click here if you want to see your banner on this site

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - KBLKBL

Pages: [1]
1

Uråldrig valuta för en modern värld!

Officiell hemsida: https://denarius.io

Windows (QT) Wallet nerladdning: https://github.com/carsenk/denarius/releases/download/1.0.0.0/Denarius-QT.zip

Alternativt: https://mega.nz/#!vFZ3TAhY!DgVSvoOJWm6dz9-ysGGsdNndXPKgp-aa6RTbhx2Ir1M

MacOS (QT) Wallet nerladdning: Kommer senare

Github källkod: https://github.com/carsenk/denarius

Tribus CPU Miner källkod: https://github.com/carsenk/cpuminer-multi-linux
(testad och fullt fungerande i Linux och Windows)

tpruvot har vänligt uppdaterat sin "CPU Miner Multi"-källkod för Tribus: https://github.com/tpruvot/cpuminer-multi

Tribus CPU Miner för Windows: https://github.com/carsenk/cpuminer-multi/releases/download/v1.0-T/cpuminer.exe

Tribus GPU Miner för NVIDIA GPU, för Windows: https://github.com/carsenk/ccminer/releases/download/v2.0-tpruvot-tribus/ccminer-2.1-tribus.7z

Tribus GPU Miner för NVIDIA GPU, källkod: https://github.com/tpruvot/ccminer

Tribus AMD GPU sgminer källkod: https://github.com/carsenk/sgminer-tribus (Inte testad eller kompilerad för Windows. Belöning om 10,000 DNR finns, se länk nedan)

Chatta med oss i vår grupp på Gitter: https://gitter.im/denariusproject/Lobby

Denarius specifikationer:

Denarius är en ny kryptovaluta, baserad på den ursprungliga Bitcoin Core av Satoshi Nakamoto. Denarius har et antal förbättringar, så som "Stealth Addresses", "Encrypted Messaging", Tribus (en helt ny PoW algoritm som är ASIC-motståndskraftig), och maximalt 10 000 000 DNR kommer skapas inom PoW-livscykeln på 3 år. Efter 3 år kommer denna övergå till PoS (Proof of Stake) med 6% ränta.

Maximalt 10 000 000 DNR

10%, 1 000 000 DNR, är förhandsmine:at
Hälften av detta, 500 000, går till belöningar, marknadsföring, och diverse tjänster. Den andra halvan är utvecklarens ersättning för att underhålla och täcka utvecklingskostnaderna för denna valuta.

30 sekunder per block
7 bekräftelser
30 bekraftelser för att mogna (mature) block
Tribus Proof of Work (PoW) algoritmen bygger på 3 av de främsta NIST5-algoritmerna, JH, Keccak och Echo.
Proof-of-Stake Hybrid som kommer övergå till fullo till PoS när PoW avslutas vid block 3 000 000.

Blockbelöningsstruktur:
Code: [Select]
if (pindexBest->nHeight == 1)
nSubsidy = 1000000 * COIN;  // 10% Premine
else if (pindexBest->nHeight <= FAIR_LAUNCH_BLOCK) // Block 210, Instamine prevention
                nSubsidy = 1 * COIN/2;
else if (pindexBest->nHeight <= 1000000) // Block 1m ~ 3m DNR
nSubsidy = 3 * COIN;
else if (pindexBest->nHeight <= 2000000) // Block 2m ~ 4m DNR
nSubsidy = 4 * COIN;
else if (pindexBest->nHeight <= 3000000) // Block 3m ~ 3m DNR
nSubsidy = 3 * COIN;
        else if (pindexBest->nHeight > LAST_POW_BLOCK) // Block 3m
nSubsidy = 0; // PoW Ends ~ 10,000,000 Total DNR Mined via PoW

RPC Port: 32339
Port: 33339


Funktionalitet:

Dolda adresser (Stealth Addresses)
Krypterade meddelanden (Encrypted Messaging)
Snabba transaktioner
Tribus Proof of Work-algoritmen (ny!)
Proof of Stake med 6% ränta efter avslutad PoW om 3 år. Lanserade 14:e juni 2017.

Belöningar:

Framförallt behövs hjälp med viss portering av mjukvara mellan operativ, samt marknadsföring och spridning.
En uppdaterad belöningslista finns hos Bitcointalk.

Mining pools:
Python Tribus Hashing-modul kan hittas här: https://github.com/exmac/tribus-hash
http://163.172.104.9/
http://yiimp.ccminer.org/

Blockutforskare:
http://yiimp.ccminer.org/explorer/DNR
http://163.172.104.9/explorer/DNR

Handelsplatser:
https://coinsmarkets.com/trade-BTC-DNR.htmDenarius utvecklas löpande och funktioner tillkommer ständigt. Vid lanseringen är den aktuella versionen av Denarius 1.0.0.0.
Utvecklare: Carsen K. (kingcarsen)

För löpande information om denna valuta hänvisar vi till webbplatsen, tråden hos Bitcointalk samt projektets Github. Anslut gärna till Gitter för att prata med oss!

Inga nya funktioner är för närvarandet utlovade. Huvudfokus ligger på underhåll och utveckling av befintlig funktionalitet och nätverk.

En bra startpunkt för mining är följande denarius.conf:
Code: [Select]
rpcuser=denariususer
rpcpassword=xx
rpcallowip=127.0.0.1
rpcport=32339
server=1
daemon=1
listen=1

Om du har problem att synkronisera med nätverket, försök då att lägga inn dessa i din denarius.conf:
Code: [Select]
addnode=yiimp.ccminer.org:33339
addnode=172.93.53.210:33339

Exempelkommando för att starta egen mining av DNR med Tribus CPU miner:
Code: [Select]
cpuminer.exe -a tribus -o http://127.0.0.1:32339 -u denariususer -p xx


Denarius (DNR) - Uråldrig valuta för en modern värld!


Pages: [1]
Bitcoin Garden 2013-2022, All rights reserved | Privacy Policy | DMCA | About Bitcoin Garden | Support & Services