Bitcoin Garden Forum

Local Cryptocurrency Discussion => Vietnamese Language => Topic started by: thaian on December 30, 2017, 05:44:37 PM

Title:  [Tiếng Việt] 🔥🔥🔥 [DIXI - Dixihub][PoW/PoS][SkunkHash] ! Chỉ dành cho GPU .🔥🔥🔥
Post by: thaian on December 30, 2017, 05:44:37 PM
Khởi chạy: 29 tháng 12 20:30 GMT +1
Dixi - Dixihub

DIXI là một loại tiền tệ mới được gắn với nền tảng thị trường Dixihub.

Dixihub sẽ làm việc như một phần mở rộng để Steam.
Như ngay bây giờ, Steam chiếm tới 15% phí khi bạn giao dịch một vật phẩm bằng tiền mặt trên thị trường của họ.
Điều này có nghĩa là nếu bạn có kế hoạch sử dụng một da trong một vài tuần và sau đó bán nó lại, bạn sẽ mất 15% số tiền nếu giá vẫn giữ nguyên.

Các lệ phí trên thị trường Steam để giao dịch các vật phẩm CSGO là như sau:

Counter-Strike: Phí công kích toàn cầu (10%)
Phí giao dịch Steam (5%)

Giá của hầu hết các vật phẩm game trên thị trường Steam có tính biến động thấp.
Điều này có nghĩa là cơ hội bạn đạt được 15% quay lại trong một vài tuần là vô cùng thấp, v́ chỉ nhiều hơn vật phẩm vào thị trường Steam.

V́ thế, Dixihub sẽ là một bổ sung cho các ứng dụng chơi game của bạn.
Thị trường Dixihub sẽ đồng bộ hóa giá trị thời gian thực với các vật phẩm trên thị trường Steam. Điều này cho phép người chơi để có doanh thu và có thể rút tiền của họ lại vào túi riêng của họ cho phép người dùng tự do giao dịch hơn.

Lệ phí giao dịch trên Dixihub sẽ là 1% cho các giao dịch dưới 100 $ và tối đa là 1,25$ đối với giao dịch trên 100 $. Điều này sẽ đảm bảo khả năng của việc buôn bán các vật phẩm bên cạnh không mất mát hoặc lợi nhuận nhỏ bé.

Steam sẽ vẫn là nền tảng chính của bạn để chơi tṛ chơi của bạn và sử dụng để giữ bạn bè của bạn gần gũi với bạn. Nhưng phần mở rộng Dixihub sẽ cho phép bạn thương mại trên một thị trường công bằng và không bị lạm dụng bởi các khoản lệ phí.Lộ tŕnh

Sự ra mắt của Dixihub Currency sẽ vào ngày 29 tháng 12.
Khai thác mỏ sẽ được hoạt động ngay từ đầu với PoS giữ trong 15 ngày đầu tiên.

PoS sẽ được kích hoạt vào ngày 15 hoặc block 21.600.

Từ đó, PoS sẽ được đặt 0,80% mỗi ngày cho đến ngày 1 tháng 7 năm 2018.

Vào lúc ra mắt của Dixihub, tỷ lệ PoS hàng ngày giảm từ 0,80% xuống 0,15% / ngày. Điều này sẽ đảm bảo tiền tệ chống lạm phát.

Phần thưởng khối PoW cũng sẽ được giảm từ 3 đồng xu xuống c̣n 2.

Từ thời điểm đó, Dixihub sẽ có một xây dựng trong pool khai thác
Sau đó, người chơi sẽ có thể nhấn nút 1 nút và máy tính của họ sẽ bắt đầu trực tiếp khai thác vào ví Dixihub của họ. Lệ phí để chi tiêu cho các tṛ chơi, các vật phẩm hoặc chỉ để rút.

Vào mùa đông năm 2018, nền tảng sẽ được cung cấp trên Cửa hàng Apple và Cửa hàng Google Play. Sau đó, bạn có thể kinh doanh bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào.

Tên: DIXI - Dixihub
Ticker: DIXI
Thuật toán: Skunkhash
Phần thưởng PoW : 3 DIXI
Phần thưởng giai đoạn 2 PoW : 2 DIXI
Phần thưởng PoS : 0.80% mỗi ngày.
Phần thưởng giai đoạn 2 PoS: 0,15%
PoW kết thúc : block 786.000
Thời gian block : 60 giây
Premine: 270.000
Cổng mặc định = 51666;
Cổng RPC = 50666


Phân phối Premine/ Các khoản thưởng

Dự án Dixihub được tạo ra với khoản premine là 270.000 đồng.
Số tiền này sẽ được phân phối theo cách sau:

Khoản tiền thưởng pool khai thác
Pool PoW đầu tiên: https://arcpool.com (https://arcpool.com) 1000
Pool PoW thứ 2: https://pool.mn/dixi/ (https://pool.mn/dixi/) 500
Pool PoW thứ 3: 250

Block Explorer: 2500

Tiền thưởng bản dịch : 500 mỗi bản
Tiếng Đức
Tiếng Hindi
Tiếng Ả Rập
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Bồ Đào Nha (Braxin)
Tiếng Pháp
Tiếng Nga
Tiếng Trung
Tiếng Việt
Official Thread (English) https://bitcointalk.org/index.php?topic=2649303.0;all (https://bitcointalk.org/index.php?topic=2649303.0;all)


Chi tiết Airdrop
Tổng cộng 10 Airdrop.
250 slots.
100 DIXI mỗi slot.

Tiền thưởng ví Mac : 1250

Quỹ phát triển
10.000 DIXI cho sự phát triển của Dixihub.
Sau khi nền tảng Dixihub đang hoạt động, tất cả chi phí sẽ được tính phí giao dịch 1% mỗi giao dịch.Liên kết Chính thức và tải Ví

Trang web chính thức:
Twitter chính thức: https://twitter.com/DixiHubnet (https://twitter.com/DixiHubnet)
Discord chính thức: https://discord.gg/MStHEb3 (https://discord.gg/MStHEb3)

Ví Windows: https://github.com/Dixihub/DIXI/releases (https://github.com/Dixihub/DIXI/releases)
Ví  Linux: https://github.com/Dixihub/DIXI/releases/download/1.0/DIXI-1.0-linux-qt (https://github.com/Dixihub/DIXI/releases/download/1.0/DIXI-1.0-linux-qt)
Ví OSX:
Mă nguồn Github : https://github.com/Dixihub/DIXI (https://github.com/Dixihub/DIXI)

Chủ đề giao dịch chính thức:

Airdrop ngày:
Ngày 29 tháng 12 21:30 GMT
30 tháng 12 18:00 GMT
Sau đó, mỗi thứ sáu 18:00 GMT

250 slot mỗi Airdrop.
100 đồng mỗi người.

Để đủ điều kiện, bạn phải có địa chỉ của ḿnh ở đâu đó trong tài khoản của bạn.
Tài khoản phải là cấp bậc thành viên Junior để có thể tham gia Airdrop.
Nếu bạn nhập nhiều lần, th́ bạn sẽ bị cấm.