Bitcoin Garden Forum

Local Cryptocurrency Discussion => Vietnamese Language => Topic started by: nakata90 on November 14, 2017, 09:56:31 PM

Title: [Bounty][AIRDROP] ! EagleCoin (PoS) + Ví Android (Mạng tích hợp TOR )
Post by: nakata90 on November 14, 2017, 09:56:31 PM
Chiến dịch Bounty EagleCoin hiện đang hoạt động!

EagleCoin Proof của Cổ Phần + Ví Android (Mạng tích hợp TOR) + EaglePay Blockchain

EAGLECOIN WEBSITE (https://eaglepay.io/)

(https://i.imgur.com/q0R8RNJ.png)

TWITTER (https://twitter.com/EagleCoinID) | TELEGRAM (https://t.me/eaglecoinworld) | WHITEPAPER (https://eaglepay.io/eagle-whitepaper/) | FACEBOOK (https://web.facebook.com/Eaglecoin/) | YOUTUBE (https://www.youtube.com/channel/UCMj7jcOXML6pqsWWajLgKKQ) | ANN (https://bitcoingarden.org/forum/index.php?topic=22257.0)
GITHUB (https://github.com/elangindonesia/EagleCoin)

Chúng tôi đang cung cấp cho các người tham gia của chúng tôi tổng số 300.000 EagleCoin dành cho Bounty và Airdrops!

____________________________________________________________

QUY ĐỊNH VỀ AIRDROP:
  • Chỉ có một tài khoản cho mỗi người dùng. Sử dụng nhiều tài khoản, gian lận và spam sẽ không được phép và sẽ dẫn đến bị loại và sẽ không thể tham gia vào đợt Airdrop c̣n lại.
  • SAU KHI ĐẠT MỤC TIÊU NHỮNG NGƯỜI THAM GIA, NHỮNG NGƯỜI C̉N LẠI ĐĂNG KÍ Ở BẢN MẪU SẼ BỊ LOẠI TRỪ VÀ SẼ KHÔNG NHẬN ĐƯỢC PHẦN THƯỞNG AIRDROP (TỐT HƠN NÊN KIỂM TRA BẢNG TÍNH TRƯỚC KHI ĐĂNG KÍ VÀO MẪU)
  • Sau khi đợt Airdrop trước đă lấp đầy, và đạt đến số lượng người tham gia dự định, đợt Airdrop tiếp theo sẽ được đặt lại và sẽ được đăng kư lại để nhận lại lần nữa ở Airdrop
  • Để tham gia Airdrops của EagleCoin, vui ḷng tham gia tṛ chuyện ở Telegram EagleCoin tại https://t.me/eaglecoinworld.

(https://i.imgur.com/vCDtSF7.jpg)

______________________________________________________________________
Tổng Số Tiền Được Phân Bổ : 80,000 – 100,000 EagleCoin
Chúng Tôi Sẽ Chạy 8 Ṿng Của Airdrops!
Mỗi Airdrop Được Giới Hạn Trong 500 Người Tham Gia
Ṿng 1 - Vui Ḷng Điền Thông Tin Này: Đă Đóng
Kiểm Tra Sự Tham Gia Của Bạn Ở Đây: Bảng Tính (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t2tu4X5w7waK7b7ozjhPBLmNSxFm4coHYKKsnQ5RG_8/edit?usp=sharing)

________________________________________________________________________

Phân bổ chiến dịch Bounty : 200,000 EagleCoin! 
Nh́n chung Bounty:
200,000 EagleCoin

Chiến dịch Facebook  20%
Chiến dịch Twitter  20%
Chiến dịch Blogs / News / Video Content  25%
Chiến dịch Dịch Thuật / Quản Trị Cộng Đồng  20%
Chiến Dịch Telegram 5%
Chiến dịch Thương Mại 10%


Cách tính stakes

Ví dụ: Những người tham gia chiến dịch trên Facebook sẽ nhận được stakes mỗi tuần trong chiến dịch. Vào cuối chiến dịch, số tiền thưởng EagleCoin của mỗi thành viên sẽ được tính như sau:
Tổng số tiền của chiến dịch Facebook EagleCoin / Tổng số tiền của tất cả các stakes của người tham gia chiến dịch tiền thưởng) * stakes của thành viên

F.e .: (60,000 / 1000) * 100 = 6 000 EagleCoin

______________________________________________________________________
(https://i.imgur.com/MfpzZMX.jpg)

_________________________________________________________________


20% Tổng Số Token Cho Chiến Dịch Bounty
40, 000 EagleCoin

- Tất cả các Ngôn Ngữ đều mở cho chủ đề ANN và Bounty
Ngôn ngữ cần cho bản Whitepaper :

Chúng tôi chia ngôn ngữ thành hai nhóm Ưu tiên và Bổ sung. Chúng tôi muốn tập trung vào việc dịch sang Ngôn ngữ Ưu tiên trước. Có thể chấp nhận được cho một người để dịch whitepaper, trang web và chủ đề thông báo, nhưng bạn sẽ cần làm nhanh.

