lư đúng đắn.
● Họ không có sự kiên nhẫn.

Hăy đặt tất cả những lư do này lại với nhau và bạn đă có một công thức dành cho những cơ hội bị mất mát và mất một giá trị lớn hơn.

Ở phía bên kia của câu chuyện chúng tôi có các nhà đầu tư có kinh nghiệm, mà chúng tôi sẽ xem xét sau đây.

NHỮNG NHÀ ĐẦU TƯ CÓ NHIỀU KINH NGHIỆM ĐANG THIẾU G̀?
______


Các nhà đầu tư và thương nhân có kinh nghiệm có tất cả các kỹ năng cần thiết để phát triển mạnh trong thị trường tiền kỹ thuật số. Tuy nhiên, không giống như thị trường truyền thống, họ thiếu khả năng tận dụng tối đa các kỹ năng của họ. Mặc dù các nhà kinh doanh chứng khoán thành công có quyền bán kỹ năng của họ cho các tổ chức tài chính, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng các nhà kinh doanh tiền kỹ thuật số không có các cơ hội tương tự. Thông thường, các thương gia thành công làm việc cách ly, thảo luận và thu thập thông tin trên nền tảng phương tiện truyền thông xă hội với những người có suy nghĩ, nhưng không thể kiếm tiền từ chia sẻ ư tưởng và chiến lược của họ.

Những nhà đầu tư tiền kỹ thuật số giàu kinh nghiệm và thành công đang thiếu ǵ? có thể được ngưng tụ trong một câu:


● Họ có rất ít lựa chọn để bán kỹ năng của họ cho những người sẽ được hưởng lợi từ những kỹ năng này.GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI - INVEST PLATFORM
______


Invest platform là nền tảng cảm giác cho phép giao dịch sao chép dựa trên API không cần trung gian và chia sẻ ư tưởng củng như thông tin cho người cần.

Khái niệm Invest Platform khá đơn giản:

Một nhà đầu tư giàu kinh nghiệm, có hồ sơ đă được chứng minh, có thể chọn chia sẻ chiến lược kinh doanh của ḿnh với những người dùng khác. Người mới bắt đầu (hoặc thương nhân có kinh nghiệm cần nghỉ giải lao) sau đó có thể theo dơi bất kỳ nhà kinh doanh nào chia sẻ chiến lược của ḿnh trên nền tảng của chúng tôi, chỉ đơn giản bằng cách đăng kư vào thương nhân cụ thể đó.
Cả nhà kinh doanh giàu kinh nghiệm và người dùng đă đăng kư với nhà kinh doanh đều được liên kết thông qua API. Bằng cách này, bất kỳ lệnh bán hoặc mua nào mà nhà kinh doanh giàu kinh nghiệm thực hiện sẽ tự động được sao chép vào tài khoản của bạn, trên trao đổi bạn chọn.
Lợi ích chính của việc sử dụng dịch vụ API là bạn vẫn có toàn quyền kiểm soát các khoản tiền, khoá cá nhân và lựa chọn sàn giao dịch của ḿnh (ví dụ: Bittrex, Binance, GDAX, Poloniex, Bitifinex).

Mục tiêu của chúng tôi là thu thập những thương nhân bắt đầu và kinh nghiệm trong t́nh huống có lợi. Do nền tảng của chúng tôi, mỗi người sử dụng làm tăng cơ hội để tối đa hóa lợi nhuận của họ. Thương nhân bắt đầu thực hiện điều đó bằng cách tận hưởng những kỹ năng và thành công của thương nhân có kinh nghiệm; trong khi các nhà kinh doanh giàu kinh nghiệm làm như vậy bằng cách có khả năng cung cấp các dịch vụ có trả tiền cho một lượng lớn khán giả.
TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU THẮNG TRÊN NỀN TẢNG CỦA CHÚNG TÔI
______

Nghiệp dư:
 • Kiếm được bằng cách đầu tư vào các vị trí giống như một nhà đầu tư có kinh nghiệm.
 • Đạt được kiến thức giá trị từ các nhà đầu tư có kinh nghiệm.
 • Có thể thảo luận và đặt câu hỏi trực tiếp cho một nhà đầu tư có kinh nghiệm trong cuộc tṛ chuyện.


Nhà đầu tư có kinh nghiệm
 • Chia sẻ kiến thức với những người dùng đă đăng kư.
 • Không cần trả tiền hoa hồng!
 • Phát triển thu nhập, t́nh trạng và những điều sau đây thông qua hệ thống xếp hạng của chúng tôi.NHỮNG G̀ ĐĂ TẠO RA INVEST PLATFORM KHÔNG CÓ SỰ CẠNH TRANH?
______


Trái ngược với các nền tảng cạnh tranh cung cấp các dịch vụ tương tự, nền tảng của chúng tôi có một số ưu điểm chính mà chúng tôi muốn nhấn mạnh:

Không có phí ẩn - Hệ thống cạnh tranh là tốn kém và nhu cầu chi phí phong phú. Nền tảng Invest cung cấp một dịch vụ dựa trên nền tảng miễn phí, mang lại cho cả thương nhân bắt đầu và kinh nghiệm. Nền tảng của chúng tôi có thể truy cập thông qua việc cắm cờ INV và chỉ tính phí 10% lợi nhuận do người dùng thực hiện sau khi thương nhân được ưu tiên.

An toàn - Hệ thống cạnh tranh đ̣i hỏi người dùng phải gửi tiền vào ví của họ. Điều này làm cho người dùng có nguy cơ bị trộm cắp. Nền tảng của chúng tôi đă có một cách tiếp cận khác nhau. Bằng cách kết nối người dùng của chúng tôi thông qua API, bạn luôn luôn truy cập vào tiền của ḿnh. Không chỉ tiết kiệm được cho bạn thời gian quư giá mà không phải gửi tiền từ v́ này sang ví khác; quan trọng hơn, bạn sẽ không bị lộ thông tin. Như là một biện pháp an toàn bổ sung chúng tôi đă hạn chế khả năng intracability API để chỉ có thể mở và đóng các vị trí. Rút tiền sẽ bị chặn ở cấp API. Bản thân nền tảng của chúng tôi sẽ được đảm bảo bằng xác thực hai yếu tố của Google, xác thực tin nhắn văn bản và danh sách trắng IP.

Cộng đồng - Nền tảng của chúng tôi mở cửa cho tất cả các thương nhân. Mỗi người dùng sẽ có thể có được thứ hạng phản ánh mức độ hoặc kỹ năng và sự tin tưởng của ḿnh trên nền tảng của chúng tôi. Điều này mở ra khả năng cho bất cứ ai, có đủ thứ hạng, để thu thập người đăng kư và kiếm tiền để cung cấp dịch vụ của họ. Ngoài ra, mỗi người dùng sẽ có thể chia sẻ ư tưởng và phân tích kỹ thuật của họ trực tiếp với người đăng kư thông qua tṛ chuyện của chúng tôi.

Các thương nhân - Nhà đầu tư giàu kinh nghiệm giả định vị trí, xây dựng ḷng tin và xếp hạng trên nền tảng của chúng tôi. Mỗi nhà đầu tư sẽ được phân loại theo hệ thống cấp độc quyền của chúng tôi. Các hồ sơ theo dơi tốt hơn các nhà đầu tư có, mức độ cao hơn ông được. Điều này cho phép thương nhân để thu hút một tiềm năng lớn hơn sau đây.
CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG?
______Mô h́nh sử dụng token INV
______


Để truy cập người dùng nền tảng của chúng tôi, bạn sẽ phải trả một khoản INV cụ thể. Tích trữ token INV cho phép truy cập và sử dụng tất cả các dịch vụ và chức năng của chúng tôi trên nền tảng.

Bất kỳ token INV vượt quá số lượng cố định cần thiết để đặt cọc sẽ được sử dụng như giải pháp thanh toán nội bộ trên nền tảng của chúng tôi.

Người dùng trả tổng cộng 25% lợi nhuận thực hiện thông qua việc sử dụng nền tảng của chúng tôi. Không có lợi nhuận = không có chi phí. Điều này có nghĩa là bất cứ ai đăng kư vào nền tảng của chúng tôi sẽ không bao giờ bị tính phí tổn thất, chủ yếu là sử dụng nền tảng của chúng tôi miễn phí. Thuế 25% trên lợi nhuận sẽ được chia theo cách sau: 15% sẽ được chuyển cho thương nhân mà họ đang theo dơi. 10% sẽ đến với nền tảng của chúng tôi. Trong số 10% đầu tư vào nền tảng Invest, 5% sẽ bị đốt cháy. (Tổng cộng 5% lợi nhuận của các quỹ đầu tư).

