Bitcoin Garden Forum

Local Cryptocurrency Discussion => Other Languages => Bulgarian Language => Topic started by: Annapelova on July 24, 2018, 12:41:42 PM

Title: 🔥🔥🔥[ANN][BOUNTY]~ $4,464,000 - GigTricks - 18 милиона токена 🔥🔥🔥
Post by: Annapelova on July 24, 2018, 12:41:42 PM
GIGTRICKS ФРИЙЛАНС И ONDEMAND ЕКОСИСТЕМА ОФИЦИАЛНА BOUNTY ПРОГРАМА (https://www.gigtricks.io)

The Official GigTricks.io - 18 милиона GigBit токена(GBTC)
(https://www.gigtricks.io)

BOUNTY ПЕРИОД: ОТ  15-АПРИЛ-18 дo 30-СЕПТЕМВРИ-18
(https://www.gigtricks.io)

Уебсайт | (https://www.gigtricks.io)Бяла книга | (http://regerie-waskitty.com/4d017c36-d716-48f8-b731-f2b2b41a3c7a)Токен продажба | (https://www.gigtricks.io)Telegram | (https://t.me/gigtricks)Twitter | (https://twitter.com/gigtricksglobal)ANN (https://bitcointalk.org/index.php?topic=3281088.0)

На кратко | (http://regerie-waskitty.com/fa0f453a-ef53-4394-a96b-faaed9acb0e7)Представяне на платформата | (http://regerie-waskitty.com/15e1a2f2-1499-4594-a73e-6e89d7fb5df2)Техническа книга (http://regerie-waskitty.com/b86a6636-8c8d-4543-9012-a56bd78be3e1)


GigTricks [GigBit GBTC Токен] фрийлансинг & ondemand екосистема стартира официалната си bounty програма с цел възнаграждение на тези, които ни подкрепят. За тази цел ние решихме 7.14% (~18 million GBTC) от продаваните ИКО GBTC токени тоест 250 млн. GBTC един GigBit токен ще струва точно $0.248 по време на ИКО. Bounty кампанията ще се състои до края на ИКО и ще бъде разделена по следния начин:

45% (8,100,000 GBTC) за кампанията за Bitcointalk подписи [BitcoinTalk] ~ $2,008,800

10% (1,800,000 GBTC) за Twitter кампанията ~ $446,400

10% (1,800,000 GBTC) за Facebook кампанията ~ $446,400

10% (1,800,000 GBTC) за кампанията в социалните мрежи ~ $446,400

5% (900 000 GBTC) за кампанията за превеждане ~ $223,200

10% (1,800,000 GBTC) за YouTube кампанията ~ $446,400

10% (1,800,000 GBTC) за Airdrop кампанията ~ $446,400


Дяловете за кампаниите ще бъдат актуализирани всеки уикенд.


(https://image.ibb.co/mApynH/1.jpg)

45% (8,100,000 GBTC) за кампанията за Bitcointalk подписи [BitcoinTalk] ~ $2,008,800

Присъединете се към кампанията за Bitcointalk подписи  на GigTricks - GigBit (GBTC), за да спомогнете за разпространението на проекта в Bitcointalk.org. В замяна на Вашия принос ще бъдете възнаградени GBTC Tokens. Само членове, с ранг Jr. и нагоре, ще бъдат приемани.
 
Възнаграждение:

45% от общата сума за bounty програмата ще се изплаща на участниците в кампанията за подписи.
 
Възнаграждението ще бъде както следва:
 
Jr Member: 7 дяла/седмица.
Member: 15 дяла/седмица.
Full Member: 30 дяла/седмица.
Sr Member: 50 дяла/седмица.
Hero/Legendary: 80 дяла/седмица.

Ще получавате 10 допълнителни дяла всяка седмица, ако използвате нашия аватар.

Изтеглете аватара от : тук (http://bit.ly/gigtricks-avatar2)

(https://image.ibb.co/mrSo7H/Avatar_Gig_Tricks.png)

Как да участвате:

1. Добавете нашия подпис във вашия профил във форума.
2. Изпратете формуляра с вашия ранг и необходима информация: тук (http://bit.ly/gigtricks-signature)
3. Правете общо 10 конструктивни публикации на седмица за всяка седмица, в която участвате.
4. Носете подписа до края на bounty кампанията.
5. Присъединете се към нашия Telegramтук (https://t.me/gigtricks)

Проверете електронната таблица: тук (http://bit.ly/gigtricks-bounty)

Правила:

