Bitcoin Garden Forum

Local Cryptocurrency Discussion => Vietnamese Language => Topic started by: kunh0zdn on July 16, 2018, 03:52:37 AM

Title: [ANN] [Live] 🔵 MonetaryCoin series 🔵 - Cung tiền thuật toán
Post by: kunh0zdn on July 16, 2018, 03:52:37 AM

(https://monetary-foundation.github.io/MonetaryCoin-Assets/images/MonetaryCoin_fullText_900x155.png)

Website (https://monetaryCoin.org/) | Distribution Dapp (https://monetaryCoin.io/) | Ann Thread (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4451079) | Whitepaper (https://github.com/Monetary-Foundation/MonetaryCoin-White-Paper/blob/master/Monetary%20Protocol%20Whitepaper.pdf) | Twitter (https://twitter.com/MonetaryCoin) | Facebook (https://www.facebook.com/MonetaryCoin) | Telegram (https://t.me/MonetaryCoin) | Reddit (https://reddit.com/r/MonetaryCoin/) | Blog (https://medium.com/monetary-protocol)
MonetaryCoin là tiền điện tử cryptocurrencies đầu tiên nhằm mục đích thực hiện một tính năng kinh tế vĩ mô để nội sinh chi phối nguồn cung cấp tối đa của chính nó khi đă giả mạo (tức là đă khai thác) đến giới hạn ban đầu. Một MonetaryCoin có thể tồn tại cho mỗi quốc gia hoặc khu vực tiền tệ báo cáo GDP một cách đáng tin cậy và ban đầu được hiệu chỉnh không quá 1% nguồn cung tiền M2 để không làm gián đoạn khả năng của ngân hàng trung ương nhằm mục tiêu ổn định giá cả và việc làm đầy đủ.

(https://monetary-foundation.github.io/MonetaryCoin-Assets/images/MERO.png)  (https://monetary-foundation.github.io/MonetaryCoin-Assets/images/MCHI.png)

100% coins có sẵn cho cộng đồng tại https://MonetaryCoin.io (https://MonetaryCoin.io).


MonetaryCoin tương thích với ERC-20 và có ba tính năng chính và nền tảng hỗ trợ.

Đầu tiên, tiền coins được tạo ra thông qua proof-of-stake .
Thứ hai, các bên liên quan có thể chọn thêm thông tin cá nhân (tùy chọn) để đáp ứng các quy định về pḥng chống rửa tiền, khách hàng của bạn.
Thứ ba, khi phân phối đầy đủ, tỷ lệ thay đổi trong việc cung cấp MonetaryCoin tương đương với tỷ lệ thay đổi trong GDP của một quốc gia hoặc khu vực tiền tệ chủ đề (chủ nghĩa tiền tệ)).


Cung tiền thuật toán


Những hạn chế của chủ nghĩa Monetarism được hiểu rơ, và ngày nay hầu hết các ngân hàng trung ương thay v́ áp dụng nhiều công cụ khác nhau để theo đuổi mục tiêu lạm phát, thay v́ chỉ nhắm mục tiêu số lượng tiền. Đồng tiền phục vụ như là một sự thay thế đơn giản để fiat trong nước để người dân có thể chọn ra khỏi các quyết định ngắn hạn của ngân hàng trung ương của họ trong khi vẫn giữ lại tiền liên quan đến sự tiến bộ lâu dài của nền kinh tế quốc gia. Bởi v́ số lượng tiền xu bắt đầu được giới hạn không quá 1% của M2 hiện tại cho mỗi quốc gia, MonetaryCoin được thiết kế như một đồng hành giá trị gia tăng cho nguồn cung tiền hiện có.

WhitePaper giao thức tiền tệ mở ra với ba trích dẫn từ ba cơ quan hàng đầu về kinh tế vĩ mô. Tại sao? Ugh! Bởi v́ đó là những người học về tiền và trao đổi cả ngày đôi khi xứng đáng được sự chú ư của cộng đồng crypto. Họ là… (1) Giáo sư Milton Friedman, (2) Hội đồng Thống đốc Hệ thống Dự trữ Liên bang và (3) Giáo sư Joseph Stiglitz.