Token INV là giảm phát:
Khi người dùng trên nền tảng của chúng tôi tăng lên, một ít token INV sẽ được lưu hành do cơ chế đánh cắp của chúng tôi.
Bởi v́ token INV có nguồn cung cố định và 5% thu nhập của chúng tôi sẽ bị đốt cháy, tổng lượng cung tuần hoàn sẽ tiếp tục giảm.

Token INV sẽ được sử dụng bởi nền tảng Invest như là một phần thưởng cho người sử dụng nó.
CÁC SÀN GIAO DỊCH TIỀN KỸ THUẬT SỐ  MÀ CHÚNG TÔI HỢP TÁC
______LỘ TR̀NH
______  Q2-Q4 - 2017
  • Sáng tác khái niệm của Invest Platform
  • Nghiên cứu và phân tích thị trường
  • Chiến lược phát triển kế hoạch kinh doanh
  • Bằng chứng của khái niệm Invest Platform
   Q1 - 2018
   • Xuất bản Whitepaper của nền tảng Invest Platform
   • Tạo một trang web chuyên dụng
   • Mở rộng đội ngũ và tuyển dụng chiến lược
   • Hoàn thiện kế hoạch kinh doanh
   • Việc đưa nền tảng đầu tư vào các nhà đầu tư tiềm năng
   • Bắt đầu chiến dịch tiếp thị đầu tiên
   • Xây dựng cộng đồng Invest Platform
   • Tŕnh bày dự án cho các nhà đầu tư sớm
    Q2 - 2018
    • Khởi động chiến dịch tiếp thị thứ hai
    • Bản tŕnh bày dự án cho tất cả người dùng tiềm năng
    • Thực hiện hợp đồng thông minh
    • Mở cổng đăng kư cho Invest Platform
    • Tạo một cơ sở dữ liệu thương nhân
    • Mở đợt bán trước
     Q3 - 2018
     • Khởi động chiến dịch tiếp thị thứ ba
     • Phát hành và thử nghiệm sản phẩm v0.5
     • Hoàn thành bản demo Invest Platform
     • Bán công khai
     • Phân phối và unlock Token
     • INV sẽ được liệt kê trên các sàn giao dịch
     • Phát triển ứng dụng di động
      Q4 - 2018
      • Khởi động chiến dịch tiếp thị thứ tư
      • Bổ sung thêm chức năng cho nền tảng. (ví dụ: Cảnh báo giao dịch)
      • Phát hành sản phẩm v1.0 của Invest Platform
       Q1 - 2019
       • Phát hành ứng dụng di động.
       • Nâng cao hơn nữa nền tảng phù hợp với nhu cầu và mong muốn cụ thể của người dùng.
       • Tiếp tục theo đuổi quan hệ đối tác chiến lược với các nhà buôn và trao đổi.
       • Tiếp tục tung ra các chiến dịch tiếp thị để quảng bá nhận dạng thương hiệu và thu hút người dùng.       ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI
       ______


       Chúng tôi là một nhóm các nhà phát triển chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm đă làm việc cùng nhau từ năm 2013, dưới công ty Caviarsoft.com (trước đây là Universel Limited), tạo ra các ứng dụng web và di động cho khách hàng từ khắp nơi trên thế giới. Những người làm việc trong nhóm của chúng tôi có kinh nghiệm trong các tập đoàn lớn ví dụ: Unilever, Samsung, Coders Lab, MailOnline.
       Mateusz Fraczek
       Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành       Rafal Wlaz
       Giám đốc kỹ thuật và Chuyên gia An ninh
       Trước đây là: Coders Lab


       Agnieszka Sasin
       Chuyên gia tiếp thị
       Trước đây là: Unilever


       Alex Kowalski
       Nhà phát triển phụ trợ chủ chốt
       Trước đây là: GetResponse       Jonas Zeno
       Phát triển ứng dụng di động
       và Blockchain
       Trước đây là: MailOnline


       Pawel Dedio
       Nhà phát triển Android
       Trước đây là: Samsung


       Marcin Kurzepa
       Nhà phát triển Frontend
       Trước đây là: WebGood


       Lukasz Jackiewicz
       Người thiết kế UI/UX cấp cao
       Trước đây là: Subtl.       BAN CỐ VẤN CỦA CHÚNG TÔI
       ______


       Các nhà lănh đạo của các định chế tài chính công nghệ và tài chính tốt nhất như Ebay, Sky, Barclays, IBM, Nokia và các chuyên gia tư vấn về các dự án nổi tiếng, ví dụ: Sapien, Zen, ETHLand, Experty, Friendz, BitRewards, BetterBetting và nhiều hơn nữa.

       Simon Cocking
       Cố vấn Marketing
       - Chuyên gia số 1 tại ICOBench.com -


       Jason Hung
       Cố vấn chiến lược
        Chuyên gia số 7 tại ICOBench.com -


       Adnan Javed
       Cố vấn Blockchain
       Sapien, Zen, Cố vấn ETHLend


       Andrew McGlan
       Cố vấn chiến lược
       - Chuyên viên phân tích kinh doanh cao cấp tại Barclays -


       Rumen Slavchov
       Cố vấn Marketing
       - BitRewards, BetterBetting -       Anthony Ginsburg
       Tư vấn kỹ thuật
       Giám đốc CNTT tại Sky       Emma Adkins
       Tư vấn Quan hệ Nhà đầu tư
       - Trưởng pḥng Quan hệ Nhà đầu tư tại Ebay -
       CHIẾN DỊCH TIỀN THƯỞNG
       ______


       Chủ đề tiền thưởng chính thức của Invest in Brokers (~1 triệu USD)


       Nếu không từ tiền thưởng, chúng tôi cũng giải trí lên đến 2% từ tổng số token để thưởng cho các cá nhân để hỗ trợ việc bán Token.       PH N BỎ TOKEN CHO CHIẾN DỊCH TIỀN THƯỞNG
       ______       Tiền thưởng chung: — 10 000 000 INV ( ~ 2000 ETH)

       Quản lư cộng đồng — 2 000 000 INV ~ 600 ETH

       Chiến dịch chữ kư — 600 000 INV ~ 400 ETH

       Chiến dịch dịch thuật— 1 000 000 INV ~ 300 ETH

       Chiến dịch Youtube — 2 000 000 INV ~ 300 ETH

       Chiến dịch Blog và Truyền thông — 1 000 000 INV ~ 300 ETH

       Chiến dịch Facebook — 1 500 000 INV ~ 100 ETH

       Chiến dịch Twitter — 1 500 000 INV ~ 100 ETH

       Chiến dịch Telegram — 400 000 INV ~ 100 ETH       WEBSITE / WHITE PAPER / TWITTER / FACEBOOK / TELEGRAM / LINKED IN / MEDIUM       CỔNG ĐĂNG KƯ WHITELIST ĐANG MỞ - THAM GIA NGAY!
       ______       [/list][/list][/list][/list][/list][/list][/td][/tr][/table]

       12
       Vietnamese Language / [BOUNTY][PRE-ICO][INV] 💹 INVEST IN BROKERS
       « on: March 10, 2018, 02:56:10 PM »

       Invest in Brokers

       ______


       ______


       ______[/size]


       --------Bán trước - 26/5 và kéo dài đến 30/6 năm 2018-------


       Tham gia vào nhóm telegram: https://t.me/investinbrokers
       ______
       CHÚNG TÔI BỎ RA 10 000 000 INV (~1mln USD) TOKEN CHO CỘNG ĐỒNG!
       1 ETH = 5 000 INV

       Tham gia vào nhóm Telegram chính thức của chúng tôi là điều bắt buộc đối với tất cả những người tham gia trong chiến dịch tiền thưởng. Nếu không, bạn sẽ không nhận được phần thưởng.