1. Подписът трябва да се носи до края на ICO. Премахването на подписа във всеки един момент преди това ще доведе до дисквалификация.
2. През този период трябва да правите минимум 10 публикации на седмица, за да получите своите дялове.
3. Ще бъдат считани само полезни и конструктивни публикации. Публикации, които не са по темата или са направени с намерение да се увеличи броя на публикациите, ще бъдат игнорирани.
4. Публикацията трябва да има минимална дължина от 75 знака, за да бъде зачетена.
5. Не премахвайте подписа докато електронната таблица не бъде актуализирана с последния брой публикации - поне една седмица след последната актуализация. Премахването му преди актуализацията на броя публикации ще доведе до дисквалификация.
6. За да участвате в тази кампания Ви е нужен trust score поне (-5). Ако той е под (-5), тогава НЕ можете да участвате.

7. Публикувайте отговор на тази тема в случай, че имате някакви въпроси или ни кажете колко сте развълнувани от тази bounty кампания :) Нашият екип ще Ви отговори в най-скоро време


Краят за актуализиране на дяловете е точно преди полунощ всяка седмица в неделя.

1.1. Код за подписа

[Кодът ще бъде публикуван преди началото на bounty кампанията]


Jr Member:

GigTricks
WORLD FIRST INTEGRATED FREELANCE & ON-DEMAND ECOSYSTEMS
Whitepaper | Bounty | ANN Thread | www.gigtricks.io

Code: [Select]

[center]GigTricks
WORLD FIRST INTEGRATED FREELANCE & ON-DEMAND ECOSYSTEMS
Whitepaper | Bounty | ANN Thread | www.gigtricks.io
[/center]Member:


GigTricks - WORLD FIRST INTEGRATED FREELANCE & ON-DEMAND ECOSYSTEMS (https://www.gigtricks.io)
WHITEPAPER (http://regerie-waskitty.com/4d017c36-d716-48f8-b731-f2b2b41a3c7a) | BOUNTY (https://bitcointalk.org/index.php?topic=3290076.0) | ANN THREAD (https://bitcointalk.org/index.php?topic=3281088.0)
Telegram (https://t.me/gigtricks) | Twitter (https://twitter.com/gigtricksglobal) | Facebook (https://www.facebook.com/gigtricks/) | Medium (https://medium.com/gigtricks) | www.gigtricks.io (https://www.gigtricks.io/)

Code: [Select]

[center]GigTricks - [url=https://www.gigtricks.io]WORLD FIRST INTEGRATED FREELANCE & ON-DEMAND ECOSYSTEMS[/url]
[url=http://regerie-waskitty.com/4d017c36-d716-48f8-b731-f2b2b41a3c7a]WHITEPAPER[/url] | [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=3290076.0]BOUNTY[/url] | [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=3281088.0]ANN THREAD[/url]
[url=https://t.me/gigtricks]Telegram[/url] | [url=https://twitter.com/gigtricksglobal]Twitter[/url] | [url=https://www.facebook.com/gigtricks/]Facebook[/url] | [url=https://medium.com/gigtricks]Medium[/url] | [url=https://www.gigtricks.io/]www.gigtricks.io[/url]
[/center]


Full Member:


GigTricks - WORLD FIRST INTEGRATED FREELANCE & ON-DEMAND ECOSYSTEMS (https://www.gigtricks.io)
WHITEPAPER (http://regerie-waskitty.com/4d017c36-d716-48f8-b731-f2b2b41a3c7a) | BOUNTY (https://bitcointalk.org/index.php?topic=3290076.0) | ANN THREAD (https://bitcointalk.org/index.php?topic=3281088.0)
Telegram (https://t.me/gigtricks) | Twitter (https://twitter.com/gigtricksglobal) | Facebook (https://www.facebook.com/gigtricks/)  | Medium (https://medium.com/gigtricks) | www.gigtricks.io (https://www.gigtricks.io/)

Code: [Select]

[center][b][color=#ff4900]GigTricks[/color][/b] - [url=https://www.gigtricks.io]WORLD FIRST INTEGRATED FREELANCE & ON-DEMAND ECOSYSTEMS[/url]
[url=http://regerie-waskitty.com/4d017c36-d716-48f8-b731-f2b2b41a3c7a][color=#000000]WHITEPAPER[/url] | [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=3290076.0][color=#000000]BOUNTY[/url] | [url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=3281088.0][color=#000000]ANN THREAD[/url]
[url=https://t.me/gigtricks][b][color=#000000]Telegram[/color][/b][/url] | [url=https://twitter.com/gigtricksglobal][b][color=#000000]Twitter[/color][/b][/url] | [url=https://www.facebook.com/gigtricks/][b][color=#000000]Facebook[/color][/b][/url]  | [url=https://medium.com/gigtricks][b][color=#000000]Medium[/url] | [url=https://www.gigtricks.io/][color=#ff4900]www.gigtricks.io[/color][/url]
[/center]Sr Member:

