Bitcoin Garden Forum

Local Cryptocurrency Discussion => Vietnamese Language => Topic started by: rebecca on July 17, 2017, 09:48:44 AM

Title: Thị trường hiện tại liệu có nguy hiểm hay không?
Post by: rebecca on July 17, 2017, 09:48:44 AM
với thị trường hiện nay đang đi xuống về sự phân tách chuỗi khối liệu có nên đầu tư vào các coin thay thế như: Stratis, Litecoin, Antshare, ETH...hay không?
Ḿnh muốn kiếm một vài coin tốt để đầu tư dài hạn, mọi người cho góp ư với ạ
Title: Re: Thị trường hiện tại liệu có nguy hiểm hay không?
Post by: tranminh on August 05, 2017, 06:28:17 PM
bạn ơi, thị trường bây giờ thê nào rồi bạn?