       BẢNG TÍNH PHẦN THƯỞNG SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT VÀO MỖI THỨ HAI, HĂY GHI NHỚ ĐIỀU NÀY KHI CÁC BẠN GỬI NHỮNG BÁO CÁO CỦA M̀NH.[/b]

       Chiến dịch quảng cáo tiền thưởng chính thức của INV kết thúc vào tháng 9.
       Bạn sẽ nhận được token của ḿnh sau khi việc bán token kết thúc từ 2-4 tuần, dựa trên cổ phần hoặc token mà bạn đă kiếm được trong chiến dịch này.       Quản Lư Cộng Đồng - 2 000 000 INV Tokens


       Trở thành người quản lư cộng đồng và giúp truyền bá về Invest in Brokers bằng cách kiểm duyệt chủ đề và tương tác với người dùng.
       [/center]

       Gửi đơn đăng kư của bạn:       Nhận thưởng:

       • Quản lư cộng đồng Bitcointalk talk - 1500 INV/week
       • Quản lư cộng đồng Reddit - 2000 INV/week
       • Quản lư cộng đồng Telegram - 2000 INV/week

       Sự hạn chế::

       • Đăng kư nhiều tài khoản
       • Spam, lạm dụng, xúc phạm

       TOS:

       • Bitcointalk: Full Members trở lên
       • Bitcointalk: Ít nhất 10 bài đăng trong chủ đề địa phương với Bản tin dự án Invest in Brokers mỗi tuần
       • Reddit: 50+ karma
       • Reddit: Bài đăng phải ở trong một bản phụ với hơn 100 người theo dơi
       • Bạn phải ở trong kênh Telegram của Invest in Brokers thông qua Chiến dịch ICO Invest in Brokers - Tham gia ngay!


       Bạn có thắc mắc? - tham gia telegram
       Bitcointalk Chữ kư và Ảnh đại diện- 600 000 INV tokens

       Tất cả người dùng Bitcointalk đang hoạt động đều được hoan nghênh tham gia!

       Gửi đơn đăng kư của bạn - click vào đây (đừng quên post nó trong chủ đề ​​này)

       Thiết lập chữ kư và h́nh đại diện của INVEST IN BROKERS vào hồ sơ của bạn.

       Nhận thưởng:


       • Junior Members: 1.5 stakes/tuần
       • Members: 3 stakes/tuần
       • Senior/Full Members: 6 stakes/tuần
       • Legendary/Hero: 9 stakes/tuần

       Stake sẽ được thêm vào bảng tính vào mỗi thứ hai.

       Sự hạn chế:

       • Negative trust
       • Sử dụng nhiều chữ kư
       • Thay đổi chữ kư và ảnh đại diện trong quá tŕnh chiến dịch đang chạy
       • Posts trong các  Board: Politics and Society, Off-topic, Archival, Auctions, Lending, Beginners and help
       • Spam, lạm dụng, xúc phạm

       TOS:

       • Junior Members+
       • Ít nhất 10 bài viết mỗi tuần trong chiến dịch
       • Các bài viết phải được đăng trong các chủ đề liên quan đến cryptocurrencies
       • Bài đăng trong bất kỳ chủ đề bounty nào khác sẽ không được tính
       • Không spam. Người dùng nên biết rằng spam sẽ bị truất quyền vĩnh viễn và bị cấm từ bất kỳ chiến dịch tiền thưởng nào khác.
       • Bạn phải ở trong Kênh Telegram của Invest in Brokers thông qua Chiến dịch ICO của Invest in Brokers - Tham gia ngay!


       Junior Member

       Quote

       Code: [Select]
       [center][url=https://investinbrokers.com] ❗ [b]InvestInBrokers.com[/b] - [b]Trustless copy-trading[/b]❗
       [b]Pre-sale[/b] ✮ May 26th, 2018 ✮[/center]


       Member

       Quote

       Code: [Select]
       [center][url=https://investinbrokers.com]❗ [color=#536EF6][b]InvestInBrokers.com[/b][/color] - [b]Trustless copy-trading![/b] ❗[/url]
       [url=https://investinbrokers.com/whitepaper]Whitepaper[/url] ■ [url=https://www.facebook.com/investinbrokers] Facebook[/url] ■ [url=https://twitter.com/InvestInBrokers]Twitter[/url] ■ [url=https://t.me/investinbrokers]Telegram[/url]
       [url=https://investinbrokers.com][color=black]✮ [b]Invest in Brokers Pre-sale[/b] ❯ May 26th, 2018 ❮ ✮ [/center]


       Full Member


       Quote

       Code: [Select]
       [center][url=https://investinbrokers.com]❗ [color=#536EF6][b]InvestInBrokers.com[/b][/color] [color=#000000][b]Trustless[/b][/color] [color=#536EF6][b]copy-trading[/b][/color] ❗[/url]
       [url=https://investinbrokers.com/whitepaper.pdf][color=#151515]✮ [/color][color=#151515]Whitepaper[/color][/url] ■ [url=https://www.facebook.com/investinbrokers][color=#151515]Facebook[/color][/url] ■ [url=https://twitter.com/InvestInBrokers][color=#151515]Twitter[/color][/url] ■ [url=https://t.me/investinbrokers][color=#151515]Telegram[/color][color=#151515] ✮[/url]
       [url=https://investinbrokers.com][color=black] ▬▬▬▬▬▬▬ [b]Invest in Brokers Pre-sale[/b] ❯ May 26th, 2018 ❮ ▬▬▬▬▬▬▬[/color][/url][/center]


       Senior Member

       Quote

       Code: [Select]
       [center][table][tr]
       [td][/td]
       [td][size=2pt][color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█[/size][/td][td][/td]
       [td][center][url=https://investinbrokers.com][size=8pt][b][color=#333][size=14pt]✮ InvestInBrokers.com ✮[/b][/size]
       [color=#151515]Trustless [b]copy-trading[/b][/color][/center][/td][td][/td]
       [td][size=2pt][color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█[/size][/td][td][/td]
       [td][center][size=13pt][b][url=https://investinbrokers.com][color=#151515]WHITEPAPER[/url]
       [color=#151515][size=9pt][url=https://www.facebook.com/investinbrokers/][color=#151515]Facebook[/color][/url] │ [url=https://twitter.com/InvestInBrokers][color=#151515]Twitter[/color][/url] │ [url=https://t.me/investinbrokers][color=#151515]Telegram[/color][/url][/size][/b][/size][/center][/td]
       [td][size=2pt][color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█[/size][/td][td][/td]
       [td][center][url=https://investinbrokers.com][size=11pt][b][color=#333]Pre-sale[/color][/b][/size]
       [size=11pt][color=#151515]❯ May 26th, 2018 ❮[/size][/url][/center][/td][td][size=2pt][color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█[/size][/td][td][/td][/tr]
       [/table][/center]


       Legendary/Hero Member


       Quote

       Code: [Select]
       [center][table][tr]
       [td][/td]
       [td][size=2pt][color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█[/size][/td][td][/td]
       [td][center][url=https://investinbrokers.com][size=8pt][b][color=#333][size=12pt][glow=#536EF6,2,300][color=transparent][size=8pt].[/size][/color][color=#fff][size=14pt]✮✮✮✮✮[/color][color=transparent][size=8pt].[/size][/color][/glow] InvestInBrokers.com [size=12pt][glow=#536EF6,2,300][color=transparent][size=8pt].[/size][/color][color=#fff][size=14pt]✮✮✮✮✮[/color][color=transparent][size=8pt].[/size][/color][/glow][/b][/size]
       [color=#151515]Truthless [b]copy-trading[/b][/color][/center][/td][td][/td]
       [td][size=2pt][color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█[/size][/td][td][/td]
       [td][center][size=13pt][b][url=https://investinbrokers.com/whitepaper.pdf][color=#151515]WHITEPAPER[/url]
       [color=#151515][size=9pt][url=https://www.facebook.com/investinbrokers][color=#151515]Facebook[/color][/url] │ [url=https://twitter.com/InvestInBrokers][color=#151515]Twitter[/color][/url] │ [url=https://t.me/investinbrokers][color=#151515]Telegram[/color][/url][/size][/b][/size][/center][/td]
       [td][size=2pt][color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█[/size][/td][td][/td]
       [td][center][url=https://investinbrokers.com][size=11pt][b][color=#333]Pre-sale[/color][/b][/size]
       [size=11pt][color=#151515][glow=#536EF6,2,300][color=transparent][size=8pt].[/size][/color][color=#fff]❯ May 26th, 2018 ❮[/color][color=transparent][size=8pt].[/size][/color][/glow][/size][/url][/center][/td][td][size=2pt][color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█

       [color=#536EF6]█[/size][/td][td][/td][/tr]
       [/table][/center]


       Bạn có thắc mắc? - tham gia telegram
       Chiến dịch dịch thuật - 1 000 000 INV tokens

       Gửi đơn đăng kư của bạn - click here (đừng quên post nó vào chủ đề này)
       Bảng tính dịch của Invest in Brokers (xin vui ḷng kiểm tra trước khi áp dụng, màu xanh lá cây có nghĩa là nó được thực hiện)


       Dịch nó sang ngôn ngữ của bạn:

       • Whitepaper: 30 000 INV
       • Website: 30 000 INV
       • FAQ: 8 000 INV
       • Invest in Brokers announcement and Bounty campaign threads: 10 000 INV

       Sự hạn chế:


       • Google Dịch hoặc bất kỳ h́nh thức tương tự  khác sẽ bị từ chối
       • Đơn xin dịch sang nhiều ngôn ngữ sẽ không được chấp nhận

       TOS:

       • Bạn phải có tối thiểu là rank  Member
       • Về chiến dịch Dịch và Quản lư Cộng đồng - chỉ bắt đầu làm việc sau khi được sự chấp thuận của chúng tôi.
       • IBảng tính dịch của Invest in Brokers (xin vui ḷng kiểm tra trước khi áp dụng, màu xanh lá cây có nghĩa là nó được thực hiện)
       • Bạn phải ở trong kênh Telegram của Invest in Brokers thông qua Chiến dịch ICO Invest in Brokers - Join Now!