(https://image.ibb.co/n5xqPx/Sr_Members.jpg)

Code: [Select]

[center][table][tr][td][url=https://www.gigtricks.io][size=2px][tt][color=#ff7200]
            █ █ █ █ █
         ██           ██
       ██     █ █ █ █   ██
     ██    ██        ██
   ██   ██               
  ██   ██     ████████                  [color=#000000]██████████[/color]
            ███          ██   █████████     [color=#000000]██      ██████  ██   ███████  ██    ███   ███████[/color]
 ██   ██    ███              ██      ███    [color=#000000]██      ██          ███       ██   ███  ██[/color]
 ██   ██    ███  ██████  ██  ██      ███    [color=#000000]██      ██      ██  ███       ██  ███   ██[/color]
            ███      ██  ██  ██      ███    [color=#000000]██      ██      ██  ███       ██████     ███████[/color]
 ██   ██    ███      ██  ██  ██      ███    [color=#000000]██      ██      ██  ███       ██  ██           ██[/color]
             ██      ██  ██  ██      ███    [color=#000000]██      ██      ██  ███       ██   ███         ██[/color]
 ██   ██      ███████    ██   █████████     [color=#000000]██      ██      ██   ███████  ██    ███  ███████[/color]
  ██   ██                           ███
   ██    ██          ██            ███
     ██    ██ █ █ █ █   ██
       ██             ██
          █ █ █ █ █ █[/td][td][/td][td][size=2pt][tt][color=#46a][color=#f9bf29]██[/td][td][/td][td][center][font=arial][url=https://www.gigtricks.io][size=12pt][b][color=#ff4900]W[/color][color=#ff4b00]O[/color][color=#ff4e00]R[/color][color=#ff5000]L[/color][color=#ff5300]D[/color] [color=#ff5800]F[/color][color=#ff5a00]I[/color][color=#ff5d00]R[/color][color=#ff5f00]S[/color][color=#ff6200]T[/color] [color=#ff6600]I[/color][color=#ff6900]N[/color][color=#ff6b00]T[/color][color=#ff6e00]E[/color][color=#ff7000]G[/color][color=#ff7300]R[/color][color=#ff7500]A[/color][color=#ff7800]T[/color][color=#ff7a00]E[/color][color=#ff7d00]D[/color]
 [color=#ff4b00]F[/color][color=#ff4c00]R[/color][color=#ff4e00]E[/color][color=#ff5000]E[/color][color=#ff5200]L[/color][color=#ff5300]A[/color][color=#ff5500]N[/color][color=#ff5700]C[/color][color=#ff5900]E[/color] [color=#ff5c00]&[/color] [color=#ff6000]O[/color][color=#ff6100]N[/color][color=#ff6300]-[/color][color=#ff6500]D[/color][color=#ff6700]E[/color][color=#ff6800]M[/color][color=#ff6a00]A[/color][color=#ff6c00]N[/color][color=#ff6e00]D[/color] [color=#ff7100]E[/color][color=#ff7300]C[/color][color=#ff7500]O[/color][color=#ff7600]S[/color][color=#ff7800]Y[/color][color=#ff7a00]S[/color][color=#ff7c00]T[/color][color=#ff7d00]E[/color][color=#ff7f00]M[/color][/url][/td][td][/td][td][size=2pt][tt][color=#46a][color=#f9bf29]██[/td][td][/td][td][center][font=arial][size=8pt][b][url=https://t.me/gigtricks][color=#000][b]Telegram[/b][/url]     [url=https://www.facebook.com/gigtricks/][color=#000][b]Facebook[/b][/url]     [url=https://twitter.com/gigtricksglobal][color=#000][b]Twitter[/b][/url]     [url=https://medium.com/gigtricks][color=#000][b]Medium[/b][/url]
[size=6pt][color=transparent]-[/color][/size]
[size=9pt][url=https://www.gigtricks.io][color=#ff4900]WEBSITE[color=#ff7f00]E[/color][/url] [size=10pt][color=#335]|█|[/size] [url=http://regerie-waskitty.com/4d017c36-d716-48f8-b731-f2b2b41a3c7a][color=#ff4900]WHITEPAPER
[/url][/td][td][/td][td][size=2pt][tt][color=#f9bf29]██[/td][td][center][font=arial][size=9pt][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=3290076.0][b][color=#ff4900]BOUNTY[/url]
[size=6pt][color=transparent]-[/color][/size]
[url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=3281088.0][b][color=#ff4900]ANN THREAD[/url][/td][/tr][/table][/center]Hero/Legendary Member:

