click here if you want to see your banner on this site

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - emma

Pages: [1]
1
Thông tin mới nhất trên trang thông báo đă được cập nhật.
cám ơn v́ đă cập nhật thông tin mới nhất cho mọi người được biết, hi vọng dự án sẽ thành công hơn những ǵ tôi mong đợi

2
hiện tại tôi chỉ đang mong chờ dự án sẽ được lên sàn bittrex và nếu có thể lên được bitfinex càng tốt  8)

3
Tôi cũng đă theo dơi dự án này tầm 2 tuần và mỗi ngày số tiền đầu tư vào dự án ngày càng tăng, tôi đă đầu tư vào dự án 2 ngày trước và cảm thấy đó là một quyết định đúng đắn  ;D

4
may mắn quá! Tôi đang t́m kiếm một vài dự án về ngành y tế và các dự án về bảo hiêm để đầu tư v́ tôi biết các ngành đó luôn luôn có tiềm năng rất lớn trong tương lai, huống ǵ dự án nha khoa là một ngành y tế gắn bó với cuộc sống của con người hằng ngày...Điều đó cho thấy dự án sẽ gặt hái được nhiều thành công. Không chần chờ ǵ nữa tôi đă quyết định tham gia vào dự án này ngay bây giờ, cám ơn ad v́ đă chia sẻ thông tin tuyệt vời này! :)

5
Dự án này xây dựng trên ư tưởng giảm thuế và góp phần giảm bớt sự nghèo khổ của cuộc sống con người nhưng mà tôi cần thêm thông tin chi tiết hơn nữa về dự án này để đánh giá và đưa ra quyết định đầu tư vào dư án này, và tôi có thể kiếm thông tin chi tiết nhất ở đâu?
Việc đánh giá và phân loại các dự án là điều đầu tiên mà tôi phải làm trước khi đầu tư. Cám ơn bạn v́ đă đưa dự án này lên và tôi hy vọng rằng nếu đây là một dự án nghiêm túc th́ chúc cho dự án sẽ sớm phát triển hơn nữa v́ cuộc sống của con người cần những dự án có ư tưởng về xă hội và đời sống vật chất của con người như thế này.

6
Crypto Discussion / altcoin that might survive in the future??
« on: July 04, 2017, 05:11:06 PM »
Based on what it has been seen among the wide array of altcoins such as development, innovation, and security issues, what altcoins might survive in the future?

In my opinion, I think that the only ones prone to survive would be good old altcoins such as Litecoin and Dogecoin, but I may be wrong.

Nevertheless, I would like to know your opinion about this as well as any altcoin that might be worth holding onto for the long term.  Grin

7
Dự án âm thanh giọng nói này là sao ad? Mục đích của dự án này là ǵ và được áp dụng vào công nghệ nào..

8
Crypto Discussion / Re: We can travel with BTC !
« on: July 04, 2017, 04:53:30 PM »
Wow,  That is good news for the travel industry in Asia. I was very excited to come to Japan and now Japan is one of the countries accept payment BTC to barter

Pages: [1]
Bitcoin Garden 2013-2024, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services