       Khi đăng kư, vui ḷng chỉ rơ một trong những điều sau bạn muốn dịch:

       • Whitepaper
       • Website
       • FAQ
       • Invest in Brokers announcement and Bounty campaign threads

       Website, Whitepaper, FAQ links:


       BB code for forum threads:


       Bạn có thắc mắc? - tham gia  telegram       Chiến dịch Youtube - 2 000 000 INV tokens


       Gửi đơn đăng kư của bạn - click vào đây (đừng quên post nó vào chủ đề này)

       YouTube bounty:

       Video nhận xét về Invest in Brokers ít nhất 3 phút.


       • 1k subscribers - 1 000 INV
       • 1k - 5k subscribers - 2 000 INV
       • 5k - 10k subscribers - 3 000 INV
       • 10k - 15k subscribers - 5 000 INV
       • 15k subscribers và nhiều hơn - 8 000 INV

       TOS:


       Bạn có thắc mắc? - tham gia  telegram

       Chiến dịch  Blog và Media- 1 000 000 INV tokens

       Bounty sẽ được phân phối giữa những người sáng tạo các bài viết nhỏ ở Medium / Steemit, đăng lại thông cáo báo chí và các bài viết khác về dự án Invest in Brokers trong blog của riêng bạn.

       Gửi đơn đăng kư của bạn- click here (đừng quên post nó vào chủ đề này)

       Nhận thưởng:

       • Đăng bài gốc lên blog của bạn - 1000 INV
       • Repost không phải là bài gốc về Invest in Brokers trong blog / seemit / medium của bạn - 300 INV (adds on top of article/translation bounty)
       • Repost không phải là bài gốc về Invest in Brokers trong blog / seemit / medium + chia sẻ trong FB và Twitter của bạn - 450 INV

       Sự hạn chế:

       • Spam, lạm dụng, xúc phạm

       TOS:

       • Bài báo phải được tự do tiếp cận
       • Chiến dịch này được giới hạn cho một người chỉ gửi 3 blog mỗi tuần
       • Bài báo phải có ít nhất 2 liên kết dẫn đến trang web và kênh telegram của chúng tôi
                  - Website: https://investinbrokers.com
                  - Telegram: https://t.me/investinbrokers
       • Bạn phải đăng trong chủ đề này mà bạn đang tham gia vào chiến dịch blog và truyền thông của chúng tôi
       • Bạn phải ở trong kênh Telegram của Invest in Brokers thông qua Chiến dịch ICO Invest in Brokers - Join Now!

       Bạn có thắc mắc? - tham gia telegram
       Chiến dịch Facebook - 1 500 000 INV tokens

       Gửi đơn đăng kư của bạn - click here (đừng quên post nó vào chủ đề này)

       Like và follow trang Facebook chính thức của  Invest in Brokers - click here

       Bounty được tính bằng stake theo mỗi tuần.

       Mỗi thành viên nhận được 15 stake mỗi tuần nếu được hoàn thành theo các bước:


       • Thành viên phải có hồ sơ công khai
       • Thành viên phải like và share trang Facebook của  Invest in Brokers với hashtag #InvestInBrokers
       • Thành viên phải  like, share và comment trên 7 bài viết công khai của Invest in Brokers có sử dụng hashtag #InvestInBrokers
       • Thành viên phải thực hiện 5 bài đăng trong các nhóm khác trong một tuần với hashtag #InvestInBrokers
       • Nếu bài đăng / cổ phiếu được thực hiện mà không có hashtag #InvestInBrokers - thành viên sẽ không nhận được phần thưởng

       Sự hạn chế:

       • Đăng kư nhiều tài khoản
       • Negative trust
       • Tài khoản Facebook phải có 300 bạn thật sự trở lên
       • Spam, lạm dụng, xúc phạm

       TOS:

       • Bạn phải đăng báo cáo của ḿnh như là một thư trả lời cho chủ đề này để nhận phần thưởng
       • Bạn phải ở trong kênh Telegram của Invest in Brokers thông qua Chiến dịch ICO Invest in Brokers - tham gia ngay!

       XIN VUI L̉NG SỬ DỤNG MẪU NÀY ĐỂ BÁO CÁO HÀNG TUẦN (BÁO CÁO TRÊN CHỦ ĐỀ)


       Week 1 (mm/dd - mm/dd)

       like and share Invest in Brokers Facebook page ..... link

       Post in other groups 5 times in a week with the hashtag
       1.
       2.
       3.
       4.
       5.

       Like, share and comment 7 posts published by Invest in Brokers using hashtags
       1.
       2.
       3.
       4.
       5.
       6.
       7.


       Bạn có thắc mắc? - tham gia telegram
       Chiến Dịch Twitter - 1 500 000 INV tokens


       Gửi đơn đăng kư của bạn - click here (đừng quên post nó trên chủ đề này)

       Follow tài khoản Twitter chính thức của Invest in Brokers: click here

       Nhận thưởng:

       • 1k followers: 1.5 stakes/tuần
       • 1k followers và hơn nữa: 3 stakes

       Để đủ điều kiện cho phần thưởng, bạn sẽ cần:

       • 3 lần tự tweets mỗi tuần với hashtag #InvestInBrokers
       • 7 lần  retweets mỗi tuần

       Sự hạn chế:

       • Đăng kư nhiều tài khoản
       • Spam, lạm dụng, xuc phạm

       TOS:

       • Bạn phải  follow tải khoản chính thức của Invest in Brokers: link to twitter
       • Bạn phải có hơn  300 followers
       • Bạn phải có trên 80% follower thật (bạn có thể kiểm tra nó trên  https://www.twitteraudit.com/)
       • Cài đặt bảo mật của bạn phải được mở
       • Like & Retweet các tweet của Invest In Brokers ít nhất 7 lần 1 tuần
       • Tự tweets và sử dụng hashtags #InvestInBrokers ít nhất 3 lần 1 tuần
       • Bạn phải đăng liên kết tới tweets và retweets trong tuần vào chủ đề này
       • Bạn phải ở trong kênh Telegram của Invest in Brokers thông qua Chiến dịch ICO Invest in Brokers - tham gia ngay!


       Week 1 (mm/dd - mm/dd)
       Twitter Profile Link =

       Tweet:
       1.
       2.
       3.
        
       Retweet:
       1.
       2.
       3.
       4.
       5.
       6.
       7.


       Bạn có thắc mắc? - tham gia telegram
       Chiến Dịch Telegram - 400 000 INV tokens

       Gửi đơn đăng kư của bạn - click here (đừng quên post nó vào chủ đề này)

       Tham gia kênh telegram chính thức của Invest in Brokers: click here

       15 stakes cho mỗi thành viên làm đầy đủ các bước sau:


       Sự hạn chế:

       • Spam, lạm dụng, xúc phạm- ngay lập tức bị cấm từ tất cả các chương tŕnh bounty

       Bạn có thắc mắc? - tham gia telegram


       13

       CHIẾN DỊCH TIỀN THƯỞNG IAC

       Chiến dịch tiền thưởng sẽ bắt đầu từ ngày 29 tháng 1, kết thúc vào tháng 7, ngày 22, năm 2018

       3% số token đă bán sẽ được cung cấp cho chiến dịch tiền thưởng của cộng đồng crypto.

       Tổng cộng 85982638,67 AutoTokens sẽ được phát hành trong ICO. Tổng số token bán công khai là 60187847,07 AutoToken, chiếm 70% tổng số token.

       Tổng số  tokens cho chiến dịch tiền thưởng sẽ bằng Tổng số lượng token đă bán * 0,03.

       Ví dụ, 20 triệu token đă được bán,vậy tổng số token cho chiến dịch tiền thưởng là 20 triệu * 0,03 = 600.000 AutoTokens, tương tự.