(https://image.ibb.co/c7tarc/Hero.jpg)

Code: [Select]

[center][table][tr][td][url=https://www.gigtricks.io][size=2px][tt][color=#ff7200]
            █ █ █ █ █
         ██           ██
       ██     █ █ █ █   ██
     ██    ██        ██
   ██   ██               
  ██   ██     ████████                  [color=#000000]██████████[/color]
            ███          ██   █████████     [color=#000000]██      ██████  ██   ███████  ██    ███   ███████[/color]
 ██   ██    ███              ██      ███    [color=#000000]██      ██          ███       ██   ███  ██[/color]
 ██   ██    ███  ██████  ██  ██      ███    [color=#000000]██      ██      ██  ███       ██  ███   ██[/color]
            ███      ██  ██  ██      ███    [color=#000000]██      ██      ██  ███       ██████     ███████[/color]
 ██   ██    ███      ██  ██  ██      ███    [color=#000000]██      ██      ██  ███       ██  ██           ██[/color]
             ██      ██  ██  ██      ███    [color=#000000]██      ██      ██  ███       ██   ███         ██[/color]
 ██   ██      ███████    ██   █████████     [color=#000000]██      ██      ██   ███████  ██    ███  ███████[/color]
  ██   ██                           ███
   ██    ██          ██            ███
     ██    ██ █ █ █ █   ██
       ██             ██
          █ █ █ █ █ █[/td][td][/td][td][size=2pt][tt][color=#46a][color=#fe5a4c]█


[color=#fd7e40]█[color=#faa831]█


[color=#f9bf29]█

█[/td][td][/td][td][center][font=arial][url=https://www.gigtricks.io][size=12pt][b][glow=#FF4900,1][color=#FF4900].[color=#FFF] WORLD FIRST INTEGRATED
 FREELANCE & ON-DEMAND ECOSYSTEM [color=#FF4900].[/url]
[/td][td][/td][td][size=2pt][tt][color=#46a][color=#fe5a4c]█


[color=#fd7e40]█[color=#faa831]█


[color=#f9bf29]█

█[/td][td][/td][td][center][font=arial][size=8pt][b][url=https://t.me/gigtricks][color=#000][b]Telegram[/b][/url]     [url=https://www.facebook.com/gigtricks/][color=#000][b]Facebook[/b][/url]     [url=https://twitter.com/gigtricksglobal][color=#000][b]Twitter[/b][/url]     [url=https://medium.com/gigtricks][color=#000][b]Medium[/b][/url]
[size=6pt][color=transparent]-------------------------------------------------------------------[/color][/size]
[size=9pt][url=https://www.gigtricks.io][glow=#ff4900,1][color=#ff4900].[color=#fff]WEBSITE[color=#ff4900].[/url] [size=10pt][color=#335]|█|[/size] [url=http://regerie-waskitty.com/4d017c36-d716-48f8-b731-f2b2b41a3c7a][glow=#ff4900,1][color=#ff4900].[color=#fff]WHITEPAPER[color=#ff4900].[/url][/td][td][/td][td][size=2pt][tt][color=#fe5a4c]█


[color=#fd7e40]█[color=#faa831]█


[color=#f9bf29]█

█[/td][td][center][font=arial][size=9pt][b][url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=3290076.0][glow=#ff4900,1][color=#ff4900]......[color=#fff]BOUNTY[color=#ff4900]......[/url]
[size=6pt]-----------------------------------[/size]
[url=https://bitcointalk.org/index.php?topic=3281088.0][glow=#ff4900,1][color=#ff4900]..[color=#fff]ANN THREAD[color=#ff4900]..[/url][/td][/tr][/table][/center]Всички изпратени материали ще бъдат проверявани ръчно.

(https://image.ibb.co/i4rYMc/2.jpg)

10% (1,800,000 GBTC) за Twitter кампанията  ~ $446,400

Спечелете GBTC като награда за tweet-инг за GigTricks GigBit GBTC токен проекта и за retweet-инг на официални съобщения от GBTC.

Възнаграждение:

10% от общия bounty фонд ще бъде изплатен на участниците в Twitter кампанията.