#1 Milton Friedman: Máy tính có thể chạy một nguồn cung tiền ... về mặt lư thuyết

“Như một số bạn có thể biết, các nghiên cứu tiền tệ của tôi đă dẫn tôi đến kết luận rằng các ngân hàng trung ương có thể sinh lợi được thay thế bằng các máy tính nhằm cung cấp một tốc độ tăng trưởng ổn định về số lượng tiền. "
Milton Friedman, 1976 - Giải Nobel - Khoa học Kinh tế (1976)


#2 The Fed: Monetarism có ứng dụng ngày hôm nay ... nhưng lại có nhiều câu chuyện

Milton Friedman trong bài phát biểu nhận giải Nobel của ông ngượng ngùng thừa nhận lư thuyết của ông đă thất bại trong nhiều khía cạnh nhưng dù sao cũng rất tiết lộ. Điều ǵ tiết lộ nhất về nó? Lạm phát đến từ ngân hàng trung ương, không có lư thuyết nào khác cần áp dụng. Vậy ngân hàng trung ương nghĩ thế nào về lư thuyết của anh ấy hôm nay?

#3 Joseph Stiglitz: Chính phủ có thể cấm crypto trừ khi nó có thể được quy định

“V́ vậy, có vẻ như với tôi nó [bitcoin] nên được outlawed. Nó không phục vụ bất kỳ chức năng hữu ích xă hội nào. Nếu chính phủ nói 'lư do bitcoin đang được sử dụng là gian lận,' họ có thể đóng cửa nó bất cứ lúc nào, và sau đó nó sụp đổ. ”(Costelloe, 2017)
Joseph Stiglitz, 2017 - Giải Nobel - Khoa học Kinh tế (2001)

Các nhà phát triển chính của chúng tôi là:

Paul Laux → Nhà đồng sáng lập và nhà phát triển chính
https://github.com/PaulLaux (https://github.com/PaulLaux)

SagroVesk → Audit
https://github.com/SagroVesk (https://github.com/SagroVesk)

Thành viên không phát triển chính:

ProtocolDroidMC → Nhà đồng sáng chế và nhà nghiên cứu
https://github.com/ProtocolDroidMC (https://github.com/ProtocolDroidMC)

Bước tiếp theo: Một số liên kết

Trang chủ: https://MonetaryCoin.org (https://MonetaryCoin.org)

Bounty: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4565673 (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4565673)

Telegram: https://t.me/MonetaryCoin (https://t.me/MonetaryCoin)

White Paper: https://github.com/Monetary-Foundation/MonetaryCoin-White-Paper/blob/master/Monetary Protocol Whitepaper.pdf (https://github.com/Monetary-Foundation/MonetaryCoin-White-Paper/blob/master/Monetary Protocol Whitepaper.pdf) (chỉ khi sẵn sàng)

Phân phối: https://monetarycoin.org/distribution

Chế tạo: https://monetarycoin.org/forging


JUST DROPPED: MonetaryCoin Forging DApp + source (https://forging.monetarycoin.io)

Blog: https://medium.com/monetary-protocol (https://medium.com/monetary-protocol)

Phân phối DApp: https://MonetaryCoin.io (https://MonetaryCoin.io)

Hợp đồng thông minh: https://github.com/Monetary-Foundation/MonetaryCoin (https://github.com/Monetary-Foundation/MonetaryCoin)

Kiểm tra hợp đồng thông minh: https://github.com/SagroVesk/MonetaryCoin-Audit/releases (https://github.com/SagroVesk/MonetaryCoin-Audit/releases)

Nền tảng Monetary trên Github: https://github.com/Monetary-Foundation (https://github.com/Monetary-Foundation)

Video giải thích bằng tiếng Anh: (https://www.youtube.com/watch?v=cp_dWQWv4RM)
(https://monetary-foundation.github.io/MonetaryCoin-Assets/images/MonetaryCoin_play_video.png) (https://www.youtube.com/watch?v=cp_dWQWv4RM)

Liên hệ chúng tôi – General Inquiries: [email protected]

Title: Re: [ANN] [Live] 🔵 MonetaryCoin series 🔵 - Cung tiền thuật toán
Post by: kunh0zdn on July 16, 2018, 04:46:08 AM
(https://monetary-foundation.github.io/MonetaryCoin-Assets/images/MonetaryCoin_fullText_900x155.png)

