Bitcoin Garden Forum

Local Cryptocurrency Discussion => Vietnamese Language => Topic started by: cryqtovn83 on August 09, 2017, 06:14:33 PM

Title: [ANN] ITT Xu - Cảnh báo giao dịch Crypto tích hợp trí thông minh nhân tạo (AI)
Post by: cryqtovn83 on August 09, 2017, 06:14:33 PM

Trang gốc: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2058889


(http://i.imgur.com/K5dEkTB.jpg)

WEBSITE  (http://intelligenttrading.org/)| WHITEPAPER  (http://intelligenttrading.org/whitepaper.pdf)| TWITTER  (https://twitter.com/ITT_Token)|  GITHUB  (https://github.com/intelligenttrading)| REDDIT  (http://reddit.com/r/ITT_Token)| SLACK (http://itt-token-slack.herokuapp.com/)


(http://i.imgur.com/ALrErer.png)


Stay Connected!
WEBSITE  (http://intelligenttrading.org/)| WHITEPAPER  (http://intelligenttrading.org/whitepaper.pdf)| TWITTER  (https://twitter.com/ITT_Token)|  GITHUB  (https://github.com/intelligenttrading)| REDDIT  (http://reddit.com/r/ITT_Token)| SLACK (http://itt-token-slack.herokuapp.com/)

Title: Re: [ANN] ITT Xu - Cảnh báo giao dịch Crypto tích hợp trí thông minh nhân tạo (AI)
Post by: cryqtovn83 on August 11, 2017, 05:30:48 PM
Nhà phát triển nền tảng chính của ITT Marcelo trong một buổi hội thảo tại Bangkok
(https://pbs.twimg.com/media/DG33pu4UMAA6Mn5.jpg)
Title: Re: [ANN] ITT Xu - Cảnh báo giao dịch Crypto tích hợp trí thông minh nhân tạo (AI)
Post by: cryqtovn83 on August 15, 2017, 03:11:45 AM
Sách trắng bản tiếng việt đă được cập nhật:
https://drive.google.com/file/d/0B79XfYpjJQSOaXZpNTlfQ3ZiZWM/view?usp=sharing
Title: Re: [ANN] ITT Xu - Cảnh báo giao dịch Crypto tích hợp trí thông minh nhân tạo (AI)
Post by: cryqtovn83 on August 22, 2017, 04:42:14 PM
ITT sử dụng trí thông minh nhân tạo để gửi cho bạn nhửng cảnh báo mua/bán giúp bạn thành công hơn trong giao dịch
(https://pbs.twimg.com/media/DHztmVpU0AAn7EU.jpg:large)
Title: Re: [ANN] ITT Xu - Cảnh báo giao dịch Crypto tích hợp AI @ICO [email protected]
Post by: cryqtovn83 on August 30, 2017, 06:49:18 PM
🚨🚨 BONUS ALERT 🚨🚨 Bạn vẫn có tối đa + 20% trong #TokenSale của chúng tôi cho đến thứ Sáu. Mẹo: Mời thêm một số người bạn để tham gia và nhận được tiền thưởng cao hơn!

Mua ITT Tokens
Lưu ư: 5 ETH hoặc hơn nhận 10% bonus ITT token • 50 ETH hoặc hơn nhận 20% bonus ITT tokens
Title: Re: [ANN] ITT Xu - Cảnh báo giao dịch Crypto tích hợp trí thông minh nhân tạo (AI)
Post by: cryqtovn83 on September 06, 2017, 04:50:42 PM
Chỉ c̣n hơn 10 ngày nữa để tham gia vào ICO của ITT
Dự án đang rất thành công
(https://pbs.twimg.com/media/DI7kj78VYAERRwh.jpg:large)
Title: Re: [ANN] ITT Xu - Cảnh báo giao dịch Crypto tích hợp trí thông minh nhân tạo (AI)
Post by: cryqtovn83 on September 07, 2017, 10:35:55 AM
Sự gia tăng của việc dùng robot vào trading
https://www.youtube.com/watch?v=1bNNJAjxqDo (https://www.youtube.com/watch?v=1bNNJAjxqDo)
Title: Re: [ANN] ITT Xu - Cảnh báo giao dịch Crypto tích hợp trí thông minh nhân tạo (AI)
Post by: cryqtovn83 on September 16, 2017, 06:24:24 PM
Ngày cuối cùng để đầu tư vào ITT: http://intelligenttrading.org/

(https://pbs.twimg.com/media/DJ1GhfSVwAADhYF.jpg)
Title: Re: [ANN] ITT Xu - Cảnh báo giao dịch Crypto tích hợp trí thông minh nhân tạo (AI)
Post by: cryqtovn83 on September 19, 2017, 04:13:20 PM
Một lời cảm ơn rất lớn cho tất cả mọi người tham gia vào việc bán hàng token của chúng tôi. Chúng tôi đă thu được 2 triệu đô la tương ứng từ BTC và ETH.
ICO kết thúc tốt đẹp

(https://t3.ftcdn.net/jpg/00/90/04/66/240_F_90046622_ndUsvkHoQF56Jjs1zwqSCNJIqQ0eV7g8.jpg)
Title: Re: [ANN] ITT Xu - Cảnh báo giao dịch Crypto tích hợp trí thông minh nhân tạo (AI)
Post by: duyyugi on February 13, 2018, 08:24:43 AM
Dịch cái này được ǵ nhỉ??