Ще разпределим всички участници в следните 6 категории и ще ги възнаградим както следва:

250 - 750 последователи : 1 дяла/седмица.
750 - 1,500 последователи : 2 дяла/седмица.
1,500 - 5,000 последователи : 5 дяла/седмица.
5,000 - 10,000 последователи : 10 дяла/седмица.
10,000 - 25,000 последователи :15  дяла/седмица.
25,000+ followers: последователи :25  дяла/седмица.

Как да участвате:

1. Преди всичко, последвайте профила на GigTricks в Twitter: тук (https://twitter.com/gigtricksglobal)
2. Правете поне 10 tweets/retweets на седмица, свързани с екосистемата GigTricks GigBit Token.
3. Регистрирайте се с формулярът: тук (http://bit.ly/gigtricks-twitter)
4. Присъединете се към нашия Telegram тук (https://t.me/gigtricks)

Проверете електронната таблица: тук (http://bit.ly/gigtricks-bounty)

Правила:

1. Всеки може да се присъедини.
2. Twitter audit (https://www.twitteraudit.com/) трябва да бъде равна или по-голяма от 85%.
3. Правете най-малко 10 tweets или retweets за проекта GigTricks GigBit Token седмично.
4. Трябва правите tweet-овете конструктивни, а не просто спам.
5. Всички tweets и retweets, които правите, трябва да включват следните хаштагове: #GigTricks #GigTricksICO #ICO #Cryptocurrency #Blockchain

6. Публикувайте отговор на тази тема в случай, че имате някакви въпроси или ни кажете колко сте развълнувани от тази bounty кампания :) Нашият екип ще Ви отговори в най-скоро време


7. Уверете се, че актуализирате връзките на седмичните си постижения към този bounty thread, както и чрез седмичния формуляр, предоставен по-долу.

 Актуализирайте седмичните си постижения по-долу:


Седмица 1 -->> Затворен линк
Седмица 2 -->> Затворен линк
Седмица 3 -->> Затворен линк
Седмица 4 -->> Затворен линк
Седмица 5 -->> Затворен линк
Седмица 6 -->> Затворен линк
Седмица 7 -->> Затворен линк
Седмица 8 -->> Затворен линк
Седмица 9 -->> Затворен линк
Седмица 10 -->> Затворен линк
Седмица 11 -->> Затворен линк
Седмица 12 -->> Затворен линк
Седмица 13 -->> Актуализирайте тук от 8 Юли до 14 Юли (https://goo.gl/forms/ggtBv2UqqJDCFLYy1)
Седмица 14 -->>
Седмица 15 -->>
Седмица 16 -->>

[Отбележете, че седмичните линкове за напредъка ще бъдат актуализирани след края на всяка седмица само в основния пост в bitcointalk и в този пост на bounty програмата].

Всички изпратени материали ще бъдат проверявани ръчно.

(https://image.ibb.co/kNzaZx/3.jpg)

10% (1,800,000 GBTC) за Facebook кампанията ~ $446,400

Спечелете GBTC като награда за публикации във Facebook във връзка с проекта GigTricks GigBit Token и за споделяне на официални съобщения от GBTC.

Възнаграждения:

10% от общия bounty фонд ще бъде изплатен на участниците във Facebook кампанията.

Ще разпределим всички участници в следните 6 категории и ще ги възнаградим както следва:

100 - 500 Приятели : 1 дял/седмица
501 - 1,000 Приятели : 2 дял/седмица
1,001 - 2,000 Приятели : 5 дял/седмица
2,001 - 3,000 Приятели : 10 дял/седмица
3,001 - 4,000 Приятели : 15 дял/седмица
4,000+ Приятели : 25 дял/седмица

Как да участвате:

1. Преди всичко, последвайте GigTricks официалната Facebook страница: тук (https://www.facebook.com/gigtricks)
2. Правете поне 10 поста/споделяния на седмица, свързани с GigTricks GigBit Token.
3. Регистрирайте се с формуляра: тук (http://bit.ly/gigtricks-facebook)
4. Присъединете се към нашия Telegram here (https://t.me/gigtricks)

Проверете електронната таблица: тук (http://bit.ly/gigtricks-bounty)

Правила:

1. Всеки член на Bitcointalk може да се присъедини.
2. Правете поне 10 поста/споделяния на седмица, свързани с GigTricks GigBit Token.
3. Постовете трябва да са конструктивни, а не просто спам.
4. Всички ваши постове или репостове трябва да включват следните хаштагове : #GigTricks #GigTricksICO #ICO #Cryptocurrency #Blockchain

5. Публикувайте отговор на тази тема в случай, че имате някакви въпроси или ни кажете колко сте развълнувани от тази bounty кампания :) Нашият екип ще Ви отговори в най-скоро време


6. Уверете се, че също така актуализирате линковете на седмичните си постижения към тази bounty програма, както и чрез седмичния формуляр, предоставен по-долу.