Tham gia:
__________________________________________

1. Tham gia Telegram EagleCoin: https://t.me/eaglecoinworld
2. Điền vào biểu mẫu: LINK (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqRFIU4P2ELaCmgnDYUiRER1QImc9fI9srNC9SzaIWhA8DCg/viewform?c=0&w=1)
3. Kiểm tra bảng tính này để biết thêm thông tin khi điền vào biểu mẫu: Bảng tính (https://docs.google.com/spreadsheets/d/18kuKYmlZVuIDz_eqNKkMk9jjk0pJLOAbssESUocp73A/edit?usp=drivesdk)
Vui ḷng hỏi bất kỳ câu hỏi nào trong kênh Telegram EagleCoin Bounty.

Phần thưởng:
_______________________________________________

Ngôn ngữ Ưu tiên:
_________________________________________

Ngôn ngữ bổ sung khác:
________________________________________

Quy tắc và Điều khoản:
__________________________________________

(https://i.imgur.com/fun9mpR.jpg)

_______________________________________________________

20% Tổng Số Token Cho Chiến Dịch Bounty
40, 000 EagleCoin

Các bài đăng trên blog, bài viết và chiến dịch video. Bounty nội dung sẽ được phân phối cho người tạo bài viết, đánh giá và thông cáo báo chí về EagleCoin.
Bất cứ ai cũng có thể tham gia chỉ cần tạo một văn bản dài hơn 500 từ về EagleCoin và xuất bản nó trên trang web của bạn. Văn bản của bạn càng tốt th́ bạn sẽ nhận được nhiều stakes hơn.

Trước khi bắt đầu viết hăy hoàn thành biểu mẫu tham gia chiến dịch này để cho chúng tôi biết chi tiết của bạn và cũng biết trang web các trang web ) mà bạn sẽ xuất bản văn bản của ḿnh.
Hăy nhớ rằng trước khi khoản tiền được trao cho bạn, văn bản phải được chấp thuận.

Tham gia:
__________________________________________

1. Tham gia Telegram EagleCoin: https://t.me/eaglecoinworld
2. Điền vào biểu mẫu: LINK (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNwOh4YQ7Xdr7n5DGKwRwfNnTsy8Ieo57F4mpa9fp8rKNFBw/viewform?c=0&w=1)
3. Kiểm tra bảng tính này để biết thêm thông tin khi điền vào biểu mẫu: Bảng tính (https://docs.google.com/spreadsheets/d/14FeNpbsl0nacGsb2pDWUObfwXqTiko5mRgNCBeB_L5Q/edit?usp=drivesdk)
Vui ḷng hỏi bất kỳ câu hỏi nào trong kênh Telegram EagleCoin Bounty.

Phần thưởng:
_______________________________________________

Tất cả các blog và nội dung phương tiện truyền thông sẽ được chia thành 4 loại khác nhau và sẽ được khen thưởng như sau:


Quy tắc và Điều khoản:

______________________________________________________


Một số ư tưởng cho bài đăng:
________________________________________
- Giải thích EaglaCoin. Tại sao nó độc đáo và có lợi?
- Lợi ích của EagleCoin so với các dự án cạnh tranh là ǵ?
- Khi nào th́ EagleCoin ICO sẽ bắt đầu và tại sao lại tham gia?
- Bất kỳ tài liệu tốt về dự án EagleCoin
- Bạn có thể tiến hành phân tích Whitepaper, v.v.

Hăy đảm bảo rằng văn bản của bạn là chính xác về mặt kỹ thuật, không có lỗi chính tả và các lỗi khác.
Quan trọng!

(https://i.imgur.com/4fsqNCA.jpg)

______________________________________________________________

5% Tổng Số Token Cho Chiến Dịch Bounty
10, 000 EagleCoin

Chúng tôi đang t́m kiếm ngày càng nhiều độc giả, người theo dơi và đóng góp cho sự kiện ICO sắp tới của chúng tôi, và cho những người ủng hộ ban đầu của chúng tôi, có rất nhiều bounties, rewards và bonus ... Tham gia Telegram của chúng tôi ngày hôm nay và là một phần của dự án của chúng tôi và kiếm được EagleCoin như phần thưởng của bạn. Thanh toán sẽ được thanh toán cùng với tất cả các bounties khác.

____________________________________________________
1. Tham gia Telegram EagleCoin: https://t.me/eaglecoinworld
2. Điền vào biểu mẫu: LINK (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLhki645N1FFUzgbaf3HdMZG9yZMFq5yMn2iVjSNAo6F343w/viewform?c=0&w=1)
3. Kiểm tra bảng tính này để biết thêm thông tin khi điền vào biểu mẫu: Bảng tính (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dAZoC2SSJfe9LrK33wItdaXZsvsR-hqqZUJOXqfQuAI/edit?usp=drivesdk)
Vui ḷng hỏi bất kỳ câu hỏi nào trong kênh Telegram EagleCoin Bounty.