Website (https://monetaryCoin.org/) | ✅ Distribution Dapp (https://monetaryCoin.io/) ✅| Ann Thread (https://bitcointalk.org/index.php?topic=4451079) | Whitepaper (https://github.com/Monetary-Foundation/MonetaryCoin-White-Paper/blob/master/Monetary%20Protocol%20Whitepaper.pdf) | Twitter (https://twitter.com/MonetaryCoin) | Facebook (https://www.facebook.com/MonetaryCoin) | Telegram (https://t.me/MonetaryCoin) | Reddit (https://reddit.com/r/MonetaryCoin/) | Blog (https://medium.com/monetary-protocol)MonetaryCoin đang bắt đầu Chương tŕnh Bounty chính thức của ḿnh để thưởng cho những người ủng hộ nó.

Mục đích của chương tŕnh là quảng bá MonetaryCoinEro (Kư hiệu: MERO) và MonetaryCoinCHI (Kư hiệu: MCHI).

(https://monetary-foundation.github.io/MonetaryCoin-Assets/images/MERO.png)  (https://monetary-foundation.github.io/MonetaryCoin-Assets/images/MCHI.png)


1% số tiền đă huy động (trên Ether) sẽ được phân bổ cho Chương tŕnh tiền thưởng.


Nền tảng không giữ lại mă tokens, 100% mă token sẽ được phân phối trong số những người tham gia.


Chương tŕnh sẽ chạy cho đến khi kết thúc Bán token. Các khoản tiền thưởng sẽ được thanh toán trong ṿng 15 ngày sau khi kết thúc phiên bán tokens.


Phân bổ Bounty:

(https://monetary-foundation.github.io/MonetaryCoin-Assets/images/mcoin_bounty_actions.png)
Vui ḷng kiểm tra sự tham gia của bạn trong bảng tính này HTML (https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRTXoBLcbZCcQo1WZN50Mxzz_doUl-G0Ow96bPYhzxUqOkdhd1h6TCwCWchH8jfCKr0zSE1KPsYwrYB/pubhtml), Bảng (https://docs.google.com/spreadsheets/d/10c7kX8nZ9uYx7lRQdToXE98Q2IKTBG5vSdMlY4uu1p0)


Tất cả người tham gia nên tham gia MonetaryCoin Telegram group (https://t.me/MonetaryCoin) và vẫn ở lại cho đến khi kết thúc phân phối"Trường hợp sử dụng" Bounty

Tham gia với chúng tôi Telegram group (https://t.me/MonetaryCoin)

Nhắn tin đến nhóm telegram: 6 stakes (Hăy đọc quy tắc)

tin nhắn nên bao gồm:
HOẶC


Ví dụ: Interesting smart contract: My Marriage Information via the Ethereum Blockchain https://hudsonjameson.com/ethereummarriage/ (https://hudsonjameson.com/ethereummarriage/).


Application:
1. Tham gia cùng chúng tôi Telegram group (https://t.me/MonetaryCoin) at https://t.me/MonetaryCoin
2. Gửi tin nhắn cho nhóm với:
HOẶC

3. Điền mẫu đơn này (https://goo.gl/forms/WwoKAmwyeIJPrM1H3)Quy tắc:
1. Bot Telegram bị cấm
2. Tham gia duy nhất cho mỗi người dùng.
3. Stakes sẽ giảm khi chúng tôi gần kết thúc phân phối.
4. Người dùng phải ở trong nhóm telegram cho đến khi kết thúc Phân phối.