 Актуализирайте седмичните си постижения по-долу:

Седмица 1 -->> Затворен линк
Седмица 2 -->> Затворен линк
Седмица 3 -->> Затворен линк
Седмица 4 -->> Затворен линк
Седмица 5 -->> Затворен линк
Седмица 6 -->> Затворен линк
Седмица 7 -->> Затворен линк
Седмица 8 -->> Затворен линк
Седмица 9 -->> Затворен линк
Седмица 10 -->> Затворен линк
Седмица 11 -->> Затворен линк
Седмица 12 -->> Затворен линк
Седмица13 -->> Актуализирайте тук от 8 юли до 14 юли (https://goo.gl/forms/2bzKaFCwKX3CJukw2)
Седмица 14 -->>
Седмица 15 -->>
Седмица16 -->>

[Отбележете, че седмичните линкове за напредъка ще бъдат актуализирани след края на всяка седмица само в основния пост в bitcointalk и в този пост на bounty програмата].

Всички изпратени материали ще бъдат проверявани ръчно.

Title: Re: 🔥🔥🔥[ANN][BOUNTY]~ $4,464,000 - GigTricks - 18 милиона токена 🔥🔥🔥
Post by: Annapelova on July 24, 2018, 12:45:10 PM
(https://image.ibb.co/go82Ex/4.jpg)

10% (1,800,000 GBTC) за кампанията в социалните мрежи ~ $446,400

Получавайте GBTC като награда за създаване на висококачествени отзиви, статии и видеоклипове за GigTricks GigBit Token, които включват информация за проекта, ИКО или инструкции за участие.
 
Възнаграждение:
 
10% от общия bounty фонд ще бъдат разпределени за кампанията за социалните мрежи.
 
Ще разделяме всички видеоклипове и блогове/статии в 3 категории и ще ги възнаграждаваме по следния начин:

* За тази кампания статии, публикувани на китайски, руски, корейски и японски по новинарски уебсайтове, популярни блогове и/или свързани с криптовалути сайтове, ще получат допълнителни награди, пропорционални на генерирания трафик. Китайски, руски, корейски и японски имат 3x награди, ако получат добър трафик.

Високо качество: 250 дяла.
Добро качество: 100 дяла.
Нормално качество: 50 дяла.

Как да участвате:
 
1. Напишете статията, ревюто си или създайте видеоклипа си.
2. Попълнете формулярът: тук (http://bit.ly/gigtricks-blog-media)

Проверете електронната таблица: тук (http://bit.ly/gigtricks-bounty)

Изтеглете нашият press kit: тук (http://bit.ly/gigtricks-mediakit)

1. Нискокачествените статии и видеоклипове няма да бъдат приети.

2. Статиите и видеоклиповете трябва да бъдат оригинални. Копирането на работата на другите не е позволено и ще доведе до дисквалификация. Можете да използвате официални изображения и друго съдържание, публикувано на официалния GigTricks.io (https://www.gigtricks.io/) Тoken уебсайт.

3. Статиите и видеоклиповете и всяка друга медия трябва да имат един линк към официалния сайт, един към бялата книга и един линк към вашия собствен профил в Bitcointalk, за да докаже, че е оригинално съдържание.

4. Видеоклиповете трябва да са с продължителност повече от 1:30 минути. Кратките видеоклипове няма да бъдат взимани под внимание.

6. Статиите трябва да са поне 300 думи. По-къси статии няма да бъдат приемани.


7. Medium, Steemit, Newbium и други общи/безплатни участия в блогинг платформи ще бъдат приемани, но само по едно на потребител.

8. Ако статията е публикувана на уебсайт, подкаст или блог, който съдържа висококачествено съдържание, ще бъдат приети 3 участия. Примери за такива включват лични блогове с голям авторитет и активни потребители - Cointelegraph, популярни канали и др.

9. Личните блогове за уебсайтове с нисък трафик няма да бъдат приети. Сайтът трябва да има стабилен месечен трафик.

10. Публикувайте отговор на тази тема в случай, че имате някакви въпроси или ни кажете колко сте развълнувани от тази bounty кампания :) Нашият екип ще Ви отговори в най-скоро време


Всички изпратени материали ще бъдат проверявани ръчно.