       Sau đó, số tokens cho mỗi chiến dịch sẽ được tính toán. Chẳng hạn, chia sẻ Twitter sẽ bằng 600,000 * 0,06 = 36,000 AutoTokens.

       Vào cuối ICO, số tiền thưởng của AutoTokens của mỗi thành viên sẽ được tính như sau:

       Tổng số tiền AutoTokens cho chiến dịch tiền thưởng / Loại chiến dịch / Tổng số stake của tất cả người tham gia chiến dịch tiền thưởng * stake của thành viên.

       Phân Phối AutoTokens Cho từng loại chiến dịch (tính theo phần trăm):

       Twitter  -   5%
       Facebook - 5%
       BTT Chữ Kư & Avatar - 40%
       BTT Dịch Thuật & Quản Lư - 15%
       Tạo nội dung (Blogs & Media) - 20%
       Telegram - 5%
       Khác - 10%

       Các quy tắc và điều khoản chung cho tất cả những người tham gia chiến dịch tiền thưởng:

       • Hăy tham gia vào bất kỳ chiến dịch tiền thưởng nào, bạn cần phải đăng kư tại: https://auto-club.bountyplatform.io/. Sau đó, bạn sẽ được cung cấp một tài khoản cá nhân và các biểu mẫu để điền vào, tùy theo các loại chiến dịch tiền thưởng khác nhau.
       • Mỗi người tham gia chiến dịch tiền thưởng đều phải tham gia vào kênh Telegram IAC chính thức: https://t.me/autounit2018, IAC chat https://t.me/joinchat/HIhx0xJ9Vj0GLBwNiCsREA (AutoUnit ICO 2018) và IAC Bounty chat: https://t.me/joinchat/H83CDBG7T47QuKemEuX9IA (Bounty IAC).
       • Cung cấp địa chỉ ETH hợp lệ mà bạn sở hữu hoặc ít nhất một địa chỉ email hợp lệ trong quá tŕnh đăng kư để xác nhận quyền đăng kư AutoToken trên bài viết ICO.
       • Để công việc của bạn và stake  được được đếm, hăy đăng tất cả các hoạt động bạn làm trên chủ đề này, hàng tuần, vào ngày hôm sau khi kết thúc tuần báo cáo.
       • Không cho phép sử dụng nhiều tài khoản, gian lận hoặc spam, sẽ chấm dứt khoản tiền thưởng và ưu đăi thành viên của bạn nếu vi phạm.
       • Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ ai truy cập vào chiến dịch tiền thưởng IAC nếu chúng tôi tin rằng bạn không phù hợp.
       • Chúng tôi có quyền xóa bạn khỏi chiến dịch tiền thưởng IAC nếu chúng tôi cảm thấy bạn không trung thực, sử dụng BOT hoặc spam trên các phương tiện truyền thông xă hội, diễn đàn.
       • Chúng tôi có quyền xóa bạn khỏi chiến dịch tiền thưởng IAC nếu bạn bị cấm hoặc tạm ngừng bất kỳ dịch vụ nào có liên quan đến chiến dịch tiền thưởng IAC.
       • Chúng tôi có quyền thay đổi các quy tắc và điều khoản của chiến dịch tiền thưởng IAC bất cứ lúc nào, với một thông báo chính thức.
       • Spam hoặc lừa đảo trên kênh của chúng tôi sẽ bị cấm.
       • Các bài viết trên Games & Rounds, Off topic, Lending, Auctions, Beginners and help, Archival, Investor based games, hay Micro earnings sẽ không được đếm.
       • Các quy tắc và điều kiện này áp dụng cho tất cả các loại chiến dịch tiền thưởng. Có các quy tắc khác nhau cho mỗi chiến dịch tiền thưởng cụ thể. Việc không tuân thủ Điều khoản chung hoặc Quy tắc cho mỗi chiến dịch cụ thể cũng có thể dẫn đến việc trục xuất khỏi chiến dịch tiền thưởng.

       Twitter

       5% của tổng số tiền thưởng sẽ được phân bổ cho chiến dịch Twitter.

       Quy tắc và Điều khoản

       • Bạn phải theo dơi IAC trên Twitter: https://twitter.com/AutoUnit2018/.
       • Tài khoản phải có ít nhất 3 tháng tuổi.
       • Stake sẽ được phân phối tùy thuộc vào số người theo dơi thật trên Twitter. Số người thực sự theo dơi sẽ được kiểm tra bởi TwitterAudit. Tài khoản Twitter của bạn phải có ít nhất 85% thực sự theo dơi.
       • Bạn phải tham gia vào: https://auto-club.bountyplatform.io/.
       • Sau khi đăng kư, bản cập nhật số người theo dơi Twitter sẽ được kiểm tra tự động, và stake sẽ được tích luỹ theo số đó.
       • Bạn phải like và retweet ít nhất 3 tweets mỗi tuần từ Twitter của chúng tôi.
       • Tối đa - 4 lần retweet và like mỗi ngày, nhưng không quá 20 lần retweet và like mỗi tuần.
       • Sau khi đăng kư, bạn phải đăng báo cáo trong chủ đề này. Ví dụ:
       Quote
       Twitter username: # username Twitter của bạn#
       Twitter url: # link tài khoản Twitter của bạn#
       Twitteraudit: # link Twitteraudit #
       Followers: # số lượt theo dơi #
       • Sau đó, mỗi tuần bạn phải đăng một báo cáo trong chủ đề này. Ví dụ:
       Quote
       Twitter username: # username Twitter của bạn#
       Twitter url: # link tài khoản Twitter của bạn#
       Followers: # link tài khoản Twitter của bạn#
       Retweets: # links bài retweets từ tài khoản  Twitter của IAC #

       Phân phối stake cho chiến dịch Twitter:

       250-749 người theo dơi: 2 stakes / retweet+like;
       750-1499 người theo dơi: 4 stakes / retweet+like;
       1500-2999 người theo dơi: 6 stakes / retweet+like;
       3000 – 4999 người theo dơi: 8 stakes / retweet+like;
       5000-10000 người theo dơi: 10 stakes / retweet+like;
       10000+ người theo dơi: 12 stakes / retweet+like.

       Facebook

       5% của tổng số tiền thưởng sẽ được phân bổ cho chiến dịch Facebook.

       Quy tắc và Điều khoản

       • Bạn phải thích và theo dơi IAC trên Facebook: https://www.facebook.com/AutoUnit-IAC-376242182843487/
       • Bạn phải tham gia vào chiến dịch này tại: https://auto-club.bountyplatform.io/.
       • Bạn phải thích và repost ít nhất 3 bài viết từ Facebook của chúng tôi mỗi tuần.
       • Tối đa - 4 reposts và thích mỗi ngày, nhưng không quá 20 reposts và thích mỗi tuần.
       • Sau khi đăng kư, bạn phải đăng báo cáo trong chủ đề này. Ví dụ:
        Quote
        Facebook username: # username Facebook của bạn #
        Facebook url: # link tài khoản Facebook của bạn#
        Friends: # số lượt theo dơi trên facebook của bạn #
       • Sau đó, mỗi tuần bạn phải đăng một báo cáo trong chủ đề này. Ví dụ:
        Quote
        Facebook username: # username Facebook của bạn #
        Facebook url: # link tài khoản Facebook của bạn#
        Followers: # số lượng theo dơi trên facebook của bạn #
        Reposts: # links cảu bài viết bạn repost từ tài khoản Facebook IAC
       • Kiểm tra trạng thái và đếm stake của bạn tại đây: https://auto-club.bountyplatform.io/facebook
       Phân phối stake cho chiến dịch Facebook:

       200-499 người theo dơi: 2 stakes / repost+like;
       500-1499 người theo dơi: 4 stakes / repost+like;
       1500-2999 người theo dơi: 6 stakes / repost+like;
       3000-5000 người theo dơi: 8 stakes / repost+like.

       CHIẾN DỊCH CHỮ KƯ VÀ AVATAR

       40% tổng số tiền thưởng sẽ được phân bổ cho chiến dịch chữ kư và Avatar.