BẤT KỲ VIỆC GỬI CỔ PHẦN/BÀI VIẾT CỦA HỌ TRÊN CHỦ ĐỀ BOUNTY NÀY TRƯỚC VÀ SAU 2 TUẦN SẼ KHÔNG ĐƯỢC TIẾP TUCTUẦN 1: 3 tháng 7 - 9 tháng 7
TUẦN 1: 10 tháng 7 - 16 tháng 7
TUẦN 2: 17 tháng 7 - 23 tháng 7
TUẦN 3: 24 tháng 7 - 30 tháng 7
TUẦN 4: 31 tháng 7 - 6 tháng 8
TUẦN 5: 7 tháng 8 -  13 tháng 8
TUẦN 6: 14 tháng 8 - 20 tháng 8
TUẦN 7: 21 tháng 8 - 27 tháng 8
TUẦN 8: 28 tháng 8 - 03 tháng 9
TUẦN 9: 04 tháng 9 - 10 tháng 9
TUẦN 10: 11 tháng 9 - 17 tháng 9
TUẦN 11: 18 tháng 9 - 24 tháng 9
TUẦN 12: 25 tháng 9 - 01 tháng 10
TUẦN 13: 02 tháng 10 - 08 tháng 10
TUẦN 14: 10 tháng 10 - 15 tháng 10
TUẦN 15: 16 tháng 10 - 22 tháng 10
TUẦN 16: 23 tháng 10 - 29 tháng 10
TUẦN 17: 30 tháng 11 - 05 tháng 11
TUẦN 18: 06 tháng 11 - 12 tháng 11
TUẦN 19: 13 tháng 11 - 19 tháng 11
TUẦN 20: 20 tháng 11 - 26 tháng 11
TUẦN 21: 27 tháng 11 - 03 tháng 12
TUẦN 22: 04 tháng 12 - 10 tháng 12
TUẦN 23: 11 tháng 12 - 17 tháng 12
TUẦN 24: 18 tháng 12 - 24 tháng 12
TUẦN 25: 25 tháng 12 - 31 tháng 12Twitter Bounty

Stakes sẽ được thanh toán tùy thuộc vào người theo dơi (khi bắt đầu chiến dịch).

250-749 followers: 1 stake mỗi tweet

750-1499 followers: 2 stake mỗi tweet

1500-9999 followers: 4 stake mỗi tweet

10,000+ followers: 6 stake mỗi tweet

Ít nhất 3 retweets mỗi week
Tối đa 1 tweet/retweet mỗi giờ, 2 tweets/retweets mỗi day, và 5 tweets/retweets mỗi tuần

Áp dụng:
1. Follow MonetaryCoin trên Twitter (https://twitter.com/MonetaryCoin)
2. Đăng kư với mẫu đơn này (https://goo.gl/forms/cbt5sIYH2ReOszhB2)
3. Đăng kư các tweet của bạn mỗi tuần trong chủ đề (mới nhất trong tuần tới) với định dạng này:

###### Twitter Bounty for week X ######
<list of tweets/retweets>


Quy tắc:
1. Bạn phải là Jr.Member hoặc cao hơn trong Bitcointalk
2. Tweet/retweet lại phải có liên kết đến trang web MonetaryCoin hoặc Phân phối Dapp VÀ ít nhất 2 trong số các thẻ bắt đầu bằng # này: #Crypto #Blockchain #ICO #Crowdfunding #MonetaryCoin. BẠN PHẢI BAO GỒM RETWEETS của bạn, nếu không họ sẽ không được tính
3. Bạn phải tạo báo cáo mới mỗi tuần.
4. Người theo dơi trên Twitter sẽ KHÔNG được cập nhật sau khi đă đăng kư trong chiến dịch
5. Tweets / retweets phải được khoảng cách ít nhất 1 giờ. Vi phạm quy tắc này có thể gây ra lệnh cấm từ chiến dịch bounty.
6. Twitter audit của Twitter (https://www.twitteraudit.com/) phải bằng với ít nhất 81% và chỉ những người theo dơi thực sự từ kiểm toán mới được tính.
7. Bất kỳ báo cáo nào bên trong báo giá sẽ không được tínhFacebook Bounty

Stakes sẽ được thanh toán tùy thuộc vào bạn bè / người theo dơi.

100-500 bạn bè/Followers:   2 stake mỗi share+like
500-1500 bạn bè/Followers:  3 stake mỗi share+like
1500-3000 bạn bè/Followers:  5 stake mỗi share+like
3000 bạn bè/Followers trở lên: 7 stake mỗi share+like

Ít nhất 3 shares/likes mỗi tuần
Tối đa 1 shares/likes mỗi giờ, 2 shares/likes mỗi ngày, và 5 shares/likes mỗi tuần

Áp dụng
1. Follow và like  MonetaryCoin Facebook page (https://www.facebook.com/MonetaryCoin/)
2. Điền và gửi  mẫu đơn này  (https://goo.gl/forms/CeRJ2GZP0Gi0tUme2)
3. Đăng kư chia sẻ của bạn mỗi tuần trong diễn đàn với định dạng này:

###### Facebook Bounty for week X ######
<list of shares>


Quy tắc:
1. Người tham gia phải like và share bài đăng MonetaryCoin
2. Bài viết / share phải được đặt cách nhau ít nhất 1 giờ. Bất kỳ ai vi phạm quy tắc này đều sẽ bị cấm trong chiến dịch bounty
3. Tài khoản với hơn 10% bạn bè giả mạo sẽ bị loại
4. Tất cả các bài viết được chia sẻ cũng phải được like.
5. xin vui ḷng không gửi thư rác.
6. Bạn bè / follower sẽ KHÔNG được cập nhật sau khi đă đăng kư trong chiến dịch
7. Bài đăng / share phải có liên kết đến trang web MonetaryCoin hoặc Phân phối Dapp của MonetaryCoin và ít nhất 2 trong số các thẻ bắt đầu bằng # này: #Crypto #Blockchain #ICO #Crowdfunding #MonetaryCoin.
8. Bạn phải tạo báo cáo mới mỗi tuần. (không có báo giá)


Telegram Bounty

Truyền bá từ trong nhóm Telegram của bạn về MonetaryCoin và kiếm được một số mă tokens

50-199 Members: 2 stake/post
200-699 Members: 3 stakes/post
700-1999 Members: 5 stakes/post
2000+ Members: 7 stakes/post

Áp dụng
1. Liên hệ @Paul_La trong Telegram để áp dụng
2. Sau khi được phê duyệt, bạn sẽ nhận được báo cáo để đăng
3. đăng một báo cáo hàng tuần nó trong chủ đề

###### Telegram Bounty for week X ######
-- list of groups (links)


Quy tắc
1. Cho phép tối đa 1 bài mỗi tuần cho mỗi nhóm
2. Các nhóm có thành viên giả mạo (được mời mà không được phép) sẽ bị loạiReddit Bounty

Bài đăng: 1 stakes + 1 stake mỗi upvote

bonus: 10 stakes bonus mỗi post với +10 upvotes

comment trên bất kỳ bài viết nào về r/MonetaryCoin/ (https://www.reddit.com/r/MonetaryCoin/): 3 stakes

Quy tắc:
1. Viết một bài Reddit tốt về MonetaryCoin theo cách của bạn và nhận tiền thưởng.
2. Bạn có thể đăng 2 lần mỗi tuần - Không cùng ngày.
3. Đăng chủ đề Reddit CHỈ của bạn tại các tệp con có liên quan đến crypto như: cryptocurrencies, blockchain, ico, v.v.
4. Nhận xét tốt cho bất kỳ bài viết nào về r / MonetaryCoin / cũng đủ điều kiện (ít nhất 100 từ).

Áp dụng
1. Đăng kư MonetaryCoin trên Reddit và Upvote ít nhất 5 bài đăng MonetaryCoin trên Reddit
2. Đăng b́nh luận / đăng lên reddit
3. Đăng trạng thái hàng tuần của bạn ở đây trong chuỗi này bằng cách sử dụng định dạng:

###### Reddit Bounty for week X ######
<list of posts / comments>
YouTube subscriber Bounty

Subscribe channel YouTube của chúng tôi và upvote các video của chúng tôi

Subscribe và upvote các video của chúng tôi: 1 stake mỗi subscriber

Áp dụng

1. Subscribe tại MonetaryCoin Youtube channel (https://www.youtube.com/channel/UCQJL8HmPh3DsB3rAjXTdcGA/videos) và upvote tất cả videos

2. Điền và gửi Mẫu đơn này (https://goo.gl/forms/qdT0J6VurjvbyKFk2)


YouTube Video Bounty

Tạo và đăng tải video YouTube

1 video theo quy tắc: 20 stakes

Video phải có ư nghĩa và liên quan đến MonetaryCoin:
Phân phối token và Apps, các khía cạnh của Whitepaper, các chủ đề lư thuyết liên quan, v.v..

Áp dụng

1. Subscribe MonetaryCoin Youtube channel (https://www.youtube.com/channel/UCQJL8HmPh3DsB3rAjXTdcGA/videos)

2. Tạo và đăng tải video lên youtube. Thêm liên kết đến MonetaryCoin home page / phân phối Dapp trên thông tin của video.