(https://image.ibb.co/ga101c/5.jpg)

5% (900,000 GBTC) за кампанията за превеждане  ~ $223,200

Печелете GBTC като награда за превод и модериране на ANN, публикуване на редовни кратки новини, предоставени от екипа на GigTricks, и превеждане на bounty програмата и бялата книга.

Възнаграждение:

5% от общия bounty фонд ще бъдат разпределени на кампанията за превеждане.

Ние ще разделим всички преводи в следните 4 основни категории и ще ги възнаградим както следва:
 
ANN Thread: 150 дяла.
Модериране/Мениджмънт  на ANN Thread: 5 дяла за валиден пост.
Bounty Thread: 100 дяла.
Бяла книга: 200 дяла.
 
Как да участвате:

1. За да запазите език, трябва да се присъедините към нас в Telegram тук (https://t.me/gigtricks)
2. След като завършите превода, изпратете данните, като използвате формуляра: тук (http://bit.ly/gigtricks-translation)

ANN файлове за превод:  тук [Линкът ще бъде обновен скоро]

Файлове от бялата книга за превод:Изтеглете оригиналната бяла книга тук (https://drive.google.com/drive/folders/1IrugPMNsHEBUXSXGKvbutbUAcrCNeqtS?usp=sharing)
                                               Изтеглете техническата книга тук (https://drive.google.com/drive/folders/1lnCyQptgTlX33gD3c6kX_cf9p7830tsD?usp=sharing)
                                               Изтеглете едностранен файл тук (https://drive.google.com/drive/folders/17ReDeE9h8Cr8DEcKr_Xl9KQy6McrMKd4?usp=sharing)
                                                Изтеглете представянето на платформата тук (https://drive.google.com/drive/folders/1Q5CT5NSrnLXgyWK1Bd0Ane_YlZqelVkZ?usp=sharing)

Бележка: ms-word формата е обновен за всички документи!

Проверете електронната таблица: тук (http://bit.ly/gigtricks-bounty)

Правила:

1. Преводът трябва да представляваръчен труд. Ако използвате инструменти като Google Translate или автоматични преводачи, вашето представяне ще бъде отхвърлено и ще бъдете преместени в черния списък..

2. За броене на дяловете от ANN, само оригиналните постове се отчитат за модерираща дейност. Преводачите трябва да са активни и ако ОП стане неактивен, друг модератор ще бъде нает за актуализиране и модериране.

3. Не правете ненужни постове, за да увеличите броя на дяловете си. Те няма да бъдат считани и ще бъдете глобени.

4. Bounty мениджърите и екипът на GigTricks.io си запазват правото да правят промени в тези условия или да прилагат нови такива.

5. За да кандидатствате за награда, не трябва да изоставяте превода си, след като сте готови. От вас се очаква да го модерирате.

6. Освен това имате 5 дни, за да завършите превода си, от деня, в който сте били приети. За ваше удобство са осигурени текстови PSD файлове за ANN.

7. Публикувайте отговор на тази тема в случай, че имате някакви въпроси или ни кажете колко сте развълнувани от тази bounty кампания :) Нашият екип ще Ви отговори в най-скоро времеВсички изпратени материали ще бъдат проверявани ръчно.
Списък с одобрени преводи

Китайски        -->> Отворен
Бенгалски       -->> Отворен
Суахили    -->> Отворен
Персийски      -->> Отворен

Испански       -->> https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1442715
Немски       -->> Прикачен в  https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2128364
Руски        -->> Прикачен в  https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=989282
Френски      -->> Прикачен в  https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2175384
Хинди            -->> Прикачен в  https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1715279
Арабски          -->> Прикачен в  https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1131108
Португалски   -->> Прикачен в  https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1837191
Японски      -->> Прикачен в  https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1540670
Корейски        -->> Прикачен в  https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2030220
Украйнски      -->> Прикачен в  https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=989282
Турски      -->> Прикачен в  https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1327001
Италиански          -->> Прикачен в  https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1121506
Малайски        -->> Прикачен в  https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=162884
Полски           -->> Прикачен в  https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1773383
Холандски        -->> Прикачен в  https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2128364
Индонезийски   -->> Прикачен в  https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1572615
Урду        -->> Прикачен в  https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=879197
Тагалог      -->> Прикачен в  https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=814659
Виетнамски  -->> Прикачен в  https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1633411
Латвийски         -->> Прикачен в  https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1731526
Български      -->> Прикачен в  https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1655921

(https://image.ibb.co/iyqSgc/7.jpg)

10% (1,800,000 GBTC) за Airdrop Кампанията ~ $446,400

Спечелете GBTC като награда за присъединяване към официалната GigTricks  ИКО група в Telegram и списък за имейли, така че винаги да можете да намерите най-новите съобщения по проекта.

