Bitcoin Garden Forum

Local Cryptocurrency Discussion => Vietnamese Language => Topic started by: MrSpasybo on June 19, 2018, 07:00:47 PM

Title: 🚀[ANN][Pre-ICO]⭐DST⚡|Dẫn đầu ngành bán lẻ với BlockChain
Post by: MrSpasybo on June 19, 2018, 07:00:47 PM
(https://i.imgur.com/9awKhpf.png)

Tham gia Cộng đồng DST

(https://i.imgur.com/xUVwFeG.png) (https://t.me/DST_io/)   (https://i.imgur.com/8F40Uu2.png) (https://www.facebook.com/OfficialDST.io/)   (https://i.imgur.com/GVUe3Vf.png) (https://twitter.com/DST_io)   (https://i.imgur.com/UEZRbp5.png) (https://www.instagram.com/DST_io/)   (https://i.imgur.com/MM0EMN5.png) (https://www.youtube.com/channel/UCkbB77Xit4dJCYLNgBf0sTg)   (https://i.imgur.com/yXRJZox.png) (https://medium.com/@DST_io)   (https://i.imgur.com/wmjdooK.png)

BOUNTY Thread

https://bitcointalk.org/index.php?topic=3356982.msg35154137#msg35154137 (https://bitcointalk.org/index.php?topic=3356982.msg35154137#msg35154137)


Những chi tiết chính

Token: DST
Tổng token được phát hành: 545 000 000 DST
Tổng số token có sẵn để bán: 12.84% hay 70000 000 DST:
    - Private-Sale 9.17% tổng số token sẽ được bán hoặc 50 000 DST;
    - Pre-Sale 1.8% tổng số token sẽ được bán hoặc 10 000 DST;
    - Token Sale 1.8% tổng số token sẽ được bán hoặc 10 000 DST.
Tiền tệ được chấp nhận: Ethereum (ETH)
Ngày phát hành token: chưa được công bố

Pre-sale

20 tháng 4 năm 2018 — 19 tháng 5 năm 2018

Token có sẵn: 10,000,000 DST
Hard cap: 6,666 ETH
Giá Pre-sale: 1 ETH = 1 500 DST (with bonus)
Giao dịch tối thiểu: 1.0 ETH
Giao dịch mua tối đa: Không giới hạn
Bonus: truy cập DStoken.io (https://dstoken.io/) để biết thông tin liên hệ của Nhà phân phối được ủy quyền

Main sale

26 tháng 5 năm 2018 — 15 tháng 8 năm 2018

Token có sẵn: 10,000,000 DST
Hard cap trong Main Sale: 6,666 ETH
Giá Main Sale: 1 ETH = 1 500 DST
Giao dịch tối đa: Không có
Bonus: Không có bonus ở giai đoạn này

Cách thức tham gia

Truy cập websiteDSToken.io (https://dstoken.io/) và đăng kư nhận bản tin của chúng tôi!!


DST là ǵ

DST - là một hệ sinh thái bạc phi tập trung với công nghệ blockchain cơ bản, sử dụng giao thức hợp đồng thông minh để cho phép công nghiệp khai thác bạc truyền thống số hoá tài nguyên công nghiệp, tăng lưu thông tài sản và hiệu quả sản xuất, cũng như tăng độ tin cậy của việc đảm bảo chất lượng. và chứng nhận thẻ bảo hành.

DST đặt mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái khai thác bạc đặc trưng bởi sự sáng tạo chung, hội nhập, cùng tồn tại và tham vấn chung. Sự phát triển của ngành công nghiệp khai khoáng là quá tŕnh mở rộng liên tục của chuỗi công nghiệp và sự phát triển liên tục của hệ sinh thái. Sự phát triển của hệ sinh thái khai thác bạc sẽ mang lại một sự phát triển đột phá và trở thành động lực mới cho sự tiến bộ của ngành công nghiệp và sự hợp tác cùng chiến thắng. DST cam kết xây dựng hệ sinh thái khai thác mới, mở rộng khoa học và công nghệ, tài nguyên, quỹ, thương hiệu, quan hệ công chúng và quan hệ nhà đầu tư, và đóng góp rất nhiều vào việc thúc đẩy sự thịnh vượng và phát triển của bạc với những lợi thế bổ sung và nâng cấp mang tính tiến hóa.

Tài nguyên khoáng sản bạc là nguồn tài sản lớn. Nó luôn luôn là một chủ đề của cuộc thảo luận trong ngành công nghiệp làm thế nào để làm cho các nguồn tài nguyên lưu thông và thanh khoản. Trên nền tảng của ngành bán lẻ bạc quốc tế, DST sẽ tạo ra một hệ sinh thái bạc với sự trợ giúp của công nghệ blockchain, để số hóa tài nguyên công nghiệp, làm cho tài sản lưu thông, và thúc đẩy phát triển công nghiệp và đổi mới hơn nữa.

Tổng quan thị trường


Ưu điểm của DST

Tầm quan trọng của Blockchain trong hệ sinh thái bạc của DST


(https://i.imgur.com/4Vg9wnr.png)

(https://i.imgur.com/QPfC1up.png)

Chiến dịch BOUNTY

https://bitcointalk.org/index.php?topic=3356982.msg35154137#msg35154137 (https://bitcointalk.org/index.php?topic=3356982.msg35154137#msg35154137)

Giá trị Bounty: 1 500 000 DST(1 DST = 0.0006 ETH)
Tổng phân bổ cho bounty là 0,003% tổng cung token. Với giá của các DST token được đặt là $1.20 USD, có nghĩa là giá trị của bounty pool có thể lên tới 1,800,000 USD!