       Các quy tắc

       • Bạn phải tham gia vào chiến dịch này tại: https://auto-club.bountyplatform.io/.
       • Bạn phải có rank ít nhất là Member tại diễn đàn Bitcointalk mới có thể tham gia chiến dịch này
       • Thêm chữ kư và văn bản cá nhân theo cấp bậc của bạn.
       • Giữ chữ kư của bạn cho đến ICO kết thúc.
       • Không sử dụng avatar từ chương tŕnh tiền thưởng khác.
       • Người dùng có trạng thái negative trust không được phép tham gia Chiến dịch Chữ kư.
       • Để stake được tính, mỗi tuần bạn phải đăng ít nhất là 12 bài. Trong đó, 2 bài sẽ phải đăng ở chủ đề ANN chính thức
       • Mỗi bài viết sẽ phải hơn 75 kư tự, dưới 75 kư tự sẽ không được tính
       • Nếu rank của bạn tại bitcointalk.org thay đổi, bạn nên báo cáo về điều đó trong chủ đề này và gửi e-mail đến [email protected].
       • Chỉ các bài đăng trong các phần này sẽ được chấp nhận:
        -Bitcoin:
        Bitcoin Discussion / Development & Technical Discussion / Mining / Technical Support / Project Development
        -Economy:
        Economics / Marketplace / Trading discussion
        -Alternate cryptocurrencies:
        Altcoin Discussion / Announcements (Altcoins) / Mining (Altcoins) / Marketplace (Altcoins) / Speculation (Altcoins)
        -Local
       • Kiểm tra trạng thái và đếm stake của bạn tại đây: https://auto-club.bountyplatform.io/bitcointalk/31

       CHỮ KƯ

       MEMBER


       Code: [Select]
       [center]
       [url=http://www.auto-club.io/en/][b][font=arial black]▀▄ ▀▄≣≣≣   [b]AUTOUNIT[/b]   ≣≣≣▄▀▄▀[/font][font=century]▐[u]▃  [b]MULTILEVEL CASHBACK SERVICE[/b]▃[/u]▌[/font][/url][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2840432][font=arial black]▀▄ ▀▄≣≣≣   BOUNTY [font=arial]is[/font] LIVE  ≣≣≣▄▀▄▀[/font][/url]
       [font=century][b] [url=https://golos.io/@autounit-2018/]✔ GOLOS[/url] [url=https://vk.com/club159877633/]✔ VKONTAKTE[/url] [url=https://medium.com/@autounit2018/]✔ MEDIUM[/url] [url=https://www.youtube.com/user/izeoru/]✔ YOUTUBE[/url] [url=https://www.reddit.com/user/AutoUnit_2018/]✔ REDDIT[/url] [url=https://www.instagram.com/autounit_2018/]✔ INSTAGRAM ✔[/url]
       [font=century][b]◆     [url= https://drive.google.com/file/d/1dt0sJlTebB3_PHxJ1CjRNrHgquE0GKNW/view]Whitepaper[/url] ◆     [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2802831.0]ANN Thread[/url] ◆     [url=https://www.facebook.com/AutoUnit-IAC-376242182843487/]Facebook[/url] ◆     [url=https://t.me/autounit2018/]Telegram[/url] ◆     [url=https://twitter.com/AutoUnit2018/]Twitter[/url]
       [/center]

       FULL MEMBER


       Code: [Select]
       [center]
       [url=http://www.auto-club.io/en/][b][font=arial black][color=#CD4F39]▀▄ ▀▄[color=#CD4F39]≣[color=#CD4F39]≣[color=#CD4F39]≣   [color=#000000][b]AUTOUNIT[/b]   [color=#CD4F39]≣[color=#CD4F39]≣[color=#CD4F39]≣[color=#CD4F39]▄▀▄▀[/font][font=century][color=#CD4F39]▐[u]▃  [color=black][b]MULTILEVEL CASHBACK SERVICE[/b][/color]▃[/u]▌[/font][/url][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2840432][font=arial black][color=#CD4F39]▀▄ ▀▄[color=#CD4F39]≣[color=#CD4F39]≣[color=#CD4F39]≣   [color=#000000]BOUNTY [font=arial]is[/font] LIVE   [color=#CD4F39]≣[color=#CD4F39]≣[color=#CD4F39]≣[color=#CD4F39]▄▀▄▀[/font][/url]
       [font=century][b][url=https://golos.io/@autounit-2018/][color=#CD4F39]✔ GOLOS[/url][url=https://vk.com/club159877633/][color=#CD4F39]✔ VKONTAKTE[/url][url=https://medium.com/@autounit2018/][color=#CD4F39]✔ MEDIUM[/url] [url=https://www.youtube.com/user/izeoru/][color=#CD4F39]✔ YOUTUBE[/url] [url=https://www.reddit.com/user/AutoUnit_2018/][color=#CD4F39]✔ REDDIT[/url] [url=https://www.instagram.com/autounit_2018/][color=#CD4F39]✔ INSTAGRAM ✔[/url]
       [font=century][b][color=#CD4F39]◆     [url=https://drive.google.com/file/d/1dt0sJlTebB3_PHxJ1CjRNrHgquE0GKNW/view][color=#005b6d][color=black]Whitepaper[/color][/url] ◆     [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2802831.0][color=#005b6d][color=black]ANN Thread[/color][/url] ◆     [url=https://www.facebook.com/AutoUnit-IAC-376242182843487/][color=#005b6d][color=black]Facebook[/color][/url] ◆     [url=https://t.me/autounit2018/][color=#005b6d][color=black]Telegram[/color][/url] ◆     [url=https://twitter.com/AutoUnit2018/][color=#005b6d][color=black]Twitter[/color][/url]
       [/center]

       SR. MEMBER


       ░░░░░░▄▄▄████████▄▄▄
       ░░░░▄████████████████▄
       ░░▄████████████████████▄
       ████████████████████████
       ▐████████████████████████▌
       █████████▀  ▀██  █████████
       █████████  █  █  █████████
       █████████  █  █  █████████
       ▐██████       █    ███████
       ████████  █    ▄████████
       ░░▀████████████████████▀
       ░░░░▀████████████████▀
       ░░░░░░▀▀▀████████▀▀▀
       AUTOUNIT
       BOUNTYAnn Thread

       ████████████████████████████████████████   ███████████████████████████████████████
       ████████████████████████████████                    ██████████████████████████████
       ██████████████████████           █████████████████           █████████████████████
       █████████████          ██████████████████ ███████████████████         ████████████
       █████████████  ██████████████████████████████████████████████████████``███████████
       ██████████████  ███ ████████``¶````q``¶¶`¶```¶¶``¶``¶`██████████ ███  ████████████
                        ██████████████████████████████████████████████████
       ██               █████████████████████████████████████████████████              █
       ████          █```█████████`````██```█```█``````█``````██████████``█           ██
       █████             █████████``█``██```█```██–``██```███```███████             ████
       ███████            ███████```````█```█```██–``██```██```███████            ██████
       ████████        █```██████``███```█`````███```████````_███████```█        ███████
       ██████████           █████████████████████████████████████████          █████████
       ███████████          ██████████████```¶`¶`¶`8``██████████████          ██████████
       █████████████████████  ██  █████████```¶``¶``¶```████████  ██   █████████████████
       ██████████████████████  ████████████████████████████████████   ██████████████████
       ███████████████████████        ████████████████████        ██████████████████████
       ███████████████████████████████         ██         █████████████████████████████