Phần thưởng:
________________________________________________________

Mỗi người tham gia sẽ tự động nhận được 5 cổ phần

Quy tắc và Điều khoản:
___________________________________________________________

(https://i.imgur.com/EBGhKc5.jpg)

___________________________________________________

20% Tổng Số Token Cho Chiến Dịch Bounty
40, 000 EagleCoin

Số stakes hàng tuần bạn nhận được phụ thuộc vào số bạn bè của bạn:
_________________________________________________
500 - 1000 Friends  –  1 stake mỗi tuần
1000 – 2000 Friends - 2  stakes mỗi tuần
2000 – 3000 Friends  - 3 stakes mỗi tuần
3000 – 4000 Friends  –  4 stakes mỗi tuần
4000 or more Friends  – 6 stakes mỗi tuần
_________________________________________________

Tham gia:

1. Tham gia Telegram EagleCoin: https://t.me/eaglecoinworld
2. Điền vào biểu mẫu: LINK (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZAsUqtFLmXBtaRCsBsEvL1bLprVAQkCCxrdHselwT9NUATg/viewform?c=0&w=1)
3. Kiểm tra bảng tính này để biết thêm thông tin khi điền vào biểu mẫu: Bảng tính (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fY-xB9TRwglDth9EY-ClVSUJMVs8lz7NnVmhd8op1iU/edit?usp=drivesdk)
Vui ḷng hỏi bất kỳ câu hỏi nào trong kênh Telegram EagleCoin Bounty.

Quy tắc và Điều khoản:
__________________________________________________________
Quote
Bài báo cáo #
[Khoảng Tuần]
Liên kết tới tài khoản Facebook:
Số người bạn:
Bài gửi:
1 (liên kết tới các bài đăng của bạn về EAGLECOIN)
2
..
Các chia sẻ:
1 (liên kết đến chia sẻ của bạn, của các bài viết chính thức của EagleCoin tài khoản facebook)
2
..

(https://i.imgur.com/pwP9DNT.jpg)

_________________________________________________

20% Tổng Số Token Cho Chiến Dịch Bounty
40, 000 EagleCoin

Số stakes hàng tuần bạn nhận được phụ thuộc vào số Người Theo Dơi Thật Của Bạn:
____________________________________________________________

500 - 1000 Friends/Followers  –  1 stake mỗi tuần
1000 – 2000 Friends/Followers  - 2  stakes mỗi tuần
2000 – 3000 Friends/Followers  - 3 stakes mỗi tuần
3000 – 4000 Friends /Followers –  4 stakes mỗi tuần
4000 or more Friends /Followers – 6 stakes mỗi tuần

Tham Gia
___________________________________________________________

1. Tham gia Telegram EagleCoin: https://t.me/eaglecoinworld
2. Điền vào biểu mẫu: LINK (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0A38BGAkR0o0Y9GG6gC1YQz69rjlSPrie9Vptus8ovjPhLA/viewform?c=0&w=1)
3. Kiểm tra bảng tính này để biết thêm thông tin khi điền vào biểu mẫu: Bảng tính (https://docs.google.com/spreadsheets/d/127btJs60y0278SGOkZIRtQqTCd8znAAoUYF2NQYvrj4/edit?usp=drivesdk)
Vui ḷng hỏi bất kỳ câu hỏi nào trong kênh Telegram EagleCoin Bounty.

Quy tắc và Điều khoản:
___________________________________________________________

Quote
Bài báo cáo #
[Khoảng tuần]
Liên kết đến tài khoản twitter:
Số người bạn:
Bài gửi:
1 (liên kết tới các bài viết của bạn về EagleCoin)
2
..
Chia Sẻ:
1 (liên kết đến các chia sẻ của bạn trong các bài viết tài khoản chính thức của Twitter EagleCoin)
2
..

(https://i.imgur.com/PfCFRn8.jpg)

_______________________________________________________________

10% Tổng Số Token Cho Chiến Dịch Bounty
20, 000 EagleCoin

Cách tham gia:
_________________________________________

Mua ít nhất 100 EagleCoin tại các sàn giao dịch
Đối với mỗi 100 EagleCoin mà bạn mua, bạn sẽ nhận được 1 stake
Cơ chế vốn được tính với các chi tiết ở trên
Giữ nó trong ṿng 3 tuần v́ vậy bạn sẽ có thể nhận được phần thưởng
Nhận thưởng sẽ được phân phối cùng với phần thưởng

Giao Dịch EagleCoin
Stocks.Exchange (https://stocks.exchange/trade/EAGLE/BTC)
Etherdelta (https://etherdelta.com/#EAGLE-ETH)
IDEX (https://idex.market/eth/eagle)
Bỏ Phiếu Cho Chúng Tôi --> https://mercatox.com/coins/list?name=EAGLE

Thông số Token
Địa chỉ hợp đồng : 0x994f0dffdbae0bbf09b652d6f11a493fd33f42b9

(https://i.imgur.com/xz8C4v8.jpg)