Bitcoin Garden Forum

Local Cryptocurrency Discussion => Vietnamese Language => Topic started by: alula199924 on May 03, 2020, 05:42:38 AM

Title: Bitcoin lóe lên tín hiệu bán TD9 trên khung thời gian hàng ngày sau khi tăng 40%
Post by: alula199924 on May 03, 2020, 05:42:38 AM
  Giá Bitcoin đă tăng lên mức cao 9.065 đô la vào ngày 1 tháng 5, sau khi đạt đỉnh 9,481 đô la vào ngày hôm trước. Giá BTC tăng 35% trong ṿng 9 ngày đă tạo ra chỉ báo TD9, một chỉ báo chính xác trong lịch sử, đă kích hoạt một tín hiệu trên biểu đồ hàng ngày của tài sản.
   TD9 là ǵ?
TD9, một dấu hiệu bán là một phần của hệ thống TD Sequential, được kích hoạt khi giá của một tài sản tăng chín ngày liên tiếp trên giá của nó bốn ngày trước khi chạy 9 ngày.

TD Sequential viết tắt từ tên của tác giả Tom DeMark, TD Sequential thường có 2 thành phần – TD Setup và TD Countdown. Pha đầu tiên của TD Sequential bắt đầu với TD Setup và có tổng cộng 9 lần đếm. Sau 9 lần đếm, tại thời điểm đó, giá sẽ dừng, sẽ hồi hoặc đảo chiều đúng tới mức đó. Nhưng đó cũng là điểm TD Sequential bắt đầu pha thứ hai gọi là TD Countdown và được tính làm 13 lần đến. Khi lần đếm thứ 13 hoàn thành, tại thời điểm đó, giá sẽ đảo chiều hoặc chỉ là một đợt giá hồi nhỏ.

TD Sequential hoàn toàn không phụ thuộc vào trục tung của thị trường, khi bạn đếm đúng số lần nến tăng hay giảm trong khoảng số 9 hay 13 theo Tom Demark thị trường thường sẽ đảo chiều.

Ví dụ, như chúng ta thấy, trên khung thời gian hàng ngày, giá Bitcoin đóng cửa ở mức $ 7,125 vào ngày 19 tháng 4. Từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, BTC luôn duy tŕ trên mức $ 7,125 trong chín ngày liên tiếp, khiến TD9 sẽ sáng lên.

    Theo: tapchibitcoin