       Code: [Select]
       [center][table][tr][td][font=monospace][size=2pt][color=#8B6914]
       [color=transparent]░░░░░░[/color]▄▄▄████████▄▄▄
       [color=transparent]░░░░[/color]▄████████████████▄
       [color=transparent]░░[/color]▄████████████████████▄
       [color=transparent]░[/color]████████████████████████
       [color=transparent][/color]▐████████████████████████▌
       [color=transparent][/color]█████████▀  ▀██  █████████
       [color=transparent][/color]█████████  █  █  █████████
       [color=transparent][/color]█████████  █  █  █████████
       [color=transparent][/color]▐██████       █    ███████
       [color=transparent]░[/color]████████  █    ▄████████
       [color=transparent]░░[/color]▀████████████████████▀
       [color=transparent]░░░░[/color]▀████████████████▀
       [color=transparent]░░░░░░[/color]▀▀▀████████▀▀▀[/size][/td][td][url=http://www.auto-club.io/en/][font=arial][size=18pt][b][color=#CD4F39][b]AUTOUNIT[/url]
       [b][size=7pt][color=#000000] ◆[url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2840432] [color=#000000] BOUNTY[/url]◆[url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=2802831.0][color=#000000][b]Ann Thread[/b][/url][/td][td][/td][td][/td][td][size=2px][tt][color=#CD4F39]
       ████████████████████████████████████████ ███████████████████████████████████████
       ████████████████████████████████                  ██████████████████████████████
       ██████████████████████        [color=black]█████████████████[/color]        █████████████████████
       █████████████        [color=black]██████████████████ ███████████████████[/color]      ████████████
       █████████████  [color=black]██████████████████████████████████████████████████████[/color]``███████████
       ██████████████  [color=black]███ ████████``¶````q``¶¶`¶```¶¶``¶``¶`██████████ ███[/color]  ████████████
                     [color=black]██████████████████████████████████████████████████[/color]
       ██            [color=black]█████████████████████████████████████████████████[/color]           
       ████        [color=black]█```█████████`````██```█```█``````█``````██████████``█[/color]        ██
       █████          [color=black]█████████``█``██```█```██–``██```███```███████[/color]          ████
       ███████          [color=black]███████```````█```█```██–``██```██```███████[/color]          ██████
       ████████      [color=black]█```██████``███```█`````███```████````_███████```█[/color]      ███████
       ██████████        [color=black]█████████████████████████████████████████[/color]        █████████
       ███████████      [color=black]██████████████```¶`¶`¶`8``██████████████[/color]        ██████████
       █████████████████████  [color=black]██  █████████```¶``¶``¶```████████  ██[/color]   █████████████████
       ██████████████████████  [color=black]████████████████████████████████████[/color]   ██████████████████
       ███████████████████████      [color=black]████████████████████[/color]      ██████████████████████
       ███████████████████████████████      ██      █████████████████████████████[/size][/td][td][center][url=http://www.auto-club.io/en/][size=12pt][b][color=#000000][b]MULTILEVEL CASHBACK SERVICE[/b][/url]
       [b][size=8pt][color=#CD4F39]◆[url=https://www.facebook.com/AutoUnit-IAC-376242182843487/][color=black]Facebook[/color][/url]◆[url=https://t.me/autounit2018/][color=black]Telegram[/color][/url]◆[url=https://twitter.com/AutoUnit2018/][color=black]Twitter[/color][/url]◆ [/size][/b][/center][/td][td][center][size=7pt][b][color=#CD4F39][url=https://www.instagram.com/autounit_2018/]instagram[/url]◆[url=https://golos.io/@autounit-2018/]GOLOS[/url]
       [url=https://drive.google.com/file/d/1dt0sJlTebB3_PHxJ1CjRNrHgquE0GKNW/view][size=9pt][color=#CD4F39][glow=#000000,1][color=#fff][b]WHITEPAPER[/b][/color][/glow][/url]
       [size=7pt][url=https://vk.com/club159877633/]vk[/url]◆[url=https://www.reddit.com/user/AutoUnit_2018/]reddit[/url]◆[url=https://medium.com/@autounit2018/]medium[/url][/td]
       [/tr][/table][/center]

       HERO / LEGENDARY


       ░░░░░░▄▄▄████████▄▄▄
       ░░░░▄████████████████▄
       ░░▄████████████████████▄
       ████████████████████████
       ▐████████████████████████▌
       █████████▀  ▀██  █████████
       █████████  █  █  █████████
       █████████  █  █  █████████
       ▐██████       █    ███████
       ████████  █    ▄████████
       ░░▀████████████████████▀
       ░░░░▀████████████████▀
       ░░░░░░▀▀▀████████▀▀▀
       AUTOUNIT
       BOUNTYAnn Thread

       ████████████████████████████████████████   ███████████████████████████████████████
       ████████████████████████████████                    ██████████████████████████████
       ██████████████████████           █████████████████           █████████████████████
       █████████████          ██████████████████ ███████████████████         ████████████
       █████████████  ██████████████████████████████████████████████████████``███████████
       ██████████████  ███ ████████``¶````q``¶¶`¶```¶¶``¶``¶`██████████ ███  ████████████
                        ██████████████████████████████████████████████████
       ██               █████████████████████████████████████████████████              █
       ████          █```█████████`````██```█```█``````█``````██████████``█           ██
       █████             █████████``█``██```█```██–``██```███```███████             ████
       ███████            ███████```````█```█```██–``██```██```███████            ██████
       ████████        █```██████``███```█`````███```████````_███████```█        ███████
       ██████████           █████████████████████████████████████████          █████████
       ███████████          ██████████████```¶`¶`¶`8``██████████████          ██████████
       █████████████████████  ██  █████████```¶``¶``¶```████████  ██   █████████████████
       ██████████████████████  ████████████████████████████████████   ██████████████████
       ███████████████████████        ████████████████████        ██████████████████████
       ███████████████████████████████         ██         █████████████████████████████


       14
       Vietnamese Language / [ANN] Pitch | Tương Lai Của Cơ Hội
       « on: February 13, 2018, 03:59:41 AM »


       NƠI DUY NHẤT ĐỂ CÁC DOANH NHÂN & CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP CÓ THỂ TRỞ THÀNH NHÀ ĐẦU TƯ CỦA PITCH!

       T̀M HIỂU THÊM VỀ PITCH!

       TƯƠNG LAI CỦA CƠ HỘI

       Chúng tôi hoan nghênh bạn đến với 1 thế giới mới, nơi mà sự phát triển nhanh chóng và tăng trưởng của doanh nghiệp hiện đang mở ra.

       Khi công nghệ phi tập trung được cải thiện và được chấp nhận, các phương tiện được tạo ra để các doanh nghiệp sinh lợi ở thời điểm hiện tại nhanh chóng trở nên lỗi thời. Điều này thúc đẩy các nhà doanh nghiệp năng động t́m kiếm những cách mới để đưa những ư tưởng chuyên nghiệp của họ vào hoạt động. Ứng dụng đột phá của chúng tôi cung cấp một cách mới cho các công ty mới thành lập dễ dàng nhận được vốn và sự tiếp xúc cần thiết để đạt được tiềm năng lớn nhất của họ.

       Pitch cho phép các doanh nhân sáng tạo để nhanh chóng tung ra sự kiện bán token và bán cổ phần của token thông qua các video quảng cáo trực tuyến cho các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm. Đối tượng trực tiếp tham gia, có khả năng tham gia tích cực bằng cách đặt câu hỏi và b́nh luận của họ trong pitch, đồng thời cũng có thể mua các token ngay lập tức và dễ dàng cho bất kỳ dự án nào thu hút sự chú ư của họ.

       TOKEN SALE SẼ KHỞI ĐẦU VÀO CUỐI THÁNG 2


       AI ĐƯỢC HƯỞNG LỢI TỪ PITCH?

       Dự án PITCH nhằm giảm những bất ḥa và di chuyển mọi thứ nhanh hơn cho tất cả các bên muốn tham gia vào việc bán token.       NÓ HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

       1. Doanh nhân / Startup gửi thông tin về dự án mà họ muốn Pitch.
       2. Nhà đầu tư lựa chọn những công ty mới thành lập mà họ muốn để đối thoại thông qua luồng trực tuyến.
       3. Khán giả sẽ được xem các công ty mới khởi sự pitch cùng chủ đầu tư.
       4. Khán giả và Nhà đầu tư đều có thể mua các token từ các dự án khi pitch đó đang trực tuyến.

       SÁCH TRẮNG CỦA PITCH

       Dự án PITCH cho phép các doanh nhân / doanh nghiệp mới thành lập dễ dàng kết nối với các nhà đầu tư,
       các chuyên gia kinh doanh và các khán giả xem trực tiếp. Nó sẽ tạo sức mạnh cho tương lai của việc bán token của các dự án thuộc mọi quy mô.


       GẶP GỠ ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI!

       MỐC THỜI GIAN CỦA DỰ ÁN

       • Đang thực hiện - Ra mắt việc bán Token.
       • Tháng thứ 2 - Tích hợp token ERC-20 với ứng dụng iOS cho việc thanh toán hiện đang có.
       • Tháng thứ 3 - Pitch DAPP v1 phát hành trên testnet.
       • Tháng thứ11 - Pitch DAPP chạy trực tiếp trên mainnet. Dữ liệu được di chuyển từ ứng dụng tập trung.
       • Tháng thứ12 - Bắt đầu thưởng các nhà đầu tư xuất hiện trên nền tảng.
       • Tháng thứ12 - DAPP chạy trên iOS và ứng dụng trên điện thoại di động Android.