3. Điền và gửi Mẫu đơn này (https://goo.gl/forms/4qvd4IJaBKRPDiGN2)

4. Đăng liên kết lên chủ đề.

Quy tắc:

1. Thời lượng: tối thiểu 2 phút trở lên, video dài hơn sẽ được cho là tốt cho các stakes cao hơn
2. Nội dung độc đáo và nguyên bản
3. Crypto / Kinh tế liên quan
4. Độ phân giải tốt và tiêu chuẩn chất lượng cao
5. Bao gồm liên kết đến trang web MonetaryCoin hoặc Dapp trong phần mô tả
6. Không bao gồm bất kỳ thông tin sai hoặc không chính xác
7 Tối đa: 1 video mỗi tuần cho mỗi người dùngDịch thuật và quản lư cộng đồng:
Tất cả ba tiền thưởng dịch thuật đều đề cập đến các ngôn ngữ sau:

Ngôn ngữ mục tiêu:

■ Tiếng Ả Rập (عربى)
■ Tiếng Trung Quốc (中文)
■ Tiếng Estonia (Eesti keel)
■ Tiếng Pháp (Français)
■ Tiếng Đức (Deutsche)
■ Tiếng Hindi (हिंदी)
■ Indonesia (bahasa Indonesia)
■ Tiếng Nhật (日本語)
■ Tiếng Hàn (한국어)
■ Tiếng Nga (русский)
■ Tiếng Tây Ban Nha (Español)


Dịch thuật cho ANN+bounty

Stakes kiếm được sẽ phụ thuộc vào hoạt động trong chủ đề.

Dịch thuật cho chủ đề ANN+bounty : 25 stakes + 3 Stakes cho mỗi bài đăng

Áp dụng:
0. Kiểm tra ngôn ngữ không được thực hiện trên BẢNG TÍNH tab: Bản dịch của ANN + BOUNTY
1. Gửi email đến địa chỉ [email protected] với các chi tiết sau:
Tiêu đề: Bản dịch của ANN + Bounty, Ngôn ngữ: ngôn ngữ mong muốn
- Language
- Translation/moderation experience (if any)
- Bitcointalk username
- Ethereum wallet address
2. Sau khi được chấp nhận và hoàn thành bản dịch, hăy đăng bài trong chủ đề này bằng một liên kết đến các chủ đề đă dịch ([Ann] và [Bounty]).


QUy tắc:
1. Những người tham gia được yêu cầu phải duy tŕ chủ đề địa phương bằng cách đăng và dịch các cập nhật thường xuyên, tin tức hoặc bất kỳ thông báo quan trọng nào. Nếu không chủ đề sẽ bị từ chối.
2. Các bản dịch hoặc bản dịch tự động (Google hoặc tương tự) với chất lượng thấp sẽ bị từ chối.
3. Các bài đăng không cần thiết hoặc lặp lại sẽ bị từ chối
4. Chỉ các bài viết được viết bởi OP sẽ được tính
Bản dịch cho website Bounty

https://monetarycoin.org Bản dịch Website:  30 Stakes

Áp dụng:
0. Kiểm tra ngôn ngữ không được thực hiện trên BẢNG TÍNH tab: Bảng dịch website
1. Gửi email của bạn đến địa chỉ [email protected] với các chi tiết sau:
Tiêu đề: Dịch thuật đề xuất trang web, Ngôn ngữ: ngôn ngữ mong muốn
- Language
- Translation/moderation experience (if any)
- Bitcointalk username
- Ethereum wallet address
2. Sau khi được chấp nhận và hoàn thành bản dịch, hăy đăng trong chủ đề này bằng một liên kết đến chủ đề đă dịch.


Quy tắc:
1. Bản dịch tự động (Google hoặc tương tự) hoặc bản dịch có chất lượng thấp sẽ bị từ chối.
Tạo và kiểm duyệt các nhóm Telegram / Wechat / Kakaochat địa phương

Stakes kiếm được sẽ phụ thuộc vào hoạt động trong chủ đề và số lượng thành viên trong nhóm Telegram / Wechat / Kakaochat.