Възнаграждение:

10% от общия bounty фонд ще бъдат разпределени между участниците в airdrop кампанията.
 
Присъединете се към нашия Telegram тук (https://t.me/gigtricks): 10 дяла.
Променете аватара си в Telegram на снимката на официалната GigTricks група   + Добавете "GigTricks.io Ambassador" към вашето име в Telegram: 10 дяла. Например -> Вашето име | GigTricks.io Ambassador

Telegram покани:канете хора  в нашата Telegram група, получавайки 1 дял за всеки потребител потребител. Можете да поканите 20 души и в края на програмата, ако те все още са в нашата група, ще получите още по 1 дял на всеки потребител. Така че, моля не забравяйте да добавяте само хора, които се интересуват от света на блокчейн и криптовалутите. Също така не забравяйте да кажете на всички, които сте поканили, да въведат потребителското Ви име от Telegram като поканил ги във формуляра, когато те се регистрират за нашата кампания.
 
Как да участвате:

1. Присъединете се към нашия Telegram: тук (https://t.me/gigtricks)
2. Променете аватара си в Telegram на снимката на официалната GigTricks група   + Добавете "GigTricks.io Ambassador" към вашето име в Telegram
3. Попълнете формуляра: тук (http://bit.ly/gigtricks-airdrop)

Проверете електронната таблица: тук (http://bit.ly/gigtricks-bounty)

Правила:

1. Трябва да регистрирате реален акаунт.
2. Ще има само една награда за всеки Telegram и Bitcointalk потребител.
3. Бъдете активни поне няколко пъти седмично (2 - 3) в Telegram.
4. Останете в групите, в които сте се присъединили до края на ИКО. Напускането по-рано от това ще доведе до дисквалификация.
5. Публикувайте отговор на тази тема в случай, че имате някакви въпроси или ни кажете колко сте развълнувани от тази bounty кампания :) Нашият екип ще Ви отговори в най-скоро време
6. ЪПДЕЙТ: Изтрихме всички колони, които преди са били затъмнени и заключени с цел по-нататъшна защита на личните данни на членовете на bounty програмата.


Всички изпратени материали ще бъдат проверявани ръчно.


(https://image.ibb.co/ivSvZx/6.jpg)

10% (1,800,000 GBTC) за Youtube Кампанията  ~ $446,400

Спечелете GBTC като награда за правенето на клипове относно проекта GigTricks GigBit Token и за споделяне на добро и полезно съдържание по отношение на проекта GigTricks

Възнаграждение:

10% от общия bounty фонд ще бъде разпределен между участниците в YouTube кампанията.

Ще разпределим всички участници в следните 6 категории и ще ги възнаградим както следва:

250 - 750 абонати:1 дял/видео.
750 - 1,500 абонати:2 дяла/видео.
1,500 - 5,000 абонати:5 дяла/видео.
5,000 - 10,000 абонати:10 дяла/видео.
10,000 - 25,000 абонати:15 дяла/видео.
25,000+ абонати:25 дяла/видео.

Как да участвате:

1. Преди всичко, абонирайте се за официалния акаунт на GigTricks в YouTube: тук (http://bit.ly/gigtricks-youtube-channel)
2. Направете най-малко 1 клип на седмица, свързан с GigTricks GigBit Token.
3. Попълнете формуляра: тук (http://bit.ly/gigtricks-youtube)
4. Трябва да се присъедините към групата ни в Telegram тук (https://t.me/gigtricks)

Проверете електронната таблица: тук (http://bit.ly/gigtricks-bounty)

Правила:

1. Всеки потребител на Bitcointalk.
2. Направете поне 1 или повече видеоклипова за проекта GigTricks GigBit Token.
3. Трябва да направите видеоклиповете конструктивни, а не просто спам.
4. Видеоклиповете трябва да съдържат следните хаштагове: #GigTricks #GigTricksICO #ICO #Cryptocurrency #Blockchain и линкове към ИКО уебсайта ни GigTricks.io (https://www.gigtricks.io/)
5. Публикувайте отговор на тази тема в случай, че имате някакви въпроси или ни кажете колко сте развълнувани от тази bounty кампания :) Нашият екип ще Ви отговори в най-скоро време


Всички изпратени материали ще бъдат проверявани ръчно.