       PHÂN PHỐI TOKEN
       15
       Để giải quyết các vấn đề tồn tại trong giáo dục truyền thống, Mindlink cung cấp một ứng dụng tiện lợi sẽ là một cấu trúc cao cấp cho quá tŕnh giáo dục tiêu chuẩn và bao gồm thêm các tiện ích mà sinh viên có thể sử dụng trên toàn thế giới: kết nối video thế hệ mới bao gồm khả năng truyền thông cá nhân và nhóm, khả năng tổ chức hội nghị và hội thảo với khả năng ghi âm và phân phối. Chúng tôi tạo ra một môi trường nơi mà thông tin phản hồi được tạo ra liên tục để phản ứng nhanh chóng với những thay đổi cần thiết và để có thể hoàn thiện. Môi trường, nơi thực hiện hợp đồng Blockchain và hợp đồng thông minh cung cấp cho toàn bộ cộng đồng khả năng tương tác với nhau trên cơ sở tin cậy. Điều này loại bỏ tất cả các nghi ngờ về tính xác thực của kiến thức hoặc giấy chứng nhận được cấp.
       Phần mềm tiện dụng này sẽ thu hút được nhiều sinh viên khi buộc phải sử dụng các ứng dụng không được thiết kế đặc biệt cho mục đích học tập. Trả lời các câu hỏi cụ thể được t́m kiếm khắp Internet, thường đ̣i hỏi nguồn tài nguyên thời gian khổng lồ và thậm chí đó giống như là một trận đấu để t́m các khóa học hay thông tin thích hợp nhất
       Vấn đề đáng tin cậy được giải quyết do blockchain, không có đánh giá và phản hồi giả mạo, không có thêm những kẻ mạo danh thành các chuyên gia để lừa đảo. Giải pháp của chúng tôi giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho những người quan tâm, khi nó cung cấp cho sinh viên những bộ đào tạo thích hợp và giáo viên chọn cách riêng của họ và cách chia sẻ kiến thức. Các doanh nghiệp và các tập đoàn có thể sử dụng giải pháp của chúng tôi để đơn giản hóa quá tŕnh tuyển dụng. Các cổng thông tin giáo dục được cung cấp các công cụ để mở rộng số người sử dụng.
       Khả năng lên lịch và thiết kế các khóa học của bạn, sử dụng các công cụ tương tác chuyên dụng nó giống như một tṛ chơi thay đổi (thú vị và dễ dàng).
       Hướng dẫn nghề nghiệp dựa trên máy dạy học sẽ không bao giờ để người khác không hài ḷng với những kinh nghiệm đă đạt được khi sử dụng ứng dụng. Các nhà sản xuất nội dung có khả năng bảo vệ sở hữu trí tuệ cũng như kiếm tiền từ đó. Phương thức thanh toán sẽ minh bạch và thuận tiện nhất cho tất cả các bên.
       Các nhà tuyển dụng sẽ giảm đáng kể chi phí tuyển dụng và một số lượng lớn các sai sót trong việc thuê, do một nền tảng tương tác được cải thiện, giảm số lượng lừa đảo xuống gần như bằng không và cung cấp khả năng của các doanh nghiệp để tŕnh bày các khóa học sẽ hướng tới các chuyên gia đào tạo với sự hữu ích nhất và các bộ kỹ năng thực tiễn.


       UI: User interface

       Các công cụ cần thiết để tạo ra kế hoạch học tập riêng sẽ được cung cấp cho tất cả người dùng, kker cả cách học: video-đào tạo, đọc tài liệu, tương tác trực tuyến hoặc thảo luận trực tiếp. Sẽ có khả năng tổ chức một cuộc hội thảo trực tuyến để học tập theo nhóm. Mỗi người tham gia hệ sinh thái của chúng tôi, muốn cung cấp kiến thức của ḿnh cho người khác, có thể biên soạn cấu trúc của một khóa học trong một h́nh thức thuận tiện và chấp nhận được bằng cách sử dụng nhà thiết kế khóa học trực tuyến. Nhấn mạnh thêm vào việc cung cấp giao diện người dùng đơn giản và dễ hiểu, phù hợp với cả người dùng nâng cao và không có kinh nghiệm.

       Người tham gia:

       Bất kể lĩnh vực kiến thức nào, ai cũng có thể trở thành người tham gia hệ thống Mindlink. Một trong những tiêu chí chính của hệ thống kiến thức toàn cầu là khả năng tiếp cận. Nhu cầu đó làm tăng nhu cầu về tổ chức vật liệu và sự phân bố tiếp theo của chúng. Điều này mở ra khả năng tham gia vào quá tŕnh biên tập viên, dịch giả, nhà viết quảng cáo, v.v ... Không hạn chế nội dung các khóa học và tài liệu được áp dụng, miễn là không vi phạm pháp luật, và không có lời kêu gọi bạo lực, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc hoặc chủ nghĩa cực đoan .

       Kiếm tiền:

       Tất cả người dùng sẽ có quyền đặt giá cho dịch vụ của họ, sẽ không có hạn chế đối với giá của khóa học. Yêu cầu duy nhất phải tuân theo là duy tŕ tất cả các giao dịch trong cấu trúc Mindlink. Cách tốt nhất để thực hiện giao dịch là tiến hành thông qua MLToken, v́ giải pháp để quản lư token theo cách tương tự với các loại tiền tệ FIAT sẽ được phát triển chính xác. Trong khi đó, khoản thanh toán của MLToken sẽ không bắt buộc, nhưng tiền thưởng sẽ áp dụng cho các khoản thanh toán sử dụng token là nguồn thanh toán.

       Cơ sở tri thức:

       Việc thêm nội dung ban đầu sẽ được cung cấp vào thời điểm khởi chạy sản phẩm. Nội dung sẽ được tạo ra bằng cách làm việc chặt chẽ với các đối tác tham gia và hợp tác hơn nữa với họ. Là một đối tác, các cơ quan pháp lư như trường đại học hoặc cổng thông tin giáo dục sẽ giúp chúng tôi bằng cách số hoá thông tin mà họ giữ và chia sẻ trong lưu trữ dữ liệu của chúng tôi; tuy nhiên bất kỳ cá nhân nào cũng có thể tham gia vào quá tŕnh này. Đối với mục đích đă đề cập ở trên, các cổng chuyên đề trong ứng dụng sẽ được tạo ra để cung cấp cho các trường đại học và các đối tác quan trọng khác chia sẻ dữ liệu họ có. Ngoài việc hợp tác với các đối tác của chúng tôi, quá tŕnh đổi mới và cập nhật cơ sở dữ liệu từ các nguồn mở sẽ được thiết lập.

       Giấy chứng nhận:

       Xác minh danh tính: Khả năng xác minh nhân thân của người phát hành và người giữ chứng chỉ;
       Theo dơi chứng chỉ: Khả năng xác minh quá tŕnh phát hành chứng chỉ;
       An ninh: chữ kư kỹ thuật số, bản in đặc biệt; Cơ chế chống giả mạo

       Quản lư tài sản trí tuệ:

       Theo dơi sở hữu trí tuệ luôn là một quá tŕnh tốn kém. Do bảo vệ bản quyền chi phí cao chỉ được duy tŕ với sự giúp đỡ của bên thứ ba liên quan - các cấu trúc và tổ chức chuyên biệt. Với việc thực hiện công nghệ blockchain ngay cả các nhà xuất bản độc lập cũng có thể bảo vệ và theo dơi tất cả việc sử dụng bất kỳ tài nguyên và ấn phẩm cụ thể nào. Bằng cách sử dụng các hợp đồng thông minh th́ việc sử dụng có thẩm quyền đối với sở hữu trí tuệ của một ai đó đối với một phần thưởng nhất định trở nên có thể.

       Sử dụng hợp đồng thông minh:

       Hợp đồng thông minh có thể phức tạp hơn rất nhiều so với một thỏa thuận đơn giản. Nó có thể cung cấp một loạt các cơ hội tuyệt vời cho các đối tác của chúng tôi (trường đại học, cổng thông tin giáo dục) và giáo viên đơn giản. Các trường hợp sử dụng đơn giản:
       - Các khóa học của sinh viên có thể được thanh toán bởi một công ty tuyển dụng, chỉ khi học sinh vượt qua chứng chỉ thành công, hoặc nếu anh ta đạt được nhiều điểm hơn;
       - Mỗi khóa học đă được hoàn thành thành công sinh viên sẽ được giảm giá cho các khóa học tiếp theo.

       Những đặc điểm chính:

       1. Thực hiện Blockchain.
            1.1 Hợp đồng thông minh như là một lựa chọn cho các công ty tuyển dụng
            1.2 Quản lư bảo vệ sở hữu trí tuệ
            1.3 Chứng nhận.
       2. Giao diện người dùng trực quan
       3. Công cụ thiết kế - kiến trúc độc đáo để tạo các đào tạo bằng cách biên soạn trong ứng dụng công cụ thiết kế
       4. Không có chủ đề bị hạn chế, chỉ cần trí tưởng tượng của người dùng
       5. Tương tác trực tiếp với giáo viên / cố vấn; nhóm / hội nghị học điện tử
       6.Dễ dàng bắt đầu. Cho phép nhảy từ đăng kư sang học chỉ trong vài phút


       Pages: [1] 2 3
       Bitcoin Garden 2013-2024, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services