Phân bổ Bounty:
39% (585 000 DST) Chiến dịch chữ kư & H́nh đại diện
26% (390 000 DST) Chiến dịch nội dung
20% (300 000 DST) Chiến dịch xă hội, bao gồm:
Twitter
Facebook
Medium
Telegram
YouTube
Instagram
WeChat
15% (225 000 DST) Dịch thuật & Điều hành


White paper

(https://dstoken.io/wp-content/uploads/2018/04/DST%20White%20PaperV1.1.pdf)

tài liệu (https://drive.google.com/open?id=11Z0vH7CjzJ8L6Q7RaN5QH3QxaIUvTBl0) của chúng tôi

(https://i.imgur.com/oCF2uR6.jpg)

Tham gia cùng chúng tôi

(https://i.imgur.com/xUVwFeG.png) (https://t.me/DST_io/)   (https://i.imgur.com/8F40Uu2.png) (https://www.facebook.com/OfficialDST.io/)   (https://i.imgur.com/GVUe3Vf.png) (https://twitter.com/DST_io)   (https://i.imgur.com/UEZRbp5.png) (https://www.instagram.com/DST_io/)   (https://i.imgur.com/MM0EMN5.png) (https://www.youtube.com/channel/UCkbB77Xit4dJCYLNgBf0sTg)   (https://i.imgur.com/yXRJZox.png) (https://medium.com/@DST_io)   (https://i.imgur.com/wmjdooK.png)

ANN GỐC: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3302445.0
Title: Re: 🚀[ANN][Pre-ICO]⭐DST⚡|Dẫn đầu ngành bán lẻ với BlockChain
Post by: MrSpasybo on June 20, 2018, 08:05:28 PM
Trung Quốc đă xây dựng một hệ thống Blockchain có thể thay thế kiểm tra giấy tờ.

(https://i.imgur.com/8y0lyeB.jpg)
Title: Re: 🚀[ANN][Pre-ICO]⭐DST⚡|Dẫn đầu ngành bán lẻ với BlockChain
Post by: MrSpasybo on June 27, 2018, 03:46:09 AM
DST PUBLIC TOKEN SALE ĐANG DIỄN RA!
Và chúng tôi có một khoản bonus 20% cho những người may mắn mua token của chúng tôi ở giai đoạn này.
Nhanh lên lên! Số lượng DST với EXTRA BONUS là được giới hạn !!
Title: Re: 🚀[ANN][Pre-ICO]⭐DST⚡|Dẫn đầu ngành bán lẻ với BlockChain
Post by: MrSpasybo on June 28, 2018, 04:03:28 AM
Cảm ơn tất cả mọi người đă tham dự Hội thảo UM của chúng tôi vào ngày 23/06/2018!
Đó là một bước đột phá cho bạn và tôi trong tương lai của doanh nghiệp!
Cảm ơn bạn đă đến và chúng tôi sẽ gặp bạn trong hội thảo tiếp theo !.

(https://i.imgur.com/BizLM9S.jpg) (https://i.imgur.com/uowN5Sq.jpg)
Title: Re: 🚀[ANN][Pre-ICO]⭐DST⚡|Dẫn đầu ngành bán lẻ với BlockChain
Post by: MrSpasybo on July 04, 2018, 11:37:10 PM
Chúng tôi đă có đến 200K thành viên tích cực đến từ hơn 30 quốc gia trên thế giới. Cảm ơn các bạn đă ủng hộ và ở lại với chúng tôi!

(https://i.imgur.com/mhl02xu.jpg)
Title: Re: 🚀[ANN][Pre-ICO]⭐DST⚡|Dẫn đầu ngành bán lẻ với BlockChain
Post by: MrSpasybo on July 06, 2018, 12:07:33 AM
Làm thế nào để tăng tỷ lệ lợi nhuận trên token của bạn? Mời các bạn đọc bài viết mới nhất trên Medium của DST:
https://medium.com/@DST_io/how-to-increase-your-return-rate-on-tokens-b48552aa583

(https://i.imgur.com/gAlNMTd.jpg)
Title: Re: 🚀[ANN][Pre-ICO]⭐DST⚡|Dẫn đầu ngành bán lẻ với BlockChain
Post by: MrSpasybo on July 07, 2018, 02:46:49 PM
Mời các bạn theo dơi Roadmap chi tiết của DSt trong giai đoạn 2018-2010:
https://medium.com/@DST_io_839/dst-detailed-roadmap-2018-2020-db863c783fab

(https://i.imgur.com/poWrvBj.jpg)
Title: Re: 🚀[ANN][Pre-ICO]⭐DST⚡|Dẫn đầu ngành bán lẻ với BlockChain
Post by: MrSpasybo on August 21, 2018, 11:14:49 AM
ICO của chúng tôi đă kết thúc, nhưng vẫn c̣n rất nhiều công việc và phát triển phải được thực hiện. Nếu bạn đang tự hỏi điều ǵ sẽ xảy ra tiếp theo cho DST, chúng tôi sẽ đề cập đến nó trong bài đăng blog mới nhất của chúng tôi:

https://medium.com/@DST_io/ico-is-over-8a99e1ccd4fe

(https://i.imgur.com/tslCm9J.jpg)