Bitcoin Garden Forum

Local Cryptocurrency Discussion => Vietnamese Language => Topic started by: kayson on October 24, 2017, 10:44:47 AM

Title: [ANN] [AIRDROP] GPLAY - chợ tṛ chơi trên nền tảng phi tập trung, hỗ trợ⚡POS
Post by: kayson on October 24, 2017, 10:44:47 AM
(https://ip.bitcointalk.org/?u=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fhkw53Kj.png&t=582&c=OFihkzIdZnFxEw)

Gplay


Giới thiệu Gplay [GPA] - Thị trường Tṛ chơi Trực tuyến trên nền tảng phi tập trung.
Người bán  và mua ẩn danh hoàn toàn mà không cần bất kỳ dịch vụ partie thứ ba (trung gian).
Mua hoặc bán các tṛ chơi điện tử, tài khoản, các mặt hàng trong tṛ chơi, da trên một mạng lưới phân phối tự quản,!


Thông số tiền xu
Gplay là một đơn giản PoW / PoS đồng xu được thực hiện trên thuật toán Scrypt với sự phân phối khởi động công bằng với ICOs hoặc crowfunding!
40% tổng số đồng tiền được đánh giá trước ở khối gen. 60% c̣n lại sẽ do công chúng khai thác. Hầu hết các đồng tiền trước khai thác sẽ được phát miễn phí cho cộng đồng thông qua 2 đợt .
Để tham gia chương tŕnh hăy PM (tin nhắn cá nhân) tới Gplay.Dev gồm Địa chỉ Gplay của bạn. Tất cả các đợt phát sẽ được gửi trong ṿng 24/48 giờ. - Chúng tôi đă đóng các bảng tính Google v́ nhiều ứng dụng có hồ sơ giả mạo!

Scrypt Info

★ Tỉ lệ PoS : năm đầu Khuyến mại 20% Hàng năm! (-5% mỗi năm đến tối thiểu 5%)
★ Khối PoW cuối cùng: 10000
★ Tổng số Cung: 26.600.000 đồng
★ Coinbase trưởng thành: 20 khối
★ Xác nhận giao dịch: 6 khối
★ Độ khó khai thác: 0.00100414Phân phối


★ 60% Khai thác bằng cách đào
★ 20% Airdrops - Bounties - Phần thưởng
★ 15% Tiếp thị và Phát triển sản phẩm
★ 5% Tiền thưởng dành cho Nhà phát triểnLiên kết Mạng xă hội & Wallet
    Ví Windows: https://mega.nz/#!JOQGBCjY!ofVJstaEBIPe5JRZmMRRUlMz-mm0cGMq8TIXZ9U4xno (https://mega.nz/#!JOQGBCjY!ofVJstaEBIPe5JRZmMRRUlMz-mm0cGMq8TIXZ9U4xno)
    Ví Linux: https://mega.nz/#!0DJ1SIxL!2peSpTJpcXD1HREOm170BVtLds7bWOotrBLXPHZIuE4 (https://mega.nz/#!0DJ1SIxL!2peSpTJpcXD1HREOm170BVtLds7bWOotrBLXPHZIuE4)
    Ví Mac: https://mega.nz/#!hbhRgSrZ!ONZfdGKSdZIn_WULo0HDISrKDrz88-soEdz2kWyRFp4 (https://mega.nz/#!hbhRgSrZ!ONZfdGKSdZIn_WULo0HDISrKDrz88-soEdz2kWyRFp4)
    Explorer: https://cryptobe.com/chain/GPlay (https://cryptobe.com/chain/GPlay)
    Trang web chính thức: https://gplaymarket.com (https://gplaymarket.com)
    Hỗ trợ Email: [email protected] (http://[email protected])
    Twitter: https://twitter.com/gplaymarket_com (https://twitter.com/gplaymarket_com)
    Facebook: đang cập nhật
    Cointmarketcap: đang cập nhật
    Reddit: đang cập nhật
    Bảo thảo dự án đang được viết - Xuất bản sớm trên trang web của chúng tôi
Bountry & Phần thưởng

★ Phương tiện truyền thông xă hội (Facebook, Twitter, YouTube, blog) - PM các Dev với màn h́nh chụp để cung cấp bằng chứng.
★ Nhà thiết kế & Lập tŕnh sẵn sàng tham gia dự án này email cho chúng tôi [email protected]
★ Vote On Exchanges - PM các Dev với màn h́nh chụp để cung cấp bằng chứng. Phần thưởng B́nh chọn miễn phí được  350GPA / / bỏ phiếu mất phí sẽ được 1000GPA
★ Phiên dịch và Kiểm duyệt - Bitcointalk Đặt Ngôn ngữ của bạn trên chủ đề và PM các DEVSàn giao dịch
**** - Sẽ được liệt kê trong một vài ngày tới

Danh sách sàn giao dịch đang được vote:
https://mercatox.com/coins/list
https://c-cex.com/?id=vote&coin=gpa