Bitcoin Garden Forum

Local Cryptocurrency Discussion => Vietnamese Language => Topic started by: Watanabe1505 on March 03, 2018, 02:11:45 PM

Title: [ANN][Bán Riêng] 🚀ITOB-Tiền Điện Tử Tương Tự eBay&PayPal.T́m kiếm, mua & bán vớ
Post by: Watanabe1505 on March 03, 2018, 02:11:45 PM

ĐỢI GIÂY LÁT . H́nh ảnh sẽ được tải và bạn sẽ thích dự án này.

(https://i.imgur.com/rOi12TZ.jpg) (https://www.itob.io/)
(https://www.itob.io/docs/icobench12.jpg)
Nguồn

Sách Trắng: https://www.itob.io/docs/whitepaper.pdf
Một Trang: https://www.itob.io/docs/one_pager.pdf
Trang Chủ: https://www.itob.io/
Giới Thiệu: https://youtu.be/U9sH2ZA-YKQ


Cộng Đồng

Twitter: https://twitter.com/ITOB_IO
Facebook: https://www.facebook.com/www.itob.io
Telegram: https://t.me/itob_io

Săn Thưởng
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2981700.msg30647731#msg30647731
Title: Re: [ANN][Bán Riêng] 🚀ITOB-Tiền Điện Tử Tương Tự eBay&PayPal.T́m kiếm, mua & bán vớ
Post by: Watanabe1505 on March 03, 2018, 02:12:02 PM
(https://www.itob.io/docs/bounty.jpg)
Thông Tin Chung

   Số tiền được phân bổ cho chương tŕnh săn thưởng sẽ được phân bổ theo tỷ lệ giữa những người tham gia theo điểm tích lũy trong chiến dịch.
   Mỗi người tham gia phải đăng kư thông tin trên bảng trực tuyến
   Sau khi kết thúc ICO, tất cả cổ tức sẽ được tính, sau đó khoản thưởng của mỗi người tham gia sẽ được công bố. Để nhận thưởng, người tham gia sẽ cần phải gửi địa chỉ nhận ví Ethereum (ví dụ: https://www.myetherwallet.com) tới địa chỉ email khi có thông báo.
   B́nh luận mạng xă hội, video và bài viết phải bằng tiếng Anh. Vui ḷng liên hệ trước với người quản lư chiến dịch để điều phối video và bài viết với ngôn ngữ khác.
Chi tiết: Tổng số xu ITEX hiện nay là 800,000,000 (800 Triệu xu). Ngân sách săn thưởng là: 3% tổng số xu ITEX đă phát hành - 24 triệu xu ITEX. Quỹ thưởng cụ thể là 3% tổng số tiền hiện có (tức là 24 triệu xu - nếu bán toàn bộ)


•   Twitter - 10%
•   Facebook - 10%
•   Chữ kư diễn đàn Bitcointalk - 20%
•   Dịch thuật và quản lư trên diễn đàn Bitcointalk - 10%
•   Quản lư cộng đồng - 20%
•   Blogs - 15%
•   Dịch sách trắng và tài liệu khác - 7.5%
•   Đăng kư nhận thư - 5%
•   Thưởng thêm - 2.5%


Chiến Dịch Twitter
Title: Re: [ANN][Bán Riêng] 🚀ITOB-Tiền Điện Tử Tương Tự eBay&PayPal.T́m kiếm, mua & bán vớ
Post by: Watanabe1505 on March 03, 2018, 02:12:33 PM
Sách trắng Tiếng Việt : https://drive.google.com/open?id=1Oxq3j7Wh15GotUVurVAGFluRbIoPJRAo