Bản dịch của tin nhắn được ghim từ nhóm chính:  5 stakes + 2 stake/member vào cuối chiến dịch


Áp dụng:
0. Kiểm tra ngôn ngữ không được thực hiện trên BẢNG TÍNH tab: Kiểm duyệt nhóm địa phương
1. Gửi email đến địa chỉ [email protected] với các chi tiết sau:
Tiêu đề: Dịch và kiểm duyệt đề xuất nhóm Telegram, Ngôn ngữ: ngôn ngữ mong muốn
- Language
- Translation/moderation experience (if any)
- Bitcointalk username
- Ethereum wallet address
2. Sau khi được chấp nhận và hoàn thành bản dịch, hăy đăng bài trong chủ đề này với liên kết tới nhóm Telegram / Wechat / Kakaochat.
Bản tin Bounty

1000 người Subscribe đầu tiên vào bản tin sẽ kiếm được một phần của chiến dịch này

Áp dụng:
1. Subscribe MonetaryCoin Bản tin. (https://www.subscribepage.com/f7k4v4)

(https://raw.githubusercontent.com/Monetary-Foundation/MonetaryCoin-Assets/master/images/newsletter.jpg) (https://www.subscribepage.com/f7k4v4)


2.Điền và gửi biểu mẫu sau: Tại đây (https://goo.gl/forms/z8YnGZGZAlW9roWX2)Tạo nội dung Bounty

Quảng bá từ bằng cách:
- Viết blog về MonetaryCoin
- Quảng bá nó trong các diễn đàn khác, trong nhóm Facebook / LinkedIn của bạn hoặc bất kỳ cửa hàng xă hội nào khác với một phạm vi tiếp cận lớn

Stakes thu được tùy thuộc vào chất lượng (được quyết định sau khi xem xét):

Bài đăng không hợp lệ: 0 stakes
Bài đăng chất lương thấp: 10 stakes
Bài đăng chất lượng trung b́nh: 50 stakes
Bài đăng chất lượng cao: 75 stakes

Reposting trên (có liên quan) trang đến trang web sẽ kiếm được thêm 50% stakes (một bài viết lại cho mỗi bài viết sẽ được cho phép)

Áp dụng:

1. Tạo và đăng tải bài đăng / bài đăng gốc lên Blog | Medium | Facebook | BitcoinTalk | các trang khác của bạn
2. Điền và gửi biểu mẫu Này (https://goo.gl/forms/DeM9s4NWAoHaK5Vs2)
3. Đăng liên kết tới bài viết của bạn trong chủ đề này

Quy tắc:
1. Blog / diễn đàn phải được tập trung vào một chủ đề liên quan đến MonetaryCoin.
2. Bài đăng phải bao gồm ít nhất một h́nh ảnh có liên quan.
3. Bài đăng trên blog phải có ít nhất 220 từ và bài đăng trên diễn đàn phải có ít nhất 110 từ.
4. Bài viết bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh cũng có thể được chấp nhận (theo quyết định riêng của paullaux / MonetaryCoin). Vui ḷng liên hệ trước khi đăng.
5. Tất cả các bài viết phải chứa liên kết đến trang web MonetaryCoin, nhóm Telegram và ứng dụng Phân phối
6. Chỉ nội dung gốc mới được chấp nhận
7. Gửi thư rác / đăng bài trong các diễn đàn phụ sai sẽ gây ra lệnh cấm từ chiến dịch Bounty


Bonus

6% mă token được dành riêng cho những người tham gia bounty, những người làm thêm và thực hiện những nỗ lực đặc biệt của họ để quảng bá Phân phối MonetaryCoin.
Những mă token này sẽ được gán theo quyết định riêng của PaulLaux / MonetaryCoin.

Một số hoạt động có thể xứng đáng là:
-Các kênh mới để quảng cáo
-Nội dung với chất lượng đặc biệt cao hoặc tiếp cận cộng đồng
-Trên hoạt động trung b́nh trong nhóm Telegram hoặc chủ đề ANNQuy tắc chung Bounty:

1. Bounty Manager và Team bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản trong bất kỳ thời điểm nào.
2. Địa chỉ thanh toán sẽ KHÔNG được thay đổi sau khi gửi.
3. Bất kỳ hành vi không phù hợp nào khi thảo luận về MonetaryCoin sẽ dẫn đến việc bị loại ngay lập tức khỏi chiến dịch tiền thưởng.
4. Bounty Managers / Team quyết định là cuối cùng.